Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Patienten Alliansen ligger i dödsryckningar på dödsbädden.

Av , , 10 kommentarer 0

Hur man ska tolka utgången av mötet mellan Moderaterna och SD beror på vilket partis företrädare man lyssnar på – M säger att de bara kommer att söka stöd i frågor där Alliansen inte är överens medan SD säger att det är fritt fram för samarbete rakt av.

Vem man ska lita på är svårt att säga men utgången av detta möte och eventuella samarbete torde vara given – Alliansen är om inte död så åtminstone liggande på sin dödsbädd.

När begravningen av Alliansen officiellt ska ske återstår dock att se men ju djupare samarbetet mellan M och SD blir ju avlägsnare blir en återuppstånden Allians.

Precis som jag sagt i tidigare inlägg bör vi Socialdemokrater nu lägga allt fokus på att snabbast möjligt undanröja de hinder som finns mellan oss och framför allt Centerpartiet för att hitta en väg för att regera Sverige med en trepartslösning bestående av S, C och L.

Jag är fullt medveten om att Annie Lööf öppet sagt att hon utesluter att regera tillsammans med S men om valet står mellan att stödja en S regering och en regering bestående av M och SD ska det bli spännande att se vilket parti hon stödjer i valet mellan S och SD.

Mitt tips är att Centern försöker hitta en väg att regera med oss Socialdemokrater och då utan att behöva göra avkall i de frågor som har djupast ideologisk betydelse för Centern – Något jag ser som fullt möjligt att göra i ett samarbete S + C + L där avstånden politiskt inte är allt för stora även om vi har helt olika syn i några få specifika sakfrågor.

Min slutsats är därför att vi nu sett hur det politiska kommer att se ut framgent i Sverige – På högersidan en riktigt mörkblå och brun koalition bestående av M och SD – I mitten S, C och L med V och MP klart till vänster men som passiva stödjare av mittenpartierna om de tvingas välja i ett skarpt läge.

Det allra bästa för Sverige är självfallet en renodlad majoritetsregering bestående av oss Socialdemokrater men färden dit tar sannolikt aningen längre tid än den som återstår till nästa val och därför är det bäst att kratta manegen och förbereda ett samarbete redan nu.

Att ett samarbete mellan dessa partier är fullt möjligt kan vi lära av Tyskland där CDU och Socialdemokratin samarbetat framgångsrikt och lyckats hålla sams.

KD bryr jag mig inte ens om då min övertygelse är att de kommer att hamna utanför riksdagen med bred marginal i samband med nästa val.

När denna nya verklighet inom svensk politik väl detta sjunkit in hos de allra flesta tror jag att det kommer att bli lättare att regera Sverige. Vad gäller högerpolitik som regeringsbärare inom svensk politik tror jag att det är en företeelse som kommer att befinna sig i skymundan åtskilliga år framåt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Regionkommun en bra idé förutsatt att bildandet görs på rätt sätt.

Av , , 2 kommentarer 0

Förslaget om att slå ihop Västerbottens Läns landsting och Region Västerbotten och bilda en Regionkommun är i grunden bra då en samordning av dessa verksamheter nu faller sig naturlig då bildandet av storregioner är borta från agendan under överskådlig framtid.

Precis som många säger så ligger den stora utmaningen i att hitta samarbetsformer och styrning som innebär att det kommunala självstyret och kommunernas inflytande över sådant som berör kommunerna inte flyttar från kommunerna till en högre instans.

För mig är grundprincipen att det kommunala självstyret bör öka och att de verksamhetsgrenar som ska skötas av den nya Regionkommunen och som involverar alla kommuner ska ha representation från alla kommuner i det beslutande presidiet för den verksamhet det gäller.

För er som följer min blogg är det ingen hemlighet att jag sedan länge förespråkat en förändring som innebär att vi skrotar både Landstinget, Region Västerbotten och Länsstyrelsen till förmån för en ordning där sjukvård, byggande och underhåll av infrastruktur och regional kollektivtrafik sköts direkt av Riksdagen – Då i ett eget departement med egen minister medan all övrig verksamhet överförs till landets kommuner för ökat kommunalt självstyre.

När den möjligheten inte står tillbuds för stunden tycker jag att vi ska göra det näst bästa vilket är att bilda en Regionkommun.

Får jag vara med och bestämma ska den politiska ledningen för denna Regionkommun självklart väljas på samma sätt som i valet till landstinget.

I samband med att Regionkommunen bildas bör man även lägga ner Länsstyrelsen och fördela dess verksamheter på Regionkommunerna och länets kommuner.

