Petter Nilsson(SD)

Medborgarskap ska inte komma ur flingpaketen!

Morgonens Livesändning:

Sverige toppar ligan på länder med flest utfärdade medborgarskap per 1000 personer i EU.

Vi har absolut för lågt ställda krav för att bli medborgare idag.

Det här spelar en otroligt stor roll för framtiden. Migrationspakten öppnar upp för att dublinförordningen slås sönder. Att man i stället utökar möjligheten att få sin ansökan prövad i samma stat som en familjemedlem. Då familjebegreppet utökas till att även omfatta t ex syskon. Även annan anknytning till en medlemsstat föreslås kunna bestämma att den staten ska pröva asylsökan oavsett var den ansökan först lämnats in.

Ifall det finns fler potentiella anknytningar till de som söker sig till Sverige, så innebär det att vi öppnar upp för att fler flyktingar inom EU söker sig till Sverige.

Detta tillsammans med väldigt generösa bidrag idag, men inte minst historiskt – vilket innebär att ryktet om Sverige som ett generöst land där man betalar människor att flytta dit.

Ett rykte som bygger på hur vi agerat historiskt. Det vill säga även om vi ändrar vår inställning radikalt, så kommer ändå ryktet leva kvar.

Knappast rätt steg för att få bukt på problemen i Sverige.

SD har arbetat mot detta i EU. Ställningstagandena kring migrationspakten ser dock oroande ut. Bland annat om man ser hur Moderaterna agerar i frågorna. Bland annat Tobé (M) har tidigare i mars i år kommenterat att ”vårt stora fokus just nu handlar om att bistå och hjälpa människor”.
Det gäller att ställa ordentliga krav för medborgarskap snarast!

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,

6 kommentarer

 1. Marko

  Här är grunder på vilka vissa bidrag betalas ut i dagens Sverige.
  Att ha varnat för detta är självklar rasism.
  Att försöka åtgärda detta är såklart rasism.

  https://www.sydsvenskan.se/2022-06-04/malmos-socialsekreterare-ger-vika-for-hot-avslojar-undersokning?utm_content=buffera205c&utm_medium=sydsvenskan&utm_source=tw&utm_campaign=bfr

  ”40 procent av Malmös socialsekreterare har hotats det senaste året, avslöjar en kartläggning. Hoten var så allvarliga att många socialsekreterare gav vika – och gav fördelar till den som hotade. Överfallslarm och livvakter har satts in.”

 2. majorn

  En klok person skrev på den här bloggen för en tid sen att sverige är det första land i europa som blir muslimsktl

 3. Bättre förr

  Migrationspakten verkar skriven av en helt känslokall person/personer som helt skiter i vanligt folk och vill förefalla godhjärtade för att få ha ett toppjobb i FN eller EU och gillas av vissa i makteliten, vars egentliga agenda också förefaller suspekt. Glöm inte att de rikaste miljardärerna snabbt blir allt rikare och medelklassen och de fattiga allt fattigare i den rika världen, dvs S och V:s gamla kärnväljare, sviks mest av alla, medan den miljonärerna och resten av makteneliten hoppas få dela rikedomarna med de rikaste, men får trots allt bara småsummor, lagom för att göra som de rikaste säger. En av de riktigt skrämmande aspekterna är talet om att de som tar emot få flyktingar kan köpa sig fria och överlämna det tvingande mottagandet till de som redan tagit emot många. Grejen är bara att kostnaderna för mottagandet klart har underskattats, men, framför allt är det inte bara en fråga om pengar, det handlar också om att hitta de som helst frivilligt, men även de som mot betalning (lön) gör grovjobbet. Problemen redan med dagens flyktingmottagning i Sverige, är att grovjobbarna blir allt svårare att rekrytera. Lärare är en sån grupp, som är mycket viktiga för integrationen, men som blir ett allt svårare jobb, då de måste ta hänsyn till så många olika sorts kulturer och språk, och ändå göra ett bra jobb för alla. Vården ett annat, med samma problem, men där de kvalificerade personerna inte så ofta står att finna att bland folk från länder med låg utbildningsnivå, och där vården inte får nämnvärt mer skattepengar nu än förr, trots att befolkningen ökat med a 20 % och en redan begränsad läkartid räcker mindre långt, när tolkar dessutom ska översätta allt som sägs. Och polisens resurser är det lika illa med, trots att brottsligheten är större hor många som kommit till landet sedan slutet av 1900-talet, har polisens resurser inte ökat så mycket på den tiden, samtidigt som mer av polisens och domstolarnas arbete går till bekämpande av brott, som inte var brott för 50 år sedan, som prostitution och hets mot folkgrupp. Polisen gör en viktig del av det s.k. integrationsarbetet. Likaledes vill man att de sociala myndigheterna också ska jobba med integrationen, men de verkar inte kunna nå så långt, snarare mest dela ut olika former av stöd. Men trots alla de nämnda gruppernas ansträngningar, så verkar integrationsarbetet gå allt sämre. Det finns många skäl till detta, men ett av flera är t.ex. klanledare och imamer, som ju vill ha sina ”undersåtar” under sin kontroll, både världsligt och andligt, och därför kommer i konflikt med svensk kultur och svenska lagar. Islam är ju som bekant starkare kopplad till politisk och juridik än kristendomen

