Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Umeå årets klimatstad i Sverige – Är detta början på en ny era för Umeå?

Av , , 4 kommentarer 2

Det är inte utan stolthet jag kan konstatera att en internationell jury utsett Umeå till årets klimatstad i Sverige vilket innebär att vi går vidare i kampen om att bli årets globala klimatstad.

Stolthet känner jag trots att jag inte kan tillskrivas äran av att ha varit delaktig i något av de politiska beslut som lett fram till att Umeå vann. Äran för detta ska tillskrivas de kloka politiker och tjänstemän som via långt och idogt arbete sett till att detta blev möjligt.

Däremot hoppas jag vara en stor del av – och till och med drivande när det handlar om att fatta morgondagens kloka beslut för en klimatsmartare och hållbarare stad – Beslut som om de tas på rätt sätt kommer att positionera Umeå som den cirkulära ekonomins huvudstad. Därutöver hoppas jag bli delaktig i beslut som gör Umeå till den hållbara stadsutvecklingens förebild i Sverige.

Ni som följt min blogg vet att jag med jämna mellanrum skriver om både cirkulär ekonomi och om hållbar stadsutveckling – Därför kommer jag inte att fördjupa mig i detta inlägg utan hänvisar intresserade till bloggens historik där det går att hitta ett flertal inlägg i bägge ämnena.

Cirkulär ekonomi kan enklast beskrivas som en återgång till det gamla bondesamhällets sätt att leva med återbruk och återanvändning som en naturlig del av livet – Denna gång dock utan fattigdom.

Cirkulär ekonomi handlar om att leva så hållbart och klimatsmart som möjligt och om att förbruka så lite som möjligt av jordens resurser under sin levnad – Ett liv som följer formeln ”less is more” snarare än den gamla vanliga som innebar att den som hade mest när han dog vunnit livets race.

Skillnaden mellan linjär ekonomi som är dagens sätt att leva och cirkulär ekonomi ser ut på detta sätt:

  • Linjär ekonomi = Råvara + Produktion + Konsumtion + Avfall + Destruktion.
  • Cirkulär ekonomi = Råvara + Produktion + Användning + Återvinning + Användning

Skillnaden är således att cirkulär ekonomi skapar oerhört lite avfall samtidigt som man återvinner och uppgraderar snarare än konsumerar och destruerar.

Hållbar stadsutveckling handlar utöver om att bygga klimatsmart och använda oss av förnyelsebara energikällor om att fortsätta utbyggnaden av en innovativ kollektivtrafik med god tillgänglighet och god turtäthet trafikerad av utsläpps-/fossilfria fordon. Därutöver om en stadsutveckling som prioriterar kollektivtrafik, gående och cyklister genom att ge dem företräde i alla lägen samtidigt som man doserar biltrafiken.

Hållbar stadsutveckling för Umeås del handlar således om att bygga ut Ultra-trafiken och om att minska antalet parkeringsplatser i citykärnan samtidigt som rymliga infartsparkeringar med goda bussförbindelser byggs utanför stan. Hållbar stadsutveckling handlar även om att skapa attraktiva och säkra gång och cykelstråk och om att göra stan till en attraktiv plats för möten och umgänge.

Därför hoppas jag att alla Umeåbor känner stolthet över utnämningen till årets klimatstad och att alla Umeåbor stödjer en satsning på att göra Umeå till den cirkulära ekonomins och den hållbara stadsutvecklingens huvudstad.

Alla förutsättningar för fortsatt framgång på området finns redan i Umeå – Allt som behövs är att bygga vidare på el-buss satsningen, fortsätta stadsutvecklingen och politiskt tillsammans med universitetet och de inkubatorer som finns uppmuntra till utveckling av tjänster och produkter som följer den cirkulära ekonomins läror.

Umeå kan!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Politiskt ingripande behövs för att skapa trygghet för kvinnor på flyktingboenden.

Av , , 5 kommentarer 0

Jag har suttit och tittat på tv-nyheterna i dag och sett reportagen om hur flyktingkvinnor som lever utan en man vid sin sida känner sig rädda och utsatta på landets flyktingboenden och inser att ett politiskt ingripande behövs för att få ordning på deras utsatta situation.

