Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Flumhögern visar sitt rätta ansikte på min blogg!

I dag på Trettondagsafton lördagen den 5 januari påstår jag med all rätt att det som av många benämns som flumhögern i allt de gör och i allt de anför visar sitt rätta ansikte på min blogg – Min teori till varför de gör det ska jag anföra i detta inlägg.

Anledningen till att jag lyfter ämnet är för att öppna ögonen på alla som följer och/eller kommenterar på min blogg för detta fenomen – De fakta jag redovisar gör det dessutom möjligt att följa mitt påstående historiskt, i nutid och i en framtid så håll till godo.

Låt mig börja med att påstå att detta sker på ett planerat sätt och därtill på ett sätt som i sak inte har något alls att göra med det jag skrivit om och anfört på bloggen.

Det som sker drivs snarare av en annan agenda och av ett syfte hos de som kommenterar att göra allt som står i deras makt för att förlöjliga mig, skada min trovärdighet, påstå att jag saknar kunskap samt att jag har en dold agenda och är något helt annat politiskt än den socialdemokrat jag altid utgett mig för att vara.

Dessa påståenden är självfallet inte sanna och ska därför bemötas och bekämpas. Att dessa människor aldrig kommer att lyckas i sitt uppsåt är ett löfte från min sida då det krävs betydligt mycket mer än så för att försöka knäcka en person som mig.

En annan störande sak är att dessa människor undantagslöst alltid försöker leda in den efterföljande debatten på ett helt annat spår eller ämne än det jag tagit upp i mitt blogginlägg.

Anledningarna till att de alltid beter sig på detta sätt är lätta att identifiera – I det första fallet handlar det om att jag har för stor kunskap och att det jag skriver om är oerhört relevant politiskt. I det andra fallet om att denna relevans anses skada flumhögern’s och SD’s politiska agenda och därför ska eroderas från den politiska debatten.

De individer jag främst syftar på i detta sammanhang kallar sig på min blogg för Jonny och Alexander och förstärks rätt ofta av signaturerna Brorson ock Krister om frågan är mycket relevant/känslig för högern och SD.

Det mest iögonenfallande i allt de gör är att de aldrig hänvisar till några fakta som styrker att de har rätt och att jag skulle ha fel i det jag anför – Snarare är det så att de alltid hävdar att jag har fel och att jag saknar kunskap alternativt att jag skulle ljuga  – Något som självfallet är ren lögn från deras sida och ett tecken på att de saknar hållbara argument.

Flumhögern har således ett enda syfte som jag ser saken och det är att göra allt de kan för att förstöra varje relevant argument och varje relevant debatt för hur vi ska bygga ett hållbart samhälle och varför det är viktigt att det bygget genomförs så snart och så snabbt som möjligt.

Att de människor som tillhör flumhögern och har som syfte att förstöra samhällsdebatten ska bekämpas och stoppas tror jag att de flesta ör överens om. Med det sagt är alla som vill välkomna att bekämpa de av dem som skriver på min blogg när helst de vill och så ofta de vill.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

53 kommentarer

 1. Alexander

  Anders

  Jag har ju hänvisat till rapporter som visar att klyftorna i Ryssland ökar, eller hur? Ändå skriver du ”jag har rätt och du har fel”. På vilket sätt är jag flummig och förstör debatten?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tänk efter en vända till och läs det jag anfört i det jag skrivit så är ja säker på att du hittar svaret på din fråga Alexander.

 2. Alexander

  ”Jag har för stor kunskap”

  Fast du har flera gånger påstått saker som motbevisats. Några exempel är de enligt dig jämställda prispengarna inom golfen, det är fel. Likaså de välutbildade syrierna som inte är det. Du hävdade att Kina först senare år tillåtots delta i internationella sportsammanhang när de faktiskt var med i OS på 80-talet. Ändå slår du bara ifrån dig och hävdar att du och bara du har rätt. Finns det någon självkritik eller anser du dig vara Gud?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så här långt kn jag inte dra mig till minnes en enda gång där du motbevisat mig Alexander så det påståendet från dig saknar helt relevans.