 4. Kenth

  Ett hån mot oss arbetare som jobbat och slitit och betalat skatt efter ett hårt arbetsliv
  se hur nyanlända kan komma hit och får bidrag…sen få pension bara sådär
  när vi 60-talister som jobbat ett helt arbetsliv och vill få en lugn ålderdom bara
  får gränserna för åldersinträde ruckat uppåt hela tiden.

 5. brorson

  ”Efter ett tips i början av 2020 kunde Pensionsmyndigheten konstatera att fadern avlidit i Rumänien 2001. Men han hade ändå fått cirka 1,4 miljoner kronor utbetalt i garantipension och äldreförsörjningsstöd sedan 2004. Far och son var skrivna på samma adress i Eskilstuna och det var sonen som ansökte om pension för sin far. Sonen hade även dispositionsrätt till pappans konto.” (Nyheter 24)Sonen är nu åtalad för bedrägeri.

  På ett annat ställe läste jag att hälften av de pensionärer, som har utländsk pension, inte anmäler detta till Pensionsmyndigheten, vilket medför att de får för hög pension från Pensionsmyndigheten. Detta får svenska pensionärer betala med sänkt pension i förhållande till vad de annars hade fått. Sverige använd, av utlänningar, som i vissa fall inte ens bor i Sverige, som hela världens socialbyrå ,Andra utlänningar, som kanske har bott en tid i Sverige, flyttar ”hem” till Sverige strax innan de fyller 65. Äldreförsörjningsstödet, som man får om man inte har bott tillräckligt långe i Sverige för att få full garantipension, är nästan tre gånger så högt som försörjningsstödet till en ensamstående socialbidrgtstagare, som inte fyllt 65. Men denna invandring av äldre, ökar behovet av äldreomsorgoch sjukvård för äldre, utan att kommuner och regioner får ölade resurser för detta. Många äldre svenskar nekas nödvändig sjukvård eller blir utskrivna från sjukvården i förtid. Det är rena rama rånet mot äldre svenskar.

  Migrationspakten, som det nu talas så mycket om, är en överenskommelse inom EU om migration,. integration och återvandring i syfte att omfördela asylsökande, så att länder som redan har tagit emot många behöver ta emot färre. Men för Sverige har det tydligen blivit fler. Och nu räkas tydligen att ha en släkting i Sverige som ”anknytning till Sverige”. Förut handlade det om föräldrar och minderåriga barn,

  Ansvarit minister för fusket är Morgan Johansson, som för knappt ett halvår sedan lämnade över migrationsfrågorna till Ygeman, som sedan dess mest lyst med sin frånvaro. Men Morgan är ju fotrfarande ansvarig för lagstiftningen, även inom migrationsområdet. Johansson och resten av regeringen har hårdnackat motsatt sig en nationell folkräkning, som behövs för att få en hint om hur många som egentligen bor i Sverige, och hur många som är folkbokförda i Sverige utan att bo här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.