Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Anders Ågren och Peder Westerberg verkar vara frustrerade.

Av , , 4 kommentarer 1

Både moderaten Anders Ågren och liberalen Peder Westerberg verkar vara mycket frustrerade över den delvis nya politiska ordningen som råder i Umeå kommun efter det att Lennart Holmlund lämnade och Hans Lindberg tillträdde posten som kommunalråd i Umeå.

I vart fall är det så jag tolkar situationen. Vad gäller Anders Ågren så brukar han ofta påtala att ”detta aldrig hade skett om Holmlund fortsatt styra”.

Min personliga tolkning är att Anders Ågren är frustrerad därför att han inte längre kan tjäna egna politiska poänger på politiska beslut fattade av oss socialdemokrater. Under Lennarts tid var detta möjligt därför att Lannart tillät detta – Med Hans vid rodret har Ågrens röst försvunnit ur mediebruset och därav hans frustration.

Vad liberalerna och Westerberg är frustrerade över har jag svårt att förstå då jag inte kan dra mig till minnes att liberalerna någonsin drivit och fått igenom förslag som byggt ett bättre Umeå för alla.

Kommunpolitik är mer av ett hantverk än rikspolitiken vilket innebär att man måste jobba mer över partigränserna och skapa samsyn för vilka beslut som är bäst för Umeå och dess invånare. Detta fungerar alldeles utmärkt i de flesta nämnder i kommunen och det är så vi ska arbeta för att bygga ett starkare Umeå.

Att Ågren och Westerberg känner sig frustrerade och utanför är därför sannolikt inget annat än ett tecken på att de saknar den förmån och respekt Lennart Holmlund gav dem – Nämligen den att få credit för beslut drivna och framröstade av oss socialdemokrater.

Om herrar Ågren och Westerberg tror att de är bättre skickade att leda Umeå är det hög tid att de börjar visa för Umeåborna att de har en egen politik och inte en de lånat genom att kopiera vår socialdemokratiska politik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

4 kommentarer

Alliansens företrädare ljuger om de enkla jobben.

Av , , 10 kommentarer 1

Alla som någon gång ser nyheterna på tv eller läser en dagstidning kan inte undgå att höra eller läsa hur Alliansen med Moderaterna och Centern i spetsen nästintill dagligen talar om behovet av fler ”enkla jobb” för att sätta människor och då speciellt invandrare med låg utbildning i arbete.

Enligt dessa partier utgör de ”enkla jobben” bara 5% av jobben i Sverige medan resterande jobb kräver utbildning – Vilken utbildning är dock inget man talar högt om. Som källa använder det statistik från den europeiska statistikmyndigheten Eurostat.

Vad de inte säger är dock att det är stor skillnad på vad som anses vare en låg utbildning i Sverige och i många av de andra länder som jämförs i statistiken.

Tittar vi på svenska förhållanden så är det faktiskt så att vart 4:e jobb redan i dag är ett enkelt jobb – Dvs. ett jobb man kan utföra med bara grundskola som formell högsta utbildningsnivå. Om vi dessutom lägger till alla jobb som bara kräver 2-3-årig gymnasieutbildning får vi lägga till ytterligare vart 3:e jobb till vad vi i Sverige kan kategorisera som ”enkla jobb”.

Jobb som kan utföras med endera grundskola och/eller 2-3-årig gymnasieskola som högsta utbildningsnivå utgör således 61,6% av alla jobb i Sverige – Att i ett sådant läge stå och skrika efter fler ”enkla jobb” ter sig snarast löjligt i sammanhanget.

Alliansens företrädare är inte ute efter att sätta fler människor i arbete – Det enda de är ute efter är att sänka företagens kostnader för att hålla produktionen igång i verksamheter som kräver mänsklig arbetskraft.

Sverige behöver inte fler ”enkla jobb” – Vad Sverige behöver för att sätta människor i arbete är kraftiga förtätningar inom offentlig sektor och bättre vidareutbildning av de som är arbetslösa så att dessa får den kompetens arbetsgivarna efterfrågar.

Det är således hög tid att Alliansens företrädare börjar prata sanning och driva en politik som skapar jobb snarare än ökar vinsterna för företagen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondagen ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

10 kommentarer

Även den franska regeringen bekräftar TTIP:s död.