 3. Alexander

  Anders

  Du är välkommen att vara med mig på ett politiskt möte med efterföljande arbete/diskussioner. Säg till så får du en inbjudan till det du längtar efter. Du kanske kan lära dig något?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   När jag är så frisk att jag känner mig stark nog att resa ner till dig lovar jag att kontakta dig så att det kan ske Alexander.

 4. Jonny Disenfeldt

  Fortsätt att ljuga du Anders, det är nog inte många du kan lura. Det är bara upp till var och en att läsa de olika kommentarer som görs till dig och bilda sig en egen uppfattning…

  Jag och andra uppräknade brukar ofta presentera just fakta som bestrider dina märkliga påståenden. Nu senast igår redogjorde jag för fakta rörande arbetsgivaravgifterna som genererar ca 200 miljarder i statliga löneskatter innevarande år.

  Det vore däremot önskvärt att DU tar till dig fakta, att du ger referenser till dina egna lösa påståenden och erkänner när du har så uppenbart fel. Ta bara dina märkliga påståenden som berör matematik (statistiska trender, median etc).

   • Bertil

    ”De enda stora lögnare som förekommer här är du själv och Alexander Jonny.”

    Bra Anders jag kan bara hålla med. På tiden att du ryter till åt dessa egoister som vill allt annat än debbatera politik.

 5. Alexander

  Anders

  Om du tittar på dina förslag och ideer, hur väl stämmer de in på den faktiska politiken som Socialdemokraterna för?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den stämmer in mycket väl på vår ideologi och jag har aldrig hävdat att jag driver precis samma politiska linje som mina partikamrater som sitter i nuvarande ledning utan snarare att jag vill förändra sättet på vilket vi driver politik så att det i framtiden stämmer överens med min politiska agenda för socialdemokratin – Et förändringsarbete som jag inlett sedan länge och ett förändringsarbete som fungerar mycket bra då fler och fler av mina förslag numera omvandlas till socialdemokratisk realpolitik.

   • Jonny Disenfeldt

    ”då fler och fler av mina förslag numera omvandlas till socialdemokratisk realpolitik”

    Kan du referera till ditt motionsarbete i riksdagen …?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Titta i mina föregående inlägg så hittar du flera fall där mina förslag blivit till realpolitik Jonny.

     • Jonny Disenfeldt

      Har DINA förslag blivit realpolitik?
      Beskriv isåfall händelsekedjan fram till riksdagsmotion.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Se de tidigare inlägg jag skrivit i ämnet som är många sp hittar du de svar du nu efterfrågar Jonny.

 6. Krister

  – Det mest iögonenfallande i allt de gör är att de aldrig hänvisar
  till några fakta som styrker att de har rätt och att jag skulle ha
  fel i det jag anför.

  Jag har ALLTID så ofta som möjligt med ref till det jag skriver men du tycker
  de är fel eftersom det inte är från ”seriösa” medier.

  Sen är jag inte medlem av nån ”flumhöger” eftersom jag inte ens är medlem
  av nåt parti. Jag tar ställning i sakfrågor, inte slaviskt enligt någon ideologi.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Allt som inte kommer från seriösa medier och/eller forskningsrapporter är självfallet diskvalificerat som varande bevismaterial Krister.

   • Krister

    Titta på källorna.
    Det gör jag alltid.
    Är dessa fel så är
    det lika fel för mig.
    Men du läser dom inte ens.
    Det gör jag.

 7. Brorson

  Om någon är ”flumhöger”, så är det du själv, Vänstern har aldrig varit för arbetsfria inkomster för unga och medelålders fullt friska och arbetsföra människor, utom vid ofrivillig arbetslöshet. Vänsterns linje har alltid varit att alla har rätt till ett arbete. som man kan försörja både sig själv och ett minderårigt barn på. Du vill något annat, och det är flumhöger. Du tål bara inte att jag har varnat för de sociala konsekvenserna av DIN högerflumpolitik. Rikemansbarn, som lever på det sättet, får i alla fall tillräckligt med pengar av rika föräldrar och arbetande syskon, för att kunna kosta på sig ett spännande och innehållsrikt liv. Det har inte arbetarbarn, och de löper alltså betydande risk att hamna i missbruk och kriminalitet, om de varken har jobb eller studerar.

