Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Högernationalistiska AFD i Tyskland tappar stort i väljarstöd – SD näst på tur.

Av , , 22 kommentarer 3

Det finns en klar och tydlig trend i Europa där högernationalistiska partier tappar stort i väljarstöd – Detta syns både i Frankrike, Österrike och i andra länder och mest av allt i Tyskland där högernationalistiska AFD tappat 1/3-del av sitt väljarstöd för att nu ligga runt 10% i opinionsundersökningar.

Att högernationalister tappar samtidigt som Socialdemokraterna ökar kraftigt visar på den trend jag skrivit om tidigare – Den om att Europas Socialdemokrati stärks och är på frammarsch.

Jag har tidigare spått att högernationalistiska SD i Sverige ska röna samma öde och att högernationalister i Frankrike, Österrike och Tyskland förlorar gör det bara mer troligt att det kommer att bli som jag spått för SD i nästa val – Att SD landar på ett resultat runt 10% i valet.

Att det blir på detta sätt är inte speciellt underligt då sanningen förr eller senare hinner i kapp alla populistiska partier därför att väljarna genomskådar deras innehållslösa budskap.

Framtidens politiska kamp stavas inte populism och populistisk kamp utan snarare ideologi och ideologisk kamp.

Det är när etablerade partier återgår till politikens kärna och debatterar vilken sorts samhälle de vill bygga och för vem detta samhälle ska byggas baserat på ideologisk övertygelse som populismen står sig slätt i alla lägen.

Att populism och högernationalism står sig slätt är i sak inte underligt då den sortens politik saknar bärande idéer på alla områden utom just på nationalismens.

Sanningen hinner som jag sa alltid i fatt de som agerar populistiskt – Tyskland, Frankrike och Österrike ligger aningen före Sverige men Sverige följer och är nästa land där högernationalismen snart kommer att känna av rejäla väljartapp.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Folkrörelsen/arbetarrörelsen är full av liv – Coop Nord går som tåget

Av , , 15 kommentarer 2

Som Socialdemokrat och som Coopmedlem men mest som folkrörelseivrare är jag jätteglad att Coop Nord gör ett kanonresultat för 2016. Ännu gladare blir jag av att medlemsantalet ökat med 7.000 nya medlemmar under året vilket för mig visar att folkrörelseidéen lever.

Enda smolket i glädjebägaren är att Coop som koncern ägnar sig åt ”hyvling” vilket är dåligt för de anställda och deras levnadssituation vilket över tid borde ge sämre motivation att göra ett bra arbete.

Igår i ett blogginlägg uppmanade jag regeringen att lagstifta mot ”hyvling” vilket jag hoppas att de gör efter partikongressen där jag är säker på att ett stopp för ”hyvling” kommer att antas som varande Socialdemokratisk politik för framtiden.

Skulle detta misslyckas så ska alla vi som är Coopmedlemmar gå samman tycker jag – Gå samman och kräva att det företag vi tillsammans äger föregår med gott exempel och sätter de anställda och deras arbetsvillkor först på agendan.

Att Coop Nord gör vinst trots att mycket satsat på hållbarhet och på att bygga om butikerna till senaste miljöstandard samt att Coop Nord bara köper el producerad av förnyelsebar norrländsk vattenkraft för att värna om vår miljö och ändå ökar medlemsantalet visar att miljön och klimatfrågan har betydelse när konsumenterna väljer vart de vill handla.

Att folkrörelseidén lever och är bra tycker jag reflekteras i att Coop Nord alltid klarar sig bra när media jämför matpriser – Att de klarar sig bra betyder för mig att del av vinsten går tillbaka till medlemmarna vilket är hela idén med folkrörelseägda företag.

Jag ser med spänning fram emot Coop Nords nya satsningar med nya butiker både i Umeå och förhoppningsvis Skellefteå och den satsning som görs för att medlemmarna ska kunna göra bra ekologiska val genom att handla ekologiska norrländska varor i butikerna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Det borde vara självklart för oss Socialdemokrater att lagstifta mot ”hyvling”.

