Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det finns ingen rim och reson i VK:s och VF:s påhopp på Hans Lindberg (S) och på Raja Thorén.

Det händer inte ofta men ibland händer det och därför ska jag i detta inlägg ge både välbefogad och relevant kritik till VK och VF samt till deras ansvariga utgivare och politiska ledarskribenter – Väl förtjänt kritik därför att de använder sig av en dold agenda för att sprida hat och irrelevanta saker.

Det jag pratar om och det jag nu öppet ska kritisera handlar om att både VK och VF ställer debattsidor, ledarfält och ledarsidor till förfogande för att kritisera det faktum att de reella kostnaderna för kommunens tänkta förhyrning av den fotbollshall, det fotbollstält och den multihall som Thoréngruppen ska bygga för att sedan hyra ut till kommunen fortsatt inte är fullt ut presenterade.

Värre ändå är att VK och VF i sin kritik gått över alla gränser genom att öppet tillåta att hat sprids gentemot vårt kommunalråd Hans Lindberg(S) och Thoréngruppens ägare och grundare Raja Thorén på ett aldrig tidigare skådat sätt.

För mig är det uppenbart att den sotens öppna hat och förakt inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle och det är på detta faktum min kritik bygger.

Agerandet från VK och VF väcker en hel del frågor av vilka jag avser att ställa de viktigaste här och nu på bloggplats så håll till godo:

 • Varför driver VK och VF denna debatt med en för läsarna helt dold agenda?
 • Vad hoppas VK och VF uppnå genom denna debatt?
 • Varför domineras ledarsidor och debattsidor av denna debatt där bara av tidningarna väl valda debattörer får utrymme att debattera frågan.
 • Varför kan inte VK och VF vänta på att alla kalkyler ska komma upp på bordet så att vi kan debattera saken utifrån reella fakta snarare än utifrån gissningslekar och okända fakta? Vadan denna brådska?
 • Vad har Hans Lindberg (S) och Raja Thorén gjort för att utsättas för detta hat och detta förakt från VK och VF:s sida?
 •  Vad hoppas VK och VF tjäna på denna orättfärdiga kampanj sett ur ett läsarperspektiv och vad hoppas man tjäna för egen vinnings skull?
 • Sist men inte minst måste jag ställa frågan varför VK som enligt egen utsago är oberoende liberal och VF som påstår sig vara socialdemokratisk på ledarplats och på de politiska debattsidorna driver en rakt av vänsterpartistisk politik agenda? Varför är min fråga?

Därutöver finns självklart andra frågor att ställa om det som sker – T.ex. varför VK och VF tar in externa debattörer som tillåts dominera debatten i detta även om jag lämnar den fråga därhän tillsvidare och nöjer mig med ett svar på frågorna jag ställt ovan.

I samband med detta finns det all anledning att ställa ett antal frågor till de externa debattörerna Jan Brännvall och Ulf Bergström som fram tills nu givits obegränsat med plats och tillåtits breda ut sig på VK:s och VF:s debattsidor utan att bli direkt motsagda av andra debattörer eller av tidningarnas politiska redaktörer.

Förutom att avkräva även dem ett svar på de flesta av de frågor jag ställt direkt till tidningarna och dess politiska redaktörer bör de bevara följande frågor:

 • Vilken dold politik agenda driver er och varför har ni blandat er i denna debatt?
 • Viken ekonomisk vinning för egen del hoppas ni uppnå med ert inhopp i debatten?
 • Ser ni denna satsning som ett hot mot den verksamhet ni själva driver redan idag?
 • Sist men inte minst – Vad har Hans och Raja gjort gentemot er för att utsättas för detta hat och detta förakt från er sida?

Från er sida nöjer jag mig med svar på dessa frågor men har ytterligare en fråga till Jan Brännvall.

I Bibeln i John kapitel 8 vers 7 finns en beskrivning av en situation som den du befinner dig i nedtecknad – I samband med att Jesus på Tempelberget förlåter en äktenskapsbryterska som övriga vill stena till döds säger Jesus följande – Låt den som är fri från skuld kasta den första stenen, något som i förlängningen innebär att ingen sten kastas.