Av , , 2 kommentarer 0

I går skrev jag om att Tysklands vice förbundskansler Sigmar Gabriel dödförklarat TTIP. I dag går det att läsa i Affärsliv24 på vk.se att även Frankrike från officiellt regeringshåll säger att så är fallet.

Frankrikes vice handelsminister Matthias Fekl säger till radiostationen RMC att det franska regeringen vill att förhandlingarna avbryts nästa månad då det inte längre finns något politiskt stöd för TTIP.

Detta har jag som jag påpekat tidigare kämpat länge för. Inte därför att jag ogillar handel och frihandel utan därför att jag är en stark motståndare mot alla företeelser som åsidosätter demokratiska spelregler och begränsar demokratin.

Därför upprepar jag än en gång – Vila i frid TTIP och länge leve demokratin!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

2 kommentarer

Jag rekommenderar att Anders Ågren och Peder Westerberg lär sig räkna!

Av , , Bli först att kommentera 1

Alliansens företrädare med Moderaten Anders Ågren och Liberalen Peder Westerberg i spetsen är de som skriker högst om att AB Bostaden ska sälja av delar av sitt bostadsbestånd för att finansiera byggandet av nya hyresrätter.

Dessutom beskyller man min partikamrat tillika Umeås kommunalråd Hans Lindberg för att drivas av prestige i denna fråga trots att allt han gör är att stå upp för socialdemokratisk ideologi och dess grundsyn på vad som är solidarisk bostadspolitik.

Det Anders & Peder förespråkar stämmer väl in på något som sades av en annan framstående partikamrat för några år sedan ”Att sälja av och privatisera kommunal verksamhet är som att kissa i byxorna en kall vinterdag – Det är varmt och skönt i början men efter en tid blir det kallare och j…….e än innan man kissade på sig”

En utförsäljning av delar av AB Bostaden är ingen lösning för att få fart på bostadsbyggandet mina herrar – Detta därför att en försäljning av AB bostadens bestånd inte sänker några hyror i nyproduktionen utan bara flyttar kommunala intäkter till privata fickor.

Problemet sitter inte i att AB Bostaden äger och förvaltar för många lägenheter – Lägenheter som vi dessutom finansierat med offentliga medel och ett lägenhetsbestånd som till stora delar är betalt. Snarare är det så att det är de höga kvadratmeter hyrorna i nyproduktion som i sin tur beror på höga byggkostnader som är problemet.

Det är därför vi ska lösa problemet på rätt sätt för att få fart på AB Bostadens nyproduktion i stor skala.

Förvisso kan jag förstå att det känns rätt och riktigt för liberaler och nyliberaler att flytta pengar från det allmännas ficka till privata fickor – Detta har man visat åtskilliga gånger under de 8 år Alliansen regerat Sverige och där stora delar av statligt ägda företag sålts ut till privata intressen till vad som kan anses vara rena underpriser.

Att sälja offentligt ägd verksamhet är en mycket dålig lösning för samhället men en bra och alldeles lysande lösning för de privata aktörer som sedan kan inkassera vinsterna av det samhället gemensamt byggt upp.

Anders & Peder Läs på och tänk efter. En utförsäljning av delar av AB Bostaden löser inte problemen och skapar det ökade bostadsbyggande ni efterlyser.

Snarare är det så att lösningen på problemet stavas införande av en solidarisk bostadspolitik. Det är därför vi ska lösa problemet på ett solidariskt sätt som gynnar alla.

Om problemet är höga hyror och höga byggkostnader så är det dessa 2 faktorer vi ska angripa om vi vill öka byggandet och samtidigt garantera att andra än Anders & Peders kärnväljare har råd att bo i de lägenheter som byggs.

Solidarisk bostadspolitik är att se till att AB Bostaden genom ett kommunalt beslut inför en ordning som innebär att AB Bostadens totala skuldbörda proportionerligt fördelas över varje uthyrbar kvadratmeter bostads och lokalyta.

I en verklighet där solidarisk bostadspolitik styr är det fullt rimligt att hyran är densamma per kvadratmeter i alla lägenheter av normalstandard oavsett av om lägenheten ligger i en gammal eller nybyggd fastighet.

