Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Alliansen försöker kidnappa Sverige.

Av , , 40 kommentarer 2

Det är helt klart så att alliansen försöker kidnappa Sverige och att det tar otillräckliga matematiska kunskaper till hjälp för att försöka säga något som inte är korrekt.

Fakta efter valet är att den rödgröna sidan fick 144 mandat medan alliansen fick 143 mandat med SD som vågmästare däremellan med 62 mandat. Att i det läget försöka hävda att allansen är större än de rödgröna är en ren lögn oavsett räknesätt.

Då alliansen dessutom säger att de inte kommer att bilda en regering som har aktivt eller passivt stöd av SD blir ekvationen än konstigare – Så vitt jag vet är 144 fortfarande mer än 143 oavsett hur man räknar.

I samma stund som alliansen hävdar att det finns en icke socialistisk majoritet i riksdagen räknar de per automatik med SD i den ekvationen och det påvisar enligt mig att alliansen har en dold agenda som inte skyr några som helst medel för att komma till makten.

Precis som Göran Greider hävdar jag att svensk likväl som europeisk och amerikansk borgerlighet befinner sig i en djup kris och att det är för mycket av nyliberal politik och marknadsliberalism som flyttar makten från politiken till marknaden som är orsaken till att mörka främlingsfientliga krafter fått fotfäste i vårt land.

När LO satsar i sammanhanget små pengar i valrörelsen för att stödja S som är det parti som bäst tillvara tar deras intressen skriker alliansen och Svenskt Näringsliv i högan sky på ett mycket arrogant sätt – Att samma näringsliv skickar in ett par hundra miljoner per år i högerns tankesmedjor talar de mycket tyst om.

Det jag främst vänder mig emot vad gäller alliansen och högern är den arrogans och den moral med dubbla bottnar de visar upp för alla – Den moral som kritiserar hjälp till S men ser samma hjälp till alliansen som självklar och den moral som kritiserar bidrag till behövande men samtidigt tycker att det är helt okay med avdrag för de rika trots att dessa i grund och botten är samma sak som ett bidrag.

Med detta sagt tycker jag att det är hög tid att alliansen med Kristersson i spetsen slutar med sin dubbelmoral och med sin arrogans och erkänner sig besegrade i valet.

Att kidnappa Sverige på det sätt alliansen gör för närvarande genom att hävda att 143 är mer än 144 kommer att straffa sig i längden – Tro mig.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Girigheten hos alliansens och SD:s företrädare syns klart och tydligt.

Av , , 20 kommentarer 2

Den som följer min blogg vet att jag ofta pratar om att politik kan mätas på en skala som har kärlek respektive girighet som varandras motpoler längst ut på mätskalans respektive ändar och den sista tidens avslöjanden om hur riksdagspolitiker från alliansen och SD låter skattebetalarna stå för privata kostnader ger girigheten ett ansikte.

Det senaste exemplet på denna girighet hittar vi hos SD:s riksdagspolitiker och den tidigare moderaten Patrick Reslow som inte bara en utan ett flertal gånger låtit landets skattebetalare står för sin familjens kostnader i samband med tjänsteresor.

Reslow är bara det senaste i raden av bevis på den girighet och egoism som är rätt utbredd hos politiker som tillhör alliansen och/eller SD. Innan Reslow avslöjades är det framför allt inom KD och M vi sett hur välbetalda riksdagspolitiker inte skyr några som helst medel när det gäller att låta skattebetalarna står för privata kostnader.

Den utvecklingen är mycket olycklig tycker jag och det påståendet baserar jag på att denna utveckling kommer att leda till att även den vanlige medborgaren på gatan i en framtid kommer att tycka att det är okay att roffa åt sig på det allmännas – Dvs. på alla oss skattebetalares bekostnad.

Jag brukar ofta säga att man som varande politiker alltid måste föregå med gott exempel och leva som man lär – Något jag utgår från att även de politiker som nu avslöjats ansett sig göra.

Ska man tro den senaste tidens utveckling där många av alliansens och SD:s politiker avslöjats med att fuska på samma sätt som Reslow så är att leva som man lär om man tillhör alliansen eller SD att anse att det är okay att berika sig själv på samhällets bekostnad – Något jag ser som mycket allvarligt.

Det är av den anledningen och därför att alliansens och SD:s politik alltid handlar om att berika de redan rika på övrigas bekostnad som jag även fortsättningsvis och med en dåres envishet kommer att påstå att deras politik är girig och egoistisk.

Med det sagt så vill jag uppmana alla att lyfta upp detta oärliga och bedrägliga beteende till ordentlig debatt så att vi som samhälle tillsammans kan se till att de som fuskat bestraffas för det de gjort.

