Petter Nilsson(SD)

Avhumaniseringen inom vänsterkyrkan!

Jag vill börja inlägget med att göra något jag ytterst sällan gör, nämligen rekommendera er att kika igenom den senare delen av SVT:s Svenska Nyheter som handlar om svenska kyrkan och dess ”inkluderingsextremism”.

Kristna tidningen Dagen hade även en ledare om detta tema som skrevs av Frida Park. Jag känner inte henne, men klart är att jag inte delar hennes uppfattning kring huruvida religion är politik. Kommer även ihåg en debatt jag hade med biskop Åke Bonnier på ämnet där han tydliggjorde att hans mening var att allt var politik. Jämför gärna med det gamla 68-vänsterteoremet, ”Allt är politik”.

Min poäng är att kristen tro i sin natur är inkluderande. I skriften erbjuds alla tro och omvändelse. Svenska kyrkan ska därför också vara inkluderande. Det följer av missionsuppdraget, men att inkludera människor på särskilda premisser riskerar att exkludera andra, vilket delvis förklarar kyrkans medlemstapp senaste decennierna. Ett exempel på denna inkluderingsextremism är att lyfta miljöfrågor in absurdum och därmed ideologisera människors tro.

Ytterst är Svenska kyrkan uppbyggd av hennes medlemmar och deras tro. Därför ska den kristna tron också vara i fokus – inte ideologiska spörsmål.
När kyrkans företrädare förespråkar en miljöpolitik som bidrar till de stigande el- och bränslepriser, vilket resulterar i att de med ekonomiskt svaga förutsättningar får det väsentligt sämre.

Vidare innebär den migrationspolitik svenska kyrkan drivit, exempelvis kritik mot språkkrav för medborgarskap, också en sämre välfungerande välfärd – i synnerhet för äldre i Sverige eftersom en mer generös invandringspolitik för med sig större kostnader för välfärd över huvud. Dessutom innebär det mindre pengar för flyktinghjälp på plats genom exv UNHCR.

Det hela går inte ihop och blir symbolpolitik som väsentligen försämrar det dagliga livet för folk; för Svenska medborgare likväl som för de som är på flykt på riktigt.

Därav det anspråksfulla, men främst tankeväckande ämnet i dagens blogginlägg: ”Avhumaniseringen inom vänsterkyrkan!”

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , ,

37 kommentarer

 1. Kenth

  Svenska kyrkan är en av landets om inte största skogsägare.
  Som i allt annat i samhället styr pengar och då omvänds det till
  politik och politiska debatter då alla vill ha sin bit av moder svea.
  Religion som åberopas i vinstsyfte för att tjäna pengar för att smörja
  kråset har inget med jesu lära och religion göra. Tyvärr har samhället
  gått ner sig sen allt började värdesättas i pengar.

 2. Marko

  OT.

  En beskrivning av samhället av idag och kulturkrockar som normalt har dolts i media

  https://www.sydsvenskan.se/2023-03-08/nar-din-mamma-ringer-och-ber-dig-ge-en-okand-man-stryk


  Vad göra? Trösta min son med en glass? Be badpersonalen framföra en ursäkt? Hålla in ett allvarligt snack om hur man beter sig på badet? Dra in månadspengen?

  Nej, inte alls. Nu är det hämnd som gäller, så jag ringer omgående upp min andra, äldre son. ”Kom hit skitfort”, säger jag. ”Ni måste slå den dumma mannen från badet.”

 3. brorson

  Redan är 52 e Kr grundades den kristna kyrkan i Indien. Det kom att dröja nästan 2000 år innan den indisk-katolska kyrkan återförenades med den romersk-katolska kyrkan. Vid ungefär samma tid hade kristna apostlar rängt långt ner i Afrika och grundat kristna kyrkor i bl.a. Etiopien. Den kristna kyrkan var frän början universell, men staten var nationell. Jesus hade ju sagt till de blivande apostlarna ”Gå ut och gör alla folkslagen till lärjungar”. Han sa inte att alla folkslagen skulle skickas till Ultima Thule (romersk benämning på den skandinaviska halvön. Sverige fanns ännu inte,) för att där göras om till postkristna ateister. Vilket den nutida Svenska kyrkan verkar ha gjort till sina båda huvuduppgifter.