Regionkommunens huvudverksamhet bör vara sjukvård, byggande och underhåll av infrastruktur och kommunöverskridande regiontrafik. All övrig verksamhet ska läggas ut på kommunerna.

Inom ramen för Regionkommunen kan man sedan skapa samarbetsorgan för de verksamheter likt turism mm. som idag sköts av dagens Region Västerbotten – Då med förbehållet att det är kommunerna själva som utser de politiska representanterna för denna verksamhet. Att ha en sådan ordning är viktigt för att säkerställa likvärdig kommunal representation och likvärdigt inflytande från alla länets kommuner.

Kan vi genomföra en förändring enligt mitt förslag är mycket vunnet jämfört med det förslag som nu diskuteras då det innebär att vi kan banta både antalet politiker och antalet chefstjänstemän i organisationen. Med en sådan organisation skapas besparingar som kan användas till mer sjukvård, mer infrastruktur och mer kollektivtrafik.

Att ge kommunerna mer självstyre kommer att innebära att väljarna upplever större närhet till de politiska beslutsfattarna. På samma sätt tror jag att kommunernas övertagande av bestämmandet över bygg och planärenden mm. underlättar och snabbar på byggprocessen vilket är precis vad vi behöver i bostadsbristens Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Vänsterpartiet och Elisabeth Forsell sprider konspirationsteorier om skolfrågan i Bullmark.

Av , , 50 kommentarer 0

Jag har spenderat hela dagen med att på plats sitta och lyssna på dagens sammanträde i Umeå Kommunfullmäktige vilket bjöd på många och långa debatter i ett antal frågor.

På dagens sammanträde avgjordes till sist skolfrågan i Bullmark som jag nu hoppats fått sin lösning och kan läggas till handlingarna – Detta i och med att beslutet om att bygga en ny F3 skola i Bullmark samtidigt som den gamla skolan repareras och ställs iordning för att rymma klass 4 -6 nu fastställts.

Debatten i den frågan var både lång och het och Vänsterpartiet med Elisabet Forsell i spetsen gjorde sitt bästa för att skapa förvirring genom att sprida konspirationsteorier om att beslutet angående klass 4 -6 i Bullmark bara skulle gälla i 5 år och då trots att hon inte kunde visa några handfasta bevis för att så är fallet.

För egen del tycker jag att Vänsterpartiets och Elisabet Forsells handlande är både anmärkningsvärt och framför allt oärligt då man beskyller någon för att mörklägga sanningen – I detta fall Moa Brydsten utan att sitta på handfasta bevis för det man påstår i debatten.

Förvisso ska man kanske inte vara förvånad då hon är just Vänsterpartist – Umeås Vänsterpartister har för vana att skapa sig en helt egen sanning oavsett av hur verkligheten ser ut och jag antar att det var den vägen Elisabet försökte vandra vidare på.

Argumentet att debatten om skolan handlar om så mycket mer än bara en skola när man samtidigt vet att Umeå Kommun just sjösatt ett program för landsbygdsutveckling i vilket utvecklingen i Bullmark är en viktig del är att föregå det arbete som nu pågår för att skapa en bra och hållbar landsbygdsutveckling.

Att Bullmark och alla övriga byar ska in ingå i den plan som finns för att bli 200.000 invånare i Umeå Kommun är alla överens om och att föregå den planen genom att försöka skjuta skolfrågan i Bullmark i sank är dålig politik.

Att insinuera och använda andra saker än det som hänt i själva skolfrågan som skäl för sina yrkanden tycker jag visar på liten självinsikt och bristande respekt för både demokrati och för allt det goda arbete som sker i kommunen.

Efter Kommunfullmäktigemötet deltog jag i ett Socialdemokratiskt partimöte och det jag fick mig till livs på det mötet gör att jag är fast övertygad om att både Bullmark och Bullmarksborna går en ljus framtid till mötes vad gäller framtida satsningar på byns och de omgivande byarnas tillväxt och utveckling.

En sak kan Bullmarksborna vara helt övertygade om och det är att vi Socialdemokrater på inget sätt glömt Bullmark – Tvärt om tar vi nu sats för ett ännu bättre och ännu hållbarare Bullmark vilket kommer att visa sig hela vägen fram till nästa val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Äntligen – Förnyelsebar el och energi är billigare än fossil energi.

Av , , 16 kommentarer 3

I kväll har jag suttit och tittat på Dokument Utifrån på TV 2 med ett leende på mina läppar och en stark känsla av inre frid inom mig.