Därtill upprepar jag min tidigare uppmaning till landets grävande journalister att vända på varje sten och avslöja alla politiker som fuskat så att vi kan ersätta dessa med politiker som är beredda att följa de regelverk riksdagen satt upp vad gäller åtskillnad mellan privata kostnader och kostnader för utövandet av uppdraget som riksdagsman.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Jämlikhet och bygget av ett jämlikt samhälle är viktigt.

Av , , 17 kommentarer 0

Göran Greider ställer sig själv och andra frågan om socialdemokratin kan resa och uppnå fornstor storlek i en ledare i ETC.

Hans egna svar är nej då han har svårt att se vilka systemkritiska idéer som ska användas för att socialdemokratin på nytt ska framstå som politikens sociala och politiska innovation.

I detta avseende tycker jag att Göran Greider är ute och cyklar. Nu mer än någonsin finns möjligheten för socialdemokraterna att framstå som politiskt och socialt innovativa.

Förvisso har Göran rätt i att det är lättare att organisera och entusiasmera 2.000 arbetare när dessa finns på samma arbetsplats än det är att organisera dagens arbetare och tjänstemän där samma antal är spridda på 200-300 arbetsplatser men att därifrån tro att detta är omöjligt är att ge upp hoppet på att vi alla behöver en bättre framtid som är mer jämlik än dagens.

Vad Göran glömt bort är att dagens arbete med att organisera har utarbetat nya former i och med internet, informationsteknologins och sociala mediers intåg i våra liv – Det som tidigare skedde genom fotarbete görs idag via nätverk och nätverkande.

Kampen för Den Svenska Samhällsmodellen är ytterst relevant i vår tid även om jag håller med Göran om att den kampen måste kompletteras med mer retorik och mer retorisk kraft – Dessutom med mer av ideologisk debatt enligt mitt sätt att se på saken.

Ammunition är det ingen brist på – Ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor, utförsäljning av offentlig sektor med medföljande överföring av uppbyggda förmögenheter från det allmänna till privata ägare är ammunition nog.

Skulle inte detta räcka finns det än mer ammunition att ta till såsom rovdriften på arbetskraft som innebär att man genom konstant underbemanning gör arbetstagarna sjuka och sedan inför begränsningar i sjukförsäkringssystemen som innebär att de inte får den ersättning de har rätt till.

Nutidens precis som dåtidens sociala och politiska innovation är den ideologi som styr hur samhället ska byggas för att skapa ett harmoniskt samhälle med stark framtidstro. Det är detta och inget annat som ska föras fram när vi socialdemokrater pratar om den svenska samhällsmodellen.

Att på nytt lyfta den ideologiska debatten dit den hör hemma – Till toppen av den politiska agendan är innovativt så det räcker och blir över.

Med rätt nätverk och rätt metoder så kommer detta att bli det som anses vara innovativt när vi om 50 år blickar tillbaka på politikens stora innovationer.

Vi ska lyfta vikten av en stark offentlig sektor och ett gemensamt ägande för nationens bästa – Detta genom att påpeka att de 20 största statliga företag som såldes ut för 200 miljarder några år senare värderades till 645 miljarder utan andra förändringar än utförsäljning och överföring till privata ägare och att skattebetalarna därför bestulits på 445 miljarder kronor.

I samma anda – Alldeles speciellt i dagens tider av arbetslöshet är det inte fel att påpeka att antalet statligt anställda mellan 1983 och 2010 minskade med ca. 380.000 arbetstagare eller en nedgång från 500.000 anställda 1983 till 120.000 anställda 2010.

Göran – Politisk och social innovation är och har alltid varit bygget av det jämlika samhället och den innovationen är lika innovativ 2018 som någonsin på 1960- och 1970-talet.

Därför säger jag följande: Kärlek, solidaritet och alla människors lika värde och kampen för ett jämlikt samhälle är lika levande idag som den varit historiskt.

Det är inte innovationen eller politiken det är fel på – Om något är fel så är det i sådana fall sättet att kommunicera politiken på som det är fel på.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Att bilda ett politiskt styre för Umeå är ingen lätt uppgift.

Av , , 2 kommentarer 0

Att få ihop ekvationen för hur Umeå ska styras under kommande mandatperiod är nästan lika komplicerat som att få ihop en regering för landet då det finns många tänkbara scenarier för hur det styret kan komma att se ut.

Trots det lyckades Hans Lindberg och Mikael Berglund långt över min förväntan med arbetet att lösa uppgiften utan att förlora den kraft vi behöver i form av ordförandeposter för att kunna styra Umeå på ett bra sätt – Starkt jobbat mina herrar!

Valet att styra i minoritet utan att ingå en koalition för att styra kommunen kommande mandatperiod har självklart stor betydelse för vilken sorts politik som kommer att prägla mandatperioden samt för hur de olika partiernas representation ska se ut i olika nämnder och styrelser.

