Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Obstruerande chefstjänstemän är ett samhällsproblem.

Av , , 10 kommentarer 4

Det är inte bara inom Umeå kommun som vi har problem med obstruerande chefstjänstemän som fördröjer, försvårar eller än värre, underlåter att genomföra politiskt fattade beslut. Detta inträffar på alla nivåer inom offentlig sektor vilket gör att kommuner, landsting/regioner och staten inte implementerar de beslut och den policy som politiken beslutar.

Precis som jag sagt i tidigare inlägg ska vi inte ha denna ordning i Sverige – Inte på någon nivå!

Det är därför hög tid att vi som verkar som politiker vaknar och entledigar alla chefstjänstemän som vägrar och/eller fördröjer efterlevnaden av politiskt fattade beslut.

Anledningen till att jag uttrycker mig på detta sätt beror på att jag är trött och less på en verklighet där tjänstemän obstruerar mot politiskt fattade beslut. Tycker tjänstemännen i fråga att beslutet är fel borde de sluta som tjänstemän för att istället ägna sig åt politik och åt att skapa politisk majoritet för den uppfattning de företräder.

Att mycket i Sverige gått i stå och att väljarna upplever att politiker inte genomför sina vallöften beror sannolikt till stor del på just denna sak – Att tjänstemän obstruerar och vägrar följa de politiska beslut som inte faller dem på läppen.

Som socialdemokrat känns det därför viktigt att visa vem som bestämmer – Detta därför att politikens mandat kommer från folket/väljarna och inte från eget tyckande och tänkande hos enskilda tjänstemän.

Därutöver vill jag se en ordning där alla förvaltningar – Kommunala, landstings/regionala och statliga har en politiker från den styrande majoriteten och inte en tjänsteman som chef för att garantera att alla beslut politiken fattar blir genomförda i enlighet med besluten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Typiskt Zlatan att visa klass direkt och visa vart skåpet ska stå.

Av , , 4 kommentarer 0

Kung Zlatan visar direkt att han kommer att bli att räkna med även i Manchester United och i Premier Leauge. Det finns många inte minst svenskar som tror att hans stjärna inte kommer att lysa lika klart i England som den gjort på andra ställen där han spelat.

För mig är det uppenbart att den kommer att lysa lika starkt om inte starkare i Manchester United än den gjort på länge.

Zlatan är en vinnarskalle och vinnarskallar behöver ordentliga utmaningar för att toppa sin prestation vilket jag är säker på att Zlatan kommer att visa alla med besked kommande PL-säsong. Dessutom saknar ManU en naturlig ledare vilket är den självklara rollen för en spelare av Zlatans kaliber.

Det verkar vara svårt för många att förstå hur stor Zlatan är som fotbollsspelare men för mig har han länge varit världens bästa fotbollsspelare. Hur man bedöms beror till stor del på vem man spelar med och i England kommer Zlatan att växa till den störste.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Fusket med assistansersättning måste leda till åtgärder.

Av , , 8 kommentarer 3

Under flera års tid – Allt sedan det fria vårdvalets och valfrihetsreformernas införande har vi om inte dagligen så i vart fall månatligen matats med tidningsartiklar och avslöjanden om hur det fuskas med assistansersättningen.

Att fusket överhuvudtaget kan ske kan till sin helhet anföras till reformerna jag nämt ovan.

När vi nu ser resultatet av det fusk som kostar samhället och oss skattebetalare åtskilliga miljoner per år finns bara en väg att gå som jag ser saken och det är att återgå till en ordning där valfriheten får stå åt sidan till förmån för assistans tillhandahållen av det offentliga.

I ett demokratiskt land ska vi inte ha system som inbjuder till fusk då en sådan ordning per automatik innebär att mer eller mindre kriminella organisationer kommer att göra allt som står i deras makt för att komma över skattepengar gratis.

Jag kan fullt ut förstå motiven hos de som förespråkade valfrihet men som i allt annat måste man väga riskerna för fusk mot valfrihetens fördelar och som jag ser det väger samhällets skäl till att skydda samhället från fusk tyngre än valfrihet i detta fall.

Därför vill jag så skyndsamt som det är möjligt se att valfriheten tas bort och att all assistans utförs genom offentlig sektors försorg.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Typiskt Alliansen att diskriminera handikappade!

Av , , 1 kommentar 1

Jag blir både arg, berörd och framför allt orolig när jag hör hur en blind egenföretagare som dessutom lider av reumatism nekas färdtjänst till och från sin arbetsplats. Lite lättare blir detta att förstå därför att personen i fråga bor i ett Alliansstyrt Stockholms läns landsting.

