Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Trumps 100 första dagar som president kantas av politiska misslyckanden.

Av , , 118 kommentarer 0

Det råder säkert delande meningar om hur framgångsrika Donald Trumps första hundra dagar som amerikansk president varit. Frågar man Trump så har de varit mycket framgångsrika – Frågar man andra så har de varit fyllda med fiaskon och missbedömningar om hur man styr ett land.

En sak ska vi dock ge Trump credit för och det är att han rört om ordentligt i grytan och att han fortsatt synas i media varje dag i olika sammanhang som ingen president före honom.

Trump har sprutat ut presidentordrar som ingen annan president för honom i tron att en order från presidenten alltid måste utföras. Att det inte är så har Trump fått lära den hårda vägen och vid det här laget borde han vara väl medveten om att det är stor skillnad på att styra ett demokratiskt land och ett företag man äger helt själv.

De 100 första dagarna har präglats av en rad skandaler och politiska nederlag. Inte nog med att medarbetare i hans stab tvingats att avgå för att de hade olagliga kopplingar till Ryssland – Därutöver är listan på politiska misslyckanden nästan lika lång som listan på de presidentordrar han skrivit under.

Ett litet axplock:

  • Alla försök till inreseförbud för människor från vissa länder har stoppats av domstolar som varande grundlagsvidrigt.
  • Skrotandet av Obamacare fick dras tillbaka därför att stödet från de egna i partikamraterna i kongressen inte var tillräckligt stort.
  • Trump har inte lyckats förmå sina partikamrater att tillskjuta pengar ur statskassan för att bekosta bygget av den omtalade muren mot Mexico.
  • Trump har gjort sig till ovän med största delen av media genom att beskylla dem för att publicera ”fake news”.
  • Han tvingades helt byta fot vad gäller åsikten om försvarsalliansen Nato – Den inledande åsikten att Nato är föråldrad och därför dålig har bytts mot åsikten att Nato är bra och viktig.

Listan kan bli hur lång som helst men dessa punkter är de viktigaste att lyfta upp.

Trumps utspel om att man ska vinna och göra Amerika ”Great again” har kommit på skam och frågan är hur länge det kommer att ta innan den uppfattningen blir allmänt utbredd bland väljarna?

Min slutsats är att Donald Trump har rekordet även vad gäller politiska misslyckanden då ingen tidigare amerikansk president kommer ens i närheten av de misslyckanden Trump gjort under så kort tid.

En annan sak som oroar är att Donald Trump verkar leva i en värld där pengar ska styra allt till alla pris – Således vill han riva upp Parisavtalet för att kunna tjäna pengar på att utvinna fossiler likt olja och kol – En sak som om det blir verklighet kommer att slå tillbaka på USA då resten av världen kommer att reagera i affekt och sluta köpa amerikanska produkter.

Att kalla klimathotet för humbug och fake news är att påvisa strutsbeteende.

Mest oroande av allt är dock Trumps hetsande mot andra nationer likt Nordkorea – Ett hetsande som riskerar att destabilisera hela regioner och på sikt hela världen.

Avslutningsvis så vill jag på nytt anföra det jag anfört i tidigare inlägg – Trump kommer att skapa sitt eget Watergate – Frågan är inte om utan när och av takten på hans politiska misslyckanden att döma så tror jag att den dagen kommer att inträffa tidigare än jag först förutspått – Dvs. före halvtid i hans mandatperiod.

Slutligen ska jag be att få anföra något bra som Donald Trump åstadkommit under sina 100 första dagar som president – Trumps misslyckanden har fört det goda med sig att det öppnat världens ögon för att nationalism och högerpopulism är dåliga och skadliga politiska idéer.

Med Trump vid makten har nationalismen och högerpopulismen åkt på bakslag efter bakslag runt om i världen i samband med val – T.ex. i Nederländerna och i Österrike där en seger för nationalistiska partier i valet och därmed regeringsmakten ansågs som självskriven före valen.

Trumps intåg på den politiska arenan har förändrat valresultaten och en gång för alla befäst att nationalism och högerpopulism inte fungerar politiskt – Något som för övrigt kommer att stadfästas än mer när valen i Frankrike och Tyskland är genomförda med kraftiga förluster för nationalistiska och högerpopulistiska partier och kandidater.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Umeås satsning på konvertering till elbussar i Ultratrafiken är i grunden bra.