Att tillsätta ett antal poster som andre vice ordförande och ge dessa till V samt inrätta ett nytt hållbarhetsutskott med MP som ordförande är en bra lösning som skapar tydlighet i politiken och ger alla partier ett mått av inflytande samtidigt som alla partier får utrymme att fritt driva sin egen politiska agenda.

För egen del har det hela tiden varit uppenbart att vi socialdemokrater måste visa stor ödmjukhet och insikt vad gäller valresultatet vilket jag anser vara uppfyllt med de överenskommelser som nu gjorts och stadfästs. 

Med det sagt vill jag anföra att politik är ett hantverk och därtill ett hantverk som måste utföras med stor fingertoppskänsla för att lyckas med politiska lösningar som dessa – Därför säger jag ännu en gång bra jobbat Mikael med flera.

Det har varit spännande att följa utvecklingen och som nämnt ovan har jag haft hela tiden haft stor tillit till och varit helt säker på att Mikael och Hans med sin klokhet och med hjälp av duktiga partikamrater ska lyckas hitta den lösning som blir bäst för Umeå och Umeåborna.

Nu när det är gjort finns bara en väg framåt och det är att fortsätta att bygga det jämlika, hållbara och progressiva Umeå vi socialdemokrater började bygga under föregående mandatperiod.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Vad kännetecknar den svenska samhällsmodellen?

Av , , 20 kommentarer 0

Frågan är relevant därför att det ser ut att finnas vitt skilda uppfattningar om vad som utgör den svenska samhällsmodellen. Jag ska därför ge mig på att försöka förklara vad den innebär på ett enkelt och kortfattat sätt.

Den svenska samhällsmodellen är enkelt tryck uppnåendet av det jämlika samhället där världens minsta klyftor på alla områden inklusive inkomst- och förmögenhetsklyftor inräknade råder.

En ordning som dessutom måste uppnås utan att diskriminera någon eller genom att utöva maktmissbruk.

För att nå denna målsättning krävs en politik som arbetar i den riktningen vilket så här långt innebär att det bara finns ett politiskt parti i Sverige som kan sägas stå för byggandet och bevarandet av den svenska samhällsmodellen – Nämligen socialdemokraterna.

Demokratisk socialism byggd på kärlek, solidaritet och alla människors lika värde är viktiga fundament att stå på för att leva upp till i bygget av det jämlika samhället – Detta därför att det bara är på detta fundament som en politik som bygger ett bättre Sverige i grunden kan vila på.

Det som främst kännetecknar detta fundament är:

  • En stark offentlig sektor under medborgarnas kontroll utan privata inslag driven utifrån behov snarare än vinstintresse.
  • Starka sociala trygghetssystem.
  • En fri skola.
  • En fri sjukvärd.
  • Starka fackföreningar.
  • Progressiva skattesystem som garant för en progressiv fördelningspolitik.
  • Jämställdhet mellan alla grupper i samhället.

Alla är de delar av den svenska samhällsmodellen och alla är de delar av den socialdemokratiska politik som utgör garanten för att målet om Sverige som världens mest jämlika land ska bli verklighet.

Svårare än så är inte förklaringen av den svenska samhällsmodellen – Tänk på detta nästa gång du går till valurnorna för att rösta – Gör du det kommer du liksom jag att lägga din röst på socialdemokraterna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Politik är att vilja förändra.

Av , , 42 kommentarer 0

Olof Palme höll 1964 ett tal med titeln ”Politik är att vilja” något jag håller med om till 100%. För mig handlar politik även om att kombinera viljan med en vision och dådkraft tillräcklig nog för att förverkliga visionen.

För egen del är visionen kort och gott ett bättre och mer jämlikt Sverige – Ett Sverige där medborgarna känner att demokratin är nära och ett Sverige där inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar snarare än ökar.

Min vision innehåller även målet om att Sverige på nytt ska bli ett land där alla lever i harmoni och känner en stark optimism inför den framtid vi ska möta tillsammans.

Ju mer människor kritiserar min vision och säger att den är omöjlig och ogenomförbar ju starkare blir viljan att bevisa alla belackare om motsatsen. Allt går att förändra bara man lyfter blicken och ser längre än till nästa vecka, nästa månad, nästa kvartal eller till och med nästa år.

Förändring i en politisk kontext kräver en vision om något bättre – En vision som konkretiseras i en god plan och en stark ideologisk plattform. Förändring tar dessutom tid och kräver hårt arbete men mest av allt kräver förändring precis det som Palme anförde – En okuvlig vilja att förändra.