  Du tål inte att jag har varnat för att du, med din flumpolitik, förstärker bilden av S som ett ”bidragsparti”, eftersom du ständigt tjatar om att du är socialdemokrat, och att snart hela S-partiet kommer att stödja dig.

  Du tål inte heller att jag har visat att du står för en cynisk och inhuman invandringspolitik, som strider mot invandrares mänskliga rättigheter, däribland religionsfriheten, när du vill tvångsintegrera flyktingar, som själv ingenting annat vill än att snarast möjligt återvända till sitt hemland och återintegreras i DET landet.

  INGET land, som råkar vara första asylland, har rätt att neka personer som uppfyller FN:s flyktingdefinition, asyl. Just nu torde inte Sverige vara första asylland, utom i mycket speciella undantagsfall. Men skulle detta ändras, har Sverige bara att ta emot alla asylsökande och bevilja asyl till dem som befinns ha asylskäl. I det läget har vi ingen rätt att avvisa dem, som vi inte har resurser nog att integrera i vårt samhälle.

  Hur har du tänkt dig att det ska gå till? Ska vi ha beväpnade gränsvakter, som skjuter ner alla flyktingar som överstiger det fastställda antalet? Det gjorde INTE Bangla desh när runt en miljon rohingher vällde in över gränsen till Burma för drygt ett år sedan. Trots att rapporter från flyktinglägren i Bangla desu, visar att Bangla desh’ förmåga att integrera flyktingarna i det bangla desh’ska samhället är praktiskt taget noll.

  I den förra diskussionen lyckades du inte komma med en enda invändning mot Jonnys resonemang om arbetsgivaravgiften, utan allt du hade att komma med var rena personpåhopp- nu också mot mig, fastän jag har referat till åsikter, som under tidigare debatter har framförts på S-bloggar av ledande socialdemokrater. Det är faktiskt DU som förstör varje seriös diskussion om arbetsgivaravgifterna, genom att alltid komma dragandes med dina utopier – som för över 150 år sedan slaktades av Karl Marx. såso varande hinder för arbetarklassen att resa sig ur fattigdomen.

  Då användes småbarn i åldern 5 år som dragdjur i de trånga gruvgångarna, Det behövdes mängder med manuellt arbete. Marx’ motståndare inom det utopisk-socialistiska lägret Nu ville slå sönder maskinerna, eftersom de gjorde folk arbetslösa. Nu vill DU hejda utvecklingen mot en fortsatt ökad produktivitet per arbetad timme. Utan den ökade produktivitet, som har varit, hade vi ö.h.t. inte haft råd med skola för alla barn, vård och omsorg, sjukersättningar och pensioner. – även för oss gamla f.d. arbetare.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ditt initiala påstående är helt fel Brorson – Därför publicerar jag resten av din kommentar som ett inlägg i debatten och hänvisar därtill till mitt föregående svar i ämnet.

 8. Bertil

  Högern vill inte diskutera politik
  Detta har även Johan Erhenberg tagit upp.
  Han skriver bl.a detta.

  ”Att irritera sig på Hö-hö-högern är att irritera sig på en pruttkudde. Självklart går det inte diskutera politik med en M-riksdagsman som Bali som skriver ”hur många oskulder knullar din pappa för tillfället”, själva poängen med honom är att man inte ska diskutera politik.”