I det stora hela tror jag inte att man kan generalisera genom att säga att situationen uppstått därför att manliga flyktingar har en annan syn på kvinnan och hennes ställning – I alla fall inte fullt ut. Jag är rätt övertygad om att samma sak skulle uppstå även om flyktingarna kom från ett kristet land då problemen snarare består i att de allra flesta som vistas på dessa boenden saknar fysisk samvaro och sex.

Att samla många män i samma situation – Män som dessutom lever i avhållsamhet och därefter sätta vad som många gånger är gifta kvinnor på samma förläggning är ingen bra ide och torde närmast kunna jämföras med att ställa en flaska sprit framför en alkoholist och lämna denne ensam med uppmaningen att inte dricka ur flaskan.

Förvisso har vi ingen tradition av att dela upp och skilja på män och kvinnor och deras rättigheter i det svenska samhället – Trots det gör vi det när det gäller fängelser där det är åtskillnad mellan anstalter för kvinnor och anstalter för män varför det går att göra undantag bara den politiska viljan finns.

När vi nu vet att detta utgör ett problem behövs som jag ser det ett politiskt ingripande.

En lösning och sannolikt den enklaste vore att skapa separata boenden för män, kvinnor och barnfamiljer så att problemen kan undvikas och så att de kvinnliga flyktingarna kan känna sig säkra och röra sig fritt.

Den enda andra lösningen jag kan se är mer personal och mer övervakning vilket är en sämre lösning då denna skulle få de boende att känna sig som fängelsekunder och mindre värda. Därför borde den bästa lösningen vara att vi i möjligaste mån ser till att ha separata boenden för män, kvinnor och de som vistas där som familj.

Baserat på egen erfarenhet tror jag dessutom att en sådan uppdelning skulle vara bra för integrationen då framför allt en homogen grupp bestående av invandrarkvinnor med muslimska rötter är lättare att nå och utbilda i svensk kultur och svenska samhällsnormer om detta sker utan att män ingår i samma grupp.

Att jag säger så betyder inte att jag vill att vi som nation ska frångå svensk kultur, svenska levnadsregler och/eller svenska beteendemönster utan snarare på att det blir lättare att skapa det förtroendkapital som behövs för lyckad integration. Det är lättare att utbilda en homogen grupp där man skiljer på män och kvinnor – Framför allt i initialskedet därför att detta bättre speglar det levnadssätt de är vana vid från sina hemländer.

Rom byggdes som bekant inte på en dag – Att förändra sättet att tänka och värdera kommer inte över en natt utan snarare stegvis. Starten för en lyckad integration börjar med bygget av ett grundmurat förtroendekapital mellan den som lär ut och den som ska lära sig.

Låt oss därför fatta de politiska beslut som gör situationen för kvinnorna i flyktingboendena bättre och säkrare och samtidigt skapa en bättre grogrund för en lyckad integration – Låt oss fatta beslutet att skapa skilda flyktingboenden för män, kvinnor och barnfamiljer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

Kärlek vs. Girighet är vattenledaren i svensk politik.

Av , , Bli först att kommentera 1

Kärlek vs. girighet – Fler bostäder och fler jobb vs. skattesänkningar som innebär att de rika gynnas på de fattigas bekostnad det är det och inget annat som är vattenledaren i svensk politik för närvarande.

Där vi rödgröna säger att en aktiv politik för att få fart på bostadsbyggandet löser problemen säger Alliansen att sänkta skatter är lösningen på bostadsproblemet. Där vi rödgröna säger att det behövs mer resurser och fler lärare i skolan för att få ordning på problemen i skolan säger Alliansen att sänkta skatter och fria skolval är lösningen på problemet. Där vi rödgröna säger att en personalförtätning inom offentlig sektor är lösningen på problemen med ständigt ökande sjukskrivningar och utbrändhet säger Alliansen att sänkta skatter och fritt vårdval är lösningen.

Kort kan man säga att Alliansen snöat in på en enda lösning – Nämligen sänkta skatter.

Alliansens exempellösa omfördelning av samhällets resurser från arbetarklassen till högavlönade via sänkta skatter och den försämring av välfärden detta lett till innebär att Sverige idag har de snabbast växande klassklyftorna i hela OECD.

Att ha sänkta skatter som enda lösning har nått vägs ände och det tror jag att svenska folket insett.