Därutöver ska vi se till att alla standardhöjningar utöver normalstandard betalas rakt av av hyresgästen och att de pengar AB Bostaden fonderar för reparationer och framtida underhåll stannar kvar i AB Bostaden för att användas till att upprätthålla samma normalstandard i alla lägenheter.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Äntligen – 2017 börjar ombyggnaden av E4:an Sikeå – Bureå till 2-1-väg.

Av , , Bli först att kommentera 2

Det verkar som om Trafikverket slutligen lyssnat på den massiva kritik som framförts gällande E4:ans status på sträckan Sikeå-Bureå. I dagens VK med flera tidningar kan vi läsa nyheten om att första etappen gällande sträckan Sikeå till Gumboda kan starta redan 2017 vilket är en mycket glädjande nyhet.

Som jag förstått saken så är det mesta planlagt utom den sista delen av sträckningen upp till Bureå som inte kan bestämmas förrän dragningen av en eventuell Norrbottniabana är beslutad.

Att bygga bort denna flaskhals på en av Europas största och viktigaste transportleder måste få den prioritet Trafikverket nu äntligen insett.

Därför ska jag till skillnad mot många tidigare inlägg där jag kritiserat Trafikverket nu ge dem beröm för att ha tagit den massiva kritiken till sig och påskyndat projektet.

Det är så demokratin ska fungera – Blir vi nog många som enas och vill samma sak så genomförs det vi vill ha genomfört.

Länge leve demokratin!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Det stundande ”Vårdupproret” måste tas på allvar.

Av , , 2 kommentarer 1

Det laddas för ett stort upprop för bättre och säkrare sjukvård den 4 september på åtminstone 26 orter i landet – Detta under namnet ”vårdupproret” och detta rop på hjälp från de som jobbar inom sjukvården måste tas på största allvar.

Vårdupproret är en bred rörelse som stöds mangrannt av alla grupper som är verksamma inom sjukvården. I upproret står läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal sida vid sida i sin kamp för patienternas rätt till en jämlik och tillgänglig vård och för rätten till en god arbetsmiljö och en god hälsa för de som jobbar inom vården.

Jag har skrivit i detta ämne många gånger för att påtala att något måste göras för att återställa ordningen inom sjukvårdsapparaten så att vi kan garantera sjukvård i toppklass och en situation där personalen slipper jobba sig själva sjuka på grund av underbemanning och låg personaltäthet.

De intervjuer jag lyssnat på och läst från de människor som står bakom och organiserar vårdupproret och de inspel som kommer från de som jobbar i vården säger alla samma sak – Dagens sjukvård styrs inte av vårdbehoven utan av tjänstemän och ekonomers matematiska modeller.

Denna utveckling är gravt allvarlig – Ekonomi får aldrig komma före vårdbehov i ett land som påstår sig vara ett välfärdsland. Snarare är det så att sjukvården måste få kosta det den kostar vid varje givet tillfälle då ingen med säkerhet kan veta i förväg hur många som kommer att bli sjuka och hur allvarliga och/eller svårbehandlade dessa sjukdomar är.

Det är därför jag vill se en modell där det är vårdbehovet och inte ekonomin som styr sjukvården och det är därför jag vill se en modell som ger en jämlik vår oavsett vart i landet man är bosatt.

Denna modell kan bara uppnås om vi gör som jag föreslagit ett antal gånger tidigare – Nämligen förstatligar all sjukvård samtidigt som vi rullar tillbaka det fria vårdvalet och upphör med privata entreprenörer inom sjukvårdsapparaten.

Vi ska helt enkelt göra som jag föreslagit genom att sammanlänka detta med den nu pågående regionbildningen.

Regionerna kan slopas helt och hållet till förmån för större kommunalt självstyre och en ordning där vi skapar ett regiondepartement i Riksdagen styrt av en regionminister – Ett departement i vilket all sjukvård, all regional kollektivtrafik och allt byggande och underhåll av infrastruktur samordnas och drivs.

Ska vi kunna göra det som ”vårdupproret” kräver – Förbättra arbetsmiljön för de som jobbar inom sjukvården och garantera jämlik och tillgänglig sjukvård för alla måste staten vara huvudman för all sjukvård. Detta därför att bara staten har de finansiella muskler och den finansiella uthållighet som krävs för att vid varje tidpunkt kunna garantera att det är vårdbehovet som styr hur mycket sjukvården kostar vid varje givet tillfälle.