Enligt mitt sätt att se på saken är det en självklar rättighet att synskadade och andra människor med handikapp ska ha färdtjänst för att ta sig fram och tillbaka till sin arbetsplats då kollektivtrafiken inte fungerar som alternativ för resorna.

Man kan fråga sig hur Allianspolitikerna tänker i just detta fall då alternativet till arbete i ett eget företag är att leva på bidrag från samhället vilket Alliansen som bekant är starka motståndare till.

Att uppdragsgivarna ska betala resorna när personen reser runt i landet och föreläser är korrekt – Dock bör resorna från bostaden till kontoret och omvänt ske med färdtjänst då allt annat är ren och skär diskriminering.

Detta är ett område där vi som regeringsbärare måste gripa in och sätta ett regelverk på plats som innebär att de regler som gäller ska följas av ALLA landsting/regioner oavsett vilken majoritet som styr.

I ett Sverige byggt på den svenska samhällsmodellens principer är JÄMLIKHET och ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE grundläggande principer som ska se lika dana ut oavsett vart i landet man bor.

Därför uppmanar jag mina partikamrater i Riksdagen med Gabriel Wikström i spetsen att skyndsamt fatta nödvändiga beslut så att händelser likt den jag beskrivit ovan inte kommer att inträffa för andra i en framtid.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Erdogan har gått alldeles för långt.

Av , , 8 kommentarer 4

Som jag ser saken har Erdogan gått alldeles för långt när det handlar om att rensa ut, begränsa och fängsla politiska motståndare.

En stor mängd TV-kanaler likväl som andra medier har stängts med tvångsmetoder och 4 generaler har valt att säga upp sig själva – Därutöver har 1.000-tals oliktänkande arresterats – Allt detta i Erdogans syfte att stärka sin makt genom att arrestera och förgöra sina meningsmotståndare.

Därför upprepar jag det jag sagt i ett tidigare blogginlägg – Det är dags att Europa markerar genom att frysa ut Turkiet så länge som Erdogan fortsätter sina odemokratiska metoder.

EU ska alltid söka samarbeten men det betyder inte att EU ska samarbeta med diktatorer likt Erdogan. Därför vill jag att EU ska markera sitt missnöjen med Erdogans metoder genom att införa embargon mot all handel med ett Turkiet under Erdogans ledning.

EU ska alltid stå upp för demokrati och demokratiska spelregler och trots att vi har problem med detta inom de länder som redan tillhör EU ska vi inte göra saken värre genom att sammarbeta med Turkiet eller genom att bjuda in Turkiet i den Europeiska gemenskapen.

Länder som Turkiet under Erdogan förtjänar en enda sak – Offentligt ställningstagande mot en enväldig diktator och utfrysning från EU så länge som denne diktator har makten i Turkiet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Personalfunktionen i Umeå Kommun inlägg 2!

Av , , 2 kommentarer 2

I går skrev jag ett inlägg där jag gav mitt fulla stöd till Kommunal och dess ordförande Alejandro Caviedes angående agerandet av Personalfunktionen i Umeå Kommun och dess underlåtenhet att följa fattade politiska beslut. I dag efter att ha läst protokoll kan jag understryka och bekräfta att det Alejandro påstår är sant och riktigt.

I gårdagens inlägg gjorde jag min ståndpunkt klar och tydlig – Tjänstemän ska inte ha synpunkter på politiska beslut utan blott och allena genomföra det som är beslutat.

Idag ska jag gå ett steg längre genom att hävda att det personalfunktionen gjort och försöker göra är anledning nog att entlediga personalfunktionens ledanda tjänstemän och tillsätta nya som förstår att strikt följa de beslut som politiken fattat.

Jag vill till och med påstå att det är hög tid att vi tar oss en ordentlig funderare på hur kommunens olika funktioner ska ledas i en framtid?

Mot bakgrund av det som inträffat inom personalfunktionen blir jag mer och mer övertygad om att kommunens olika avdelningar ska ledas av en folkvald politiker från den styrande majoriteten och inte av en tjänsteman – Detta därför att tjänstemän som obstruerar mot politiskt fattade beslut blivit en farsot i vårt land och i vår kommun.

I ett demokratiskt samhälle kan vi inte ha en ordning där tjänstemän försöker styra politiker och de beslut som ska fattas. Politiska beslut ska fattas efter ideologisk övertygels och inte efter enskilda tjänstemäns eget godtycke.

Låt oss därför se över detta och statuera exempel genom att entlediga personalfunktionens ledning – Och det med omedelbar verkan direkt efter innevarande semesterperiod.

Avslutningsvis upprepar jag det jag sa i gårdagens inlägg. Tjänstemännen ska självfallet komma med förslag och rekommendationer – Dock är det upp till den styrande majoriteten att bestämma om dessa förslag och rekommendationer ska bejakas eller ej.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Är det rätt att straffas för att man har semester?

Av , , Bli först att kommentera 1

Frågan i rubriken är relevant och i inlägget nedan ska jag förklara vad jag menar med min rubriksättning.

I vår moderna värld av idag är allt effektiviserat och slimmat så till den milda grad att de flesta företag inte har någon annan att sätta in när en arbetstagare går på semester – Något som gör att de arbetsuppgifter man normalt utför staplas på hög vid semester och ledighet vilket innebär att arbetstagaren får arbeta övertid för att hinnan ikapp när denne är tillbaka från semestern.

Detta leder i sin tur till att många arbetstagare – Främst tjänstemän väljer att vara uppkopplade och tillgängliga även på sin semester vilket innebär att man inte är ledig trots att man har semester.

Jag har själv levt den sortens liv och när jag var yngre tyckte jag inte att detta var speciellt underligt men med stigande ålder och framför allt med mer erfarenhet i bagaget inser jag hur farlig denna utveckling är – Detta därför att alla människor oavsett yrke behöver semester och ledighet där man kan koppla bort jobbet helt och hållet och bara koppla av och njuta av livet.

När vi socialdemokrater tillsammans med arbetarrörelsen stod på barrikaderna och kämpade för betald semester så var det just tid för rekreation och återhämtning vi kämpade för – För rätten att 5 veckor per år ha lön för att koppla av och ladda batterierna så att man orkar jobba övriga veckor av året.

Fenomenet jag beskriver drabbar framför allt tjänstemän – Både i privata företag och inom offentlig förvaltning och frågan vi bör ställa oss är hur vi som samhälle ska lösa problemen så att alla får en rimlig chans att koppla av och ladda batterierna under sin semester utan att straffas för detta när man är tillbaka på jobbet.

Måhända är det dags för en reform som gör det olagligt att samla arbete på hög under semestern? Måhända är det dags för en reform som stipulerar att företag måste tillsätta sommarvikarier för de som är på semester om man vill ha öppet under semestertid?

Frågorna är öppna och jag emotser många kommentarer och många förslag då problemet med att vara uppkopplad och tillgänglig är allvarligt – Detta därför att det över tid kommer att leda många in i sjukskrivningar på grund av utmattning och hög arbetsbelastning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Alejandro och Kommunal har rätt i sin kritik mot personalfunktionen.

Av , , Bli först att kommentera 2

Alejandro Caviedes har helt rätt i sin kritik mot mot Umeå kommuns personalfunktion och jag kommer att stå bakom honom hela vägen in i mål – Politiskt fattade beslut fördröjs och förbigås utan egentlig anledning.

Extra glad blir jag av att Andreas Lundgren som är en rättskaffens man och dessutom ledamot av personalutskottet på sin blogg lovar att följa upp så att besluten blir genomförda i enlighet med det beslut som fattats.

Låt mig därför ytterligare en gång klargöra min syn på saken!

Det är politiken som fattar beslut om hur kommunen ska skötas. Tjänstemännens enda uppgift är att genomföra fattade beslut utan att lägga egna värderingar eller försöka få till ändringar i redan fattade beslut.

Fattade beslut behöver inte beredas – Fattade beslut ska genomföras i enlighet med beslutet och det asap!

Personaldirektören hävdar i den artikel som publicerats i ärendet att det är personalfunktionens uppgift att ta fram så bra beslutsunderlag som möjligt så att politikerna kan fatta bra beslut och att detta följer den delagationsordning som finns i kommunen.

Jag betvivlar på inget sätt att det är så men denna delagationsordning gäller i sådana fall beslut som ska fattas – Inte beslut som redan fattats.

Av detta kan vi lära ett antal saker varav följande 3 är de viktigaste.

  • Tjänstemän inom kommunal och/eller statlig förvaltning ska genomföra de beslut den politiska majoriteten fattat utan protester och utan att lägga egna personliga värderingar på beslutet i fråga.
  • Att de politiska församlingar som fattar beslut alltid ska förse detta med ett genomförandedatum.
  • Att tjänstemännen aldrig har rätt att skicka tillbaka ett fattat beslut för nya beslut i frågor där beslut redan är fattade.

