Petter Nilsson(SD)

C, S, 68-vänstern och Svenska Kyrkan

Annie Lööf (C) gick ut i Kyrkans tidning och tydliggjorde bland annat att hon är glad över ökad politisering och ”också att Svenska kyrkan i det mångkulturella samhälle vi lever i nu har en öppen dörr för samverkan och samarbete med andra religioner för att skapa tolerans och öppenhet”, säger Lööf till Kyrkans Tidning.
Även Socialdemokrater – till synes utan klar insyn i Svenska kyrkans befinliga vänsterlutning – skriver i liknande ordalag, även lokalt. Socialdemokraterna bär vidare ett stort ansvar för den vänsterliberala utveckling Svenska Kyrkan har haft.

Svenska Kyrkan har häftigt och i grunden präglats av 68-vänstern. Detta är utgångsläget för Svenska kyrkan, och detta är en stor anledning till ett omfattande medlemstappet Svenska kyrkan erfarit.

Detta har lyfts upp främst av idehistorikern Johan Sundeen i sin bok ”68-kyrkanSvensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989”. Men tycker detta inlägget av Annika Borg(Teologie doktor och präst) är väldigt kärnfullt kring just Svenska Kyrkans nuvarande ideologiska utgångsläge.

Annika Borg lyfter problemet följande genom Timbro:

Antje Jackelén deklarerade redan innan hon tillträdde som ärkebiskop att kyrkan ska bli mer aktivistisk. Som ärkebiskop återkommer hon ofta i krönikor och andra texter till att teologin och tron ska vara politiska. I en av dessa krönikor i Kyrkans tidning sammanfattar hon: ”Vi är politiska – inte därför att partier kallar utan därför att Jesus Kristus kallar”.
/…/
I krönikan i Kyrkans tidning för Antje Jackelén ett resonemang om att de som kritiserar kyrkans allt starkare politisering själva kan ha en politisk uppfattning och därför politiserar kyrkan utifrån. Resonemanget är ett uttryck för en vänsterpolitisk utgångspunkt, nämligen den att allt är politik. Med ett sådant synsätt blir teologi också politik. Men det är inte ur evangeliet denna tanke härstammar, utan ur 68-rörelsens idéströmningar.

Jag har själv skrivit en hel del kring Svenska kyrkans politisering och arbete med exempelvis asylaktivism. Återigen ska kyrkan inte pyssla med politik, men knappast är det kristna ideologiska ideal som gör att man lägger fokus på att utmana den av riksdagen redan generöst förda invandringspolitiken – istället för att fokusera på att hjälpa betydligt fler av de många som behöver hjälp på plats i närområdet.

I realiteten har Svenska kyrkan tyvärr exkluderat många medlemmar med en annorlunda syn än den dominerande vänsterorienterade.
Alla ska känna sig välkomna i kyrkan!

Etiketter: , , , , , , , , , ,

9 kommentarer

 1. Jonsson

  Bra, att du tar upp det här inför kyrkovalet.
  Denna genomgripande förändring av Svenska kyrkan.
  Jag är även missnöjd med att inte kunna byta församling. Jag vill varken besöka Ålidhemskyrkan mer, eller betala kyrkoskatt dit.
  Med krympande medlemstal är det underligt, att man inte får tillhöra valfri församling…
  Jag besöker ju inte gudstjänsten för att lyssna på valpropagandisk predikan emot SD. Eller om församlingens flyktingfokus. Att migranter med utvisningsbeslut kan få kyrkligt stöd i Umeå, är en sak, men inget som behöver framhållas likt aktivism, söndagar klockan 11 inför övriga församlingen.
  Det vore bra att kunna få byta församling.

 2. Maria

  Jonsson; Instämmer med ditt inlägg. Kyrkan måste agera för medlemmarna, som är i behov av kyrkans tjänster (också)!

 3. Håkan

  Jackelen och compani måste ju ha hål i huvudet som krälar för Islam.En politisk organisation som har utrotning av kristna på agendan.Av Löööööööf kan man ju hellre inte vänta så mycket mer av hellre.

 4. Ulf Parde

  Lika glädjande som ovanligt är, att Centerpartiet och Sverigedemokraterna här är överens om en sak -nämligen att nya präster inte ska tvingas till homovigslar. I Lund o Staffanstorp (där Sd administrativt klumpat sig) får man i stället rösta på (fler alternativ finns) bl a Centern. När jag skriver detta hör jag just på radionyheterna att polisen i Malmö spärrat av en synagoga p g a att en väska slängts in på gården. Jag anser att man i bl a Malmö bryr sig för lite om hoten mot judar – kanske för att dessa hot ofta kommer från vänsterextremister eller personer med muslimska rötter.