Av , , 8 kommentarer 0

Jag ska börja inlägget med att berömma Umeå kommun för modet och för beslutet att satsa på elbussar snarare än på dieseldrivna bussar i vår kollektivtrafik – Den satsningen är bra och viktig.

Jag ska även passa på att berömma kommunen för att man genom smarta och strukturerade upphandlingar sett till att lokala företag i form av Hybricon kan vara med och konkurrera i upphandlingarna.

Att säkerställa att lokala företa kan delta i upphandlingar är viktigt då detta hjälper till att skapa arbetstillfällen i närområdet.

Med det sagt så tycker jag att vi som kommun gjort det vi kunnat för att stötta det lokala i form av Hybricon och att vi i nästa steg borde göra en reguljär upphandling öppen för alla för att säkra övergången till elbussar vilket är överordnat skapandet av lokala arbetstillfällen.

Jag håller helt med min partikamrat och vårt kommunalråd Hans Lindberg om att en omställning till miljövänliga och tysta elbussar är bäst för Umeå och bäst för en hållbar utveckling – Vad den satsningen anbelangar har jag inget att kritisera kommunledningen för.

Däremot tycker jag att vi nu gjort tillräckligt för Hybricon och att vi måste ta ytterligare ett steg för att säkerställa att satsningen på en övergång till elbussar framskrider som planerat – Ska vi kunna göra så är min uppfattning att vi ska göra en öppen upphandling denna gång utan att favorisera en viss leverantör.

Kinesiska BYD är störst i världen på elbussar med mer än 10.000 tillverkade elbussar totalt sett. BYD har dessutom öppet aviserat att man letar efter möjliga orter att placera delar av sin Europeiska tillverkning i och i det racet tycker jag Umeå ska delta.

Därför tycker jag att kommunen i upphandlingsunderlaget klart och tydligt ska ange att man favoriserar anbudsgivare som är villiga att tillverka och/eller sätta samman de upphandlade elbussarna i Umeå.

Rätt strukturerat kanske vi kan få BYD eller någon annan tillverkare av elbussar att sätta upp en av sina tillverkningsenheter i Umeå – Detta genom att köpa upp Hybricon och införliva dem i sin övriga verksamhet vilket i min värld skulle säkra arbetstillfällena i en annars dödsdömd verksamhet.

Precis som Hans Lindberg säger så har Hybricon en av marknadens bästa elbussar sett ur ett tekniskt perspektiv. Trots det är min uppfattning att Hybricon som företag är alldeles för litet och alldeles för svagt för att ensam etablera sig som busstillverkare.

Därför är den bästa lösningen för Hybricon, dess anställda och kommunen att en etablerad tillverkare går in och tar över verksamheten – Sker detta skapas dessutom den stabilitet som behövs för att Hybricon och dess innovativa teknik ska överleva vilket i slutändan är vad som är viktigast av allt – Både för kommunen och för de anställda.

Ser man på saken med ofärgade glasögon så är Hybricons enda försteg dess innovativa laddningsteknik.

När denna numera ingår i den öppna internationella laddinfrastrukturen som alla busstillverkare anslutit sig till är det just detta vi ska utveckla för att skapa arbetstillfällen i Umeå.

Sammanfattningsvis vill jag därför säga följande till Hans med flera:

Vi ska självfallet göra upphandlingar på ett sådant sätt att vi säkerställer att även lokala tillverkare/distributörer kan delta på samma villkor – Dock med förbehållet att vi även kan upphandla på ett sådant sätt att vi skapar arbetstillfällen inom kommunens gränser för den som vinner upphandlingen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

SD.s nedåtgående trend fortsätter.

Av , , 149 kommentarer 2

Även om jag i ärlighetens namn ska tillstå att SD har ungefär samma opinionsstöd i den opinionsundersökning som SIFO presenterar denna gång som i den förra kommer jag ändå att hävda att SD:s nedåtgående trend fortsätter – Detta därför att terrorbrottet på Drottninggatan i Stockholm inte ökade stödet för SD överhuvudtaget.

Tidigare har stödet för SD alltid ökat i samband med händelser som dessa men denna gång står stödet helt stilla vilket i min värld är bevis för att SD befinner sig i en nedåtgående spiral.

Ju mer tid som förflyter ju säkrare blir jag på att min förutsägelse om 10% väljarstöd för SD i samband med nästa val kommer att bli liktydigt med det verkliga utfallet i valet.