Min fråga till dig Jan i och med at du redan kastat den första stenen och många efterföljande stenar blir därför följande – Är du helt säker på att du är fri från skuld?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

64 kommentarer

 1. Alexander

  Anders

  Eftersom att du hänvisar till Bibeln och den som är utan skuld bör ju inte du kritisera skatteplanering. Eller är det annorlunda premisser för dig?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag kritiserar allt jag finner anledning att kritisera Alexander så även skatteplanering.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Din åsikt är härmed publicerad som ett inlägg i debatten Krister – Därtill en kommentar som högst sannolikt bygger på en felaktig slutsats eftersom du kallar Thoréngruppen för ett korrupt företag.

   • Krister

    Vad jag menade är att företaget enligt mig misstänks för att agerat ohederligt (i meningen korrupt) vilket mina länkar tex visar att man kan ha missbrukat skattemedel vilket i sin tur borde vara en varningsklocka för dig som socialdemokrat. Ev domstolsprövning får ge svar i förekommande fall.
    Vad gäller sport i allmänhet tycker jag att denna verksamhet bekostas för mycket av skattepengar.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Företaget arbdtzr precis som alla andra företag i branschen på gränsen för vad som är tillåtet och är på inget sätt ensamma om det. Med det sagt så försvarar jag på inget sätt det de gjort utan påstår blott och allena att de följer branschstandard på samma sät som andra aktörer i samma bransch.

     Sport är kultur och därtill hälsofrämjande så att samhället investerar skattepengar i sport blir sannolikt till en stor samhällsvinst i slutändan därför att människor håller sig friskare fysiskt och psykiskt vilket innebär färre sjukskrivningar och ett mindre behov av sjukvård.

     • Jonny Disenfeldt

      ”Företaget arbetar precis som alla andra företag i branschen på gränsen för vad som är tillåtet”

      Hmmm.. är det så företag ska arbeta tycker du?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det tycker jag inte och det är därför jag år kategoriskt är emot vinster i välfärden och en privatisering qv offentlig sektor.

     • Krister

      Om skattepengar missbrukas är det en varningssignal.
      Jag skulle inte ha nåt annat samarbete innan det är helt utrett.

      Att bygga en hall och sen hyra ut den till kommunen tycker
      jag inte är nåt garanterat bra förslag. Att det sen sker av just
      detta företag är som sagt nåt jag skulle fundera på NOGA.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det enda jag i sak anfört är att vi ska vänta med debatten fram tills dess alla relevanta fakta ligger på bordet och det kravet står jag fast vid Krister.

     • Krister

      – Sport är kultur och därtill hälsofrämjande
      Sport kan vara allt annat är hälsofrämjade.
      Det kan ge skador, en konkurrens som skapar
      osämja där ungdomar rankas och slås ut och
      dessutom ges inte samma chans till alla om man
      inte har råd eller inte är bra nog. Flickor missgynnas
      ofta så det är inte bra för jämställdheten. Till sist
      kan det ta tid från skolan och det missgynnar samhället.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Alla de argument du försöker dig på att använda får anses vara helt irrelevanta Krister. Extrem elitidrott som väldigt få ägnar sig åt kan i vissa fall ge negativa effekter men idrott i sig och motionsidrott i synnerhet är bra och ger de positiva effekter jag gav i mitt förra svar K.rister.

      Vad gäller skolan så har idrottare i regel bättre resultat än de som inte idrottar så rätt skrivning är att idrott och idrottsutövande gynnar skolan och samhället.

     • Krister

      – Vad gäller skolan så har idrottare i regel bättre resultat än de som inte idrottar så rätt skrivning är att idrott och idrottsutövande gynnar skolan och samhället.

      Ge mig 3 länkar som bekräftar det.

 2. Alexander

  ”Jag kritiserar allt jag finner anledning att kritisera”

  Fast andra får inte göra det utan att vara fria från skuld?

 3. Per Lennartsson

  Ska media i Sverige inte kritiskt granska makten?

  Ska media i Sverige bara kritiskt granska det som politiker vill ska granskas?

  Förstår du inte det farliga i att du som ”politiker” försöker tala om för media vad de får respektive inte får skriva om? Eller är du så naiv?