 5. Brorson

  ”Jesus gjorde inte skillnad på människor. Det ska inte vi heller göra!. Det skrev Maria Kristoffersson, C, på sin blogg 19 aug. Det är en dubbel lögn.
  1. Visste gjorde Jesus skillnad. Men han gjorde inte samma skillnad som den religiösa och politiska eliten.
  2. S och C skiljer verkligen mellan olika medlemmar i Svenska kyrkan. De beskyller ”andra”, utan att precisera vilka dessa är, för att vilja ha en elitstyrd kyrka. Själva vill de att kyrkan ska styras av den politiska eliten i samhället. Inom S har åtskillnaden gått så långt så att kristna socialdemokrater inte får ställa upp för sitt eget parti i kyrkovalet. Man har bestämt att endast medlemmar i den synkretistiska organisationen Socialdemokrater för tro och solidaritet får ställa upp. Synkretism är en strävan att slå ihop två eller flera religioner till en
  enda.

  Vill påminna om att den första ordföranden för denna organisation, när densamma hade antagit detta namn, Peter Weiderud, lämnade Egypten hastigt och lustigt för ett par år sedan. där han varit chef för Svenska institutet. Någon godtagbar förklaring har han aldrig givit, men han blev uppenbarligen utslängd som en säkerhetsrisk, som ett hot mot Egyptens stabilitet genom sitt stöd till muslimska extremister, som förföljer landets kristna minoritet och utför terroraktioner mot Israel från egyptisk mark.

  Den kristna minoriteten i Egypten torde bestå av fler enskilda personer än Sveriges hela befolkning och torde därmed vara den största kristna minoriteten i hela muslimvärlden.

  Jag minns Weideruds uttalande som nyvald ordförande för nämnda organisation ”Vi ska binda upp svansen på muslimerna, som vi har gjort med de kristna”. Detta avslöjar den grova rasismen, som frodas under ytan inom S. För det första ska någon binda upp svansen på någon annan, vilket givetvis är att göra skillnad mellan vi och dom. För det andra såg Weiderud alla svenska muslimer som obildade analfabeter, som inte kunde läsa en text på svenska.

  Resultatet blev naturligtvis att extrema islamister har bundit upp svansen på Weiderud och andra sossar och är i färd med att göra samma sak med hela Svenska kyrkan. Islamister är inga lättlurade dumbommar. De låtsas stödja de synkretistiska strävandena inom Svk, när synkretism naturligtvis är en dödssynd för den som är född muslim. De kan möjligen acceptera synkretism hos icke-muslimer som ett första steg i en process, som leder till att man blir muslim.

  Många Svk-präster verkar vara mentalt förberedda att fortsätta jobba som imamer, om Svk skulle bli ett muslimskt samfund. Som jag skrev i föregående debatt: Om en religion försvinner, kommer någon annan religion i dess ställe. Att stora delar av svenska folket, även etniska svenskar, törstar efter en ny religion, syns det tydliga tecken på i dagens avkristnade Sverige, när allt fler unga människor tror att de är födda i fel kropp och Greta hyllas som en profet, som hotar med straff för människors (klimat-) synder.

 6. Brorson

  Visste du att den fornkeltiska (hedniska) högtiden Halloween, som numera firas som en högtid i det avkristnade Sverige, firas under den dag på året, då de avlidnas själar sökte en ny kropp? Man tände eldar i hem, där barn hade fötts, för att dessa själar skulle hitta rätt. I förlängningen av denna tro, finns naturligtvis möjligheten att en del själar hamnar fel, som att kvinnliga själar förds i manliga kroppar, och vice versa. En majoritet av svenskar, som säger sig inte tro på Gud, tror dock på den mänskliga själens pre-existens.

  Enligt gammal kristendom formas kroppen av själen, varför det helt enkelt är omöjligt att födas i fel kropp. Enligt gammal kristen tro skapar Gud en ny själ för varje befruktat människoägg. Den tro på själavandring, från avlidna till nyfödda barn, som vissa hednareligioner tror på, är just hedendom. Eftersom könet enligt vetenskapen bestäms av kromosomerna och det därför är omöjligt att byta kön, är de ”könskorregeringar” som utförs inom den svenska sjukvården både hednisk vidskepels och vetenskaplig bluff.

  Men visar inte dessa hokuspokuskonster, som utförs inom svensk sjukvård på patienternas egen begäran att svenska folket törstar efter en ny religion, och att
  islam så småningom kommer att ta över som förnuftets och upplysningens religion? Om islam är det, beror ju på vad man jämför med. När ateisten Arthur Enberg, under 1930-talet socialdemokratisk ecklesiastik- (kyrko-) minister inledde sitt korståg mot kristendomen, kunde han nog inte föreställa sig va det religiösa vacuum som sålunda skapades, skulle leda till.

 7. Pingback: C, S, 68-vänstern och Svenska Kyrkan | Pet...

 8. Pingback: S angriper SD:s kyrkovalfilm! | Petter Nilsson(SD)

 9. Pingback: Islamvurmande präst: Sälj en kyrka till Islamiska föreningen i Västerbotten! | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.