Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ska vi lägga ner svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion?

Av , , Bli först att kommentera 2

Med regularitet har det under lång tid kommit rapporter om hur landets mejerijättar sänker inköpspriserna för mjölk, och hur Sveriges bönder som ett resultat av detta går på knä och förr eller senare tvingas att lägga ner eller gå i konkurs därför att det inte går att få ekonomi i jordbruket.

Samma situation gäller även för de bönder som bedriver köttproduktion och spannmålsodling.

Vi måste självklart ställa oss frågan varför det blivit på detta sätt och försöka hitta en lösning som kan rädda det svenska jordbruket. Sverige klarar sig inte utan jordbruk, och jag är av den uppfattningen att Sverige bör vara helt självförsörjande på jordbruksprodukter och spannmål.

Utan att vara expert på området vill jag ändock lyfta upp några av de faktorer som jag tror påverkat utvecklingen:

 • Mejeridöden där små mejerier köpts upp av giganter likt Arla för att sedan läggas ner.
 • Slakteridöden där småslakterierna försvunnit och ersatts av jättar likt Scan.
 • Utvecklingen mot storjordbruk som behöver miljoninvesteringar för att överleva därför att mejerijättarna kräver viss storlek och utrustning för att överhuvudtaget köpa mjölken av bonden.
 • Förändrade matvanor där mjölk många gånger ersätts med läsk eller vatten.
 • Ökad automatisering i jordbruket vilket kräver gigantiska investeringar i maskiner och redskap.
 • Ökad import av kött och mejeriprodukter.
 • Skärpt lagstiftning på livsmedelsområdet som spelar de stora mejerikoncernerna och slakterierna rakt i händerna och gör det mer eller mindre omöjligt att starta små lokala mejerier och slakterier.

Jag är som sagt ingen expert på området – Dock är jag gammal nog för att minnas tiden när min farfar och andra bönder tappade mjölken i mjölkkrukor vilka sedan hämtades av det lokala mejeriet. Jag minns även att jordbruket var mindre med uppskattningsvis 20 – 30 kor och hur sådd, skörd och hantering av spannmål sköttes med betydligt enklare maskiner än idag. Jag minns hur stora delar av släkten samlades för att bärga hö och hur vi samlades för att skörda potatis och grönsaker.

Dessutom minns jag hur vi när jag var riktigt liten gick till mejeriaffären för att köpa mejeriprodukter, och till slaktarboden för att köpa kött och korv. Butiker som låg granne med fiskaffären och grönsakshandlaren.

Allt detta är nu ersatt av maskiner som kostar ofantliga pengar och den mänskliga arbetskraften är reducerad till ett minimum där 1 person med hjälp av maskiner kan utföra åtskilliga personers jobb. Korna mjölkas av robotar och mjölken leds till stora tankar som sedan med töms av stora långtradare för att köras till ett mejeri långt ifrån bonden. De små butikerna, oftast ägda och drivna av samma person som betjänade kunderna är sedan länge ersatta med butikskedjor som säljer massproducerade varor – Varor som allt som oftast passerat åtskilliga mil för att komma från producent till konsument.

Frågan är om vårt moderna sätt att driva jordbruk är bättre eller sämre än dåtidens sätt? Trots allt inser även jag att en återgång till gamla tiders sätt att bedriva jordbruk är omöjlig och på inget sätt att rekommendera.

Rent politiskt är jag dock inne på en linje som innebär att vi måste ifrågasätta hur nyttigt det är att hela inköpsledet för det bönderna produceras drivs av ett fåtal företag under mycket oligopolliknande förhållanden.

Giganter som dessutom använder sig av rätt fula affärsmetoder där de hotar med uteblivna leveranser om butikerna tar in varor från lokala producenter därför att de inte gillar konkurrens.

Mot bakgrund av detta är kanske följande frågor något vi borde ställa oss lite till mans:

 • Kanske är det så att det är just bristen på aktörer som gör att böndernas ersättning blir lägre än tidigare?
 • Kanske är det så att vi genom en förändrad och förenklad lagstiftning ska göra det enklare att starta små mejerier och slakterier?
 • Kanske är det så att vi bör införa krav och regelverk som stipulerar att produktion ska vara lokal snarare än koncentrerad till ett fåtal stora produktionsenheter?
 • Kanske är det så att vi ska tillåta både gårdsslakterier och gårdsmejerier genom att förenkla kraven och genom att sänka eller helt ta bort kontrollavgifterna för samhällets kontroll av hygien och standard hos dessa små aktörer?

I dagens tidevarv där lokalproducerad mat står högt upp på agendan tror jag att det blir bättre för både bönder och konsumenter om produktionen sker närmare kunden. Jag tror att både butiksägare och konsumenter skulle uppskatta att det som säljs är lokalproducerat på en gård nära konsumenten.

Inlägget är som ni ser fullt av frågeställningar – Att det är så beror på att jag inte behärskar området och därför inte kan presentera en lösning på problemet med utslagningen av bönder. Vad jag hoppas på är dock att mitt inlägg ska väcka debatt, och att de som behärskar området genom denna debatt kan komma med förslag på vilka politiska beslut vi politiker borde ta för att rädda Sveriges bönder från utrotning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

IMF nobbar Grekland – deltar inte i tredje stödprogrammet.