  Jag behöver väl inte upprepa att SvK därigenom bereder vägen för islam att ta över Sverige, som första västeuropeiska land med muslimsk majoritet? Där en försvinner, kommer en annan i dess ställe. Det ger religionshistorien många exempel på, även från vårt eget land, under brytningstiden mellan hedendom och kristendom, särskilt i Västergötland, där man nyligen har funnit bevis för kristen mission redan under 700-talet, samtidigt med sociala förändringarm som gjorde att folk slutat tro på de gamla asagudarna .Dessa var ju dessutom dyrka i drift, p.g.a alla dyra offergåvor, som de krävde – många gånger utan avsett resultat.

  ”Käre biskop Olof”. Så inleds ett bevarat brev från den svenska kungen Gustav Vasa, kort före hans död, till den svensk-katolska exi-ärkebiskopen i Rom. Ett märligt illtal från en statschef till en person, som juridiskt sett var en landsförrädare. De två hade troligen varit studiekamrater under de sista åren av 1400-talet vid det då nyöppnade Uppsala universitet. Men det var inte bara för gammal vänskaps skull, som kungen skrev som han gjorde.I brevet beklagar kungen att ”politiken” har fört honom själv och exil-ärlebiskopen på olika vägar.

  Om man närmare granskar kungens kyrkopoltik, ser man hur han drevs att splttra kyrkan, bl-a genom en mordkomplott.”Protestanterna” hade lång framskridna planer på att mörda kungen för att fullborda brytningern med den universella kyrkan, som leddes från Rom- Gustav Vasa hade återupprättat Sverige som en egen nation, men hyste inga egna planer på bryta ur Sverige ur den universella kyrkan. Den svenska kyrkan kunde faktiskt inte bli mer ”svensk” än den redan var. Avståndet till Rom var långt, och fientliga stater låg i vägen, varför många beslut, som enligt reglerna skulle ha tagits i Rom, togs i de svenska stiftstäderna. Dessutom var Vadstena på god väg att bli ledande religiöst centrum i hela Nordeuopa.
  Den romersk-katolska kyrkan kommer aldrig att kunna återetableras i Sverige, om inte svenska katoliker inser detta. Att återetableringen måste knyga an till det kristna arvet eflter den katolska tiden i Sverige, vilken nu brutalt förskingras av den nuvarande Svenska kyrkan. Svenska katoliker vill att Katolska kyrkan i Sverige ska vara en invandrarkyrka, som etniska svenskar inte känner sig helt hemmastadda i. Som en friröligiös sekt. Detta trots att Katolska kyrkan i de s.k katolska länderna ofta varit – och forftarande är – ledande i kampen för nationell självständighet.

  I det nutida Sverige beskylls man för att vara ”högernationalist”, om man anser att kyrkan ska varauniversell och staten nationell, även om nab står långt till vänster i allar ent politiska frågor. Både den politiska debatten och Svenska kyrkan har tagits över av en borgerlig och elitistiskfalskvänster, såsom Villy Hansen och Aftonbladets Anders Lindberberg, som börjde sin politiska bana på ett frikyrkligt läger. Präster i Svenska kyrkan tror sig veta bättre än de verkliga expreterna på sådana frågor, såsom klimat, kärnkraft, nationalekonomi, migrationspolitik och brottsbekämpning. .

 4. Mique

  Svenska kyrkan skildes från staten den första januari 2000 och blev då ett självständigt trossamfund. Högerextrema krafter försöker idag att ta makten över den svenska kyrkan, bland annat genom att vilja styra budskapen i prästernas predikningar, luckra upp prästernas absoluta tystnadsplikt och med tvångsmedel stoppa Svenska kyrkans humanitära hjälp och skydd till papperslösa flyktingar. Jag anser att alla former av religion och vidskeplighet är enbart av ondo, mänsklighetens värsta gissel, patriarkatets instrument för kontroll och makt över kvinnor och barn.