  Är det något politiken och politiker ska hålla sig borta från så är det HUR och VAD media gör. Det är detta som är vår framgång som land. Och hur är det skillnad på den kritik du nu anför mot media som Trump gör mot en del av media i USA?

  Du säger ju i dina inlägg att redaktörer inte ska kritisera vissa politiker, alltså ska VF bli socialdemokratins svar på Fox News?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Media ska självfallet bevaka både politiker och företag – Däremot ska den granskningen ske på ett värdigt sätt som följer de demokratiska spelreglerna vilket inte är fallet i de fall jag nu kritiserar.

 4. Jonny Disenfeldt

  Ska den med politiska ambitioner attackera journalister i ett demokratiskt land på det sätt som du gör?
  Har du hjälpt Raja Thorén med skatteplanering?
  Ingår Raja i din vänkrets?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Raja Thorén ingår inte i min krets av vänner och jag har aldrig hjälpt honom med något vare sig privat eller i företagssammanhang.

   Att jag försvarar honom och Hans Lidberg mot de orättfärdiga och hemska påhopp som sker från alla håll och kanter beror på mig som medmänniska och på min syn för vad som är rätt eller fel.

   Sedan attackerar jag inte journalister rakt av utan lyfter enbart upp frågan i ljuse och ifrågasätter om det förfarande som används av journalister och andra är korrekt och hör hemma i ett demokratiskt samhälle.

   • Petter

    Kommunen binder ju ris på sin egen rygg, inte särskilt demokratiskt att bara tiga och visa med kalkylen var våra skattepengar tar vägen. Dessa måste ju vara offentlig handling . Enkelt att då offentliggöra dessa så är det slut på spekulationerna . Men det mörkas in i det sista. Vet inte varför du i ditt inlägg inte förespråkar detta.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Hela processen är en öppen process Petter och så snart alla anbud är inne på det som ska byggas så kommer vi att få de slutliga och rätta beloppen presenterade för oss varvid den reella debatten om huruvida det är bättre för kommunen at hyra än att bygga i egen regi kan starta på allvar.

     Tilläggas ska att det aldrig varit aktuellt att bygga detta i egen regi – Att visionerna om en fullstor fotbollshall nu kan förverkligas beror endast och allena på att Thoréngruppen erbjudit sig att ta kostnaden för att bygga för att sedan överlåta till mommunen att drifta anläggningarna.

     • Kim

      Jag vet inte om du själv är lurad eller försöker luras.

      ”Hela processen är en öppen process Petter ”
      Nej. Hela är sluten under begreppet ”utredning”.

      ”Tilläggas ska att det aldrig varit aktuellt att bygga detta i egen regi – Att visionerna om en fullstor fotbollshall nu kan förverkligas beror endast och allena på att Thoréngruppen erbjudit sig att ta kostnaden för att bygga för att sedan överlåta till mommunen att drifta anläggningarna.”

      Klart man kan tänka sig att bygga och sedan ta hyra. Det handlar om att Thoren går in med pengar och får mångfalt tillbaka. Alltså i princip detsamma som att låna pengar, med den skillnaden att man får betala en högre ränta och inet har full rådighet.

      Det du skriver initialt är dock problemet ni politiker hakat upp er på. ”det aldrig varit aktuellt att bygga detta i egen regi” – Exakt det är problemet.
      Genom att hyra så slipper man ta investeringen och kan skjuta kostnaderna på kommande ansvariga. Kosta vad det kosta vill. Vi som jobbat med hallbyggnader tidigare ser idiotin i siffrorna och kan inte förstå att politikerna inte själva kan fatta upplägget.

      Antingen har man pengar och bygger på billigaste sätt, eller så har man inte råd. Att tro att en privat mellanhand med högre räntekostnader förbilligar för kommunen gör att jag starkt rekommenderar de inblandade att omgående kontakta http://meter.tv/portfolio/lyxfallan/ för lite basal information.