Av , , Bli först att kommentera 0

I näringslivssidorna på SvD florerar nu ryktet att IMF-styrelsen beslutat att ge ett nekande besked rörande deltagandet i ett tredje stödprogram för Grekland. Landets höga skuldnivå och den dåliga historiken vad gäller reformimplementering sägs ligga bakom beslutet.

Är jag förvånad – NEJ inte det minsta!

Redan när IMF kom med utspel om att euroområdets långivare måste gå med på skuldlättnader för Grekland hade jag klart för mig varthän det barkade. Sedan kan vi alla ställa oss frågan om detta är en medveten strategi för att driva Grekland till ännu tuffare reformer eller inte?

IMF är ju som bekant del av det som i dagligt tal benämns som ”trojkan”.

Kanske finns det en del sanning i den ledare som Kajsa Ekis Ekman skrev i ETC häromdagen – En ledare som väckt ont blod inte minst hos GP’s Håkan Boström som beskyller Ekis Ekman för både det ena och det andra.

Läser man hennes ledare och även de öppenhjärtiga intervjuer som tidigare publicerats med Greklands förre finansminister Yanis Varoufakis går det att se att hon i många delar har rätt i sina antaganden och slutsatser.

Både ledaren och intervjuartiklarna skildrar rätt bra det spel som tagit plats bakom stängda dörrar mellan Grekland och Euroländerna under tysk ledning.

Vi kan fråga oss vad som avsågs i ett svar till Varoufakis där man från EU håll sa på följande sätt: ”Du har rätt i vad du säger men vi tänker krossa er i alla fall”.

Eller av betydelsen bakom Dr. Schäubles  uttalande om att: ”Vi kan aldrig tillåta att val ändrar något”.

Kanske är det så att dessa uttalanden tillsammans med en massa andra mer eller mindre fula metoder är det som fick Papandreou att utbrista att det verkar som om Trotskij hade rätt när han sa att man inte kan ha socialism i ett land.

Hursomhelst tycker jag personligen att utspel som dessa påvisar precis det jag skrivit om i tidigare inlägg – Nämligen att EU-eliten inte är mottagliga för ekonomiska argument, och att de inte skyr att bryta mot DEMOKRATISKA spelregler för att skydda sina egna ideal och intressen.

Jag är beredd att skriva under på påståendet att Grekland aldrig tillåtits fatta några egna beslut utan bara tvingade till att rösta JA eller NEJ till de olika diktat som kommit från Berlin och Bryssel.

Enligt artikeln i SvD benämns skillnaden mellan det IMF anser i skuldfrågan ligga väldigt långt ifrån det som Euroländerna anser. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att IMF anser att Euroländerna ovilja att skriva ner skulderna är orättfärdig.

När nu IMF vägrar delta i ett tredje stödpaket givet på nuvarande premisser får det anses som ytterst sannolikt att det får avsevärda konsekvenser för Tysklands möjlighet att få stödpaketet att passera genom Förbundsdagen.

Hela detta spel är bara ett sätt att förlänga pinan för det grekiska folket. Därför är frågan om inte Ekis Ekmans förslag, som likt mitt förslag i ett tidigare inlägg säger att den bästa lösningen på lång sikt för den grekiska befolkningen är att försätta Grekland i konkurs och börja om från början med en egen valuta?

Dessutom bör vi alla ställa oss frågan vilket land som blir nästa offer för ”trojkan”?

En sak är dock klar – EU är sedan länge en ODEMOKRATISK apparat som inte följer DEMOKRATISKA spelregler. Ett Sverige lett av en Socialdemokratisk regering kan och bör aldrig acceptera och blunda för detta. Därför måste vår regering driva EU i en riktning som respekterar DEMOKRATISKA beslut tagna av DEMOKRATISKT valda regeringar i DEMOKRATISKA medlemsländer, detta oavsett av om de är socialistiska eller regeras efter en annan ideologisk uppfattning.

Det är väljarna och inte en EU elit som ska bestämma vilken typ av politik som ska drivar i de respektive medlemsländerna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Köp av villa 2015 är ett större berg att bestiga än ett villaköp 1969 inflationen frånräknad.

Av , , Bli först att kommentera 0

En kombination av många av de åtgärder som den nyliberala politiken genomfört har lett till försämrade levnadsvillkor för många svenskar vilket jag har för avsikt att förtydliga i dagens inlägg.

Jag vill med bestämdhet hävda att ”fåtalet” bestämmer över ”flertalet” både direkt och framför allt indirekt. Genom att avveckla många av de mekanismer vi Socialdemokrater införde i vår strävan att skapa mindre klyftor och större JÄMLIKHET i samhället har man effektivt stängt ute stora delar av befolkningen från möjligheten att skaffa ett eget boende.

Inflationen tillsammans med avskaffandet av bostadsförsörjningslagen har gjort att boende och köp av en egen bostad i dag är ett mycket större berg att bestiga än någonsin tidigare. Bostadsförsörjningslagen medförde dessutom att många kommuner subventionerade både tomtpriser och inkoppling av vatten och avlopp på ett sätt vi inte ser idag.

Låt oss ta följande exempel byggt på reell verklighet:

En nyckelfärdig villa i Piteå av modern standard på 140 kvm boyta, fördelat på 5 rum och kök, 2 toaletter och med vidbyggt garage och förråd stående på en drygt 1.500 kvm stor tomt kostade 1969 117.000 kronor. Att bygga samma villa idag, om än på en aningen mindre tomt kostar i dagsläget 2.200.000 för motsvarande storlek och standard.