 9. Gunnar F.

  Andersforss! Öppna luckan och kliv ut i verklighetens Sverige och titta på vad som egentligen håller på att ske,då kanske du förstår att din skönmålning av Sveriges tillstånd inte stämmer!
  Ditt sk. ”samhällsbygge” är på väg att försätta Sverige i kaos eller rättare sagt Sverige är redan i kaos! (nämn ngt som fungerar tillfredsställande och som är på väg mot det bättre !?)
  Anders läs tex. (om du inte gjort det) -nationalekonomen Tino Sanandajis böcker om Sveriges ekonomiska tillstånd m.m.
  Vidare ända sedan Palmes tid ,när han skrev under att Sverige skulle bli mångkulturellt har det bara gått neråt för Sverige och nu i en rasande takt, om du kallar det samhällsbygge blir jag orolig på riktigt !
  Ett exempel ;jag såg senast i går ett utdrag ur NRK:s program om Sveriges tillstånd, där dom tex. belyser att utanförskapsområdena i Sverige har mångmångdubblats osv. osv. ,t.om. deras team fick fly hals över huvud från ett reportage om gängkriminaliteten, trots att polisen var på plats i ett s.k. no go zone område,områden som bara fler o fler för varje år som du ni håller på med ert s.k. samhällsbygge.
  Detta vansinne som pågår som du kallar samhällsbygge måste upphöra, om Sverige ska ha en chans att kunna bli uthärdligt att bo i för normala människor (många flyttar o är på väg av dom etniska Svenskar som fått nog).
  Så Andersforss skärp dig och kom tillbaka till verkligheten, annars blir du Andersfars för mig.
  /G.F.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Av ditt sar att döma kan man bara dra en slutsats Gunnar F. – Du skyller allt på invandringen och vägrar förstå att problemens uppkomst har helt andra orsaker än så. Du lever helt enkelt med en kraftigt begränsad syn på vår omvärld och på alla medmänniskor, något du bör förändra om du vill leva ett lyckligt och glädjefyllt liv.

   • Gunnar F.

    Hahaha…! Eftersom du medger att det finns problem i Sverige, så skulle det vara intressant att höra din åsikt om vad dom beror på tex. vad beror toppnoteringarna av dödsskjutningar på,eller vad beror toppnot. av våldtäkter på,bilbränder,terroristbrottet på Drottninggatan,överfulla fängelser,häkten,skolbränder, osv. Och allt detta sedan 2015 när invandringen tog fart, ser du inte kopplingen så tycker jag synd om dig, då kan du lika gärna stänga luckan och fortsätta leva i din egen lilla värld utan verklighetskontakt.
    Om det inte beror på den oansvarliga invandringen så måste det ju bero på politiken som förts de senast årtiondena dvs. politikernas inkompetens ,eller har du någon annan teori så låt höra ?
    Till sist så vet du ingenting om mig,så jag tycker du ska vara försiktig med att dra några förhastade slutsatser om mig !

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Svaren på de frågor du ställer har jag redan givit och publicerat i en rad av inlägg Gunnar F. så leta där hittar du svaren på dina frågor och de redogörelser du efterlyser.

 10. Sven

  Jag håller med om det du skriver om vissa signaturer MEN att du tydligt skulle redovisa fakta inkl källor är direkt felaktigt.
  Allt för ofta har du svårt att skilja på fakta och åsikter. Därför brukar det även vara svårt för att inte säga omöjligt att få dig att ange källor som är av annat slag än ”jag vet”, ”mitt stora umgänge” eller ”en (odefinierad) rapport”.

  Nej, det är inte heller trovärdigt även om syftet ofta är gott.

  Ha det bra.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack för medhållet Sven och jag har aldrig påstått att jag alltid tydligt redovisar fakta och källor till det jag anför då sådana nästan aldrig gör saken bättre eller stärker det jag anför. När källa saknas så är det precis som jag alltid anfört så att uppgifterna kommer från mig själv och från mina egna erfarenheter och konklusioner.

   Dessa erfarenheter och kunskaper får aldrig förbises och att det kommer från mig betyder på inget sätt att de skulle vara sämre eller mindre trovärdiga Sven vilket är viktigt för personer som J och A att förstå.