 5. Sven

  Hat? Vi är många som efterfrågar fakta. Hur man kan kalla högst relevanta frågor för ”hat” är HELT obegripligt.
  Det är tydligen omöjligt att komma med underlag för sina beslut. Hellre ska då media tystas…..
  ” Varför kan inte VK och VF vänta på att alla kalkyler ska komma upp på bordet så att vi kan debattera saken utifrån reella fakta snarare än utifrån gissningslekar och okända fakta? Vadan denna brådska?”
  Ojojojoj….
  Problemet är ju att det fattas beslut och skrivs kontrakt där man påstår sig ha underlag. När det sedan ska granskas finns plödsligt inget. Varför har man då gjort avtal???????
  Som sagt – Vadan denna brådska?
  Varför skrivs kontrakt med uppenbart tveksamma upplägg om man sedan säger sig vara utan underlag?
  Varför är det så förbannat svårt att visa underlagen för besluten?

  Det är skamligt att s-eliten skickar ut sina slavar för att försvara de högsta på samma sött som SD skickar ut sina nättroll.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Alla vill se alla fakta i ärendet Sven – Det är därför mitt stående budskap är att vi ska vänta på att alla fakta läggs på bordet innan vi startar debatten.

   • Sven

    Fast här är ju problemet!
    Det skrivs ett kontrakt. En väg hänvisning görs om att man kan gå ur om kommunen gör det billigare.
    Tiden går. Kommunen bryr sig inte ens om att ta fram och redovisa ett seriöst förslag. Något man LÄTT kan göra på ett par veckor. Nu har det gått mångfalt längre tid.
    Istället skickas du och dina gelikar ut för att försvara att Hans m.fl. faktiskt inte kan redovisa egna fakta eller ens visa på fel i Ulf och Jans fakta. Det är talande.

    Den som inte har något att komma med gör enklast i att säga ”vänta”. Dvs vänta tills vi är klara …

    Ni vill väl ha ett lika ”bra” avtal som med Baltic på gymnastikhuset. Bara att skicka skattepengar…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är just det kommunen gör Sven – Bryr sig om. I detta fall väntar man in att Thoréngruppen ska få in kompletta anbud och utifrån det bestämma sig för viken konstruktion man ska använda sig av.

     Det är stor skillnad prismässigt att använda sig av limträbalkar alternativt en stålkonstruktion. När Thorén bestämt sig kommer kommunen att redovisa sin kostnad användande samma byggmetod vilket är precis vas som behövs för att få fram ett reellt siffermaterial på vilket vi kan föra en seriös debatt utan gissningar.

     Kommunen ska inte begära in anbud på något man inte har för avsikt att bygga eller hur Sven?

     • Kim

      ”Det är stor skillnad prismässigt att använda sig av limträbalkar alternativt en stålkonstruktion.”
      Vad menar du med ”stor”. Det stomvalet skiljer inte särskilt många hundra tusen ”på sista raden”.
      Om kommunen inte själva går ut och frågar är den skillnaden i stomkostnad ändå inom felmarginalen för den kostnadsbedömning kommunen gör i sin ”kalkyl”.

      Det finns alltså inga hinder för att redan nu göra en relevant jämförelse.

      Grunden är dock – kommunen bygger till samma kostnad för lägre ränta. Som ekonom borde du fatta vad det innebär.Jämförelsen är ENKEL.

      Dessutom – Thorengruppen konkurrensutsätter inte ens sitt bygge. Man har gått ihop med EN byggare. Möjligheten för kommunen att få lägre pris är alltså MYCKET stora.

      Allt annat är bara snömos. Fjanteri. Okunnighet. Politisk blindhet.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Skillnaden är stor enligt de byggare/entreprenörer jag frågat och handlar om miljoner snarare än om mindre summor Kim – Att den skillnaden får betydelse på ett avtal som sträcker sig över 25 år är fullt naturligt. Därtill har det betydelse för totalen hut stor Thoréns arrende till kommunen blir och även det måste vägas in då det till viss del beror på byggmetod.

     • Sven

      Om ni just nu bara har gissningar – varför har då kommunen gjort en upphandling och ett avtal?

      Du ser inte det haltande resonemanget?
      Du ser inte hur allt handlar om att några politiker vill bygga ett monument över sig själva och skicka notan till sina efterträdare?
      IGEN!