Om utvecklingen på huspriserna enbart följt inflationen så borde samma villa i dagens penningvärde ha kostat 833.000 kronor att köpa. (källa: SCB).

I dag är således samma villa drygt 2,6 gånger dyrare än 1969, inflationen frånräknad. Sedan har lönerna på inget sätt hängt med inflationen när det kommer till löneutvecklingen. Den lön som vid bostadsköpet 1969 var 8.000 kronor/månad borde om inflationen avspeglats fullt ut i löneutvecklingen varit 64.170 kronor/månad 2015. Hade så varit fallet hade dagens huspriser inte varit något problem för gemene man.

Normallönen 1969 var således mer än dubbelt så stor då som den är 2015.

Att övriga priser stigit lika mycket eller mer än inflationen medan löneutvecklingen hållits tillbaka är något vi både bör och ska reflektera över. Att lönerna för arbetarklassen och medelklassen inte hängt med är om något ett tecken på att de riktigt rika och övre medelklassen skott sig på övrigas bekostnad i och med att deras utveckling ligger närmare inflationens utveckling vad gäller löneutveckling och förmögenhetstillväxt. Kort har de tjänat offentligt mycket pengar på inflationen.

Tittar vi på hur stor andel av lönen som gick åt för att betala räntekostnaden för boendet kan vi se att den villa som 1969 tog 16% av en månadslön på 8.000 kr i anspråk för boendet, idag tar hela 38,5% av en månadslön på 30.000 kronor i anspråk för att betala boendekostnaden för en villa i samma storlek som 1969.

Således tar boendekostnaden för en normalvilla idag drygt 2,4 gånger större del av lönen i anspråk än vad som var fallet 1969. Alla som kan räkna förstår då att OJÄMLIKHETEN ökat dramatiskt i och med detta, och att möjligheten att köpa en villa i allra högsta grad blivit en klassfråga och en fråga om hur stor inkomst man har.

Att denna utveckling framför allt gynnat, och även fortsättningsvis gynnar de redan rika och den övre medelklassen är inte svårt att förstå. Frågan vi ska ställa oss är därför hur vi kommer tillrätta med denna avart och skapar ett JÄMLIKARE samhälle där fler får möjligheten att köpa och äga sitt eget boende?

Det är precis som jag sagt tidigare bara med en Socialdemokratisk politik byggd på ideologiska kärnvärden som sätter KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE högst upp på agendan som vi i sanning kan säga att vi på nytt påbörjar resan mot ett mer JÄMLIKT Sverige med mindre orättvisor och minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor.

Det är hög tid att åtgärda nyliberalismens misslyckanden som bland annat medfört att partier som SD kunnat se dagens ljus och växa, och ersätta deras samhälle som genom en övertro på den ”fria marknadens” förträfflighet skapat ett KALLT och GIRIGT Sverige med det VARMA och KÄRLEKSFULLA samhälle som kommer att bli resultatet av en politik driven på Socialdemokratisk ideologisk värdegrund.

Kort sagt måste allt vi gör leda till att ”flertalet” tar tillbaka makten och rätten att bestämma från ”fåtalet”. DEMOKRATIN ska flyttas närmare människorna därför att deras tro på en ljus framtid hänger samman med känslan av att kunna påverka DEMOKRATISKA beslut och känna att de beslut man är med och påverkar faktiskt löser deras dagliga problem.

Ett bra första steg är att återinföra bostadsförsörjningslagen och göra rätten till en bostad till en självklar rätt för alla grupper i samhället.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Har Sverige blivit ett bättre land?

Av , , Bli först att kommentera 0

Frågan är relevant att ställa, och beroende på hur och i vilket sammanhang den ställs kommer svaret att variera. En sak är dock säker och det är att ojämlikheten ökat och att merparten av Sveriges befolkning fått det sämre socialt och ekonomiskt trots en stor teknisk utveckling och gigantiska skattesänkningar i form av jobbskatteavdrag i flera steg.

Hur kan jag påstå detta?

Låt oss börja med det positiva och belysa några områden där vi fått det bättre. Utvecklingen och utbredningen av internet har förenklat livet för många och skapat en helt ny möjlighet att lära och följa med i händelseutvecklingen i Sverige och världen. På samma sätt har utvecklingen inom medicinen gått framåt vilket medför att fler överlever allvarliga sjukdomar såsom cancer och stroke.

Situationen för minoriteter och homosexuella är andra områden där Sverige av idag är betydligt bättre än Sverige av igår att leva i. Dock tror jag att vi när vi talar om huruvida dagens Sverige är bättre eller sämre måste bortse från den tekniska utvecklingen som skulle ha pågått även om samhällssystemet av idag var densamma som gårdagens samhällssystem.

Samma när det gäller erkännandet av minoriteter och andra grupper i samhället som snarare är en effekt av ökad kunskap än av en omdaning av politiken.

De enda grupper som vunnit stort på den nyliberala politik som präglat Sverige allt sedan 1990-talets början är den övre medelklassen och de som redan tidigare var så rika att de de kunde hänföras till landets överklass. För kapitalägarna är Sverige definitivt ett bättre land då denna grupp kunnat öka sina förmögenheter kraftigt och gå från att i mitten av 80-talet äga och kontrollera 1/5 del av de samlade tillgångarna till att numera kontrollera 1/3 del av samma tillgångar.