Att SD inte ökar sitt stöd när saker som tidigare ökat deras stöd inträffar påvisar med all önskvärd tydlighet mitt påstående om att nationalism och högerpopulism spelat ut sin roll som politisk idé.

Att KD ligger kvar på samma låga nivå som tidigare och fortsatt har långt kvar till riksdagens spärr på 4% samtidigt som Moderaterna fortsätter att backa stärker min tes än mer.

Trots det kommer jag även fortsättningsvis att ta SD på allvar och fortsätta att ta den politiska debatten med deras företrädare på samma sätt som tidigare och då trygg i förvissningen om att min egen och andras politiska insats kommer att förpassa SD dit de hör hemma – Dvs. runt 4% väljarstöd.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vin fattar idag”

Finansskatten bör införas omedelbart.

Av , , 4 kommentarer 0

Det är inte utan att skatten på finansiella transaktioner bör införas omedelbart då man tittar på vinsten för första kvartalet för våra 4 storbanker – 27 miljarder i vinst på bara 3 månader lämnar massor av skatteutrymme och detta skatteutrymme ska vi självfallet utnyttja.

Sedan finns det ytterligare ett problem vi bör titta på och det är det faktum att bolånens andel av bankernas vinster ökat dramatiskt och nu utgör mer än 50% av räntenettot. Att banker tjänar sådana stora pengar på bolån manar till omedelbara åtgärder.

Att bankerna gör större och större vinster på bolånen samtidigt som ekonomer och andra experter varnar för en bolånebubbla är oroande och att någon form av reglering och/eller beskattning måste till för att förändra detta är helt klart.

Att bolånen numera är den största vinstkällan för bankerna oroar samtidigt som den enligt mitt sätt att se på saken även påvisar att bankerna tar ut för höga räntekostnader för bolånen – Betydligt högre än de borde göra.

Den problematiken är dock tudelad då högre räntor till viss del motverkar många och stora bolån – Att det är bankerna och inte staten som tjänar på detta är oerhört störande och enligt min mening helt fel.

En annan sak som stör min sinnesfrid oerhört mycket är Nordeas utspel om att flytta sitt huvudkontor om Sverige höjer resolutionsavgiften vilken är statens ”försäkringsavgift” mot en framtida bankkrasch.

Att Nordea har den inställningen ger dåliga vibrationer och gör Nordea allvar av sina planer att flytta sitt huvudkontor på grundval av höjs resolutuonsafgift har i vart fall jag inget emot att visa oerhört stor politisk dådkraft.

Väljer Nordea att flytta sitt huvudkontor för att slippa undan resolutionsavgiften kommer jag att arbeta för åtgärder som innebär at det blir dyrare för Nordea att bedriva bankverksamhet i Sverige – Till och med mycket dyrare än om de accepterat att betala den höjda resolutionsavgiften.

Som regering och som parti ska vi aldrig ge vika för bankernas påtryckning – Om något ska vi stå upp för våra ideal och se till att bankerna betalar sin del av skatter och avgifter för att säkra välfärden.

Det är mot den bakgrunden en finansskatt ska införas då bankernas vinster är långt ovanför de nivåer de borde vara med rätt sorts politik och rätt sorts politiska beslut.

Därför vill jag se en snabbutredning om bankernas vinster och ett snabbt införande av en finansskatt – Därutöver en återreglering av bank & finansmarknaden för att hålla girigheten i schack.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

En skatteväxling mellan förvärvsinkomster och kapitalinkomster vägen framåt.

Av , , 50 kommentarer 0

Om vi ska skapa en rättvisare skattepolitik är det rätt och rimligt att vi gör så genom att göra en skatteväxling mellan förvärvsinkomster och kapitalinkomster – Detta genom att sänka skatten på förvärvsinkomster för de med lägst lön och pension och samtidigt höja skatterna på kapitalinkomster.

Till att börja med så är iden om att låta jobbskatteavdragen bestå men att samtidigt göra det lika för alla inklusive pensionärer genom att låta det omfatta alla förvärvsinkomster ett bra sätt att se till att de med låga och medelinkomster får en skattesänkning.

Därutöver ska vi beskatta kapitalinkomster hårdare än idag genom att bland mycket annat återinföra fastighetsskatten och genom att återinföra både arvs-och gåvoskatt och förmögenhetsskatt.