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Tror du att det är dt saken handlar om har du fått allt om bakfoten Sven – Att frågan är delad beror på att Thorén först måste ha ett avtal på plats för att Thoréngruppen sedan ska kunna in anbud på själva bygge av sagda hallar

     • Olle

      Läs på innan du hasplar ur dig en massa skit, gå in på XL bygg och läs på om limträ kontra stål.
      Där står det trots att XL bygg inte säljer stålkonstruktioner. En limträbalk kostar ungefär lika mycket som en stålbalk med samma bärförmåga, fakta AF fakta.!!! Sen kan jag hålla med om att det finns andra fördelar med limträ men kom inte med att det är mycket billigare för då ljuger du. Som sagt gå in på XL byggs hemsida eller kolla byggnormerna och jämför i prislistor

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag hr pratat med rätt många byggare Olle och alla anför att det är stor skillnad prismässigt på en konstruktion i stål och en konstruktion beståendeav limträbalkar och trä. Är det någon som bör läsa på är det du Olle som uppenbarligen inte vet att prisskillnaden blir stor.

      Min fråga till dig är därför enkel – Anser du att kostnaden blir densamma oavsett byggmetod?

     • Kim

      Du duckar bara.
      ”Det skiljer miljoner”. Om vi för att komma vidare tar i från tårna och säger att det skiljer 2 miljoner. Det är ändå en skillnad på högst ett par procent och saknar helt relevans för grund-resonemanget.

      Hur ska det ens teoretiskt bli billigare att hyra via Thoren?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vi kommer att komma vidare när alla siffror ligger på bordet Kim – För mig räcker det gott och väl.

 6. Kim

  Märkligt resonemang Anders.
  ”Varför domineras ledarsidor och debattsidor av denna debatt där bara av tidningarna väl valda debattörer får utrymme att debattera frågan.”
  Frågan är väl varför inte kommunen kan /vill bemöta och redovisa läget i frågan? Om kommunen sakligt skulle visa sina kalkyler och underlag för beslutet att ingå ett avtal och dessa är korrekta skulle de självklart redovisas i tidningar, bloggar med mera.
  Det enda som nu framkommer är att Lindberg med kringliggande svärm tagit besluten på obefintligt underlag om ens något alls. Frågan är hur man då kan påstå att det blir billigare?

  Jan och Ulf lägger fram och redovisar sina resonemang och siffror. Kommunen väljer att inte göra det utan glider hela tiden på svar och sanning. Och det man redovisar är i allt för hög utsträckning tvivelaktigt, för att inte säga direkt felaktigt.

  Vill du och de du fjäskar för döda debatten är det direkt idiotiskt att gnälla på media och en transparent motpart. Redovisa istället kalkylerna/underlagen!
  Tiden har funnits. Kompetensen borde finnas (om man nu ska jobba i dessa frågor). Finns inte den – köp in kompetens eller lägg ner! Uppenbart sitter det i viljan. Frågan är alltså – varför vill man inte redovisa?

  Anders
  – varför vill man inte redovisa underlag?
  – Är det rimligt att sälja in det som ”fotbollshall”, men sedan låta större delen av investeringen gå till en innebandyanläggning? (En anläggning där man för samma peng kan bygga 3 stycken!!! idrottshallar typ Midgårdshallen.)

  Avslutningsvis vill jag understryka att jag absolut tycker att det ska byggas en fotbollshall. Det behövs!
  Jag är däremot emot upplägget som uppenbart Hans (och även du Anders?) inte förstått eller helt enkelt skiter i. Gör man det vore det så klart med klädsamt att säga – ”Japp, vi vill ha hallen -. till varje pris. Vi kan/orkar inte ordna det själv så vi betalar dyrt för att någon annan ska ordna det. Det är ju ändå bara skattepengar….”
  Lägg korten på bordet!!!!!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Se alla tidigare svar jag skrivit Kim – Allt kommunen sggt är att man kommer att svara så snart relevanta fakta ligger på boret – Detta så att vi slipper spekulera och gissa oss fram i den efterföljande debatten.

   • Kim

    Vilka fakta behövs för att redovisa den icke efterfrågade innebandyhallen som är så stor del av kostnaden? Varför är den ens med?????