För den övre medelklassen består förbättringarna av lägre skatter och en möjlighet att tjäna pengar på väsentliga värdeökningar på villor, bostadsrätter och andra tillgångar.

Slutsatsen blir dock att ALLA andra grupper i samhället förlorat på de nyliberala politiska strömningarna och därför kan räknas till samhällets förlorare.

Att Sverige i många stycken blivit sämre bevisas av följande företeelser:

 • Att Sverige är det land i västvärlden där OJÄMLIKHETEN ökar absolut snabbast. Fram till 1990-talet ökande JÄMLIKHETEN, därefter har den befunnit sig i fritt fall.
 • Att främlingsfientliga partier likt SD fått genomslag och kunnat växa är ett resultat av minskad JÄMLIKHET.
 • Att arbetslösheten i dagens Sverige är permanentad på nivåer runt 8% vilket är 2 till 3 gånger större än de nivåer som präglade gårdagens Sverige.
 • Att den svenska a-kassan som brukade vara bäst i Europa nu tillhör en av de sämsta i Europa.
 • Att järnväg och övrig infrastruktur förlorat efter avregleringar och privatiseringar och numera håller så låg standard att det inte med säkerhet går att räkna med att komma fram på den tid tidtabellen anger.
 • Att avskaffandet av bostadsförsörjningslagen inneburit att många människor idag står utan bostad därför att den kommunala allmännyttan berövats kravet och ansvaret för att förse alla invånare med en bostad. Med detta följer en lavinartad prisstegring på villor och bostadsrätter vilket gör att många ”vanliga” människor idag är belånade upp över skorstenen.
 • Att Sverige av idag lämnar avsevärt större ekologiska fotavtryck efter sig än någonsin gårdagens Sverige. Detta trots att miljörörelsen blivit starkare tillsammans med vårt miljömedvetande.
 • Att sjukförsäkringssystem och övriga välfärdstjänster fått stryka på foten för att tillfredsställa de skattesänkningar som övre medelklassen efterfrågar. Dessutom till priset av ökade kostnader för socialbidrag för landets kommuner.
 • Att Sveriges kommuner drabbats av väsentligt högre kostnader som en följd av de avregleringar som gjorts av offentlig sektor där privata entreprenörer är inne och utför vad som kan anses utgöra kommunala servicetjänster. Dessa reformer innebär förutom ökade kostnader även att landets kommuner inte kan planera eller budgetera för hur stor deras egen verksamhet ska vara.

Listan på allt som blivit sämre i dagens Sverige går att göra oerhört lång och de företeelser jag lyft upp till ytan genom att redovisa några olika områden leder till en mycket enkel slutsats – MYCKET VAR BÄTTRE FÖRR!

Hur och varför det blivit på detta sätt är svårare att förklara, dock finns en gemensam nämnare nämligen nyliberal politik och nyliberala doktriner om att den ”fria marknaden” löser alla samhällsproblem, något vi nu kan se beviset för att den inte gör.

Kort sagt är det så att dåtidens KÄRLEK ersatts av en kall och hård GIRIGHET som inneburit att människor sedan länge förlorat tron på DEMOKRATIN och dess förmåga att lösa deras vardagsproblem.

Den dagen vi Socialdemokrater gjorde avsteg från de principer som styrt oss under lång tid är samma dag som Sveriges utveckling mot ett i många stycken sämre land och samhälle att leva i påbörjades.

Palme sa många gånger att metoderna kan variera, och bör så göra så länge som vi är trogna vår ideologi och våra principer. Det är sannolikt i det sistnämnda vi felat – kanske utan att riktigt veta att så är fallet. En sak är dock säker och det är att vi Socialdemokrater sitter inne med verktygen för att ställa allt till rätta. Det är därför vi ska stanna upp – fundera och analysera så att vi hittar tillbaka till den politik som bygger ett bättre Sverige.

Socialdemokraternas ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är viktiga, och de värden och principer vi måste följa för att bygga ett DEMOKRATISKT och JÄMLIKT Sverige där alla grupper i samhället kan titulera sig vinnare som ett resultat av en god samhällsutveckling.

Mer radikala Socialdemokrater som jag själv ser ingen annan väg än att börja denna utveckling från ett läge vi vet fungerar bra. Det är som ett resultat av detta jag föreslår att vi i mängt och mycket ska återvända till den politik som rådde under Palmes dagar för att därifrån genomföra den typ av förändringar som bygger ett bättre och JÄMLIKARE Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Rätten till en bostad är en fundamental rättighet i ett DEMOKRATISKT samhälle.

Av , , Bli först att kommentera 0

I gårdagens inlägg om det goda samhället skrev jag att bostad, eller snarare rätten till en bostad tillhör de fundamentalt viktiga rättigheter och nyttigheter som speglar ett gott samhälle.

I dagens Sverige är situationen på bostadsmarknaden mycket långt från den som bör råda i ett gott samhälle. En ny rapport från Hyresgästföreningen visar att mindre än hälften av landets unga har en bostad. Detta väcker många frågor inom mig och får mig att inse att det är hög tid att vi politiker tar tag i saken och löser problemen.