 11. Mr Sound

  Alltså Anders, detta stycke, som du skrivit, lyckas du beskriva dig själv. Bra, du har ju självinsikt;

  ”Det mest iögonenfallande i allt de gör är att de aldrig hänvisar till några fakta som styrker att de har rätt och att jag skulle ha fel i det jag anför – Snarare är det så att de alltid hävdar att jag har fel och att jag saknar kunskap alternativt att jag skulle ljuga – Något som självfallet är ren lögn från deras sida och ett tecken på att de saknar hållbara argument.”

  Berätta gärna om alla de gånger du hänvisar till fakta? När andra hänvisar till nationalekonomer, div studier kapar du dessa helt utan att ens blinka. Ofta med ”du har fel och jag har rätt”.

  Att försöka vinna några poänger på att kalla människor flumhögern lär det inte bli då du tillhör flumvänstern med ett mycket tvivelaktigt bagage.

  Att du dessutom saknar inflytande i S gör det hela än roligare, för allvarligt talat. Visst har du en släng av hybris och narcissism?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det du skriver får stå för dig Mr. Sound och att du nu framför detta beror självfallet på att jag träffat en mycket öm punkt hos dig eller hur?

   • Mr Sound

    Aldrig någonsin har du träffat en öm punkt hos mig med dina inlägg. De mesta av det du skriver finns det ingen källa på, övrigt material är för det mesta fria fantasier.

    Med andra ord substanslöst ordbajseri som de flesta med sunt förnuft och basala kunskaper i matematik kan genomskåda.

    Så, om du tror att förminskning av människor, som ej delar din uppfattning, genom epitetet flumhögern och det faktum att du hittar på kommer ge några ryggdunkar så grattis. Det är väl på din höjd vad du kommer få, vi övriga sitter lugnt och ser på när Anders Forss, som totalt utan inflytande i politiken, gör bort sig, igen.

 12. Per Lennartsson

  Är det inte magstarkt att kritisera andra för att inte presentera fakta i sina inlägg när du gör exakt samma sak? Många av dina inlägg är av karaktären personliga och individuella påståenden, men du hävdar när du kritiseras för att du har rätt och att dem som kritiserar har fel. Utan några som helst fakta på att du har rätt.

  Dessutom har du flertalet gånger bemött kritiker med kommentarer som ”om du söker så ser du” och ”läs på så ser du att jag har rätt” vilket inte är bevis på att just du har rätt.

  För, ett påstående är inte sant bara för att du påstår det. Det förstår du visst? Alla påståenden som gör anspråk på att vara sanna kräver bevis. Och när du då kritiserar vissa utpekande för att ha denna brist när du har samma brist är magstarkt.

  Och flumhögern? Visst skulle vi kunna säga flumvänstern om din ”teori” om kärlek och girighet? För, din ”teori” vilar på din åsikt och är inte neutral i sin beskrivning. Detta då alla inte har samma åsikt som dig och därmed kan man inte heller använda din ”teori”. Detta förstår alla som läst minst en kurs på universitet någonstans i Europa/USA/Australien i alla fall. För, alla teorier kan prövas av ALLA oavsett åsikt. Och det kan inte din ”teori” om man inte har samma åsikt som dig.

  Man brukar säga att man ska ha torrt på fötter innan man kritiserar andra, men här är du dyblöt i slask.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den kritik jag framfört är lika relevant som den är äkta Per. Att som Jonny och Alexander alltid komma med frågor som inte hör till inlägget och därtill av mig mer eller mindre kräva fakta som styrker det jag anför är inget framgångsrikt sätt att debattera på utan blott och allena ett försök att döda debatten på – Något de för övrigt alltid misslyckas med vad gäller mig och det jag skriver.

   • Bertil

    ”Den kritik jag framfört är lika relevant som den är äkta Per. Att som Jonny och Alexander alltid komma med frågor som inte hör till inlägget…”

    Håller åter med dig Anders Alexander har ju och är ju hopplös på att med all kraft ta bort själva ämnet du skriver om.