    Problemet är att ni politiker inte fattar vad ni håller på med.
    Anbuden kommer att skilja ytterst marginellt om kommunen och Thorengruppen frågar byggare om pris på samma produkt. Punkt! (Och kommunen borde kunna få BÄTTRE pris som den stora byggare man är.)
    Kommunen har lägre räntekostnad. Punkt!

    Enda chansen att det ska bli billigare med Thorengruppen är alltså att Raja går in med sponsring. Och med tanke på ränteskillnaden är det inte lite pengar heller utan en brutal jättesponstring.
    Är ni verkligen så dumma att ni tror det sker? Om ni är så dumma – kan ni inte be någon kompetent att kika på de siffror redan nu finns med i det avtal ni ingått så ser ni att det inte handlar om välgörenhet. Ni har funderat runt i flera år. Göra benchmarking på befintliga hallar tar inte många timmar. Detta är en fars. Helkul OM det inte vore skattepengar ni leker med.

    Och än en gång – varför ska man ta med kostnaden för en innebandyhall som inte efterfrågats? Eftersom den smugits med i kalkylen borde det väl finnas anledning att åtminstone kunna svara på det? Varför kan du/ni inte ens svara på det? Varför är den ens med i avtalet?????

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Varför multisporthallen är med kommer att besvaras även det när siffrorna ligger på bordet – Detta därför att kostnaden för den sk kunna jämföras med dagens lösningar och därför att en multisporthall gör att ungdomsidrotten får större tillgång till hallar i sitt närområde.

     En multisporthall är mycket mer än en innebandyhall och kan användas till fler idrotter än innebandy eller hur Kim?

     • Kim

      – Vilka ”fler idrotter”? (Namnet är uppenbart en omskrivning om man vet diskussionerna kring den hallen.)
      Vad motiverar en kostnad som motsvarar 3 ”vanliga idrottshallar” med fullstora mått för tex futsal, innebandy, handboll osv?
      Varför behöver ”siffrorna ligga på bordet” för att svara på att hallen är med? Börjar man inte med ett behov innan man tittar på ”siffror” som tydligen behöver vara extremt genomgångna för att man ens ska kunna erkänna att man skiter i kostnaden, det är ändå skattebetalarna som betalar… I området finns 2 hallar på Dragon (som dessutom kan slås ihop vid större arrangemang.) Det finns skridskobanor, tennis/badmintonhallar. Kort sagt en massa hallar. Teg är helt utan fullstor hall. Detsamma gäller tex Ålidhem, Carlshem/Carlslid. Tomtebos anläggning (Sjöfru) är alldeles för liten för den tillväxt som blivit i området. (Då har vi inte ens börjat kolla på kringområden som Stöcke/Stöcksjö, Tavelsjö mm mm.) På alla dessa ställen kan en hall dessutom nyttjas dagtid. Varför prioritera en stor hall på ett område som redan har extremt väl beställt på hallfronten med skäl som ? ”ungdomsidrotten får större tillgång till hallar i sitt närområde”. Märker du inte själv hur oerhört ihåligt ”argumenten” ekar? Har du blivit så avtrubbad av närheten till Lindberg m.fl. att du faller in i dessa plattityder utan att kunna tänka själv?

      Än en gång:
      Kommunen bygger till samma peng. Kommunen har billigare ränta. Exakt VAD är det som gör att det skulle kunna vara konkurrenskraftigt att hyra?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Publicerar som et inlägg i debatten med tillägget att siffrorna givetvis måste ligga på bordet för att kunna göra en korrekt bedömning av saken. Att halarna varit önskade u mer än 30 år framgår klart och tydligt eller hur Kim?

     • Kim

      Att fotbollshallar saknas – ja.
      Att det är brist på övriga idrottshallar – ja.
      Att de ska placeras på Nolia – NEJ!
      Att de ska finansieras genom att betala överpriser till privata entreprenörer – NEJ!
      Eller????

      Det finns en anledning till att du inte svarar på de raka och enkla frågorna. I ditt fall säkert okunskap. I dina politikerkollegors fall – mörkande och/eller okunskap.
      Inte ens en teoretisk beskrivning till varför upplägget skulle vara bra kan erbjudas. Säger allt!