Stefan Löfven träffade precis rätt i sitt uttalande om att det inte går att höja skolans värde och samtidigt sänka skatterna med 60 miljarder. Det enda sådana satsningar leder till är ökade klassklyftor och en verklighet där de högavlönade kan köpa en högkvalitativ privat utbildning till sina barn samtidigt som kvalitén på utbildningen för de med låga löner sjunker.

Anna Kindberg Batra beskyllde oss Socialdemokrater för att vara ett ”skattefixerat” parti när det i själva verket är Moderaterna och Alliansen som är ”skattefixerade” i och med att alla samhällsproblem ska lösas genom sänkta skatter.

Därför är konfliktlinjen i svensk politik tydlig – Det är KÄRLEK mot GIRIGHET eller för att uttrycka det på ett annat sätt – Konfliktlinjen handlar om att satsa på fler jobb, fler bostäder och bättre välfärd eller om att satsa på sänkta skatter.

Sänkta ingångslöner för de lägst avlönade skapar inte fler jobb – Det enda sänkta ingångslöner gör är att över tid sänka lönen för alla samtidigt som det ökar företagens vinster – Vinstökningar som de dessutom skatteplanerar bort så att staten går miste om skatteintäkterna på de ökade vinsterna.

Samma sak gäller bostadsmarknaden där Alliansen vill luckra upp strandskyddet och införa marknadshyror för att lösa bostadsbristen – Åtgärder som om de genomförs skapar ännu större klyftor på bostadsmarknaden och åtgärder som gynnar den som är köpstark och kan betala för sig på den svages bekostnad. Allt detta ackompanjerat av det ständiga mantrat sänkta skatter så att de som har råd att skaffa sig en bostad får större subventioner än i dagsläget.

Därför upprepar jag på nytt det jag redan sagt en gång i detta inlägg – Sänkta skatter löser inga problem – Sänkta skatter skapar större problem.

Det är därför du som väljare ska tänka efter en extra gång nästa gång du går till valurnan för att rösta. Din röst är inte en röst för höger eller vänster eller mittemellan utan din röst är en röst på KÄRLEK eller GIRIGHET.

Hur du röstar är upp till dig men det är mellan dessa två ytterligheter valet står.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Partiledardebatten – En stor seger för regeringen.

Av , , 6 kommentarer 0

Det finns olika sätt att se på gårdagens partiledardebatt i Svt men en sak är jag säker på och det är att regeringen – Dvs. S och Mp vann partiledardebatten därför att man med bravur lyckades visa att det är stor skillnad mellan det samhälle regeringen vill bygga och det samhälle alliansen vill bygga.

Jag har i en lång rad tidigare inlägg hävdat att politik i grund och botten bara handlar om en enda sak – Nämligen vilket samhälle den förda politiken kommer att bygga. Det Anna Kindberg Batra och hennes allianskollegor kallar retorik och politiskt käbbel är i själva verket det som är viktigt att debattera.

Det är inte sakfrågorna och deras lösning som är vattenledaren i svensk politik – Vattenledaren är hur samhällsbygget ska se ut.

Att hon försöker avfärda den debatten på detta sätt därför att hon inte vill ha en ideologisk debatt kan jag förstå då varken moderaterna eller övriga allianspartier har skuggan av en chans att vinna en sådan debatt.

Att socialdemokraterna står för ett samhälle fyllt av KÄRLEK och SOLIDARITET medan alliansen står för ett samhälle fyllt av GIRIGHET och EGOISM blir klart och tydligt när debatten handlar om just det politiska käbbel som AKB vill undvika till varje pris.

Ett politiskt partis ideologiska plattform har samma betydelse för den politik som ska föras som affärsplanen har för ett företags förmåga att göra framgångsrika affärer. Detta därför att det är ideologin och den plattform den vilar på som kommer att avgöra hur sakfrågorna ska lösas och vilken sorts samhälle vi ska bygga.

AKB efterlyste en debatt om sakfrågorna och hur de ska lösas – Låt mig därför berätta för dig AKB att de svaren redan finns i den ideologi som styr vår politik.

Debatten ska först och främst handla om hur samhällsbygget ska se ut och hur vi löser sakfrågorna blir därefter en direkt effekt av ideologin. Det är först när väljarna känner till vilken ideologi som styr de politiska ställningstagandena och därmed den politik som ska föras som de kan rösta för vilken samhällsmodell de vill se.