Under Socialdemokratins sammanhängande regeringsperiod fram till 1990-talet var just rätten till en bostad en självklar del av den Socialdemokratiska politiken. Vi införde tidigt en Bostadsförsörjningslag som mer eller mindre tvingade landets kommuner att förse alla med en bostad eftersom det enligt lagen blev ett kommunalt ansvar att förse sina medborgare med bostad

Rätten till en bostad med rimlig standard ansågs vara en rättighet, och lagen var utformad på sådant sätt att den rättigheten blev uppfylld. Det var som en effekt av denna lag som Allmännyttan skapades och miljonprogrammen byggdes för att tillse att lagens krav om rätten till en bostad kunde uppfyllas.

Dessutom var allmännyttan så länge lagen tillämpades tvungen att tillgodose rätten till bostad utan att först titta på den sökandes attraktivitet och förtjänst. Alla som efterfrågar bostad ska ha rätt till densamma – sådan var lagen.

Denna lag avvecklades och togs bort av den då borgerliga regeringen 1991. Från detta årtal och fram till dags dato har landets kommuner inte längre någon skyldighet eller något ansvar för att förse sina invånare med bostad.

Utan att ha frågat de politiker som ingick i den borgerliga regering som tog bort bostadsförsörjningslagen går det ändå att gissa sig till orsakerna till att de avvecklade och tog bort lagen. Ännu lättare blir detta att förstå om man tittar på den politik Alliansregeringen förde under sina 8 år vid makten.

Som jag ser det avvecklades bostadsförsörjningslagen därför att:

 • Allmännyttan var tvungen att hyra ut till villkor som inte passade i den ”fria marknadsekonomi” som borgerligheten hyllar.
 • Bostadsförsörjningslagen hindrade marknadsanpassade hyror.
 • Allmännyttan inte kunde säljas ut och privatiseras så länge som lagen fanns kvar.
 • Bostadsförsörjningslagen höll tillbaka prisstegringar och värdeökningar på villor, bostadsrätter och privatägda hyresfastigheter.

En mildare variant av bostadsförsörjningslagen där rätten till en bostad inte är lika kraftigt betonad och inte längre utgör ett kommunalt ansvar återinfördes 2001. Att den är betydligt svagare bevisas om inte annat med att mer än 60% av landets kommuner fortfarande saknar riktlinjer för bostadsförsörjning.

2006 fick borgerligheten hjälp av sina nyliberala kompisar i EU kommissionen som tvingade Sverige att välja om de allmännyttiga bostadsbolagen skulle drivas med mer av social inriktning eller på marknadsmässiga grunder. Valet föll på ett driftssätt på marknadsmässiga grunder vilket innebär att allmännyttan precis som privata hyresvärdar ska använda sig av marknadsmässiga hyror och se till hyresgästernas attraktivitet och förtjänst innan de hyr ut en bostad.

Att avvecklandet av bostadsförsörjningslagen var fel till att börja med, och att valet att driva allmännyttan på marknadsmässiga villkor leder till katastrof kan vi idag se resultatet av.

När mer än 50% av landets ungdomar står utan bostad därför att de som en kombination av ett för lågt bostadsbyggande och för låga inkomster inte kommer in på bostadsmarknaden är det bara ytterligare ett i raden av bevis för att nyliberal politik inte fungerar.

Som Socialdemokrat – Djupt övertygad om förträffligheten i våra ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE kan jag inte stillasittande och tyst fortsätta titta på medan situationen på bostadsmarknaden försämras.

Drömmen om det goda samhället där JÄMLIKHET råder är så stark att åtgärder måste vidtas omedelbart för att lösa problemen vad gäller bostadsförsörjningen och rätten till en bostad.

Ingen politiker- Oavsett partitillhörighet kan så länge dagens situation råder kalla sig ansvarsfulla eller ansvarstagande. Innan man titulerar sig efter dessa epitet måste den fundamentalt viktiga rättigheten till en bostad uppfyllas.

Därför är min lösning att snarast möjligt skärpa bostadsförsörjningslagen och se till att den återgår till den skrivning som gällde fram till 1991. Det ska på nytt bli en kommunal skyldighet, och ett kommunalt ansvar att förse alla sina invånare med en bostad.

Dessutom ska allmännyttan ställas om på sådant sätt att den drivs med mer av social inriktning och mindre av marknadens villkor. Ett återupprättande av allmännyttan till dess gamla form och sätt att drivas för även det goda med sig att det blir nödvändigt att bygga massor av nya bostäder för att tillgodose lagkravet om att förse alla invånare med en bostad.

Ett stort ock kraftigt byggande av nya bostäder kommer att skapa massor av nya jobb!

Jag tror även att en återgång av allmännyttan till tidigare driftsform för det goda med sig att den fungerar som en broms mot den skenande utvecklingen på hyror och bostadspriser.

Starka allmännyttiga bostadsbolag drivna av kommunerna utan privat inblandning är den enda garanten för humana hyresnivåer och för allas rätt till en egen bostad.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

De ökande sjuktalen är resultatet av det dåliga samhället.

Av , , Bli först att kommentera 0

I dagens Eko’s upplaga kvart i fem kom en rapport om hur sjukskrivningstalen och kostnaden för sjukpenning och rehabilitering spränger alla gränser och kommer att landa på ca 36,9 miljarder kronor totalt för året för att landa på ofattbara 49 miljarder 2019.