För kapitalinkomster över 500.000 kronor per år kan jag även tänka mig en högre kapitalskatt med förslagsvis 10 -15% av den enkla anledningen att jag i stort ser kapitalinkomster över detta belopp som en förvärvsinkomst om än av passivt arbete.

Sedan är det inte en helt oäven tanke om vi skulle göra momsen likvärdig rakt av för alla varor och tjänster för att skapa en rejäl förstärkning av stadskassan – Detta i syfte att skapa utrymme för att återställa nivåerna i a-kassa och sjukförsäkringen till rätt nivåer.

Slutligen vill jag ersätta arbetsgivaravgifterna med en produktionsavgift som utgår oavsett av om produktionen sker manuellt eller maskinellt – Detta i syfte att trygga morgondagens pensioner.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lennart Holmlund har fått allt om bakfoten om han tror att jag stänga BB.

Av , , 30 kommentarer 6

Det är inte utan att jag börjar fundera på vilken sorts korståg Lennart Holmlund är ute efter när det gäller min person – Kan det måhända vara så att Lennart tycker att det är jobbigt och ansträngande att min blogg allt som oftast är mer läst än hans egen?

Eller är det jobbigt för Lennart att det pågår en intensiv politisk debatt i kommentarsfältet på min blogg på ett sätt som inte går att återfinna på hans egen?

I vart fal är det på sin plats att klargöra att jag på inget sätt har för avsikt att stänga BB då det alternativet inte står till buds och är det detta Lennart Holmlund tror så tror han fel.

Sedan bör Lennart Holmlund lära sig att jag tar mig friheten att kritisera även mina egna partikamrater om jag anser att de inte lever upp till vårt partis ideologi vilket jag definitivt anser att de inte gör när man går in och begränsar längden på den lagstadgade semestern.

Enligt mitt sätt att se på saken så har man vetat om att denna situation skulle inträffa under lång tid – Tillräckligt lång tid för att lösa problemen med endera inhyrd personal eller fastanställning av fler arbetstagare till den lön marknaden kräver med nuvarande brist på utbildad sjukvårdspersonal.

Det är därför jag anser att vi ska bära ansvaret och se till att hyra in personal oavsett kostnaden för detta snarare än bryta mot semesterlagen.

Har vi politiskt misslyckats med att lösa problemen är det inte mer än rätt att ansvaret för detta drabbar politiken snarare än oskyldiga barnmorskor.

Att som Lennart försöka lägga skulden på Alliansen i denna fråga är en oerhört lam inställning då Alliansen aldrig varit inne och styrt politiskt i VLL.

Sedan står det självfallet Lennart fritt att anse att jag skadar det Socialdemokratisk partiet vilket naturligtvis inte är fallet då vårt parti är ett demokratiskt parti med mycket högt i tak och utrymme för egna åsikter.

För egen del anser jag att Lennart tillfogar mer skada då han sviker det vi Socialdemokrater står för ideologiskt på ett sätt som jag aldrig skulle göra i mitt politiska värv.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Äntligen skrotas lex Laval.

Av , , 19 kommentarer 2

Det har tagit tid att skapa en majoritet i riksdagen för ett upprivande av lex Laval och samtidigt tillse att upprivandet görs på ett sätt som inte brytet mot EU:s lagstiftning men äntligen har det hänt då regeringen och riksdagen i går fattade det historiska beslutet att riva upp beslutet.

Detta innebär att svenska fackföreningar från och med nu kan säkerställa att även andra EU-medborgare som arbetar i Sverige omfattas av de löner och regler som finns inskrivna i EU-reglernas hårda kärna.

Att svenska fackföreningar kan se till att svenska och utländska arbetstagare konkurrerar på lika villkor och att människor som kommer hit och arbetar under utstationeringsdirektivets villkor inte kan komma hit och medverka till lönedumpning är goda nyheter.

Att utländska arbetstagare och företag inte kan freda sig för stridsåtgärder från facket är ännu bättre nyheter och företa steget mot en europeisk arbetsmarknad som innebär att det är nationella regler och villkor som styr Europas arbetsmarknader oavsett vart i EU man är medborgare.

Nästa steg är att se till att det nya utstationeringsdirektivet kommer på plats snarast möjligt då införandet av det utgör den sista pusselbiten i det svenska fackföreningar kämpat länge för – Att svenska löner och svenska villkor ska gälla för alla som jobbar på svensk arbetsmarknad.

Grattis facket – Grattis alla arbetstagare!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Beslutet om barnmorskornas kortade semester måste ändras med omedelbar verkan.