Därför var gårdagens partiledardebatt en bra start i arbetet att påvisa hur stora skillnader det finns bland partierna i fråga om vilken sorts samhälle vi vill bygga – En debatt som kommer att följas av många fler i samma anda.

Det är således rätt av Stefan Löfven att tala om att 60.000 elever i skolan blivit till en handelsvara. Han gör så därför att detta strider mot vår ideologiska övertygelse. På samma sätt är det ingen konflikt om huruvida vi måste sätta in fler poliser och strama upp lagstiftningen så att vi kan lagföra och straffa de som kastar sten mot blåljuspersonal och ställer till med oreda i våra starkt segregerade områden.

Det som är den stora frågan runt stenkastningen är att debattera vilken sorts samhällsbygge som skapat problemen.

För oss socialdemokrater är det inga problem att erkänna att vi bär stor skuld till detta i och med att vi tillåtit att segregationen blev till och tilltog. Dock är det så att det är alliansen som skapat dagens problem genom att driva en politik som sliter sönder samhället och skapar större klyftor – Klyftor som blir så stora att hoppet om att någonsin korsa den avgrund som bildats mellan fattig och rik ter sig omöjlig.

Socialdemokratisk ideologi bygger på KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. För att uppnå det JÄMLIKA samhälle vår ideologi påbjuder använder vi oss av demokratisk socialism för att bygga ett samhälle som är uppbyggt enligt det vi socialdemokrater kallar den svenska samhällsmodellen.

Den svenska samhällsmodellen handlar om att samhället ska bli mer JÄMLIKT – Det handlar om att människor ska komma i arbete och om att alla ska ha tillgång till bra utbildning och starka sociala trygghetssystem. Det är därför vi säger att en av den svenska samhällsmodellen grundbultar är att vinsterna av allas arbete måste fördelas mer jämlikt än idag.

Den skillnaden blev klar och tydlig i gårdagens debatt. Alla som bemödar sig med att tänka efter inser med lätthet att regeringens politik handlar om just detta – Ett samhälle byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer medan alliansens splittrade politik handlar om att fortsätta att slita isär Sverige och öka klyftorna mellan svaga och starka och mellan rika och fattiga.

Därför och just därför är regeringen den stora vinnaren i gårdagens partiledardebatt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

6-timmars arbetsdag inom offentlig sektor skapar många nya arbetstillfällen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Ett brett införande av 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom hela den offentliga sektorn skulle vara ett alldeles utmärkt sätt att skapa en stor mängd nya arbetstillfällen – Dessutom tror jag att det skulle råda bot på bristen på läkare och sjuksköterskor och annan specialistpersonal då arbete inom offentlig sektor efter reformen skulle betraktas som attraktivt.

Det är vida känt att just offentlig sektor – Dvs. staten, landstingen, regionerna och kommunerna har stora problem med stora sjuktal och skenande kostnader relaterat till denna sjukskrivning samt en stor andel sjukskrivningar som är relaterade till stress och därför har psykosociala orsaker som sjukskrivningsgrund.

Därför tror jag att en stor del av de ökade lönekostnader som blir fallet av en sådan reform skulle kunna matchas mot sänkta kostnader för sjukskrivningar.

I Umeå och Göteborg pågår småskaliga prov med 6 timmars arbetsdag och i Sundsvall ska man inleda ett småskaligt prov inom socialtjänsten där socialsekreterarna ska gå ner till 6 timmar arbetsdag utöver den tid de idag har reserverad för återhämtning och kompetensutveckling.

Om vi kan sänka sjukskrivningarna inom offentlig sektor drastiskt med en sådan reform och därigenom spara på administrationskostnader och utbetalning av sjukpenning från Försäkringskassan har vi sannolikt finansierat hela reformen.

Lägger vi därpå den besparing samhället gör genom att fler kommer i arbete och de skatteintäkter som blir fallet av att de kommer i arbete så är jag övertygad om att en reform med 6 timmars arbetsdag för alla inom offentlig sektor kommer att bli en vinst för samhället.

Oavsett om samhällets kostnader sjunker eller förblir densamma är en reform om 6 timmars arbetsdag för offentlig anställda ett bra sätt att leva upp till den svenska samhällsmodellens devis om att vinsterna av allas arbete ska fördelas mer rättvist.