Av , , 14 kommentarer 2

Det har dykt upp ett fenomen på arbetsmarknaden som kallas ”hyvling” vilket innebär att en arbetsgivare närhelst denne vill kan förändra en anställds tjänstgöringsgrad utan hänsyn till turordning, tjänstgöringstid eller uppsägningstid.

Att det blivit så är därför att Arbetsdomstolen i ett ärende mellan Coop och Handels dömt till Coops fördel och därmed sagt hur lagen ska tolkas.

Handels kritiserar nu partiledningen i Socialdemokraterna som tycker att detta ska lösas av arbetsmarknadens parter istället för via lagstiftning och i den kritiken håller jag helt med Handels.

Som Socialdemokrater ska vi alltid stå på de anställdas sida och att lagstiftningen är så svag att en anställds livsvillkor ensidigt kan förändras på grund av att en arbetsgivare bestämmer sig för att använda ”hyvling” är inte värdigt i Sverige och definitivt inte ett Sverige med en Socialdemokratisk regering.

Därför tycker jag att vi ska skärpa lagstiftningen så att ”hyvling”av tjänstgöringsgrad blir omöjlig att genomföra. Anställningstryggheten ska vara hög i Sverige och det kan den inte anses vara så länge ”hyvling” är möjlig.

Därför är mitt budskap till partiledningen följande – Lagstifta mot ”hyvling” och gör det NU!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Anna Kinberg Batras bild av Sverige är skev.

Av , , 54 kommentarer 2

Anna Kinberg Batra har i en debattartikel i Aftonbladet beskyllt både Jimmie Åkesson och Stefan Löfven för att förmedla fel bild av Sverige – Åkesson för att han framställer Sverige som ett land med hög kriminalitet och många sociala problem och Löfven för att han enligt henne målar upp Sverige som bättre än det i själva verket är.

Vad gäller Åkesson och den bild av Sverige han målar i amerikanska medier och annorstädes när han målar upp Sverige som ett land med hög kriminalitet och stor social misär så kan jag hålla med AKB i hennes bedömning – När det handlar om den bild Löfven målar upp har hon helt fel.

Snarare är det så att den bild AKB vill måla upp av Sverige är fel – Till och mycket fel, därtill skev och orätt och inte allt för olik den Åkesson vill måla upp.

AKB hävdar att utvecklingen i Sverige är på väg åt fel håll. Enligt AKB präglas Sverige av ett kraftigt växande utanförskap, av ökad arbetslöshet, av stora integrationsproblem och av en stor trygghetskris – Saker som hon tillsammans med kraftigt ökade klyftor tycker är resultatet av Socialdemokratisk politik.

Låt mig därför berätta att jag anser att den bild av Sverige som AKB och Moderaterna målar upp är nästan lika skadlig som den som Åkesson målar upp.

Att klyftorna ökat kraftigt och att sjukskrivningar och arbetslösheten ökat lavinartat är något som uppstod under Alliansens tid vid makten tack vare den förödande arbetslinjen.

Arbetslinjen i sig är orsaken till många onda saker – Bland dem kraftigt stigande sjukskrivningstal med utbrändhet och psykosociala orsaker som sjukskrivningsorsak.

Visst har vi problem i Sverige Anna Kinberg Batra – Dock inte större än att de går att lösa.

Att påstå att det Sverige vi Socialdemokrater nu påbörjat restaurationen av går åt fel håll är att ljuga AKB – I vart fall om man anser att stärkta statsfinanser, minskad arbetslöshet, minskad ökningstakt för sjukskrivningar och bättre resultat i skolan är positiva saker som är bra för landet.

Att människor känner sig otrygga, att bilar brinner och att sten kastas på ”blåljuspersonal” är förvisso problem och något som vi måste ta på samma allvar som att vissa om än rätt små grupper i samhället ägnar sig åt våldtäkter och kriminalitet.

