JA till Dagreab på Geriatriken

Dagreab på Geriatriken vid NUS ska läggas ned. Igår fick politiker, handikapporganisationer och media information om den nedläggning som ska ske fom 1 februari nästa år. Personalen informerad om denna viktiga verksamhet och vilka konsekvenser som kan uppstå. Återigen blir man förbluffad över att sparförslag läggs på verksamheter som har så stor betydelse för multisjuka äldre och dessutom då vi vet att resultatet av rehabiliteringen givet mycket bra resultat och är säkerligen kostnadseffektiv.

Nu för man över detta ansvar till primärvården och kommunernas hemsjukvård. Med rätta visade personalen att detta kommer inte att bli någon besparing i slutändan. Vi får istället ökad belastning på andra kliniker på NUS som medicin, strokecentra och ortopeden. Och vi skär bort en viktig specialist verksamhet som byggts upp under 20 år och från ansvariga inom vårdutbildningarna framfördes kraftig kritik och stora konsekvenser för deras utbildningar.

Märkligt är också att den styrande majoriteten, socialdemokraterna och Miljöpartiet, inte var närvarande. Det är på snudden av skandal att de inte kommer på dessa informationsmöten utan bara gömmer sig och skyller ifrån sig på ansvariga inom vårdverksamheten. I syvende och sist är det politikerna som har ansvaret för det som sker i landstinget och när information ges så borde verkligen majoriteten vara närvarande och lyssna och ta till sig av konsekvenser om detta beslut blir verklighet.

Det här påminner mig om deras handlande vad gäller neddragningarna i inlandet. man lyssnar inte och utreder inte konsekvenserna innan beslut. Medborgarnas dom över dessa politiker borde bli hård vid valet 2014.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.