Därför vill jag se ett mer storskaligt försök som involverar alla offentlig anställda i en kommun och i ett landsting och då gärna med Umeå kommun och Västerbottens Läns Landsting som verksamheter där detta provas i stor skala. Det storskaliga försöket bör pågå i 24 månader inklusive utvärdering som ska ske löpande under hela försöksperioden.

Slår försöket väl ut ska vi som socialdemokrater inte tveka utan omedelbart permanenta detta och göra det till verklighet för alla Sveriges offentliganställda.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Varsågod Peter – Här är 6 goda råd för att få fart på byggandet.

Av , , Bli först att kommentera 0

Vår nye bostadsminister Peter Eriksson har sannerligen inte fått en lätt uppgift då stor bostadsbrist råder i Sverige. Därför har Peter en grannlaga uppgift framför sig för att få fart på bostadsbyggandet. I detta inlägg ska jag ge honom 6 goda råd om vilka åtgärder som behöver prioriteras för att få fart på byggandet.

Förslaget tar främst sikte på byggandet av fler hyresrätter i olika storlekar – Allt från små ettor upp till 5 och 6 rums lägenheter som kan härbärgera större familjer.

Förslaget tar även fasta på det faktum att framtidens bostadsområden måste planeras på sådant sätt att olika boendeformer blandas med varandra för att undvika segregation samt att alla nya större bostadsområden bör involvera samhällsservice som skola, förskola, vårdcentral, affär etc. för att minimera onödigt resande.

Så här ser min prioriteringslista för ett progressivt och massivt byggande av nya bostäder ut:

  1. Ett återinförande av bostadsförsörjningslagen där lagen är klar och tydlig vad gäller kravet att alla kommuner har skyldighet att förse alla med behov av en bostad med en bostad.
  2. Ställa krav på att landets kommuner upprättar en bostadsförsörjningsplan och att alla kommuner har färdig, stadsplanerad och klar byggbar mark för de som vill bygga i enlighet med denna plan.
  3. Förenklade plan och byggregler och inrättandet av en speciell PBL domstol bemannad av kvalificerade jurister som varande den enda instans till vilken PBL ärenden kan överklagas. Därutöver ska ärenden bara kunna överklagas av ”sakägare” dvs de fastighets/markägare och närboende som är direkt berörda i ärendet.
  4. Införande av en lagstiftning som innebär att landets allmännyttiga bostadsbolag alltid ska fördela sina totala skulder över varje kvadratmeter uthyrbar yta – Detta för att mildra hyresskillnaderna mellan lägenheter av normalstandard i äldre bestånd och nyproduktion. Lagen bör dessutom specificerar vad som är en lägenhet av normalstandard.
  5. Att AP fonderna ges uppdrag att låna ut den del av placeringstillgångarna som de enligt lag måste placera i säkra räntebärande tillgångar till allmännyttiga bostadsbolag till en fast ränta på 5% för att möjliggöra finansiering av byggandet. (5% är över tid en låg ränta och åtgärden skapar kapital för byggande samtidigt som räntekostnaderna under hela lånetiden är kända i förväg. Att detta sedan tryggar framtidens pensioner är bara ett plus).
  6. Att de privata bostadsbolag och hyresvärdar som så önskar får använda sig av samma fördelningsprincip för lån och samma lånemetod.

Därutöver bör Peter Eriksson intensifiera arbetet med att under en tid av 5 år fasa ut räntesubventionerna för existerande bostadslån samtidigt som ett stopp mot räntesubventioner införs för nya lån. Därutöver behövs ett återinförande av fastighetsskatten med avdragsrätt för densamma för de med låga inkomster.

Peter bör även se över systemet för reavinstskatt i samband med försäljningar i syfte att lindra eller helt ta bort denna för de som ägt en och samma bostad under lång tid och se till att den är relativt hög för de som köper och säljer snabbt därför att de ser bostaden som ett spekulationsobjekt och en penningplacering snarare än som en bostad och ett ställe att bo.

Varsågod Peter – Som socialdemokrat bjuder jag på formeln som kommer att göra dig till den framgångsrikaste bostadsministern sedan tiden för miljonprogrammens tillkomst.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Ett jämlikt Umeå behöver utbyggd lokaltrafik som innefattar de tidigare kommundelarna!