Det konstaterades även att sjukskrivningar med psykiska diagnoser är kraftigt stigande och snart den mest vanliga orsaken till sjukskrivning. Dessutom redovisades i inslaget något som redan är vida känt – Nämligen att sjukskrivningarna blir betydligt längre när de sker på grund av psykologiska orsaker.

Jag har sagt sedan länge att detta är resultatet av Alliansens arbetslinje och därmed resultatet av ett dåligt samhälle.

I vanlig ordning kom kritik från Moderaterna angående regeringens planer på att slopa tidsgränsen i sjukförsäkringen. Denna gång med motiveringen att den fungerat bra och att ett slopande av tidsgränsen skulle öka sjukförsäkringens kostnader ännu mer.

Socialministern konstaterade med all rätt att de 100.000 som varje år knuffas ut ur sjukförsäkringssystemet på grund av tidsgränsen vida understiger antalet som tillkommer i andra ändan.

Tidsgränsen är således inget sätt att göra människor friskare – Bara ett sätt att flytta kostnaderna från staten till kommunen.

Att arbetslinjen ligger bakom de ökade sjukskrivningstalen råder inga tvivel om. När färre människor ska utföra mer arbete under mer stress leder det bara en väg – Mot högre arbetsbelastning och en kraftigt ökad risk att bli utbränd och sjukskriven.

Allt därför att företagen önskar minimera antalet anställda för att öka sina vinster. Detta är bara ännu ett i raden av bevis för att nyliberalismen och dess doktriner misslyckas med att lösa de problem dess förespråkare sagt sig kunna lösa genom att tillämpa nyliberal politik.

Det finns bara en lösning – Fler anställda och lägre arbetsbelastning och en politik som strävar mot ett JÄMLIKT samhälle med full sysselsättning!

Det är därför vi behöver en Socialdemokratisk politik byggd på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE för att rätta till problemen och korrigera nyliberalismens misstag och fullständiga kollaps.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bygget av det goda samhället.

Av , , Bli först att kommentera 0

Ett gott samhälle måste tillsammans med KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE bygga på samverkan – Inte gå GIRIGHET och EGOISM. Det är därför nyliberalismen spelat ut sin roll som samhällsbyggare.

Dagens Sverige präglas av en samhällsbild där människorna ständigt måste bekämpa varandra för att säkerställa sin egen trygghet. I ett sådant samhälle tvingas människorna att betrakta varandra med fientlighet och misstro.

I ett sådant samhälle blir varje människa en tänkbar medtävlare och därmed ett tänkbart hot mot den egna tryggheten. De som redan slagits ut i kampen tvingas till ständigt förnyade attacker, medan de som vunnit på olika sätt måste skydda vad de uppnått mot nya konkurrenter.

Det blir således ett isande kallt, GIRIGT och ödsligt samhälle att leva i – Även för de som skenbart vunnit kampen!

Ett gott samhälle förutsätter viktiga komponenter i samhällsbygget som saknas i Sverige av idag. Det förutsätter JÄMLIKA resurser som tillåter människor att styra sina egna liv – Inte djupare klyftor som gör stora grupper av medborgare hjälplösa gentemot ekonomiska makthavare.

Den samhällsbild som speglar dagens Sverige innebär att stora grupper är dömda till ofrihet som ett resultat av beslut man inte själv på något vis kan vara med och påverka.

Ett gott samhälle kräver att nyttigheter och grundläggande rättigheter såsom bostad, sjukvård och utbildning fördelas efter behov – Inte efter hur mycket pengar människor kan legitimera sina behov och sin efterfrågan med.

I ett samhälle där vissa grupper av medborgare ställs utanför möjligheten att tillfredsställa sina grundläggande behov råder ingen välfärd – Detta oavsett hur hög privat konsumtion mer välbeställda grupper kan tillåta sig.

Att nyliberalismen redan misslyckats kan nog alla se om vi tänker efter. Den har misslyckats med att lösa de ekonomiska problem den påstod sig kunna lösa. Tvärt om har nyliberalismen om något förvärrat de problem den sade sig ha lösningen till.

Nyliberalismen har även lidit ett stort moraliskt nederlag. I dess spår följer växande klyftor, utstötning och social konfrontation. I dess spår har ofrihet och utsugning växt. I dess spår har stora delar delar av Västeuropas unga generation mött hopplöshet och arbetslöshet.

Som jag ser det har därför nyliberalismen förlorat sin roll som samhällsbyggare. Att den gjort så och håller på att ebba ut blir än mer tydligt när vi nu kan se hur dess främsta förespråkare flyr fältet för att slippa ta sitt ansvar och svara på frågan varför nyliberalismen inte löst de problem den sade sig kunna lösa.

De företrädare jag tänker på i detta fall är alla de Allians politiker som nu flyr fältet under devisen ”Bättre fly än illa fäkta”.

Det som nu kommer att efterfrågas är en ny ekonomisk politik och nya politiska strategier för att ta Sverige ur dagens situation och skapa ett KÄRLEKSFULLARE och mer JÄMLIKT samhälle.

Den efterfrågan som nu ges uttryck för besvaras bäst genom en återgång till den traditionella Socialdemokratisk politik som tidigare präglade Sverige.

Vår strategi, som genom ideologisk övertygelse om storheten i kärnvärdena KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE strävar efter att bygga ett mer JÄMLIKT samhälle med ökat framtidshopp bland människorna är därför svaret på människornas önskan.