En solidarisk sjukvårdspolitik med jämlik vård för alla kräver en statlig sjukvårdsapparat utan privata inslag!

Gör vi detta på mitt sätt får vi dessutom mer pengar över till att genomföra den personalförtätning och den utökning av antalet vårdplatser som krävs för att kunna erbjuda en sjukvård i världsklass.

Skrotade landsting och skrotade länsstyrelser och en skrotning av alla forum som hör därtill i form av politiska församlingar och tjänstemanna staber frigör stora ekonomiska resurser. När resten av de verksamheter dessa utför i dagsläget läggs över på landets kommuner i form av ökat kommunalt självstyre stärks demokratin och väljarnas närhet till de politiska beslutsfattarna.

Sverige både kan och ska ha en sjukvård i världsklass – Därför hoppas jag att alla och envar stödjer ”vårdupproret” och ställer sig bakom deras krav på styrande politiker.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

2 kommentarer

Glädjande nyheter! – Projektet TTIP är dött!

Av , , 2 kommentarer 2

Tysklands vice förbundskansler och de tyska socialdemokraternas partiledare Sigmar Gabriel säger att de förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP som pågår mellan USA och EU har havererat och att projektet är dött och inom kort begravt. För mig och fler med mig är detta de bästa politiska nyheterna på mycket länge.

Gabriel säger att förhandlingarna är inne på sin fjortonde runda och att parterna trots detta inte lyckats enas om en enda av de 27 punkter som omfattas av förhandlingarna.

Just TTIP och dess motsvarighet för tjänster kallat TiSA samt frihandelsavtalet med Kanada kallat CETA är företeelser jag bloggat om oerhört mycket av den enkla anledningen att ett ikraftträdande av något av dessa avtal innebär demokratins snara död.

Både Europa och USA kan klara sin frihandel utan frihandelsavtal som dessa. Som jag ser det räcker det med att komma överens om tullfrihet och undanröjande av transporthinder i form av import och exportkvoter. Undanröjs dessa hinder fungerar frihandeln fullt ut utan ytterligare frihandelsavtal.

Jag tycker att det är en sund reaktion från EU-parlamentet att inte gå med på avtal som för alltid krossar demokratin och de demokratiska spelreglerna till förmån för ett system som innebär att det är Europas och USA’s företag som bestämmer hur Europa och USA ska styras och regleras.

Kan vi dessutom skapa en ordning som innebär att amerikanska företag startar företag i Europa för tillverkning av det som säljs i Europa och att europeiska företag gör densamma i USA kan vi dessutom stärka demokratin och ekonomin i både Europa och USA.

För mig är det fullt rimligt och dessutom solidariskt att varje företag betalar skatt på de vinster de gör i respektive land där de har verksamhet.

Genom att betala skatt och ha anställda lokalt blir den en närande del av samhället och en resurs – Detta jämfört med dagsläget där många företag genom aggressiv skatteplanering, cyniskt nyttjande av arbetskraft i låglöneländer och genomdrivande av frihandelsavtal blir en börda för alla länder de är verksamma i.

Därför säger jag hurra för beskedet om att TTIP är dött och hoppas av TiSA och CETA snart är densamma – Länge leve demokratin!

Detta besked adderat till en lyckad söndag med en mycket välbesökt Ersboda Bostadendag med uppskattningsvis 4.000 besökare gör min söndag kom

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

2 kommentarer

I dag söndag har du chansen att prata politik ansikte mot ansikte med mig och andra Socialdemokrater.

Av , , 2 kommentarer 0

Idag söndag går Ersboda Bostadendagen av stapeln nere på Ersbodaängarna vid fotbollsplanerna och där kommer vi Socialdemokrater att ha ett eget tillhåll för alla som vill diskutera politik med undertecknad och andra Socialdemokrater ansikte mot ansikte.

Ingen fråga är för stor eller för liten så länge den är relevant och viktig för dig. Ta därför chansen och diskutera politik med mig och övriga – Detta oavsett av om du vill prata om kommunal-, landstings-, riks- eller EU-politik

För egen del kommer jag med garanti att finnas på plats från 11-13 även om det är högst sannolikt att jag blir kvar där hela dagen fram till 17.00 om intresserade fortsatt vill prata politik.