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Kan vara konstatera att du skriver ännu en kommentar som endast och allena är spekulation Kim.

   • Olle

    Det vet du AF att inte denna kommun gör, detta har vi sett förut. Helt plötsligt är det klubbat och klart. Titta bara på skolfrågan i Bullmark, här mörkades det och politikerna krumbuktade sig. Lätt att se när opinionen vill ha info då tystnar Hans Lindberg och stänger dörren.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du är helt fel ute Olle – I Bullmark mörkade aldrig politiken – Om något var det tjänstemännen som inte la fram all information därför att de betraktade den som arbetsmaterial.

     A6t Hans är tyst beror som jag sagt många gånger på att det reella sifferunderlaget för att kunna presentera hyran fortfarande saknas. Att Hans följer sitt löfte om att inte kommentera saken vidare innan alla fakta ligger på bordet hedrar honom tycker jag – Detta därför att han precis som utlovat avstår från att kommenterar allt som bygger på ren spekulation och på gissningar.

   • Kim

    Oavsett det resonemanget kan man svara på frågorna
    – Varför påbörja och skriva avtal då man inte alls har koll? (Att säga att man inte kan svara på fundamentala frågor då man hållit på med frågan i flera år tyder på uppenbart ointresse, mörkning eller oerhörd inkompetens.)
    – Varför lägga in en innebandyhall som inte efterfrågats och som är uppenbart onödigt dyr?
    – Hur ska det kunna bli billigare att hyra? Förklara ens en teoretisk modell som håller.

    Om politikerna, precis som i många andra fall, vill mörka igenom det med ursäkten att de som ska betala (skattebetalarna) ska ”vänta för att man inte har alla svar” så kan man oavsett svara på dessa frågor. OM man är seriös och respekterar de som ska betala…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Avtalet i sig och hyresnivån är två vitt skilda saker Kim och det är därför man inte kan förfara som du anför i större utsträckning ä vad som redan gjorts.

     Det finns med garanti ingen vilja från politiskt håll att mörka något Kim – Om något vill man påvisa sanningen och det är därför man från politiskt håll tålmodigt avvaktar att det korrekta sifferunderlaget ska läggas på bordet innan man går vidare i debatten.

     Hur kan du kalla det inkompetens att vänta med det Kim? Tycker du att kommunen på förhand ska veta vad det anbud olika entreprenörer ska lämna in för att bygga innebär kostnadsmässigt och då oberoende va om anbudet gäller ett bygge i stål eller limträ?

     • Kim

      ”det är därför man inte kan förfara som du anför i större utsträckning ä vad som redan gjorts”
      Nej. ”kan” – i ditt uttryck får ersättas med ”vill”

      Jag noterar att det är därför du inte vill svara på de enkla frågor jag ställde.
      Än en gång:
      – Varför påbörja och skriva avtal då man inte alls har koll? (Att säga att man inte kan svara på fundamentala frågor då man hållit på med frågan i flera år tyder på uppenbart ointresse, mörkning eller oerhörd inkompetens.)
      – Varför lägga in en innebandyhall som inte efterfrågats och som är uppenbart onödigt dyr? (Tilläggsfråga – varifrån kommer önskemålet? Varför inte lägga en sådan i anslutning till tex skolor så den kan nyttjas större del av dygnet?)
      – Hur ska det kunna bli billigare att hyra? Förklara ens en teoretisk modell som håller.

      Svar på dina frågor:
      ”Hur kan du kalla det inkompetens att vänta med det Kim?” Därför
      1.Grunden ändras inte. Byggkostnaden är densamma. Umeå kommun har lägre ränta. Hur ska det kunna bli billigare????? I kalkylen nu sliras på några procent av byggkostnaden. Det innebär promille i skillnad på hyreskostnaden och saknar därmed relevans för grundresonemanget. Det borde vara elementärt för dig som är ekonom. Om du nu besitter den kunskap du hävdar.