Kvällens program var tillägnad energiproduktionen i världen och visade hur förnyelsebar energi såsom sol och vind idag är billigare att producera än traditionell energi som är fossilberoende.

Programmet var fullt av lysande exempel på hur den fossila energin spelat ut sin roll och det viktigaste budskapet av alla var att förnyelsebar energi nu är billigare än alla annan energiproduktion och att dess ekonomiska fördelar visavi traditionell energiproduktion kommer att bli större och större ju längre tiden går.

Programmet visade på hur alla som vill i en framtid rätt enkelt kommer att kunna bli helt oberoende av att köpa el då egen produktion av el inte längre är en utopi utan en reell verklighet med goda ekonomiska förtecken.

I Kina producerar man förnyelsebar el som aldrig förr och räknar med att producera ca 400 GW med hjälp av solenergi och vindenergi redan 2020.

Detta gör Kina till världens föregångsland när det handlar om omställning till förnyelsebar energi. 400 GW motsvarar drygt 20% av Kinas totala elbehov och att nå dit redan 2020 får anses vara en oerhörd prestation i det land som är världens folkrikaste.

Att dessutom gå från i princip 0% förnyelsebar el producerad av sol och vind före 2004 till drygt 20% av totalbehovet producerat av dessa energikällor 2020 är ett enastående resultat som visar att det går bara politikerna bestämmer sig för att genomföra omställningen och står fast vid sina beslut.

De amerikanska experter och forskare som medverkade i programmet påpekade hur USA är både omåkt och frånåkt av Kina och största delen av världen därför att man i USA är konservativa och motverkar en storskalig övergång till det som är framtiden.

Den siffra som publicerades för USA talade om 8 GW förnyelsebar el i hela USA vilket placerar dem långt ner i världsstatistiken över förnyelsabar energianvändning.

Med Donald Trump vid makten torde USA förlora ännu mer mark vilket visar att man måste tänka nytt och tänka hållbart om man värnar om sitt land och sina medborgare och vill deras bästa.

Den som lyssnade noga på vad kineserna som medverkade i programmet sa om det kinesiska undret vad gäller förnyelsebar el fick lära sig följande – Kinas framgång beror på den 100 års plan som lades för länge sedan och handlade om hur kineserna bestämt sig för att utveckla landet.

Steg ett handlade om att skaffa sig kapital för att bygga förnyelsebart och hållbart genom att initialt använda sig av fossilanvändning för elproduktion. Så fort detta var uppnått skulle man genomföra en storskalig övergång till förnyelsebart energi för att kompensera både för den klimatpåverkan man åstadkommit och även för att undvika nya föroreningar och ny klimatpåverkan i framtiden.

Att så är fallet och att kineserna följer sin plan ser vi nu bevisen för vilket ånyo visar vikten av långsiktighet inom politiken.

En annan lärdom ur programmet är att drygt 80% av världens el inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att komma från förnyelsebara energikällor vilket är underbara nyheter för mig.

Delar av programmat handlade om hur den oljeproducerande delen av arabvärlden med UAE, Qatar och Saudi Arabien i spetsen tillhör världsledarna när det gäller övergången till förnyelsebar energi. För dem är övergången en fråga om överlevnad för att bevara den livsstil de byggt upp genom att pumpa upp och sälja olja och gas.

I programmet fick vi t.ex lära att Saudi Arabiens kapitalreserv bara räcker i 10 år om oljeintäkterna upphör och att saudierna därför är mycket angelägna om att satsa sina pengar i sådant som skapar framtida intäkter.

Stora investeringar i industrier som tillverkar solceller och annan teknologi som används för att producera förnyelsebar energi är därför saudiernas väg för en trygg framtid.

En annan sak vi fick oss till livs är att Qatar bygger solel för fulla muggar bara för att klara den avsaltning av havsvatten som behövs för det egna nationella behovet av vatten.

I UAE i blev resultatet av den sista upphandlingen av el att lägsta anbudet kom från de som producerar solel. Trots att UAE har egen olja så skulle oljepriset behöva vara så lågt som 10 USD per/fat för att kunna konkurrera med den förnyelsebara elen vilket visar att vi nu kan lägga användandet av fossilberoende el och energiproduktion bakom oss och fullt ut satsa på förnyelsebar energi.

Det mest underbara i allt är att priset på el och energi blir betydligt mer förutsägbart i och med att vi slipper ta hänsyn till fluktuationerna på olja och gas vilket är bra för världens medborgare.