Av , , 25 kommentarer 3

Som Socialdemokrat kan jag aldrig ställa mig bakom att Västerbottens Läns landsting bryter mot gällande lagstiftningen och kortar ner barnmorskornas sommarsemester till bara 3 veckor.

Som varande Socialdemokrater är det alternativet inte ens möjligt att tillgripa då vi i alla lägen MÅSTE stå upp för arbetstagarna och deras situation om vi vill fortsätta att kalla oss för ett arbetarparti som har alla människors lika värde som rättesnöre för vår politik.

Alla människors lika värde ska gälla även barnmorskor som således precis som alla andra ska ha rätt till minst 4 veckors sammanhängande sommarsemester.

Det är säkert så att landstingets jurister och tjänstemän hittat kryphål och undantag i lagstiftningen som gör de planerade åtgärderna möjliga utan att bryta mot lagen – T.ex. stabslägen och andra åtgärder som gör att andra regler än de lagstiftade träder in.

Även om det skulle vara så att landstingsledningen har rätt i att detta är möjligt måste vi som socialdemokratiskt arbetarparti sätta ner foten och ingripa genom att klargöra att rätten till 4 veckors sammanhängande sommarsemester är heligt och oantastbart. 

Att som arbetsgivare gå in och runda semesterlagen är fel och orättvis då barnmorskor precis som alla andra behöver sin sommarsemester för att kunna ladda batterierna för att klara av ett i övrigt mycket stressigt arbetsklimat.

Därför hoppas jag att mina partikamrater i Landstingsledningen med Peter Olofsson i spetsen går in och stoppar de aviserade åtgärderna om indragen semester omedelbart – Detta samtidigt som de förklarar för tjänstemän och chefer att denna typ av åtgärd inte är tillämplig i ett Socialdemokratiskt styrt landsting.

Som jag skrev ovan är det viktigt att vi som varande Socialdemokrater står upp rakryggat för de rättigheter och förmåner våra förfäder kämpade länge för att uppnå.

Dessa landvinningar för arbetarkollektivet är inte till salu – Allra minst så i en politisk församling styrd av Socialdemokrater.

Som offentlig arbetsgivare ska vi dessutom föregå med gott exempel och visa den privata sektorn att ingångna arbetsrättsliga avtal gäller oavsett vilka problem vi ställs inför som arbetsgivare.

Hade en privat arbetsgivare betett sig på samma sätt som VLL nu gör är jag helt säker på att det skulle ha blivit ett riktigt ramaskri bland mina partikamrater runt om i landet – Den insikten borde rimligtvis innebära att vi ska reagera på samma sätt inför detta beslut även om det berör verksamhet vi som parti kontrollerar och styr.

Klarar inte den politiska ledningen i landstinget av att stoppa detta hoppas jag att vår regering ingriper och talar om för VLL att denna åtgärd kommer att stoppas.

Lagar och regler ska följas och alla ska vara lika inför lagen – Således ska barnmorskor ha samma rättigheter som övriga arbetstagare samtidigt som politiker ska ha samma skyldigheter att följa lagar och förordningar som övriga medborgare

För förslag och åtgärder som dessa finns bara ett utryck att stämma in i utan att använda sig av svordomar Skäms på er VLL!

Låt mig avslutningsvis framföra att jag är besviken – Till och mycket besviken på mina partikamrater som kan låta en företeelse som denna bli verklighet utan att ingripa innan ett beslut som detta blir offentligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Sjukskrivningar med psykosociala skäl som orsak måste minskas och förebyggas.

Av , , 10 kommentarer 0

Försäkringskassan har i dagarna presenterat en rapport som visar att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken sedan 3 år tillbaka vilket är ytterst oroande.

Att det är så och att ökningen för den sortens sjukskrivningar fortsätter att öka måste åtgärdas snarast och trenden vändas.

Tittar man på vad Försäkringskassans rapport säger är det viktigaste att ta fasta på i rapporten följande:

  • Att andelen svenskar som sjukskrivs på grund av psykiatriska diagnoser har fördubblats på bara fem år.
  • Att längden på sjukskrivningar med den diagnosen är 70% länge än för andra sorters sjukskrivningar.
  • Att risken att bli sjukskriven igen är 22% högre för de som varit sjukskrivna med sådan sjukskrivningsorsak.
  • Att diagnosgruppen ”anpassningsstörningar och reaktioner på grund av svår stress” i vilket utmattningssyndrom ingår är den grupp sjukskrivna som växer allra snabbast.