För egen del har visionen konkretiserats i en plan för ett bättre Sverige som hittat sin ideologiska drivkraft i de socialdemokratiska kärnvärdena kärlek, solidaritet och alla människors lika värde. Det är just dessa kärnvärden och den politik de leder till som gör att jag är socialdemokrat i själ, hjärta och i praktisk handling.

I ett tal sa Palme följande ”Som vi ser det är det inte enskilda människor som sitter vid makten – utan en rörelse och vissa idéer”. Han var noggrann med att poängtera att socialdemokratins vilja alltid har varit att förändra samhället – Dock utan att de ideologiska kärnvärdena går förlorade.

Samma sak gäller för min vision om ett bättre Sverige – Vi ska vara otrogna vad gäller vilka metoder vi använder för att uppnå visionen men oerhört trogna mot vår övertygelse och våra ideologiska kärnvärden. Det är därför jag skapat skalan som sträcker sig mellan ytterligheterna kärlel och girighet vad gäller hur politik och politiska förslag ska graderas och betraktas.

Skalan är viktig för att kunna avgöra om de förslag och frågor som debatteras i vårt parti och i riket i stort är i enlighet med min och vår ideologiska övertygelse. Dessutom behövs den för att kunna förändra samhället utan att de ideologiska kärnvärdena går förlorade.

Skalan ska dessutom appliceras på ett enkelt sätt där grunden är att flertalet ska gynnas för att ett förslag eller ett beslut ska anses vara kärleksfullt – Gynnas bara fåtalet av beslutet såvida beslutet inte avser skyddandet av en grundlagsskyddad minoritet är det att betrakta som girigt.

Detta är min politiska agenda och det sätt på vilket jag kommer att agera både internt i vårt parti och gentemot andra partiers företrädare.

De socialdemokratiska kärnvärdena och värderingarna sammanfaller till 100% med min vision om ett bättre Sverige – De gör så därför att det yttersta målet är att skapa ett jämlikt samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader än dagens samhälle. Ett samhälle där vi i sanning kan säga att full valfrihet för alla på lika villkor råder.

Palme sa vid ett tillfälle att: ”Samhället är människornas verk – Om något är fel kan VI ändra på det”.

Palmes använde ofta vi och oss när han talade vilket är fundamentalt om vi vill leva upp till våra ideologiska kärnvärden. Alla sammanhang där samtalet handlar om vi och dem istället för vi och oss är omöjliga om vi vill bygga ett starkt och harmoniskt Sverige för alla.

Så länge vi och dem existerar kommer det alltid att finnas någon som känner sig utanför och därför betraktar förändringen som kommande från dem.

Att tänka i banor om vi och oss är därför första steget i bygget av ett jämlikt samhälle.

För egen del har jag redan applicerat vi och oss i allt mitt tänkande och i allt jag gör. Ibland talar jag om vi och oss i jagform här på bloggen vilket får många att beskylla mina inlägg för att vara både självsäkra, diktatoriska och verklighetsfrämmande.

Låt mig därför en gång för alla klargöra att mina inlägg aldrig handlar om vad som är bäst för mig som individ – Snarare om vad som är bäst för vi och oss mätt på den skala som sträcker sig mellan kärlek och girighet.

Med ett tänkande i termerna vi och oss blir det enklare för alla och envar att inse att jag tycker och argumenterar som jag gör därför att jag insett att det bara är genom att argumentera utifrån våra grundläggande ideologiska kärnvärden som politiken kan bli en angelägenhet för alla och inte bara för experter och en smal politisk elit.

Palme sa en gång: ”Vi behöver aldrig överlämna beslut till experterna och specialisterna. Politiken är åtkomlig för var och en att bedöma ty den bestäms ytterst av värderingar och idéer”.

Att ta strid för idéerna genom att lyfta upp den ideologiska debatten och aktivt arbeta för att få människorna att förstå vår ideologi är således en kamp för att infria Palmes övertygelse om att ”Alla kan ta ställning – även till de största och svåraste frågorna” bara de känner ideologin och idéerna som bär frågorna.

Förverkligandet av min vision för ett bättre och mer harmoniskt Sverige saknar inte utmaningar – Tvärt om är utmaningarna fler och större än någonsin tidigare. En sak kan du vara säker på och det är att viljan att förverkliga visionen växer ju större utmaningarna blir – Allt är möjligt bara viljan är stor nog.

Tillsammans är VI starka – Därför hoppas jag att så många som möjligt vill förena sig med oss socialdemokrater för förverkligande av ett bättre och mer jämlikt Sverige.