Under dagen kommer jag efter bästa förmåga att delge alla intresserade vilken typ av samhälle jag vill se växa fram och hur jag vill att ett samhälle byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer ska fungera samt svara på era frågor.

Väl mött på Ersboda Bostadendagen! Ta chansen att ventilera de förslag du anser behövs för att skapa en framgångsrik morgondag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

2 kommentarer

Bra att vi ser över stadsrådspensionerna.

Av , , 10 kommentarer 2

Bättre sent än aldrig – Det tycker i vart fall jag om det faktum att det nu äntligen sker en översyn av stadsrådspensionerna och hur och på vilka grunder dessa ska betalas ut.

För egen del har jag under lång tid hävdat att riksdagsmän/kvinnor och stadsråd likväl som chefer inom offentlig förvaltning och offentligt ägda bolag ska omfattas av precis samma pensionsförmåner och andra förmåner som resten av samhället.

Jag vill till och med påstå att allt annat skadar demokratin och medborgarnas förtroende för politiker!

Som politiskt förtroendevald företräder man ”folket” – Har man fått ”folkets” förtroende ska man inte utnyttja detta förtroende till att skaffa sig själv fördelar utöver de som gäller för ”folket”.

Därför är det självklart att stadsrådspensioner ska nedräknas mot andra intäkter för stadsråd som avgått och då oberoende av om intäkterna går till stadsrådet direkt eller till ett bolag stadsrådet äger, kontrollerar eller arbetar för.

Om jag får bestämma vill jag även se en översyn av resten av riksdagsledamöternas förmåner såsom pensioner, sjukersättningar, föräldrapenning mm. – Detta så att dessa följer samma regler och samma nivå som resten av samhällsmedborgarna.

Slutligen kan jag tänka mig att vi som samhälle betalar ut en omställningspension till de som lämnar ett politiskt uppdrag som riksdagsledamot eller stadsråd – Alldeles speciellt så om de röstas bort eller avsätts från sitt uppdrag.

Att kunna erhålla 80% av lönen under en 12 månaders period för att i lugn och ro kunna leta efter och skaffa sig ett jobb är rimligt. Har man inte skaffat sig försörjning under denna period ska man därefter omfattas av samma skydd som resten av samhället.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

10 kommentarer

Guitars The Museum!

Av , , Bli först att kommentera 0

Debatten om hur Guitars The Museum i Umeå finansieras är i mångt och mycket en infekterad debatt – Detta därför att verksamheten är privatägd och därför art verksamheten i museet är tätt sammanlänkad med annan privat näringsverksamhet som pågår i samma fastighet.

För mig är det naturligt att ett museum får sina kostnader täckta av kommunen om verksamheten går med förlust förutsatt att förlusten inte beror på bidrag och/eller ersättningar till privatpersoner eller privatägda företag.

Därför tycker jag precis som Umeås kommunalråd Hans Lindberg (S) att förutsättningarna för att ge kortsiktig finansiering till museet hänger ihop med museets plan för en långsiktiga överlevnad och finansiering.

Precis som Hans så inser jag att Guitars The Museum är en världsunik företeelse – Och precis som Hans så förstår jag att ett sådant dragplåster för turister som besöker Umeå enbart för museets existens innebär fördelar och extra inkomster för Umeås näringsliv.

Dessutom är en satsning på Guitars The Museum en satsning på framtida tillväxt och en satsning på den sorts kultur som hör hemma i en stad med tillväxtambitioner.

Därför är det självklart för mig att ge det stöd som innebär att museets verksamhet kan fortsätta och på sikt utvecklas. Dock måste det finnas garantier för att stödet inte subventionerar övrig näringsverksamhet i byggnaden samt garantier för att inga pengar går ner i privata fickor i form av utdelningar, hyresvinster och andra liknande företeelser.

Ett museum är i normalfallet kultur och ska alltid vara drivet på idéell basis så länge det subventioneras av samhället.

Slutligen får bidrag och satsningar på museal verksamhet aldrig ställas mot satsningar på kommunens ordinarie verksamhet såsom skola, omsorg och annan samhällsservice utan måste inrymmas i kommunens ordinarie budget för kultur.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera