Många nyttjar RUT avdragen-inte bara S-toppar

Bra att ledande sossar utnyttjar RUT avdragen. Låt dom få fortsätta med det. En opinionsundersökning som också publiceras idag visar att två av tre vill behålla avdraget. Och hälften av miljöpartiets sympatisörer vill ha kvar RUT. Hur är det med enigheten inom de röd-gröna egentligen.

Det har också visat sig att 70,6 % av de som använder hushållsnära tjänster tillhör den grupp i samhället som SCB kallar låg- och medelinkomsttagare. Så här fördelar sig hushållen som utnyttjar hushållsnära tjänster:

·         22.338 hushåll med en inkomst under 200.000 kr, eller 24,2%.
·         43.134 hushåll med en inkomst mellan 200 – 400.000 kr, eller 46,4%.
·         26.993 hushåll där inkomsten översteg 499.000 kr, eller 29,2%
 
Samtidigt som de rödgröna presenterade sitt vallöfte att ta bort hushållsnära tjänster vid en rödgrön valseger kom alltså de här siffrorna. Det som är intressant i sammanhanget är att de rödgröna – utan att ens ta reda på sanningen¨- i retoriska ordalag talar om att hushållsnära tjänster endast utnyttjas av högavlönade.