Ett Sverige där det finns bostäder för alla – Ett Sverige där alla har ett arbete att gå till – Ett Sverige där de sociala trygghetssystemen fungerar när olyckan är framme och förhindrar fortsatt arbete – Ett Sverige där man i tider av arbetslöshet kan få sin försörjning genom en fungerande a-kassa – Ett Sverige där fackföreningarna är starka nog att genom kollektivavtal tillse att det blir en rättvis föredelning av företagens vinster – Ett Sverige där skatteplaneringen stoppas så att välfärden kan tryggas – Ett Sverige där offentlig sektor är offentlig och drivs i statlig regi och inte av privata vinstdrivande företag.

Och mest av allt ett Sverige där medborgarna känner delaktighet i politiken fullt övertygade om att förändring är möjlig så länge den sker för flertalets bästa så att vi tillsammans och av egen kraft och eget engagemang kan skapa den ljusa framtid vi alla tror på och förtjänar. 

Avslutningsvis vill jag avge ett löfte till er alla – Mitt engagemang i politiken grundar sig inte på personlig vinning – Mitt engagemang vilar i sin helhet på visionen om att vi tillsammans genom hårt arbete kan bygga ett bättre och mer jämlikt Sverige för alla.

Förverkligandet av visionen innebär att det kommer att bli mer av ideologi i den politiska debatten och i det politiska samtalet – Detta därför att det är viktigt att alla känner sig inkluderade i motiven och föresatserna om vad som måste till för att förändra vårt samhälle utan att kompromissa med de ideologiska kärnvärdena.

Socialdemokratisk politik kommer så länge vi är stabilt förankrade i våra ideologiska kärnvärden för alltid att vara den politik som tilltalar majoriteten av Sveriges befolkning och skapar en verklighet där vi pratar om vi och oss snarare än om vi och dem.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bra att EU sätter hårt mot hårt när det gäller Storbritanniens utträde ur EU.

Av , , 24 kommentarer 0

Den sista tidens diskussioner om ett ”brexit” och en bättre deal för Storbritanniens EU medlemsskap påvisar stora brister enligt mitt förmenande. Största felet är att Storbritannien försöker framställa sig som oerhört mycket mer betydelsefulla och viktiga för EU:s framtida utveckling än de i själva verket är.

Därför tycker jag att vi övriga ska säga till britterna att de endera får lov att acceptera kriterierna för nuvarande medlemskap alternativt lämna EU genom att göra en hård brexit – Ett brittiskt utträde skadar inte EU utan bara britterna själva.

Det är länge sedan Storbritannien utgjorde en industrination av rang eller ett reellt handelscentrum av oerhört stor betydelse.

Storbritannien av idag är näst intill ett u-land sett till industrins konkurrens kraft. Allt som återstår av Storbritannien är rollen som Europas finansiella centrum – En roll som både snabbt och effektivt kan flyttas till ett annat EU-land om Storbritannien skulle begära utträde.

Görs detta är det enda som återstår det faktum att Storbritannien har en stark och effektiv krigsmakt – Dock kommer Storbritannien även efter ett EU utträde att vara en del av Nato varför även detta saknar betydelse i sammanhanget.

Därför tycker jag att det är dags att vi sätter hårt mot hårt gentemot britterna och talar om för dem att valet är deras – Det blir ingen gräddfil eller några special villkor.

Ska Storbritannien vara med i EU ska detta ske på samma premisser som övriga medlemsländer utan undantag eller specialregler.

Ett brittiskt utträde gör varken från eller till för övriga EU-länder – De enda som lider skada vid ett utträde är britterna själva som genom utträdet förlorar sista delen av det som var signifikativt för det som en gång var ett stort herravälde – Nämligen rollen som ett av världens viktigaste finansiella centrum.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

En produktionsavgift som ersättning för arbetsgivaravgiften är ett måste.

Av , , 49 kommentarer 0

Till och med i det USA som jag ser som kapitalismens högborg inser man att robotiseringens vinster måste tillfalla alla och inte bara företagens ägare.

Den slutsatsen har Vita husets ekonomiska rådgivare slagit fast i en rapport som man kan läsa genom att klicka på följande länk: http://www.etc.se/ekonomi/pengarna-robotar-sparar-maste-delas-rattvist

Jag har under lång tid påtalat detta och samtidigt påstått att dagens system med arbetsgivaravgifter är helt förlegat – Detta därför att de bara utgår på produktion som sköts av mänsklig arbetskraft.

När robotar står för tillverkning och produktion blir samhället utan pengar därför att alla vinster från en automatisering i dagens system ensidigt tillfaller företagens ägare.

Ska man dra saker till sin spets kan man säga ett människan och roboten inte konkurrerar på samma villkor!

Det påståendet baserar jag på att mänsklig arbetskraft innebär arbetsgivaravgifter för staten medan maskinell tillverkning sker utan avgifter och/eller direkta eller indirekta skatter.