Avslutningsvis vill jag vara extra tydlig och därför en gång för alla framföra att det är politiken och den politiska majoriteten som styr en kommun – Inte dess tjänstemän.

Ska demokrati råda är det politiken som bestämmer färdriktningen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Brist på arbetskraft trots stor arbetslöshet.

Av , , Bli först att kommentera 0

Konjunkturinstitutet (KI) har presenterat sin barometerindikator och den påvisar att företagens optimism sjunkit något – Inte därför att de tror på sämre tider och därför vill anställa färre, utan därför att de inte hittar arbetskraft att anställa för att kunna expandera.

Samtidigt vet vi att vi har en rätt stor arbetslöshet i Sverige – Människor som skulle kunna anställas bara de hade haft rätt kompetens. Det är därför vi socialdemokrater är helt rätt ute när vi säger att vidareutbildning av arbetslösa så att de får den kompetens arbetsmarknaden och företagen efterfrågar är rätta vägen framåt för att sätta människor i arbete och sänka arbetslösheten.

Barometerindikatorn från KI visar att det inte är arbetstillfällen som saknas utan utbildningsinsatser för de som är arbetslösa.

Alliansen mer eller mindre skrotade Komvux och andra former av vuxenutbildning under sina år vid makten och det är detta svenska företag nu får betala priset för i form av uteblivna vinster därför att det inte finns arbetstagare med rätt kompetens att tillgå.

Att sätta människor i arbete är och måste vara varje regerings högsta prioritet och det är därför naturligt att det är samhället dvs. vi skattebetalare som ska betala för detta. Att vidareutbilda arbetslösa så att de kommer i arbete och att fortbilda de som arbetar så att de får behålla sina arbeten är en god investering för samhället.

Förvisso kostar dessa åtgärder pengar men för mig är de en investering som kommer att ge framtida avkastning i form av nya skatteintäkter och lägre framtida samhällskostnader – Detta till skillnad från alliansens skattesänkningar som skapat ökade kostnader för samhället och uteblivna vinster för företagen.

Det är därför vi socialdemokrater som en av åtgärderna i bygget av ett Sverige byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer bestämt oss för att satsa massivt på att utbilda arbetslösa och nyanlända så att de kommer i arbete.

Det är sådana satsningar som utvecklar istället för avvecklar Sverige. Vi socialdemokrater vill se starka och välmående företag i Sverige. En första förutsättning för det är att se till att företagen har arbetstagare med rätt kompetens att anställa.

Det är därför en röst på socialdemokraterna är en röst för Sverige och en röst för välmående svenska företag!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Kan vi lära något av demokraternas misstag i USA?

Av , , 2 kommentarer 0

Precis som jag skrev i mitt förra inägg så är det så att demokratiska partiet i USA håller på att begå politiskt självmord när det nu klarlagts att man sätter partielitens väl och ve före väljarnas väl och ve och framför väljarnas önskemål.

Det är på grundval av detta frågan i rubriken uppenbarar sig!

Kan vi socialdemokrater lära något av det som sker i det demokratiska partiet i USA?

För mig är svaret på den frågan självklart JA – Dessutom att vi kan lära oss betydligt mer än vi tror.

För mig handlar politik om att leva som jag lär och om att infria de löften jag gett mina väljare och om att vara lyhörd för väljarnas önskemål.

Som politiker kan vi ALDRIG sätta oss ovanför väljarna och den politik de vill se – Snarare är det så att det är vår plikt att genomföra, eller i vart fall prova att genomföra den politik som gav mig mandatet att företräda mina väljare.

En viktig sak att lära är att rollen som politiker aldrig får bli ett självändamål utan att rollen som politiker blott och allena ska vara att leverera det väljarna önskar att jag ska leverera i form av förslag och ställningstaganden.

Personligen står jag upp för vår socialdemokratiska ideologi som handlar om att i alla lägen sätta flertalet före fåtalet i vår politik och om att alltid fatta beslut som har stark förankring i KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE då allt annat vore att svika väljarkåren.

Därför tycker jag att det är hög tid att vi socialdemokrater lär av händelserna i USA och från och med nu bestämmer oss att lyssna på våra väljare och den riktning de vill att Sverige ska utvecklas mot.

Min fasta övertygelse är att merparten eller i vart fall runt 40% av väljarkåren vill se en politik som leder till större JÄMLIKHET och mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader.

Kan vi lära av demokraternas misstag i USA och sätta vår politiska agenda efter dessa lärdomar är vi snabbt tillbaka där vi hör hemma naturligt – Dvs. runt 40% av de samlade väljarsympatierna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”