Att världens investerare fullständigt kastar ut pengar för investeringar i förnybar energi och att tillgången på kapital vida överstiger antalet projekt att investera i är även det goda nyheter som borgar för en hållbar framtid.

Slutligen visade man hur man på en spansk ö lyckats göra sig helt självförsörjande på el och energi genom att satsa på förnyelsebara energikällor.

Förutom att bli oberoende av fossil energi för sin el hade man även blivit mer eller mindre självförsörjande och dessutom helt ekologiska vad gäller matproduktion och annat vilket visar att en storskalig övergång till cirkulär ekonomi ligger runt hörnet.

En kort inblick i hur Nederländerna är i färd med sin övergång till förnyelsebar el gav vid handen att man med hjälp av solpaneler och elbilar skapar ett system som är helt självförsörjande på el oavsett av om det är dag eller natt och oavsett av om solen lyser just den dagen eller inte.

Därför upprepar jag i detta inlägg vad jag sagt i många andra inlägg. Vägen framåt ligger i att satsa på förnyelsebara energikällor – Allt byggande av fossilberoende energi och/eller kärnkraft tillhör det förgångna och kommer att innebära att vi förlorar i konkurrenskraft jämfört med länder som satsar storskaligt på förnyelsebar energi.

Som jag ser det handlar det om att börja nu för att inte halka efter och jag tror att Sverige som redan idag har mycket vattenkraft och rätt mycket vindkraft ligger bra till för att haka på Kina och snabbt göra sig helt oberoende av fossiler och kärnkraft.

Den politiken kommer jag att förespråka än mer efter att ha fått mig kvällens Dokument Utifrån till livs. Därutöver har kvällens program på nytt öppnat mina ögon och gett mig energi att studera effekterna av en fullskalig övergång till förnyelsebar energi djupare än jag någonsin gjort tidigare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Moderaterna blir allt mer populistiskt i sin framtoning.

Av , , 32 kommentarer 0

För var dag som går blir Moderaterna mer och mer populistiska som parti och skulle svenska folket rösta på vilket parti som är mest populistisk skulle Moderaterna definitivt placera sig i toppen.

I en debattartikel i SvD spär Moderaternas andre vice ordförande och partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson på denna populism till aldrig skådade nivåer med påståenden som helt saknar verklighetsförankring och betydelse för ett bra samhällsbygge.

Svantesson för i debattartikeln fram åsikten att Arbetsförmedlingen ska läggas ner och att denna ska ersättas med en mindre statlig enhet vars enda syfte ska vara att samordna privata matchningsaktörer vilka i sin tur ska sätta människor i arbete.

Som om inte förslaget att fortsätta på den skadliga privatiseringsväg Moderaterna vandrade längst efter sin tid vid makten är populism nog är anledningen till varför detta ska ske något som andas politisk populism av aldrig skådat slag.

Svantessons anledning till förslaget om att lägga ner Arbetsförmedlingen är enligt samma Svantesson att Arbetsförmedlingen under allt för lång tid uppvisat låga förtroendesiffror i olika mätningar – Snacka om populism.

Statliga institutioner är inte institutioner som ska styras av populistiska opinionsmätningar avseende popularitetssiffror i olika undersökningar – Om något är statliga institutioner något som ska integreras i samhällsbygget och tjäna till att skapa ett bättre och mer jämlikt Sverige.

Därför Elisabeth Svantesson vill jag klart och tydligt säga följande – Svensk välfärd är inte till salu och svenska välfärdstjänster ska inte privatiseras.

Arbetsförmedlingen inte läggas ner – Arbetsförmedlingen ska stärkas genom att fatta politiska beslut som innebär att en Arbetsförmedling under statlig kontroll blir den institution den en gång varit – Dvs. den institution som sätter människor i arbete.

Därför ska beslut avseende Arbetsförmedlingen verka i en enda riktning – Mot att alla jobb som utannonseras precis som förr bara utannonseras hos Arbetsförmedlingen. Samtidigt ska alla samarbeten med privata aktörer som på olika sätt arbetar inom Arbetsförmedlingens ansvarsområde avslutas med omedelbar verkan.

Arbetsförmedlingen är inget populistiskt organ som deltar i olika ”skönhetstävlingar” arrangerade av det privata näringslivet – Arbetsförmedlingen är tillsammans med ett återuppväckt AMU de organ som i egen regi ska se till att de som är arbetslösa utbildas och sätts i arbete.