Med sådana allvarliga signaler är det oerhört viktigt att vi som samhälle tillsätter alla till buds stående utredningsresurser för att utreda varför denna typ av sjukskrivningar ökar som den gör – Detta för att identifiera de utlösande faktorerna och sätta in rätt förebyggande åtgärder för att vända trenden.

Jag har i tidigare inlägg anfört mina teorier om varför det ser ut som det gör och varför denna typ av sjukskrivningar ökar.

I min värd är huvudorsaken till denna utveckling nyliberalismens heliga mantra om att alltid att sätta ”jaget före laget” – Dvs. att sätta personlig rikedom och framgång framför kollektivets framgång genom att alltid tänka på sig själv först innan man tänker på andra.

Nästa orsak som är en direkt följd av tankesättet ovan stavas Alliansens skadliga Arbetslinje som bara genom sin existens skapat mer stress på svensk arbetsmarknad.

När färre anställda ska göra mer arbete under högre stress och arbetsbelastning för att företagen ska tjäna mer pengar vilket är precis det arbetslinjen predikar säger det sig självt att utmattningssyndrom och den svåra stress som utlöser sjukskrivningar med psykiatrisk diagnoser ökar.

Lägger vi därtill till att Alliansens politik slitit isär Sverige och ökat klyftorna på ett aldrig tidigare skådat sätt i modern tid i Sverige till den högsta ökningsnivån i hela OECD  så har vi nästa pusselbit till varför sjukskrivningarna ökar.

Nästa pusselbit består i de krav samhällsmedborgarna lägger på sig själva för att anses vara lyckade och framgångsrika i samhället. Krav som innebär att man måste göra si eller så för att anses lyckad – T.ex. i form av semestrar, inköp av statusprylar, bostäder och fritidsaktiviteter mm.

Ovanpå detta har vi alla spruckna förhållanden som innebär barn i olika konstellationer och samhällets påstådda krav om att dessa barn behöver statusprylar snarare än kärlek för att deras föräldrar ska anses vara en god samhällsmedborgare.

Med alla dessa saker staplade ovanpå varandra är det inte underligt att människor dukar under och blir sönderstressade så till den milda grad att sjukskrivning är enda utvägen.

Att sjukskrivningarna blir långa och tenderar att bli allt längre ju längre tiden lider sitter ihop med ovanstående då Alliansens politik och stupstock i sjukförsäkringen skapar ännu mer stress därför att man som sjukskriven har än svårare att leva upp till samhällets krav på att anses lyckad och framgångsrik – Detta i och med att inkomsterna minskar drastiskt i samband med sjukskrivning.

Ovanstående teorier i kombination är min syn på varför sjukskrivningarna ökar och därför tycker jag att vi skyndsamt ska utreda saken ordentligt så att problemen kan lösas.

Det är hög tid att vi börjar fokusera på andra saker än pengar och personlig ekonomisk framgång.

Det är därför jag vill se en debatt som fokuserar på kollektiv framgång snarare än på personlig framgång och en debatt som fokuserar på samhällsbygget och för vem samhället ska byggas.

Kan vi lyfta bort onödiga saker ur debatten och fokusera debatten på vad som är viktigt för att bygga kollektiv framgång och ett starkt och välmående samhälle är min tro att vi lättare kan lösa problemen med sjukskrivningar – Detta därför att pressen på individen lättar.

Kan vi därutöver se till att arbetslinjen skrotas till förmån för personalförtätningar och fler anställda lättar bördan ännu mer då fler händer och fler fötter i offentlig och privat sektor innebär lägre arbetsbelastning och mindre stress och således färre sjukskrivningar.

Allt detta kan bli verklighet om vi bygger Sverige enligt den svenska samhällsmodellens principer – Det är därför vi Socialdemokrater säger att ”Den svenska modellen ska utvecklas – Inte avvecklas”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Tack Lennart Holmlund – Din reaktion över min person var efterlängtad.

Av , , 8 kommentarer 3

Förvisso ska man inte slåss inbördes inom samma parti i offentlighetens ljus och det tänker jag inte heller göra när det gäller Lennart Holmlunds svar till mig i sin blogg – Däremot ska jag bemöta ett antal av de synpunkter han framför om mig som person och om mig som varande Socialdemokrat.