Allt som behövs är att förklara varför denna väg är den enda rätta vägen. Som hjälp i vår förklaring ska vi använda historien för att koppla ideologisk övertygelse och effekten av politiska beslut till varandra.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Full sysselsättning en hörnsten i Socialdemokratisk politik.

Av , , 2 kommentarer 0

I vår kamp för att uppnå ett mer JÄMLIKT samhälle måste vi Socialdemokrater återgå till att på nytt värna den fulla sysselsättningen. Det är fundamentalt viktigt att värna den den fulla sysselsättningen därför att rätten till arbete är ett baskrav i ett JÄMLIKT samhälle.

Att människor är arbetslösa strider dessutom mot de mest grundläggande principerna i den DEMOKRATISKA SOCIALISMENS doktriner. Den DEMOKRATISKA SOCIALISMEN anser att varje människa ska ges rätt och möjlighet att delta i produktionen och i det gemensamma arbetet för en bättre vardag och en bättre framtid.

Det är därför vi aldrig kan eller ska acceptera att enskilda människor betraktas som utstötta, förbrukade och/eller mindre värda!

Det är en gång för alla så att vi i det ögonblick vi sviktar i denna princip medverkar till att socialismen börjar förvittra som humanistisk idé och som drivkraft för klassamhällets avskaffande. I ett JÄMLIKT samhälle får det inte finnas VI och DEM – bara VI.

Därför är det precis som Palme brukade säga så att arbetslösheten är ett sådant ont att regeringen har en självklar skyldighet att bekämpa den oavsett vad som orsakat den.

Det är därför vi alltid ska förbehålla oss rätten att ingripa och genom aktiv politisk handling ingripa i marknadsekonomin om så kan anses vara nödvändigt för att värna den fulla sysselsättningen.

För att kunna ingripa och fatta politiska beslut som strävar mot full sysselsättning behövs en god ekonomi och starka statsfinanser. Genom starka statsfinanser kan vi garantera solidarisk fördelningspolitik och även arbeta för att trygga sysselsättningen – Därför är det synd att Alliansregeringen tillåtits försvaga statsfinanserna genom en massa skattesänkningar.

Genom en i många stycken vårdslös skattepolitik har man försvagat statsfinanserna och ställt Sverige i en situation där vi kan behöva låna för att garantera välfärden. Man ville försätta Sverige i en slags tvångssituation som innebär att det är lättare att få gehör och genomslag för idéerna om social nedrustning och privatiseringar av offentlig sektor.

Dessutom vill man använda dessa försvagningar till att på konstgjord väg skapa inflation i landet. Inflation vill man ha därför att inflationen skapar en väsentlig förmögenhetsöverföring till de som redan förfogar över mycket genom att stora värdestegringar uppstår på den egendom de redan rika förfogar över. Inflation är bara bra för denna grupp och i allt annat av ondo för de breda folkgrupperna i samhället och därför för landet som helhet.

Det bästa skyddet mot detta är därför kampen för att uppnå full sysselsättning och med den starka statsfinanser.

Därför ska vi med stöd av våra ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE värna vår socialistiska politik och värna den DEMOKRATISKA DEMOKRATINS principer och återgå till att på nytt värna den fulla sysselsättningen.

Vi ska göra så därför att:

 • Full sysselsättning är JÄMLIKHETS skapande, och därför att arbetslöshet är ett fruktansvärt slöseri som innebär mänskligt lidande.
 • Arbete – att ha ett jobb är en väsentlig del av människors sociala tillvaro då arbete förknippas med värden som självförtroende, mänskligt värde och därför att det ger livet mening.
 • Arbetslöshet förvrider maktförhållandena i samhället i negativ riktning – Politiskt medförde full sysselsättning en positiv maktförskjutning mellan samhällsklasserna där arbetarklassens ställning stärktes tillsammans med fackföreningsrörelsens förhandlingsposition. Hög arbetslöshet verkar i motsatt riktning.

Ett starkt samhälle är det samhälle som genom konjunkturcykler, valutakriser, finanskriser, strukturomvandlingar och nationaliseringar förmår värna människornas rätt till arbete och försörjning. Ett samhälle som sätter frågan om full sysselsättning före alla andra frågor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Kapitalism + liberalism = Nyliberalism

Av , , Bli först att kommentera 1

Då det ser ut att råda lika många uppfattningar som det finns kommentatörer till mina inlägg där ordet nyliberalism nämns. Därför är det på sin plats att jag förtydligar hur jag ser på saken. Jag gör så i förhoppning att det ska leda till en debatt där vi kan prata om saken utifrån samma bevekelsegrunder.

Liberalism i gammal traditionell bemärkelse skiljer sig inte alltför mycket från Socialdemokratin när det handlar om att skapa frihet eller snarare valfrihet för människor. Liberalismen i sin rena form strävar även mot ett någorlunda JÄMLIKT samhälle – Dock med undantaget jämfört med Socialdemokratins ideologi att den anser att alla människor kan nå dit utan politisk inblandning.

Nyliberalismen är något helt annat och strävar om något mot OJÄMLIKHET och större klassklyftor!

Nyliberalism är som jag ser det när kapitalismens främsta företrädare, dvs. de som äger största delen av kakan försöker dölja sina GIRIGA motiv bakom en liberal flagga.

Det är denna falska form av marknadsföring jag vänder mig emot när jag håller de nyliberala strömningarna som skyldiga till situationen i Sverige och världen.