I stort kan man om man vill jämföra roboten med arbetskraften i ett låglöneland vs. ett höglöneland – Största vinsten för de företag som väljer låglönelandet ligger inte i själva lönekostnaden utan snarare i avsaknaden av arbetsgivaravgifter och anställningsskydd.

Det är detta förhållande vi ska ändra på genom att ersätta arbetsgivaravgifterna med en produktionsavgift som utgår oavsett av om produktionen sker med hjälp av mänsklig eller maskinell arbetskraft.

Innan jag fortsätter mitt resonemang ska jag återgå till några av de saker som skrevs i artikeln där rapportförfattarna konstaterar följande:

  • Att de är viktigt att vinsterna från en produktionsökning delas brett.
  • Att det är de lågavlönade (i USA de med lön under 20 USD/timme) som löper störst risk att bli av med jobbet på grund av robotisering.
  • Att risken för denna grupp uppgår till 83%.

Rapportens rådgivare kommer därför med en rekommendation om att vinstökningarna som teknologin skapar ska delas brett.

Man varnar även för att nästa grupp som ligger i skottlinjen för automatisering är de arbeten som kräver mellanskicklighet – Något som direkt skulle drabba stora grupper tjänstemän vars arbeten skulle kunna automatiseras i framtiden.

Den enda grupp som klarar sig från robotiseringar och automatiseringar enligt rapporten är de riktigt högavlönade – Något som i regel sammanhänger med hög utbildning och avancerad kunskap.

Slutligen säger rapportens författare att robotiseringen därför bör ske i en rimlig takt så att arbetsmarknaden hinner anpassa sig till de nya villkoren – Dessutom föreslås massiva utbildningsinsatser för att utbilda de grupper vars arbeten blir automatiserade.

Så långt rapporten – Rapporten pratar mindre om en av anledningarna till varför automatisering sker vilket leder mig tillbaka till det jag skrev inledningsvis.

Konkurrensen människa maskin kan aldrig bli rättvis sett ur ett ekonomiskt perspektiv så länge mänsklig arbetskraft är förenad med en arbetsgivaravgift som saknas när en maskin står för tillverkning och produktion.

Därför upprepar jag mitt mantra – Arbetsgivaravgifterna ska ersättas av en produktionsavgift så att valet av maskin kontra människa blir neutralt sett ur skatte- och/eller avgiftssynpunkt.

Ska välfärdssamhället så som vi känner det med goda pensioner och starka sociala trygghetssystem bevaras måste vinsten av en övergång till automatiserad produktion delas rättvist mellan samhälle och företag.

Produktionsavgiften ska finansiera precis samma sak som dagens arbetsgivaravgifter med den enda skillnaden att intäkterna efter en övergång kommer att räcka till bättre och mera av allt det som dagens arbetsgivaravgifter finansierar.

För mig som socialdemokrat är detta en rättvisefråga och en fråga om solidaritet och kärlek.

Ett harmoniskt samhällsbygge bygger på en solidarisk fördelningspolitik – Något som i dagens moderna tidevarv kräver en växling från arbetsgivaravgifter till en produktionsavgift för att skapa en rättvis och solidarisk fördelning.

Jag är på inget sätt utvecklingsfientlig eller emot en övergång till automatiserade produktionsmetoder – Tvärt om tycker jag att en sådan övergång är både bra och motiverat för de arbeten som idag är farliga och innebär en dålig arbetsmiljö.

Däremot är det inte rätt att 100% av förtjänsterna från en sådan automatisering tillfaller företagen och dess ägare –  Vinsterna av automatiseringar ska precis som rapporten slår fast delas av en vidare krets än enbart företagens ägare – Något som bara är möjligt om vi ersätter arbetsgivaravgiften med en produktionsavgift.

Dessutom tror jag att en kostnadsneutralitet mellan människa och maskin kommer att innebära att automatiseringen sker i en långsammare takt vilket gör att samhället får den tid som behövs för att anpassa sig till de nya villkor som rapporten påtalar är nödvändigt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Ett starkt och tydligt ledarskap är nyckeln till framgång för Sverige.

Av , , 22 kommentarer 0

Det som nu sker i Sveriges Riksdag gör att ordningen i riksdagen skakas om ordentligt jämfört med den ordning som gällt sedan urminnes tider i den svenska politiken.

Att situationen är minst sagt skakig och att saker vi aldrig upplevt tidigare nu ser dagens ljus i Sverige tror jag att de allra flesta är överens om och det är i tider som dessa som styrkan i ledarskapet prövas i grunden.

Innan detta har vi under lång tid betraktat ett hårdnande samhällsklimat där maskerade lynchmobbar skändar svenska flaggan samtidigt som de skanderar rasistiska och nazistiska slagord medan de slår och misshandlar invandrare, homosexuella och andra människor som de inte gillar.

