Varje dag i vården görs fantastiska insatser

Under dagens fullmäktige har vi debatterat året som gått på gott och ont. Så brukar det vara och att vi från oppositionen tar upp de frågor och problem vi sett i vården under året som gått. Det är ju vår demokratiska möjlighet för att visa på alternativ som kan finnas.

Men vi har ändå under året bedrivit en vård som till stora delar är verkligen god vård för de som fått vård. Jag visade i mitt anförande på allt som görs en vanlig vardag i vården i vårt landsting. Det görs tex varje dag 1 567 läkarbesök i primärvården och på våra tre sjukhus och 2 572 sjukvårdande behandlingar. Bara två exempel på att vår personal gör heroiska insatser trots besparingar, underbemanning,överbeläggningar och ett stressat arbete.

Här följer hela mitt anförande ;

Ordförande landtingsledamöter, media

Ett år går fort. Nu står vi här i talarstolen igen och försöker förklara och reda ut året som gått på gott och ont. Mycket kan bli mycket bättre det tror jag alla är överens om. Men ett är säkert det har gjorts mycket gott för alla som har fått vård i landstinget och personalen har utifrån sina förutsättningar gjort en beundransvärd insats.

 

Det är ju fantastiskt att varje dag vardag som helgdag har det gjorts 1 567 läkarbesök tillsammans på våra tre sjukhus och inom primärvården och 2572 sjukvårdande behandlingar. Och nästan 1000 vårddagar har producerats varje dag. Inom tandvården har utförts 528 behandlingstimmar varje vardag.

 

Allt detta är vår personals förtjänst som trots besparingar, underbemanning och stressig arbetsmiljö varje dag gör heroiska insatser för vård och behandling. Jag vill rikta ett stort tack till all vår hårt arbetande vårdpersonal inom alla yrkesgrupper.

 

Det är också glädjande att vi har Sveriges bästa universitetssjukhus och att våra övriga två lasarett har goda placeringar i jämförelser över hela sjukvårdssverige.

 

MEN som domarna i lets dance ofta säger. Allt är inte bra mycket kunde ha varit bättre. Ekonomin är oroande och ordning och reda i landstinget måste förbättras. HSN gjorde ett underskott på 53 miljoner, VO områdena medicin,kirurgi och regionvård ett underskott på 176 miljoner, primärvården ett underskott på 17 miljoner. Siffrorna talar för sig själv. Och listan på många MEN kan göras lång. Personalkostnaderna var 87 miljoner högre än budgeterat. Där kostnaderna för hyrläkare och sköterskor ökat med 42 procent. Vi ligger i topp i landet då det gäller kostnadsökningen. Och även kostnaderna för vård utanför länet har varit 41 miljoner högre än beräknat.

 

Allt detta är verkligen stora utmaningar för landstinget att komma till rätta med. Det behövs en annorlunda politisk inriktning och helt andra prioriteringar för att lösa detta. Vi står inför ett landstingsval om drygt 120 dagar och det vore på sin plats att dessa utmaningar och den bästa lösningen verkligen fick debatteras inför landstingsvalet för att väljarna med trygghet kan lägga sin röst på det parti som vill säkerställa en rättvis och tillgänglig vård i hela länet. För dagens tillgänglighet trots att det görs så mycket god vård varje dag så är den inte alls tillfredställande. Vi klarar inte att få del av kömiljarden och vi har svårigheter att klara vårdgarantin och till BUP är det rent av nästan katastrof. Detta mina vänner kostar landstinget både pengar och tappade sugar ute i vården hos våra anställda. Som i sin tur leder till stress och försämrad arbetsmiljö.

 

Ordförande centerpartiet är också trots min snälla inledning mycket besviken att folkomröstningen som genomfördes under fjolåret fått så lite utrymme i denna årsberättelse. Det var ju ett rungad stor majoritet för vi som stod på JA sidan för en rättvis och tillgänglig vård i hela länet. 86,4% röstade ja och det var nästan jämnt fördelad över hela länet. Men inte har den rådgivande folkomröstningen lett till några återställare. Och fortfarande ockuperar Doroteaborna på sjukstugan i Dorotea för att få tillbaka sina akutplatser. Akutbilen i Åsele är kvar och nu så försöker majoriteten att skyla över det misstaget med att nu ska ambulansverksamheten ses över. Inlandssjukvården har under fjolåret fått vidkännas svåra och smärtsamma neddragningar och snart står väl också distriktssköterskemottagningarna på tur. Centerpartiet kommer aldrig att acceptera den neddragning som nu skett av inlandssjukvården och inte heller att primärvården får för lite resurser för sitt uppdrag. Vi måste dessutom vända den negativa utveckling som skett även i övriga dela av länet. Det gäller såväl vårdplatsneddragningar och framför allt neddragningar som berör de mest sjuka och äldre.

 

Olle Edblom ( c )

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.