Det är därför vi Socialdemokrater nu kraftsamlar för att lösa dessa problem Anna Kinberg Batra – Problem vars uppkomst vi alla är delaktiga i (även du) därför att vi underlåtit att ta dem på allvar innan de blev till problem.

Vi är helt eniga om att vi ska bygga ett Sverige där samhällsbygget bygger ett starkare Sverige som syns både hemma och utomlands – Den stora skillnaden AKB är att det bara finns ett parti som klarar av det samhällsbygget och det partiet är inte Moderaterna utan Socialdemokraterna.

Till skillnad från ditt samhällsbygge AKB där ditt mål är att bygga ett bra Sverige för de redan rika så är målet för vårt Socialdemokratiska samhällsbygge ett enda – Ett jämlikare samhälle där alla har arbete, bostad och egen försörjning och ett samhälle där alla människor har lika värde.

Därtill ett samhälle där alla inkluderas och där skatterna används till det de är avsedda för – Fördelningspolitik och gemensam välfärd.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Regeringen backar om kilometerskatten efter massiv kritik.

Av , , 10 kommentarer 2

Precis som jag förutspått så tvingades min egen regering till sist att backa vad gäller införandet av en kilometerskatt för den tunga trafiken.

Att de gör så och dessutom anger att man backar för att en kilometerskatt slår orättvist mot Norrland och mot glesbygden innebär att de lyssnat på mig och andra som framfört just orättvisan som ett argument därför att andra transportalternativ än lastbil saknas på många håll.

Efter massiva NEJ från tunga remissinstanser såsom LO, näringslivet och företrädare för glesbygd backar man därför.

Tack Regeringen – Er lyhördhet uppskattas!

Regeringen säger att man ska arbeta fram ett nytt förslag till vägslitageavgift men då ett som inte diskriminerar landsdelar som saknar andra transportalternativ än lastbil.

Att vi har någon form av vägslitageavgift och då speciellt för utländska lastbilar som utför transporter i Sverige tycker jag är bra och behjärtansvärt.

Om Tyskland kan debitera vägavgifter för den sträcka utländska tunga fordon kör på tyska vägar borde Sverige kunna göra precis samma sak. I Tyskland använder man sig av en så kallad ”Go-box” som registrerar vart man kört och hur långt man kört varvid avgiften betalas innan man åker ut ur landet.

Det systemet borde inte vara allt för svårt att implementera även i Sverige för utländska långtradare.

När det gäller svenska långtradare borde man kunna använda samma system i de delar av landet där tågtransporter är tillgängliga som transportalternativ till lastbilen medan transporter där alternativa transportmöjligheter saknas kan vara avgiftsfria.

I vart fall är det bra at regeringen vaknat i 11:e timmen och insett orättvisan med en kilometerskatt – Nu blir det till att gå tillbaka till ritbordet och komma med en lösning som fungerar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Warren Buffet har rätt – Investeringsrådgivarna agerar vårdslöst och girigt!

Av , , 38 kommentarer 2

Det amerikanska finansoraklet Warren Buffet är både gammal, erfaren och framför allt mycket klok. Därför ska han tas på största allvar när han beskyller Wall Streets finansrådgivare för dåliga investeringsråd som åsamkar vanliga sparare gigantiska belopp i förluster.

Jag tycker att Buffets kritik träffar helt rätt . Enligt Warren Buffet är förlusterna fär småsparare och pensionsfonder över 100 miljarder dollar bara det senaste decenniet.

Buffet säger att de 100 miljarder dollar i förluster på grund av dåliga investeringsråd som han anger sannolikt är i underkant och mycket konservativ och att de samlade förlusterna sannolikt är betydligt större än så.

Det allvarliga som Buffet lyfter upp och som han kritiserar mycket hårt är att förlusterna inte drabbar finansrådgivarna själva eller de som är välbeställda. Det allvarliga enligt Buffet är att den största delen av den ”finansiella skadan” drabbar pensionsfonder, offentliganställda och småsparare.