Det renodlade kapitalistiska systemet där en oreglerad fri marknadsekonomi tillåts råda kan, och kommer aldrig att skapa JÄMLIKA levnadsvillkor och valfrihet för alla på lika villkor. Det renodlade kapitalistiska systemet har pengar allena som mått på vad som ska anses utgöra rätten att utöva politisk makt.

Allt den politiken gör är att öka klasskillnaderna och skapa större inkomst- och förmögenhetsklyftor.

Genom EU och den fria rörligheten av varor, människor och pengar har man dessutom skapat det ultimata verktyget för att genom aktiv skatteplanering undvika att betala den skatt man rimligen borde göra om man följer medlemsländernas nationella skattelagstiftning.

Som grädde på moset använder man sedan de pengar som egentligen borde betalats i skatt till att ytterligare bygga på den oligopollika konkurrenssituation som råder i dagens Europa. Man gör så genom att via prisdumpning konkurrera de företag som gör rätt för sig och betalar skatt, för att sedan när dessa är borta höja priserna till nivåer som ytterligare spär på deras redan stora förmögenheter.

Det är företeelser som dessa som jag vill bota med en aktiv Socialdemokratisk politik.

Bara med en politik som likt Socialdemokratin kombinerar liberala tankar med marxistiska tankar kan vi skapa ett samhälle som strävar mot ökad JÄMLIKHET och mindre inkomst-och förmögenhetsklyftor.

I ett samhälle styrt av de ideologiska värderingar som har KÄRLEK -SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE som värdegrund kan det aldrig bli så att ”fåtalet” tillåts styra ”flertalet” med oschyssta metoder och under falska förespeglingar om att driva liberal politik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag” 

Hög tid att Europas Socialdemokrater sluter leden och kraftsamlar mot nyliberalismen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det råder ingen tvekan om att nyliberalismen och dess doktriner och politik är vad som regerar det mesta dagens Europa. Inte sedan 70-talet har det drivits någon mer sammanhållen Socialdemokratisk politik att tala om i Europa. Ännu mer tydligt har avsaknaden av en stark Europeisk arbetarrörelse varit efter EU’s bildande.

Samtidigt har vi en befolkning i EU som törstar efter en annan sorts politik än den de idag lever under och med. Att de törstar efter förändring beror på att många EU medborgare fått det betydligt sämre och har svårt att få ändarna att mötas. Dessutom råder vad som närmast kan betecknas som massarbetslöshet i större delen av Europa.

Resultatet av människornas önskan om en annan politik ses idag genom framväxten av främlingsfientliga partier i hela Europa. Partier som gjort det enkelt för sig och likt Hitler skyller situationen på en specifik grupp – I deras fall är invandrarna skulden till allt ont.

Situationen i Europa är precis den Palme en gång varnade för – Nämligen att många människor förlorat tron på att politiken ska lösa deras vardagsproblem och därför i hög grad röstar på partier som kommer med enkla lösningar. Den enkla lösningen i vårt tidevarv verkar vara att skylla alla misslyckanden på invandringen.

Samtidigt är det på sin plats att påpeka att en del av problemen visst kan höra i hop med invandringen – Dock inte större än att de går att lösa med en väl fungerande integrationspolitik. Därför ska vi Socialdemokrater inte rädas för att erkänna att även vi misslyckats med att skapa en väl fungerande integrations och migrationspolitik.

Problemet som jag ser det är att Europas rikaste 3% lyckats i sina föresatser om att kapa åt sig mer av Europas samlade förmögenhet. Och att dessa 3% genom skatteplanering och slussande av pengar till skatteparadis kan undvika att betala sin beskärda del av de skatter som borde betalas. I nästa steg kan de använda de pengar de undanhållit från beskattning för att konkurrera ut andra företag och skapa vad som är en starkt oligopolliknande situation i hela Europa.

”Fåtalet” kan på detta sätt styra ”flertalet” utan att ”flertalet” får möjlighet att möta konkurrensen på JÄMLIKA villkor.

Därför ser mitt recept för förändring ut på följande sätt:

 • En Europeisk kraftsamling där alla Socialdemokratiska partier i Europa samarbetar, sluter leden och bekämpar nyliberalsimen med samma metoder.

Vi kommer att bli framgångsrika i detta därför att KÄRLEKEN alltid vinner över och överträffar GIRIGHETEN.

Genom att återställa samhällsdebatten till att bli en ideologisk debatt snarare än debatt om sakfrågor kan vi med enträget arbete med lätthet få Europas samlande väljarkår at förstå att det finns ett väl etablerat politiskt alternativ som faktiskt står för en annan sorts politik.

Genom att förklara hur och på vilket sätt de ideologiska kärnvärdena KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE ska omsättas i praktisk politik kan vi skapa förståelse för att drömmen om ett mer JÄMLIKT och DEMOKRATISKT samhälle inte är längre bort än en röst på Socialdemokratin.

Vi måste i allt vi gör och i allt vi föreslår leda förslagen tillbaka mot ideologin och påvisa varför vårt förslag står på den skala som har KÄRLEK och GIRIGHET som ytterligheter.

När väljarna har en lätt modell att värdera förslag efter gör det valet lätt. Dessutom ska vi alltid utmana motståndarsidan genom att fråga vart KÄRLEKEN i deras förslag är – Vem är vinnare på deras förslag ”fåtalet” eller ”flertalet” ?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”