Arbetsförmedlingen är en viktig institution i samhällsbygget mot större jämlikhet – En institution som förtjänar beröm och saklighet snarare än moderat populism.

Avslutningsvis är det på sin plats att nämna att det i allra högsta grad är Moderaterna och moderat politik som sett till att Arbetsförmedlingen förlorat den särställning den hade gammalt tillbaka – Den särställning som innebar att Arbetsförmedlingen var den enda institution som skötte kontakten mellan företag och arbetssökande.

Den särställningen ska vi återskapa då en sådan särställning för Arbetsförmedlingen har störst förutsättningar för att klara av uppgiften att se till att arbetslösa utbildas till den kompetensnivå som företagen efterfrågar samt kan se till att företagen får stöd och hjälp med kompetenshöjande utbildningar för sina anställda vid lågkonjunktur.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Kampen för det jämlika samhället är kampen som måste vinnas för ett bättre Sverige.

Av , , 4 kommentarer 0

Allt eftersom tiden går upplever jag ett större och större stöd för den politiska kamp Socialdemokratin startade för länge sedan och till vilken jag anslöt mig 2014 – Den kamp som handlar om att byggandet av ett jämlikare samhälle där flertalet har makten över fåtalet är ett måste om Sverige och svenskarna ska må bra.

Idag och igår kan jag tacksamt konstatera att Umeås nuvarande kommunalråd Hans Lindberg likväl som Umeås förra kommunalråd Lennart Holmlund i debattartiklar och på bloggplats i VK är inne på precis samma linje och har anslutit sig till samma kamp som jag.

Välkomna mina herrart till den kamp som är den viktigaste vi har att utkämpa för att skapa ett bättre Sverige!

För egen del började denna kamp med att jag efter moget övervägande byggt på studier av vår Socialdemokratiska ideologi och vår historia likt Olof Palme erkände att jag från och nu alltid kommer att vara en STOLT DEMOKRATISK SOCIALIST.

En stolt demokratisk socialist trogen mot idealen men oerhört otrogen mot de metoder som används för att uppnå idealen.

I samma veva som jag gjorde det så startade kampen för det som alltid varit Socialdemokratins överskuggande mål – Bygget av det samhälle som i allt det gör lever upp till devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov”

För att komma dithän så behöver man acceptera och anamma vissa trossatser och företeelser av vilka nedanstående är de viktigaste:

 • Att det i Sverige behövs en stark offentlig sektor i likhet med den som byggdes upp under 1960-talet. En offentlig sektor som är offentligt ägd – Skattefinansierad och styrd av av behov och inte av efterfrågan.
 • Att behoven av vård, skola och omsorg bara kan mötas genom en organisation som tar sin utgångspunkt i just behoven och inte i lönsamheten – En organisation som kontrolleras av medborgarna och inte av vinstintresset.
 • Att offentlig sektor för att fungera fullt ut och vara en stark samhällelig sektor alltid ger människor möjlighet att påverka den enbart i kraft av att de är medborgare oberoende av vilka resurser de besitter.
 • Att grogrunden till rasism går att finna i människors ekonomiska och sociala villkor.
 • Att rasism och främlingsfientlighet bäst bekämpas genom att oförtrutet slåss för full sysselsättning, ekonomisk expansion och social rättvisa.
 • Att rasism har mycket svårt att rota sig i ett samhälle där människor vet att de kan få ett jobb så att de kan försörja sig själva – Känna social trygghet och optimistiskt se framtiden an för egen del likväl som för sina barns del.
 • Att förstå att KÄRLEK och SOLIDARITET alltid måste sättas före GIRIGHET och EGOISM.

Tittar vi på Sveriges historia i allmänhet och dess utveckling under Socialdemokratiskt styre i synnerhet råder det inga tvivel om att Olof Palme hade helt rätt i sitt påstående om att det är Socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige.

Att Socialdemokraterna är det parti och den rörelse som lyfte Sverige ut ur fattigdom och arbetslöshet genom att fullt ut bejaka ovanstående samtidigt som man tillsammans med landets fackföreningar förde gemensam kamp mot kapitalet råder inga tvivel om.

Med den verkligheten som grund är det svårt att vara något annat än en stolt demokratisk socialist om man står upp för våra Socialdemokratiska ideal – I vart fall om man hyllar kärleken,solidariteten och alla människors lika värde som ideal.

Därför och just därför proklamerar jag STOLT att jag är en Demokratisk Socialist!