Sedan en liten påminnelse Lennart – Mitt efternamn stavas med två s – Rätt stavning är Anders Forss.

Till att börja med har jag alltid gett Lennart credit för allt det goda han åstadkommit under sin tid som kommunalråd och gruppledare för Socialdemokraterna där Lennart i mycket hög grad är mannen bakom mycket av det positiva som hänt i Umeå och som byggt ett bättre och starkare Umeå.

Jag har aldrig framfört några synpunkter på Lennarts kunskap om lagar och regler – Det jag däremot framfört är kritik mot beslut och åsikter som jag inte delar vilket är en helt annan sak.

Således har jag och Lennart olika syn på vad som betecknar en offentlig person där min syn är att man som politiker är oerhört offentlig och därmed måste räkna med att vara föremål för medias intresse medan en tjänsteman är att betrakta som en vanlig medborgare precis som alla andra och därför inte ska hängas ut med namn om denne begår lagbrott.

Det är helt rätt att jag på bloggplats avhandlat skolan men inte som personangrepp på individer utan som företeelse för att klargöra vem som skulle gjort vad och vem som således bär ansvaret för det som framkommit.

Att VK granskar politiken och kommunens verksamhet tycker jag är bra då det är just sådant en tidning och media i övrigt ska ägna sig åt.

Däremot ska inte tidningar och media driva en egen politisk agenda och i de fall VK gjort så har jag kritiserat och ifrågasatt dem på samma sätt som jag kritiserar andra företeelser jag tycker är fel.

Med det sagt tycker jag att det är helt rätt av VK att hänga ut politiker med namn om de begår flagranta lagbrott mot lagar de själva varit med och instiftat direkt eller indirekt.

Moralen, etiken och lagefterlevnaden hos en politiker måsta alltid vare betydligt högre än hos gemene man av den anledningen att politiker alltid ska föregå med gott exempel och leva som de lär.

Om Lennart tycker att den ordningen är fel kan jag leva med det.

Det jag vänder mig oerhört starkt emot är dock Lennarts åsikt om att jag inte skulle följa partiets riktlinjer och vårt partis ideologi – Detta därför att det är precis det jag gör även om det säkert kan upplevas som jobbigt av Lennart och andra partikamrater från tid till annan när de drabbas av kritik från mig.

Inom Socialdemokratin är det högt i tak och som Socialdemokrat har jag i demokratisk ordning rätt att framföra min egen åsikt om hur jag tycker att vi ska agera för att skapa det politiska momentum jag anser vara nödvändigt för att vinna val – Detta så länge min åsikt inte är ett brott mot partiets stadgar vilket mina åsikter aldrig varit så vitt jag vet.

Precis som Lennart så håller jag mig till majoritetens beslut om jag sitter som folkvald/medlemsvald i en beslutande församling.

I sådana sammanhang får man självklart ha en egen åsikt i den debatt som föregår det interna beslutet om hur man ska rösta i en specifik fråga och argumentera för den åsikten – Detta så länge man sedan rättar in sig i ledet och röstar som majoriteten bestämt att man ska rösta vilket jag alltid gjort i de sammanhang jag befunnit mig i den situationen.

Det är just det som är demokratins kärna Lennart – Att få ha en egen åsikt men respektera majoritetsbeslut.

Det sagt så är det även tillåtet att utanför beslutet fortsätta skapa gehör och stöd för den åsikt man framför så att man kan vinna framtida omröstningar i frågan och det är den möjligheten och rätten jag använder mig av politiskt.

Min politiska vision som Socialdemokrat handlar inte om att bli en tyst jasägare som alltid gör som jag blir tillsagd att göra utan att stå upp för min åsikt och slåss för densamma.

Min politiska mission handlar om att förändra – Förändra genom att skapa en återgång till den sorts politik jag anser att vi som parti ska driva för att skapa ökat väljarstöd och ett bättre och mer välmående Sverige.

För mig är den politiken den politik vi Socialdemokrater drev tidigare – Därtill med hjälp av ett debattformat som i allt det gör pratar ideologi och samhällsbygge snarare än sakfrågor på ett sätt väljarna kan förstå och relatera till.

Huruvida min politiska vision är korrekt och huruvida väljarna vill se mig och min person i valda politiska församlingar i en framtid bestämmer varken du eller jag Lennart – Huruvida det ska bli verklighet bestäms av väljarna i demokratiska val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”