Av , , Bli först att kommentera 1

Ett hållbart och miljövänligt Umeå kräver en utbyggd kollektivtrafik som prioriteras samtidigt som biltrafiken doseras – Ett JÄMLIKT Umeå kräver att Ultra trafiken byggs ut så att det går att åka med bra turtäthet till samma taxa som inom stan från de tidigare kommundelarna Sävar, Täfteå, Obbola, Holmsund och Hörenefors som numera integrerats i samma förvaltning som resten av Umeå.

Jag har skrivit i ämnet tidigare och jag tycker att det är mycket orättvist att de som bor i de tidigare kommundelarna ska ha sämre turtäthet och högre biljettpriser än övriga kommunmedborgare – Alldeles speciellt så när kommunen tagit beslut om att det ska satsas på byggande och attraktiva stadsdelscentra även i de tidigare kommundelarna.

Ska vi attrahera affärsidkare och företag och locka dem att etablera sig i t.ex. Sävar är det viktigt att det är lika enkelt och lätt att resa kollektivt mellan Sävar och Vasaplan i Umeå som det är att resa mellan t.ex. Tomtebo och Vasaplan i Umeå.

Därför kommer jag envetet att jobba på ända tills Ultra trafiken förlängs så att den även omfattar dessa stadsdelar. Jag vill således se lokaltrafik till alla dessa stadsdelar med undantag av Hörnefors där jag vill se en lokal ringlinje med anslutning till tåget för transporten in till Umeå men då till samma taxa som för lokalresorna inom Umeå.

Jag vill dessutom skapa en ringlinje mellan Obbola och Holmsund med bättre turtäthet än idag för att för att främja utvecklingen av dessa stadsdelar.

Ett JÄMLIKT Umeå behöver denna förändring för att leva upp till innebörden JÄMLIKHET!

Därutöver ska vi fortsätta arbetet med att effektivisera och bygga ut kollektivtrafiken inom Umeå Kommun – Detta genom att prioritera kollektivtrafiken och göra det mer tidskrävande och svårt att använda egen bil – Detta samtidigt som vi bygger infartsparkeringar med goda bussförbindelser och ser till att antalet parkeringsmöjligheter minskar i centrumkärnan.

Rätt planerat ser jag inga problem med att nå upp till 10 -12 miljoner kollektiva resor per år runt 2020 – Ska vi nå dit måste dessa förändringar till så att merparten av kommuninvånarna faktiskt kan nyttja bussen som ett fullgott alternativ till den egna bilen.

Då teknologin finns och därför att Umeå gått i bräschen för miljövänliga el-bussar bör det även vara så att den utbyggda lokaltrafiken sker med el-bussar – Detta då linjelängden till alla de tidigare kommundelarna ligger inom den räckvidd som en modern el-buss klarar av utan att problem uppstår givet att vi bygger laddstationer på ändhållplatserna på respektive ställe.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Den relativa fattigdomen ökar i Europa och västvärlden.

Av , , Bli först att kommentera 1

Den Internationella Arbetsorganisationen ILO har under lång tid utfört mätningar på hur det är ställt med den relativa fattigdomen i världen och det finns 2 tydliga trender i de rapporter som presenterats genom åren.

Den första och kanske allvarligaste är att den fattiga tredjedelens del av kakan minskar för vart år som går – I dag delar den fattiga tredjedelen på blott 2% av de globala inkomsterna vilket gör att klyftorna i världen ökar.

Nästa klara och tydliga trend är att den relativa fattigdomen ökar bland arbetarklassen i Europa och USA som en följd av ökad arbetslöshet och en större andel deltidsarbeten och en stark ökning av antalet låglönejobb.

ILO påpekar i sin rapport att välfärdssystemen i västvärlden misslyckats med att stoppa ökad fattigdom samt att de sociala skyddsnäten i västvärlden inte längre klarar av att kompensera för de ökade inkomstklyftorna i arbetarklassen.

Att det är på detta sätt bevisas av att andelen som jobbar men trots det faller under fattigdomsgränsen ökat varje år sedan 2008.

ILO konstaterar att det skulle behövas riktade satsningar på cirka 600 miljarder årligen de kommande 15 åren för att komma tillrätta med dessa problem i västvärlden.

Jag har gång på gång påtalat detta och samtidigt påtalat att ökade klyftor är en tickande bomb som om inget görs för att minska klyftorna i samhället kommer att leda till folklig resning och ett sannolikt 3:e världskrig.

Om vi vill leva i en fredlig värld och i ett fredligt samhälle finns bara en väg och den är att minska klyftorna och skapa ett JÄMLIKARE samhälle – Något som bara kan ske om vi aktivt jobbar för att vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist än idag.