Därför tycker jag att det är bra att både Hans och Lennart nu öppet deklarerar att kampen för det jämlika samhället och för välfärden måste sättas först.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Regeringen bör sluta med den Norrlandsfientliga politiken!

Av , , 30 kommentarer 1

Trots att jag är Socialdemokrat eller kanske ännu hellre tack vare att jag är Socialdemokrat så vågar jag gå emot och protestera mot vad jag anser vara både vansinniga och framförallt Norrlandsfientliga förslag från min egen regering.

Att jag gör så beror på att jag verkar i ett politiskt parti som har högt i tak och där alla får säga sin mening – Dvs. precis som det ska vara i ett politiskt parti som lever upp till demokratins spelregler.

Därför säger jag följande till Stefan Löfven och regeringen – Lägg ner den politik som slår orättvist mot Norrland, landsorten och mot svensk glesbygd.

 • Avstå från att införa kilometerskatt för den tunga trafiken.
 • Avstå från att införa flygskatt.
 • Avstå från att fjärrstyra Norrlands flygplatser från Arlanda och därmed flytta jobben från Norrland in till Stockholmsregionen.

Av dessa två förslag kan åtminstone två hänföras till vårt regeringssamarbete med MP och som Socialdemokrat är jag inte villig att kompromissa och låta MP som jag ser som ett utpräglat Stochholmsparti/storstadsparti utarma Norrland och den svenska landsorten med hjälp och stöd av oss Socialdemokrater.

Därför ska både förslaget om kilometerskatt för tung trafik och flygskatten stoppas i sopkorgen med omedelbar verkan.

I frågan om fjärrstyrning av flygplatser från Stockholm hoppas jag att regeringen redan nu tagit LFV och Swedavia i hampan och talat om för den att förslaget om fjärrstyrning från Stockholm går rätt emot regeringens policy om att flytta jobb från Stockholmsregionen ut i landet.

En kilometerskatt slår mycket hårt mot Norrland av flera anledningar – Ett är avsaknaden av alternativa transportmedel till användandet av lastbilar – Det andra skälet våra långa avstånd.

Som Socialdemokrater ska vi alltid stå upp för solidaritet och alla människors lika värde – Med sådana ideologiska grundteser blir det omöjligt att föra politik som gör att vissa människor (läs de i storstäderna) ges högre värde än de i Norrland och ute i landsorten och att solidaritet bara gäller de som bor i storstadsregionerna.

En kilometerskatt är förödande för Norrland – Företagen blir mindre konkurrenskraftiga, Maten blir dyrare och kollektivt resande dyrare bara för att nämna några av de orättvisor som blir verklighet om en kilometerskatt blir verklighet.

Tidigare var jag i grunden för införandet av en flygskatt men efter att ha debatterat ämnet flitigt och lyssnat till alla argument har jag nu ombestämt mig – Min nya linje är att även införandet av en flygskatt verkar diskriminerande mot Norrland då vi som bor här saknar alternativ till flyget om vi ska kunna resa lika effektivt som de som bor i storstadsregionerna.

Det är hög tid att vi Socialdemokrater står upp och berättar för MP och dess företrädare att både kilometerskatten och flygskatten från och med nu saknar stöd från oss Socialdemokrater.

Skulle de hota med att lämna regeringen så låt dem göra det så att vi kan skapa ordning och reda och föra den politik merparten av svenskarna röstat för när de röstade fram oss Socialdemokrater som största parti.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

För medarbetarnas bästa bör en extern revision av Region Västerbotten inledas snarast!

Av , , 2 kommentarer 2

Jag har följt debatten kring Region Västerbotten på nära håll och slutar i sak aldrig att förundras över det som pågår. För mig är det ofattbart att vi som vuxna människor ska föra debatten runt Region Västerbotten på denna enligt mig oerhört låga nivå.

Under den tid debatten om Region Västerbotten pågått har jag blivit kontaktad av många partivänner och även av andra som framfört önskemål om att jag ska skriva i ärendet för att försöka bringa någon slags rim och reson i debatten från Socialdemokratiskt håll – Den vädjan från ett stort antal partivänner är vad jag nu hörsammar genom detta inlägg.

Som Socialdemokrat och som människa vill jag därför säga följande!

Låt oss inleda den oberoende granskning av Region Västerbotten som många efterlyst och låt oss göra det NU.

Detta så att vi kan lägga hela historien bakom oss och ge de som arbetar och verkar i Region Västerbotten den arbetsro de förtjänar.