    Anders och Jonny har inget på din blogg att göra. Deras mål är söndra och förstöra. De är högerextremister och
    är ute för att sabotera.

   • Per Lennartsson

    Så du menar att dina inlägg inte ska baseras på fakta? Men då har Alexander och Johnny rätt i sak, eller hur?

    Om du avkrävs på fakta för dina påståenden så är INTE ett korrekt svar: ”jag har rätt och du har fel”.

    Om du påstår att 2+2=5 och Alexander och Johnny sedan kräver dig på fakta för detta då alla miniräknare de testat säger 2=2=4 och du svarar ”jag har rätt” så betyder det att du:

    1) Har fel.
    2) Inte vågar/kan erkänna att du har fel.

    Men, du vill inte göra detta och det får mig att fundera på varför. Det finns flera olika teorier skulle jag gissa, den ena är att du faktiskt tror att allt du säger är sant och att också betyder en sorts universiell sanning för alla människor i världen. En annan kanske mer sannolik teori är att du känner att du måste ”synas”. Och då denna blogg är ditt fönster mot världen, i alla fall den värld du så innerligt vill till, så måste du skapa ”oreda” för att synas. För tänk om du presenterat fakta varje gång en kritiker krävt det, till slut försvinner kritikerna – Alexander och Johnny med flera kommer sluta skriva på din blogg och vilka blir så kvar? Ja Bertil.

    Och den rädslan är, min gissning, nog väldigt stark. För tänk om ingen skrev på din blogg? Inte en enda kommentar. Existerar du då politiskt Anders? Det enkla svaret är nej.

    Så, egentligen behöver du alla kritiker såsom Alexander och Johnny för det är bränslet i din motor. Du behöver Brorson och Mr Sound, för annars stannar din politiska maskin. Den lilla tvåtaktare som den är.

    För hittills, sedan din blogga begynnnelse, har du inte kunnat påvisa något som helst inflytande i ”ditt” parti på varken lokalt, regionalt eller nationellt plan utan det är mer sannolikt att det är tvärtom. För, det kräver inte hög skolålder och kunskap i kritisk granskning för att se att de inlägg och ”förslag” som påstår dig föra fram här på din blogg i själva verket har förts fram av andra före dig, vilket då gör dina ”förslag” till andras som du tar cred för när du kritiserar kritiker som Johnny med orden ”titta på mina inlägg så ser du att mina förslag nu genomförs av den socialdemokratiska regeringen”.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Din kommentar visar att du inte förstått innebörden i inlägget Per- Visst ska de bygga på fakta så länge de fakta som J och A använder sig av är korrekta.

     I övrigt så publicerar jag din kommentar som ett inlägg i debatten.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Försvara sig får man alltid göra Alexander så länge man anför reella och trovärdiga argument för sitt försvar.

 13. Bergis

  Fast Socialdemokratin har ju nu dragit sig in mot mitten, mot flumhögerns högkvarter. Ni sitter och förhandlar om begränsningar i arbetsrätten tillsammans med centern. SDs politiska agenda råder redan i Skåne utan några problem. Vad ska du göra åt det? Sälja ut Skåne till danskarna?

  • Leif Andersson

   Låter som ett utmärkt förslag att återbörda Skåne till Danmark. Känns helt fel att ha Stockholm ca 60 mil bort som huvudstad när det bara är en tiondel av den sträckan till Köpenhamn för oss längs med Öresundskusten. Lägg därtill att Sverige halkar allt längre efter Danmark inom de flesta områden och att SEK blivit en skräpvaluta.

 14. Alexander

  Anders

  Du svarar fel personer och kallar folk vid andra namn. Kanske pausa lite för du verkar ganska förvirrad…

 15. Alexander

  Anders

  Du anklagar mig för att inte kunna backa upp mina påståenden. Då bör du väl låta mig komma med exempel där jag hänvisar till källor? Eller är din debatteknik att inte publicera sådant som visar att du har fel? Jag har beskrivit två fall som överbevisar dig men då censurerar du…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Exemplifiera så mycket du vill Alexander så länge du gör så med stöd av relevanta och korrekts fakta.