Ökade klyftor och ett läge där de rika blir rikare samtidigt som de fattiga blir fattigare fungerar inte. I ett fredligt samhälle och i en fredlig värld är ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och en situation där alla människor har tillgång till livets nödtorft och ett bra liv nödvändiga incitament för att undvika krig och oroligheter.

Det är därför ett samhälle som är byggt enligt de principer vi socialdemokrater kallar för den svenska samhällsmodellen är av yttersta vikt för att undvika krig och stridigheter.

En hungrig och lidande människa är beredd att kriga och till och med döda för att kunna få mat på bordet och tak över huvudet medan en mätt människa som har tillgång till bostad i lugn och ro kan fundera på nästa steg i livet – Steg såsom vidareutbildning, familjebildning etc.

Min förhoppning är därför att många tar allvaret i ILO’s rapport till sig och inser att vi måste bryta trenden och vända på utvecklingen så att fattigdomen och inkomstklyftorna minskar istället för ökar.

I Sverige sker denna vändning bäst genom att vi fullt ut anammar socialdemokratisk ideologi och dess kärnvärden genom att bygga det JÄMLIKA samhälle den svenska samhällsmodellen förespråkar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Löfven har toppat laget även om toppningen inte nådde hela vägen fram.

Av , , Bli först att kommentera 0

Inför regeringsombildningen skrev jag ett inlägg om vilka förändringar jag ville se i regeringen för att skapa en starkare regering med ministrar som kan leda sina respektive departement med ackuratess.

Som jag ser det lyckades Stefan Löfven delvis leva upp till mina önskemål även om han enligt mitt tycke inte nådde hela vägen fram för få maximal effekt av regeringsombildningen.

De poster där jag ville se förändringar i form av starkare fokusering eller byte av minister var på posterna som bostadsminister, utbildningsminister, finansmarknadsminister, arbetsmarknadsminister, socialförsäkringsminister, infrastrukturminister samt en nyinrättad post som migrations & integrationsminister.

Därför vill jag hävda att toppningen av laget bara nådde halvvägs. Jag är nöjd med att Ylva Johansson fortsätter att hantera arbetsmarknaden och över att Ibrahim Baylan även får rollen som samordnare. På samma sätt tror jag att Peter Eriksson var bästa valet som bostadsminister om denna måste komma från Mp då Peter Eriksson är en pragmatiker som får saker gjorda.

Utnämningen av Karolina Skog som miljöminister blir säkert bra men där slutar min samsyn med Stefan Löfven vad gäller ommöbleringar och utnämningar i samband med regeringsombildningen.

Hade jag varit i Stefans kläder skulle jag ha bytt ut Per Bolund som finansmarknadsminister och ersatt honom med en socialdemokrat som med hull och hår kunnat ägna sig åt det som är en finansmarknadsministers främsta uppgift – Nämligen att sätta stopp för skatteplaneringen. Därutöver en finansmarknadsminister med tillräckligt mycket dådkraft för att göra en sedan länge nödvändig återreglering av bank & finansmarknaden.

Jag skulle dessutom ha bytt ut Gustav Fridolin som utbildningsminister och ersatt honom med en starkare kraft i form av Ibrahim Baylan och placerat Gustav på posten som socialförsäkringsminister. På posten som energiminister har jag inget namnförslag i skrivande stund men är fullt på det klara med att denna viktiga post måste besättas med en socialdemokrat.

Återstår områdena infrastrukturminister där jag skulle ha bytt ut Anna Johansson mot en person med mer handlingskraft för att få mer fokus på byggandet av mer och bättre infrastruktur.

Näst viktigaste posten och vad jag hade hoppats på var inrättandet av en speciell migrations och integrationsminister. På denna post hade jag velat se Morgan Johansson – En tillsättning som kunnat bli verklighet om Stefan utnämnt Per Bolund till justitieminister i Morgans ställe för att ge Morgan tid att fokusera på regeringens näst viktigaste fråga – Integrationen av invandrare och utformandet av en fungerande migrationspolitik.