Som jag ser saken så måste det vara oerhört påfrestande för alla som arbetar inom Region Västerbotten att behöva bli utsatta för den hätska debatt som härjar i pressen just nu – I vart fall är det så jag skulle känna om jag jobbade där.

Mitt inlägg ska därför inte ses som ett ställningstagande till vad som är rätt eller fel i fråga om det som debatteras i ärendet.

Mitt inlägg handlar om en enda sak – En vädjan om att genomföra den enda åtgärd jag ser som möjlig för att kunna garantera en god arbetsmiljö för de som jobbar i Region Västerbotten – Detta med utgångspunkt från att nuvarande situation är skadlig för densamma därför att debatten i media är allt annat än sund och sansad.

Min utgångspunkt är att det inte finns något att dölja och att arbetet i Region Västerbotten sköts som det ska och för att påvisa att så är fallet är en extern revision av Region Västerbotten enda vägen framåt.

Det jag tycker är viktigt att lyfta i debatten är att Region Västerbotten består av betydligt fler människor än de som öppet kritiserats i debatten – Människor av kött och blod som i och med denna hätska debatt sannolikt förlorat den stolthet och den arbetsglädje de rimligen borde få känna för det goda arbete de gör.

Dessa medarbetares välbefinnande är för mig oerhört mycket viktigare än en prestigedebatt på politisk nivå.

Därför upprepar jag än en gång det jag sagt ovan – Låt oss med omedelbar verkan genomföra en extern revision av Region Västerbotten och ju förr den revisionen startar ju förr kan vi lägga saken bakom oss och gå vidare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Hotet om att jobben försvinner utomlands om skatten höjs är en kraftig överdrift.

Av , , 164 kommentarer 1

Varje gång jag på bloggplats skriver om att höja skatter för högavlönade eller för företag och/eller företagsägare så möts jag direkt av argumentet att detta är kontraproduktivt – Kontraproduktivt därför att höjda skatter för företag eller dess ägare skulle få företagen att flytta utomlands.

Nästa poäng de som kommer med det argumentet försöker sig på är att antalet jobb i Sverige skulle minska och med dem Sveriges totala skatteintäkter.

Låt mig därför rakt av säga följande – Ni har fel – Till och med mycket fel!

Den som påstår att höjda skatter leder till att företagen och dess ägare flyttar ut vet inte vad de talar om – Sannolikt därför att de aldrig själva provat på hur det är att faktiskt flytta ut och helt lämna Sverige och det svenska systemet med allt vad det innebär.

Fel blir det därför att de som torgför denna uppfattning sannolikt aldrig bott utanför rikets gränser – I vart fall under längre tid och därför helt naturligt saknar kunskap om hur stora merkostnader det faktiskt är för en individ att bo och leva utanför Sveriges gränser.

Jag har själv levt utanför Sverige och har därför upplevt hur stora merkostnaderna är. Jag vågar rakt av säga att man måste ha åtminstone den dubbla nettolönen jämfört den nettolön man har i Sverige för att ens gå jämt upp med hur livet tett sig om man valt att bo kvar i Sverige.

Dessutom är det betydligt svårare och mer genomgripande att flytta från Sverige än vad många tror. Därutöver är en full flytt från Sverige nödvändig om man ska undvika skatt av den enkla anledningen att det är den skattskyldige och inte företagets hemvist som avgör vart skatt ska betalas.

Vill man flytta ut från Sverige krävs bland mycket annan följande åtgärder:

 • Att hela familjen inklusive omyndiga barn följer med vid flytten om man är gift.
 • Att eventuella permanentbostäder säljs och att fritidshus bara får finnas så länge dessa inte medger åretruntboende.
 • Att alla andelar i fåmansföretag säljs och att eventuella aktieinnehav flyttas över till andra förvaltare än svenska förvaltare.
 • Att man får tillbringar maximalt 180 dagar/år i Sverige efter det att man utvandrat från landet.
 • Att man inte sitter i styrelser i fåmansföretag där man tidigare varit ägare mm.mm.

Enbart ovanstående utgör ett stort och ofta oöverstigligt hinder då en flytt ut ur landet innebär stora förändringar för familjen till den som flyttar ut. En flytt innebär dessutom en stor förändring i det sociala livet och i umgängeslivet då vänner och övrig familj i regel blir kvar när man själv flyttar ut.

Ovanpå detta ska vi sedan lägga förlusten av pensionsförmåner, sjukförsäkringsförmåner, rätt till fri sjukvård med flera rättigheter vi har därför att vi betalar skatt i Sverige.