 16. Brorson

  Redan i årets första inlägg satte du krokben för dig själv genom att lova att arbeta för helt oförenliga målsättningar, och har därigenom dragit på dig ovett från ideologiskt skilda håll. Och buntar sedan ihop alla kritikerna, från sverigedemokrater och moderater till marxister och traditionella socialdemokrater, samt från löntagare till egenföretagare, och kallar dem ”flumhöger”. Fastän du är den enda i gänget, som faktiskt förtjänar epitetet ”flumhöger”. Må så vara att många av dem, som själva uppfattar sig som höger, hellre kallar dig ”flumvänster”.

  Kan man ha fler politiska motståndare? Kan S-partiet få fler politiska motståndare än om partiet skulle dansa efter din pipa? Du vill inte förstå att min kritik mot din ”flumpolitik” utgår från min önskan att S åter ska bli ett 40 – 45 procentsparti, som är enda regeringsparti, ev, med stöd av V i riksdagen. Jag har fullt legitima skäl att på alla sätt jag kan bekämpa din ”utopiska socialism”, som ytterst bygger på idéer som hystes av Marx’ politiska motståndare inom den dåtida vänstern i början av 1800-talet, bland dem en rikemansson, som börjat fantisera om arbetsfria inkomster efter faderns konkurs.

  Arbetet är A och O i Marx politiska testamente, det enda som legitimerar arbetarklassens krav på politisk makt, såväl som den enskilde arbetarens rätt till värdighet. Endast arbetet skapar ekonomiska värden – må så vara att fördelningen av dessa värden i kapitalistiska samhällen fördelas av andra faktorer såsom knapphet (när efterfrågan är större än utbudet). Pengarna styr. Att detta idag (Så har det inte alltid varit) förnekas av väldigt få borgerligare tänkare och debattörer, ser jag som en stor framgång för marxismen som ”förklaringsmodell” och som en viktig förutsättning för både ”klassamarbete” (mellan arbetare och kapitalister) på det praktiska planet samt för parti- och blocköverskridande samarbete på det politiska planet.

  Att jag, som har bott hela mitt långa liv i Sverige och har försörjt mig som arbetare inom industri, transport och lantbruk och har sett förändringarna av produktionsmetoder på plats – med nuvarande parlamentariska läge – förordar samarbete med borgerliga partier och politiker, som sett samma verklighet från andra sociala positioner i det svenska samhället, exempelvis som företagare och ”kapitalister”, ser jag som helt legitimt Att komma utifrån och tala om för både svensk socialdemokrati och svensk borgerlighet att de har haft fel under mer än hundra år och gå med i det socialdemokratiska partiet i syfte att göra om det i grunden, ser jag inte som legitimt.

  Du gör samma misstag som extremvänstern gjorde under 1970-talet, när densamma buntade ihop alla sina politiska motståndare och kallade dem ”borgare”. Fastän du använder epitet ”flumhöger”. I årets första inlägg har du skrivit om ditt fokus under det kommande året:

  – Vikten av att genomföra rätt sorts reformer för att på nytt samla ett väljarstöd på 40% eller mer för oss socialdemokrater.

  – En ingående förklaring till varför dagens arbetsgivaravgift ska ersättas av en produktionsavgift för att säkra framtidens pensioner och sjukersättningar.

  – En ingående förklaring tll varför århundradets viktigaste reform är att ersätta i princip alla av dagens bidrag och stöd med en livslång basinkomst lika för alla över 18-års ålder i storleksordningen 10.000 kr/månad netto samt varför en sådan reform blir en god ekonomisk affär för Sverige.

  Den första målsättningen kan inte uppnås om man samtidigt försöker uppnå de båda andra målsättningarna. Varför ska svenska arbetare och andra löntagare avstå lön till lättingar, som fullt frivilligt har valt arbetslöshet i stället för arbete eller studier?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag lägger inga krokben för mig själv eller för någon annan – Att det jag vill genomför inte blir den lättaste saken i världen att genomföra är jag fullt medveten om men det betyder inte att det är omöjligt att genomföra och det är den saken som driver mig att gå vidare och genomföra förändringen över tid.