Att detta sker i öppen dager är inte värdigt välfärdslandet Sverige och min övertygelse är att det är den sortens beteende som gjort att även ordningen i riksdagen ifrågasätts och kringgås på det sätt som nu sker.

För mig är det uppenbart varför det sker – Det sker därför att Sverige slitits sönder av årtal av nyliberal politik som medvetet skapat social oro och större klassklyftor.

Därutöver sker det därför att det nuvarande ledarskapet i mitt eget parti och andra partier är oklart och otydligt och även därför att vi socialdemokrater kapitalt misslyckats med att kommunicera vilken sorts samhälle vi vill att Sverige ska bli som ett resultat av vår politik.

Att samhället och samhällsklimatet i Sverige utvecklats så att det vi ser hända idag händer går inte att mörklägga eller bortse ifrån – Snarare är det prövningar som måste mötas genom ett gott och stabilt ledarskap.

Som ledare måste vi våga stå högst upp och längts fram på barrikaderna och visa att vi har kontroll på läget. Dessutom måste vi flytta fram positionerna och våga berätta om vad som gått fel i Sverige och vad vi avser göra för att lösa problemen.

Vi måste våga berätta att skattesänkningar, försvagade sociala trygghetssystem, försämrad arbetsrätt, större klyftor och utanförskap alla är bevis på att nyliberal härskarpolitik sliter sönder vårt land och skapar kaos likt det vi upplever i idag.

Därefter ska vi berätta hur vi genom kraftfulla reformer ska lösa problemen.

Budskapet om varför privatiseringen av offentlig sektor är skadlig måste kommuniceras och motiveras på ett sätt som innebär att alla förstår att den utvecklingen är skadlig och måste stoppas omedelbart.

Därutöver måste vi öppet kommunicera ut vikten av att viktiga reformer genomförs så att vi kan nå målet om ett jämlikare samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsklyftor än dagens samhälle.

Till dessa viktiga reformer räknas ett slopande av dagens arbetsgivaravgifterna till förmån för en produktionsavgift för att säkra sjukförsäkring och pensionsnivåer, reformen om en basinkomst lika för alla som innebär att de flesta av dagens bidrag slopas till förmån för en basinkomst samt vår okuvliga vilja att stoppa storföretagens möjlighet att skatteplanera.

Att stoppa möjligheten att skatteplanera är viktigt för att kunna öka statens skatteintäkter så att skatten sedan i sin tur kan sänkas för de med de lägsta inkomsterna.

Vi måste tydliggöra att valalternativen är begränsade när det gäller samhällsbygget och att alternativen som står till buds endast är två till antalet – Endera det samhälle alliansen förespråkar som är byggt på girighet och egoism eller det samhälle vi socialdemokrater förespråkar som är byggt på kärlek och solidaritet. 

Men mest av allt måste vi påvisa ett stort och modigt ledarskap där vi gör verklighet av det vi säger att vi ska göra – Ett ledarskap som innebär att det råder balans mellan vårt snack och den verkstad som innebär att vi genomför det vi säger att vi ska genomföra.

Den förda politiken likväl som ledarskapet ska vara transparent och tydligt – Något vi uppnår genom att driva en politik som i allt den gör tar fasta på medborgarnas oro genom att åtgärda de problem som är orsakerna till att många svenskar idag upplever osäkerhet, rädsla och en känsla av att ständigt ignoreras av politikerna.

Rätten till ett arbete, rätten till en bostad, rätten till social trygghet, rätten till en god sjukvård, rätten till förutsägbara och schyssta arbetsvillkor och rätten till lika värde för alla människor är de grundbultar i samhällsbygget som måste omfatta alla och inte bara ett utvalt fåtal.

Med mod och dådkraft ska vi visa och staka ut vägen för hur dessa rättigheter ska infrias.

Rätten till ett arbete ska säkerställas genom en massiv satsning på skapandet av nya arbetstillfällen – Främst inom offentlig sektor men även genom kompetensutveckling av de vars kompetens behöver höjas för att möta arbetsmarknadens krav. Därutöver genom satsningar på entreprenörskap och småföretagande.

Rätten till en bostad ska vi säkerställa genom införandet av en Bostadsförsörjningslag – Dvs. den lag som stipulerar att alla landets kommuner måste förse alla med behov av en bostad med en bostad. Därutöver genom att införa amorteringskrav och genom att fasa ut räntesubventioner på bostadslån så att jämlikhet råder mellan de olika boendeformerna.

Rätten till socialtrygghet ska vi säkerställa genom att återställa nivåerna i sjukförsäkringen och a-kassan och genom att öka personaltätheten inom vården, skolan och omsorgen.