Har man väl kommit så långt som till att genomföra och acceptera alla saker ovan kommer nästa smäll.

Bor man utanför Sveriges gränser har man följande merkostnader att ta hänsyn till:

 • Eventuella inkomstförluster för maka/make.
 • Kostnader för skolavgifter på vanligtvis 50.000 – 150.000 kronor/barn/läsår beroende på i vilket land man bosatt sig i.
 • Kostnaderna för sjukförsäkring som ger rätt till sjukhusvård.
 • Kostnader för livförsäkring.
 • Kostnader för pensionsavsättningar som kompenserar för bortfallet av svenska pensionsrättigheter.
 • Kostnader för en försäkring som kompenserar inkomstbortfall i händelse av långvarig sjukdom.
 • Kostnader för en försäkring som kompenserar för arbetslöshet i 12 månader om man går i konkurs och/eller blir av med sitt jobb.

Ovan har jag bara tagit med de mest påtagliga kostnaderna som uppstår vid en utlandsflytt – Därutöver tillkommer massor av mindre kostnader för att skaffa sådant som vi i Sverige erhåller mer eller mindre gratis eller till kraftigt subventionerade priser – T.ex. kostnader för barnens idrottande eller kulturutövande i form av musik, teater mm.

Med detta sagt så vill jag påstå att de som ägnar sig åt att skrämmas genom att påstå att ökade skatter kommer att driva företagen ut ur Sverige bör skämmas.

Påståendet att företagen flyttar i stor skala vid skattehöjningar är inte reell verklighet utan blott och allena en skröna och ett sätt att försöka skrämma svenska folket.

Påståendet att företagen flyr Sverige vid skattehöjningar är en skröna utan verklighetsförankring  – En skröna många köpt allt för länge därför att de tror att en flytt ut ur Sverige är att jämställa vid de upplevelser man får när man reser utomlands på semester.

Avslutningsvis avger jag här och nu ett löfte och det löftet är att ständigt påminna och hänvisa till detta inlägg när någon försöker använda argumentet att höjda skatter leder till företags och jobbflykt.

Även med höjda skatter stannar företagen i Sverige – Att tro något annat är att bita sig själv i foten och av den anledningen kan vi tryggt gå vidare med de skattehöjningar vi aviserat om med stark förvissning om att de skattehöjningarna kommer att ge oss ett starkare och jämlikare samhällsbygge.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Hur vill vi ha det på ålderns höst? – Kom och påverka på kvällens Politiska Café!

Av , , Bli först att kommentera 0

Allt eftersom tiden går så blir de som räknas till gruppen äldre i samhället friskare och därmed betydligt aktivare vilket innebär att samhällets krav på äldrevård och aktiviteter för äldre ser helt annorlunda ut idag än historiskt.

Detta i sin tur ställer krav på hur samhället ska utforma äldrevården framgent.

 • Vilka frågor är viktiga för dagens generation äldre – Dvs. de som är 65+?
 • Hur vill dagens äldre ha det vad gäller tillgång till äldreboenden och trygghetsboende?
 • Hur ska morgondagens hemtjänst utformas för att möta behoven?

De och många fler oerhört viktiga frågor hoppas vi ska lyftas på kvällens Politiska Café på Ersboda Folkets hus

I kväll öppnar sig chansen för ALLA att komma och påverka hur äldrevården i Umeå Kommun ska formas både nu och i framtiden genom att möta de högst ansvariga politikerna och på ort och ställe framföra de önskemål man har om framtidens äldrevård i kommunen.

På kvällens Politiska Café på Ersboda Folkets Hus som går av stapeln klockan 18.30 möts Äldrenämndens ordförande Janet Ågren (S) och nämndens vice ordförande Veronica Kerr (KD) i en debatt med ideologisk underton om just äldrefrågor.

Efter den inledande debatten är det åhörarnas tur att hoppa in i debatten. Ställ dina frågor direkt till de ytterst ansvariga politikerna – Framför dina önskemål och känn dig fri att debattera de frågor som är viktiga för just dig direkt med de ytterst ansvariga politikerna i kommunen.

Vi i Ersboda S-förening har därför glädjen att inbjuda just dig som är intresserad av dessa för samhället så viktiga frågor till en trevlig kväll full av debatt och konkreta förslag på hur dagens och morgondagens äldrevård ska utformas i Umeå.

Plats: Ersboda Folkets Hus

När: I kväll torsdag 26 Januari klockan 18.30.

Väl mött och välkommen till en givande och intressant kväll för ett aktivare liv på ålderns höst!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”