Warren Buffet lyfter något mycket viktigt när han lyfter saker som dessa. Det allvarligaste enligt Buffet är sensmoralen i det som sker.

Sensmoralen är att när biljontals dollar förvaltas förvaltas av välbetalda ”Wall Streeters” så är det förvaltarna som ror hem de stora vinsterna – Inte kunderna.

Att det är så borde få många fler än Warren Buffet att reagera och hans konstaterande att ”avgifterna aldrig sover” borde vara underlag nog för en ny folkrörelse och ny reglering runt kapitalförvaltning med betydligt hårdare regelverk än idag.

Under mina år i bankvärlden reagerade jag ofta över varför inte resten av världen har samma rigorösa regler runt kapitalplacering och kapitalförvaltning som de som finns i den Schweiziska private banking sfären?

I Schweiz måste banken i alla lägen kunna redovisa varför de gör en affär och hur den affären gynnar kunderna snarare än förvaltaren vilket gör att man är oerhört försiktig med att göra affärer av den enkla anledningen att affärer kostar pengar i form av courtageavgifter.

På Wall Street och på den flesta börser i världen – Så även i Sverige finns inte dessa strikta regelverk utan där kan affärer göras utan att rådgivaren efteråt tvingas att redovisa varför affären gjordes och hur analysen bakom såg ut.

Jag har både sett och hört förvaltare som gör affärer bara för att framkalla courtageavgifter och då därför att det är dessa avgifter de personer som Buffet kallar välbetalda finansrådgivare lever av.

Ett finansiellt system där det är intjänade avgifter snarare än resultatet av förvaltningen som belönar förvaltaren kan aldrig bli annat än snedvridet och till viss del korrupt.

Därför har Warren Buffet helt rätt när han beskyller Wall Streets finansrådgivare för att vara välbetalda därför att de ger vårdslösa och dåliga investeringsråd för att själva tjäna pengar på densamma.

Att situationen ser ut som den gör på världens finansmarknader borde leda till eftertanke och mest av allt till åtgärder från världens samlade regeringar.

Ska ”vanliga” människor skyddas från den girighet och den roffarmentalitet som finns på Wall Street med flera finansmarknader behövs en strikt reglering av världens finansmarknader och av världens banker.

En annan lärdom man kan dra av det Warren Buffet lyfter upp är att den svenska regeringen är helt rätt ute när man flaggar för att det är hög tid att införa en bank/finansskatt.

Rätt utformad och i kombination med striktare regleringar för bank & finansmarknaden kommer en skatt på finansiella transaktioner att begränsa den vårdslösa investeringsrådgivningen som bara sker för att investeringsrådgivare och kapitalförvaltare ska tjäna pengar på småspararnas bekostnad.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Arbetsrelaterade frågor kommer att bli S-kongressens huvudfokus.

Av , , 12 kommentarer 0

Det råder inga som helst tvivel om att arbetsrelaterade frågor såsom anställningsvillkor, anställningstrygghet och arbetsvillkor kommer att bli den kommande S-kongressens huvudsakliga fokusområde – För ett arbetarparti som Socialdemokraterna är detta naturligt.

Därutöver är jag helt övertygad om att en stor del av kongressen kommer att handla om hur vi på bästa sätt sätter människor i arbete utan att försämra ingångslöner och anställningstrygghet med speciellt fokus på hur nyanlända bäst integreras och sätts i arbete.

Jag hoppas extra mycket på min egen motion i ämnet anställningstrygghet och arbetsrätt och hoppas att den antas i sin helhet av partiet och blir officiell Socialdemokratisk politik efter kongressen.

Det jag motionerat om är att vi politiskt ska ta ställning till och reglera frågor som rör anställningar och som i egentlig mening ligger utanför de förhandlingar som arbetsmarknadens parter för inför varje lönerörelse.

Det jag motionerat om berör framför allt arbetsvillkoren och anställningsvillkoren i upphandlad offentlig verksamhet då detta är det område vi som politiker bäst kan påverka och ta täten i.

Motionen vill att alla S-styrda kommuner, landsting och regioner ska ställa följande krav i samband med att man upphandlar verksamhet:

  • Att tillsvidareanställning på heltid blir norm för alla anställningar i Sverige.
  • Att alla tillsvidareanställda i den upphandlade verksamheten följer med till den nye entreprenören.
  • Att visstids och timtidsanställd personal som följer med till den nya entreprenören får tillgodoräkna sig den LAS-tid man tjänat in hos avgående entreprenör.
  • Att all den tid en anställd tillbringar på jobbet är betald tid förutom 1 timmes avdrag för mat och fikaraster – Dvs. ett slut för 25%-betalning i samband med raster på borta- och hemmaort och slut för företeelser likt ”sovande natt” som inte betalas fullt ut.

Att dessa 4 punkter är politikens ansvar tycker jag inte att det råder några tvivel om då politikens ansvar alltid måste vara att värna de anställdas bästa när upphandlingar sker av offentliga tjänster – Detta därför att det offentliga alltid måste gå i bräschen och visa hur samhällsbygget ska se ut och vilka byggstenar som ska användas.

En annan hård strid som kommer att utkämpas är den som kommer från bland annat Kommunal och andra fackförbund och som handlar om att avskaffa eller kraftigt begränsa användandet av allmän visstidsanställning.

Sedan hoppas jag på skärpningar i lagstiftningen runt kraven för arbetsgivare att teckna kollektivavtal – Skärpningar som gör kollektivavtal obligatoriska på arbetsmarknaden.

Att värna arbetstagarnas väl och ve har alltid varit en Socialdemokratisk paradgren då det är den kampen som mer eller mindre byggde vårt parti och välfärdslandet Sverige.

Därför är det hög tid att arbetarfrågorna hamnar i fokus på kongressen.

Utöver arbetarfrågorna hoppas jag att vi behandlar de frågor som oroar medborgarna allra mest.

Hur segregationens ska brytas – Hur invandrare och människor som befinner sig i utanförskap integreras och hur skolan, vården, omsorgen och pensionen ska tryggas för framtiden är alla viktiga frågor för folket och därmed viktiga frågor som vi Socialdemokrater måste ha ett svar och en lösning på.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Tysklands Socialdemokrater flyger fram opinionsmässigt.

Av , , 4 kommentarer 1

Väljarstödet för Tysklands Socialdemokrater stiger lika snabbt som ett flygplan stiger efter start efter partiledarbytet till Martin Schulz.

Att Socialdemokraterna lyfter beror på dock på mycket mer än ett partiledarbyte. Får jag ett ord med i laget så beror det ökade väljarstödet på att tyskarna precis som många andra är trötta på nyliberal politik och dess oförmåga att leverera ett bättre liv för majoriteten av väljarna.

Efter att under de 10 sista åren ha legat på dryga 20% har SDP sedan partiledarbytet i januari seglat upp som Tysklands största parti med 32% av väljarsympatierna i den sista mätningen utförd av public-service bolaget ARD – 1% högre än Merkels CDU/CSU som landar på 31%.

Extra glädjande är att SPD:s framgångar beror på att det högerpopulistiska AFD genomgår en rejäl kris som gör att deras väljare väljer Socialdemokratin istället för den främlingsfientliga högerpopulismen.

Enligt tyska experter beror den utvecklingen till stor del på Trump som genom sitt agerande fått väljarna att nyktra till och inse att högerpopulistisk politik inte är något trovärdigt alternativ. Schulz proeuropeiska politik är oerhört mycket mer trovärdig om man ska tro experterna.

Min tro är at det är mer än så som lockar väljarna till SPD – Min tro är att SPD:s framgångar beror på människors trötthet och låga förtroendet för att nyliberal politik någonsin ska leverera det nyliberalerna påstår att den ska leverera.

Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov – Så låter devisen som har framtiden för sig.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Väljarna kommer att straffa SD för utspelet om Sverige i amerikanska media.

Av , , 119 kommentarer 2

Jag är fullt och fast övertygad om att straffet för SD:s tilltag att framställa Sverige som ett land i kris i amerikanska media kommer att straffa sig minst lika hårt som Moderaternas utspel om samarbete med SD – Detta sett till väljarstöd i kommande opinionsundersökningar.

Som svenskar ska vi vara stolta över vårt land och alltid framhäva det som är bra med landet. Detta för att ge Sverige och svenska företag bästa möjliga förutsättningar för framtida affärsverksamhet.

Om jag vore företrädare för det svenska näringslivet skulle jag vara öppet upprörd över SD:s utspel i amerikanska medier då detta skadar bilden av Sverige bland amerikaner som väljer att tro på det de läser utan att göra en djupare analys av det verkliga läget i Sverige.

Visst har vi ett och annat problem här och där men inte större än att vi kan lösa dem med rätt sorts politik som leder till integration och egen försörjning. Det arbetet har regeringen påbörjat sedan länge och så här långt blir läget bättre dag för dag.

Nästa steg är att identifiera och eliminera det lilla fåtal människor som ägnar sig åt kriminalitet och gängbildning. När detta fåtal är lagförda, dömda och satta i fängelse kommer brottsligheten att minska.

Undersökningar visar dessutom att det inte finns några starkt sammansatt gäng utan att lojaliteten är mycket flyktig och att många av uppgörelserna sker mellan personer som var vänner igår men blivit ovänner idag.

För att återgå till början så tycker jag att SD begår ett stort misstag som försöker sig på populism som saknar verklighetsförankring likt den de nu ägnar sig åt i USA.

Min tro är som jag sa inledningsvis att straffet från väljarna kommer att bli hårt och det är utspel som dessa som gör att jag sedan lång tid tillbaka sagt att SD inte behöver hjälp för att förgöra sig själva – Den delen klarar de utmärkt på egen hand.

Utspelet i USA är bara ett i raden av utspel som kommer att se till att SD får max 10% av väljarstödet i nästa val.

Låt mig därtill säga att jag numera dagligen får feedback på att så kommer att bli fallet från människor som så sent som för 6 månader sedan sa att de skulle rösta på SD men nu ändrat sig och kommer att lägga sin röst på S alternativt C.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Att Moderaternas utspel om samarbete med SD straffar sig råder inga tvivel om.

Av , , 12 kommentarer 2

Jag har skrivit i detta ämne tidigare ett antal gånger och jag sa rätt omgående att Anna Kinberg Batra och Moderaternas utspel om att samarbete med SD kommer att straffa sig och dessutom hårt.

Det väljartapp som redovisas i SVT:s Aktuellt och Rapport och bygger på Novus undersökningar skriver under på att så är fallet 3,3% i tappat väljarstöd är katastrofsiffror.

Jag har tidigare sagt att jag tror att AKB tvingas avgå redan innan denna månads slut och trots att månaden ännu inte är slut verkar det som om jag kommer att få äta upp den förutsägelsen och säga att jag hade fel.

Lyssnar man till de som kallar sig för experter på området tror de att AKB kommer att sitta kvar över nästa val – För egen del är jag inte övertygad om det. Snarare tror jag att AKB sitter mycket löst om Moderaternas kräftgång i opinionsmätningarna fortsätter vilket jag är övertygad om kommer att bli fallet.

Sällan och aldrig har svenska väljare så klart och tydligt visat sitt ogillande för ett politiskt förslag som för AKB:s utspel om samarbete med SD. Jag tror att tappet kommer att bli ytterligare dryga 4% ner till nivån 15% väljarstöd för M om partiledningen framhärdar med att påstå att utspelet var korrekt.

Mitt tips är att C kommer att vara större än M när nästa val är genomfört samtidigt som KD åker ut ur riksdagen vilket för mig innebär att Alliansen precis som jag påstått tidigare är död.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”