Rätten till sjukvård av god kvalitet ska vi säkerställa genom att skrota landstingen och förstatliga all sjukvård så att den fortsättningsvis drivs av staten utan privat inblandning. De besparingar vi gör på att skrota den politiska närvaron i landstingen och på att minska på sjukvårdens administrativa kostnader ska läggas på mer och bättre sjukvård.

Rätten till schyssta arbetsvillkor ska vi säkerställa genom att ge landets fackföreningar större inflytande och genom att kräva svenska avtal och villkor på svenska arbetsplatser oavsett vartifrån arbetstagarna kommer.

Rätten till alla människors lika värde ska vi säkerställa genom att bli bättre på integration av invandrare och de som står långt ifrån arbetsmarknaden samt genom att reformera skattesystemet så att tillräckligt mycket skatter betalas för att klara välfärden och pensionerna.

Gör vi allt detta vilket vi måste göra om vi på nytt vill se ett Sverige fyllt av harmoni, optimism och framtidstro – Ja då har vi återskapat det kärleksfulla Sverige som existerade fram till 1980-talets slut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Gränskontroller inom EU är ett måste.

Av , , 14 kommentarer 1

Efter ett moget övervägande av alla för- och nackdelar med ett resande i EU utan gränskontroller har jag kommit fram till att dessa är nödvändiga för att säkerställa många saker – Bland dem hur länge en EU-medborgare vistas i ett annat EU-land än i sitt eget då det är vistelsetiden i ett land som styr vart man ska betala skatt. 

Med dagens system utan gränskontroller inom EU annat än de som införts för att att hålla koll på invandringen och flyktingmottagandet har inget EU-land kontroll på vilka individer som vistas i landet och hur länge de vistas där.

Den granskning som skattemyndigheten för närvarande utför inom åkerinäringen visar att fusket med just skatter är utbrett bland de företag som använder sig av arbetskraft från andra EU-länder än det egna.

Detta fusk leder sedan till ett ordentligt åsidosättande av regelverket om konkurrens på lika villkor i och med att arbetstagarna i många fall undviker beskattning på sina inkomster samtidigt som staten går miste om arbetsgivaravgifter och momsintäkter.

EU skapades inte för att uppmuntra till skattefusk utan för att göra det lättare för EU-ländernas företag att konkurrera sinsemellan på en gemensam marknad – Ska detta fungera som avsett måste gränskontrollerna återinföras. 

Grundläget i dagens skattesystem är att man ska betala skatt i det land man stadigvarande bor i.

Dessa regler är sedan kompletterade med en lagstiftning som stipulerar att bosättning anses ha skett om man sammantaget vistats i ett land mer än 6 månader under en 12 månaders period – Överstiger man denna tidsgräns ska beskattning ske i vistelselandet och inte i hemlandet.

Av den anledningen är det viktigt för alla EU-länder att veta vem som vistats i landet och dessutom hur länge.

Dessutom är jag övertygad om att ett EU där medlemsländerna alltid vet vem som vistas i landet, varför de vistas där och framför allt hur länge de vistas där kommer att leda till bättre och sundare konkurrens för alla.

Har man som jag grundinställningen att det är respektive lands lönenivåer och arbetsvillkor som ska gälla för arbete i det landet och utgöra nedre gräns om man arbetar i ett annat EU-land än sitt eget blir det än viktigare med gränskontroller mellan EU-länderna.

Idag och då inte minst när det gäller lastbilstrafik och transporter samt inom byggsektorn skulle en sådan gränskontroll hjälpa till att bringa ordning och reda i branscher där fusket är mycket utbrett om man får tro det initiala resultatet av den granskning skatteverket nu genomför bland åkerier som använder sig av utländsk arbetskraft.

Att Skatteverket redan initialt hitta mer än 1.000 chaufförer som fuskar med sin skattehemvist talar sitt tydliga språk – Ett språk som med en mun skriker ut att vi måste få bättre kontroll på hur länge man vistas i ett land.

Således vill jag återinföra gränskontroller mellan alla EU-länder – Dock utan att införa krav på vistelselängd eller visumkrav.

Jag har även börjat komma till insikt om att dagens skatteregler bör förnyas då det gäller vart och hur skatt ska betalas.

Ska vi få detta att fungera fullt ut bör skatt alltid dras i intjänandelandet för att sedan betalas tillbaka när man som arbetstagare bevisat att man betalat skatt i sitt hemland på samma inkomst – Detta styrkt av ett intyg från hemlandets skattemyndighet.

EU ska inte bygga system som uppmuntrar till fusk – Om något ska EU stå för system som skapar ordning och reda, konkurrens på lika villkor och god kontroll på hur resandemönstret inom unionen ser ut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”