   • Brorson

    När du kan erkänna detta, borde du också inse att det bästa du kan göra är att begrava de utopisk-socialistiska idéerna frän tidigt 1800-tal under ytterligare 150 år framåt. De ännu inte ens födda, som kommer att leva då – om inte robotarna dessförinnan har utrotat hela mänskligheten – får ta ställning till om dessa idag helt orealistiska idéer har blivit genomförbara.

    Robotarna har då kanske inrättat ”människoparker”, som liknar dagens djurparker, där djuren faktisktlever på arbetsfria inkomster. Djurparkernas rovdjur behöver ju inte jaga själva och växtätarna får ju redan skördat hö, så att de inte behöver bita av gräset själva. Det får de göra som sysselsättningsterapi, om de har lust. Men när en växande opinion tycker att det är fel att hålla djur i fångenskap och pekar på stereotypa djurbeteenden, som att bita på inredningen, som en följd av det lättjefulla livet, måste vi verkligen fråga om det är människovärdigt att leva hela livet på en ”basinkomst”.

    Det talas ju numera inte bara om AI (artificiell intelligens) utan även om robotar som kan tänka och känna som människor och fatta beslut, som grundas på känslor snarare än på fakta. Naturligtvis kommer dessa känsloladdade robotar att känna så svår klimatångest, så att de bestämmer sig för att utrota alla människor för att rädda planeten. Min förklaring till den klimathysteri, som har blivit ett näringsform, är att Sverige hotas av för få krig, för att vi ska få vårt behov av rädslor tillgodosedda. Och det gäller inte minst arbetslösa unga, som i brist på action knarkar ner sig eller ägnar sig åt andra självskadebeteenden, som att sälja sex till okända kunder som kan vara riktigt ruskiga typer.

    Politiska bedragare i klimatångestbranschen utnyttjar 15-åringar, utan perspektiv bakåt, för att tala om framtiden och för att anklaga oss äldre för att ta framtiden från dem. När det i själva verket är vi som har erfarenheten och minns rädslan för atomkriget under 1950-talet och politiskt framkallade panikångesten för den civila kärnkraften under 1970-talet. Det är skamligt att dra in unga människor i denna klimathysteri, när de i stället borde engageras i kampen för allas rätt till ett jobb, som man kan försörja sig själv och minst ett minderårigt barn på.

    Din propaganda för dagdrivarlön åt arbetsskygga individer verkar i rakt motsatt riktning. Vi kommer att få en helt nerknarkad inhemsk arbetarklass, precis sin vi hade en helt nersupen arbetarklass, innan arbetarrörelsen, nykterhetsrörelslen, frikyrkorörelsen och idrottsrörelsen för ganska exakt 100 år sedan, med gemensamma krafter lyckades sjösatta världens mest framgångsrika alkoholpolitik. Arbetarna fick andra fritidssyllsättningar än att supa och klå upp kärringen

    LO är fortfarande väl medvetna om riskerna med för mycket fritid. Du kommer aldrig att få någon framgång med ett bidragssystem, som lockar det uppväxande släktet i fördärvet. Andra debattörer, och inte minst de egenföretagare som brukar skriva här, har beskrivit de förödande ekonomiska konsekvenserna av dina dina utopisk-socialistiska idéer. om de skulle sättas i verket i dagen samhälle. Därför har jag fokuserat på de katastrofala sociala konsekvenserna för dem, för dem unga, friska och fullt arbetsföra individer, som kommer att luras att försöka leva på den arbetsfria ”basinkomsten”. .

    För att inte tala om de ekonomiska konsekvenserna för ofrivilligt arbetslösa och långtidssjuka – de som kommer att drabbas av de sänkta ersättningar till de verkligt behövande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.