      ”Tycker du att kommunen på förhand ska veta vad det anbud olika entreprenörer ska lämna in för att bygga innebär kostnadsmässigt och då oberoende va om anbudet gäller ett bygge i stål eller limträ?”
      Här har du många fel. För det första – det handlar inte om OLIKA entreprenörer. Thoren har gått ihop med EN entreprenör. De behöver alltså inte ens konkurrensutsätta för att få kommunen att acceptera deras kalkyler! För det andra, än en gång, skillnaden i stomkostnad är försumbar i sammanhanget. Se ovan.
      Och ja, jag tycker kommunen ska kunna göra en kalkyl/bedömning av vad det kostar att bygga. Det är elementärt. Och kan man inte själv finns massor av projekt att få erfarenhetsvärden av .

      Detta är bara ett spel för att man redan fattat ett beslut om att hyra av Thoren. Numera är man tyst om de ”argument” man basunerade ut i början – att det inte finns utrymme i investeringsbudgeten. Anledningen förstår jag. För normalbegåvade är det uppenbart att
      1. Hyra isf att ta kostnaden själv blir dyrare för skattebetalarna. ”Svensson” upptäckte det på 80-talet då Thorn och andra ”hyr-köp” företag blomstrade. Lyxfällan behandlar det i program efter program. Tom Grekland har förstått. Inte Umeå kommun.
      2. Det finns pengar till att köpa annat. Flera hundra tusen om dagen till en Finlandsfärja på kajen. Miljarder på färjeförbindelse. osv osv
      Uppenbarligen förstår även politikerna nu att dessa ”argument” var idiotiska och inet kan torgföras, men isf att ändra sig i grundfrågan så maler man på.

      Ja, just det är PINSAMT!

      ”Det finns med garanti ingen vilja från politiskt håll att mörka något Kim”
      Skitsnack! Isf – svara då på hur det TEORETISKT ska kunna bli billigare att hyra.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Se mina tidigare svar på dina kommentarer för att hitta saken du efterfrågar Kim.

     • Kim

      Japp. Inget av inläggen innehåller svar på de enklaste av frågor. Bara mörkande och flyende.

      Det behövs inga siffror för att kunna svara på hur det TEORETISKT ska kunna bli billigare att hyra.
      Varför lägga in en onödigt dyr extra hall som skulle kunna göra mer nytta på helt andra områden?
      Det finns helt enkelt inget svar som försvarar det smygande man nu håller på med.

      Bygg gärna fotbollshallen. Bygg gärna fler idrottshallar MEN släng inte bort pengar på idiotavtal och lägg idrottshallarna där behovet är större.

      Och framförallt – sluta smyga igenom projekt ni uppenbart inte förstår.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det förekommer inget smygande från kommunens sida och att spekulera innan alla reella siffror är på plats är inte fruktsamt Kim.

   • Olle BK

    Fast relevanta fakta på vad man ingått avtal på borde väl ändå kunna visas upp Anders? Något måste man väl ha agerat utifrån?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Fakta för avtalet finns och har också presenterats Olle – Det som saknas är sifferunderlaget som ska fastslå hyran och de siffrorna kommer att komma inom kort – Det jag kritiserar är att de som skriver inte kan vänta på dessa utan istället bygger sin kritik på siffror som är ren spekulation.

 7. Bergis

  Sossarna skiter nu i arbetarna och närmar sig mitten tillsammans med Annie Lööf. Centerpartiet som står till höger om sverigedemokraterna i välfärdsfrågor. Finns det något förtroende kvar varför man ska rösta på sossarna?

 8. Bergis

  andersforss! Du kan inte kalla dig för en riktig Socialdemokrat samtidigt som Stefan Löften sitter och förhandlar bort anställningstryggheten tillsammans med Annie Lööf.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag kan med all rätta kalla mig för en riktig socialdemokrat Bergis – Detta därför att jag står för den politik jag vill genomföra och därför inte till 100% står bakom det Löfven gör.

   Sedan vore det förmätet av mig att påstå att han kommer att förhandla bort anställningstryggheten innan det är bevisat att han faktiskt gör så. I denna debatt precis som i alla debatter ska debatten bygga på fakta och inte på spekulationer och gissningar vilket är det du gör med ditt sätt att argumentra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.