Förvisso är det Stefan Löfven och inte undertecknad som är statsminister men trots det så tar jag mig friheten att ge både ris & ros till regeringsombildningen genom att framföra min syn på hur den sett ut om jag fått bestämma.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Mer arbete till lägre betalning – Det är bussarbetsgivarnas ingång i löneförhandlingen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har skrivit en rad inlägg som handlar om löner, offentliga upphandlingar och hur samhället och de politiska beslutsfattarna måste gå in och styra upp arbetsvillkor och hur de som jobbar inom offentligt upphandlad verksamhet ska avlönas.

Vi ska inte gå in och reglera de saker som arbetsmarknadens parter förhandlar och upprättar kollektivavtal om. Däremot ska vi som politiker gå in och reglera hur upphandlingsreglerna ska se ut genom att se till att anställningsform och anställningsvillkor blir bra för den som arbetar inom offentligt upphandlad verksamhet.

Kommunal och bussarbetsgivarna har utbytt avtalskrav inför avtalsförhandlingarna som berör landets bussförare och att Kommunal kräver 2.8% i lönelyft medan arbetsgivarsidan erbjuder 2.2% i ett 1-årigt avtal i enlighet med det så kallade märket vilket är helt ok.

Vad som däremot väcker uppmärksamhet är arbetsgivarsidans krav på att arbete bara ska anses råda den tid bussföraren sitter bakom ratten och att man vill slippa betala del av uppehållstiden för de busschaufförer som arbetar delade turer.

Idag har en bussförare som arbetar delad tur med uppehåll på annan ort än hemorten betalt för 15 minuter av varje timme som rasten varar förutom avdrag för 1 timme helt obetald rast – Får arbetsgivarsidan som de vill kommer alla uppehåll att vara helt obetalda oavsett vart de sker.

Sveriges bussföretag säger att de måste få igenom dessa krav för att pressa kostnaderna och göra det mindre kostsamt för företagen – Allt därför att de anser att det är ett måste för att kunna vinna nästa upphandling.

Själv kan jag tycka att detta är ett cyniskt sätt att se på saken då detta synsätt visar att man prioriterar en vunnen upphandling högre än arbetsvillkoren för sina anställda.

Därutöver vill arbetsgivarsidan försämra när det gäller sjukskrivningar, karensdagar och hur sjukpenningtillägg ska utbetalas samt i pausreglerna som styr vad som är betald tid och inte under en arbetsdag.

En annan stor försämring är att arbetsgivarsidan vill göra är att införa en timbank som är ett annat ord för årsarbetstid – En företeelse som om den införs innebär att landets busschaufförer kan tvingas att arbeta längre dagar och fler helger vissa delar av året för att arbeta mindre andra tider av året utan att själva kunna påverka detta då arbetets förläggning till fullo ska styras av arbetsgivarna.

Ulrika Egervall som företräder arbetsgivarsidan i frågan säger att man måste ge arbetsgivarna större flexibilitet när det handlar om att lägga scheman och att man givetvis vill ha nöjda medarbetare men att detta måste vägas mot kostnaderna och effektiviteten i företagen.

Att vi 2016 ska ha ett läge där försämringar som dessa förhandlas om i en avtalsrörelse visar hur långt samhället gått i form av GIRIGHET och EGOISM!

Det är därför jag hävdar att vi som politiker måste ta ett större ansvar än idag när vi upphandlar offentlig verksamhet såsom busstrafik.

För mig är det en självklarhet att vi ska kräva av alla som lämnar anbud i en offentlig upphandling gör så enligt normen att anställningsformen ska vara tillsvidareanställning på heltid och att allt tid en anställd vistas på jobbet ska vara betald förutom gängse raster på 1 timme per arbetsdag.

Detta kommer att ge högre priser för det som liksom busstrafik ska upphandlas men dessa högre priser ska ett JÄMLIKT och SOLIDARISKT samhälle svälja utan att knota då arbetsvillkor och arbetsförhållanden för de som ska utföra arbetet är viktigare än lägsta möjliga pris.

Det är varken arbetsgivarsidans eller arbetstagarsidans fel att det blivit på detta sätt – Felet får istället tillskrivas de politiker och tjänstemän som utför upphandlingarna utan att sätta de anställdas arbetssituation högst på agendan.

Som socialdemokrater ska vi därför föregå med gott exempel och se till att även de av Sveriges arbetstagare som arbetar inom offentligt upphandlad verksamhet får rimliga arbetsvillkor och en lön de kan leva på då allt annat vore att gå emot vår egen ideologi.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”