 5. Jonsson

  Svenska kyrkan är evangelisk-luthersk enligt lag. Vad gäller att sprida missionen, så tror jag de gått fel. Det lär väl visa sig också.

 6. leif

  I Norge kallade Regeringen till sig matföretagen när priserna ökat med 7%. Här har dom ökat med 20% och SD gör inget. kommentar?

  Va fan får jag för min röst egentligen?

 7. brorson

  Svenska kyrkan är inget självständigt trossamfund, eftersom verksamheten regleras i lag på ett sätt som inget annat trossamfund. Någon ”skilsmässa” mellan staten och kyrkan har aldrig skett. däremot en ”relationsförändring”, som har gjort kyrkan underställd de politiska partierna -från att ha varit en relativt självständig del av staten. Därför är Svenska kyrkan mer politiserad nu än under statskyrkotiden. Svenska kyrkan blev en luthersk kyrka genom beslut av Uppsala möte 1593. Den kristna kyrkan ska förlåta syndare som ångrar sig, men inte tillåta synden. Svenska kyrkan gör tvärtom.

  Det, som jag skrev om Gustav Vasa, trodde ni inte, förutom att han återupprättade Sverige som självständig nation. Att ledande lutheraner försökte mörda Gustav Vasa. för att han höll staten utanför den teologiska konflikten om Luthers lära, har ni förmodligen inte hört talas om förrän jag skrev det. Men censuren har påverkat även svensk historieskrivning. Kuppmakarna dömdes till döden, men benådades av kungen och fick sin egendom konfiskerad i stället för att mista livet. Därmed undantrycktes den finansiella grunden för deras självständiga teologiska verksamhet, varigenom kyrkan i praktiken blev underställd staten. Vilket de själva hade önskat, men kanske inte just på det sättet.

  Den kristna kyrkan ska i Jesu namn förlåta syndare, som uppriktigt ångrar sig, men inte tillåta synden. Den nutida Svenska kyrkan gör tvärtom och kan därför inte kallas kristen, utan är ett synkretistisk t(ordet betyder religionsblandning) trossamfund, med mycket stora inslag av nyhedendom, såsom förespråkare av penning offer- inte minst av skattemedel – till klimatguden – samt dyrkan av ”tvärtemot-sexualitet” – som religiösa riter.

  Detta kräver en förklaring. De hedniska gudarna var naturkrafter eller människors känslor, som inte kunde förklaras på annat sätt än att de var gudar. Det tydligaste exemplet är åskguden Tor. Tvärtom-handlingar (exempelvis sexuella handlingar, som inte inte ens teoretiskt kunde leda till nytt liv) har använts i många religioner, som symbol för den högsta formen av någonting. Sex mellan män, sågs speciellt i det forntida Grekland, som den renaste formen av kärlek (”gosse-kärlek”).Vilket delvis förklarar den tidiga kristna kyrkans kraftiga fördömande av utlevd homosexualitet, speciellt bland män. Som ett sätt att dyrka fruktbarhets-gudinnan.

  Jag hade själv en animerad diskussion med Åke Bonnier, som då var domprost i Stockholms stift, angående att han hade låtit hissa pride-flaggan ovanför korset på Sankt Jakobs kyrka. Jag ansåg och anser att pride-flaggan ö.h.t inte har med kyrkan att göra, men försökte kompromissa genom att föreslå att pride-flaggan skulle hissas på ett av de lägre tornen (Jakobs kyrka har tre torn), för att korset skulle vara högst. Men även det vägrade Bonnier gå med på. Var det så han meriterade sig för tjänsten som biskop i Skara? Symbolen för människors synder högre än symbolen för Guds nåd: förlåtelsen.

  Jag är inte ovetande om att pride-flaggan för vissa personer symboliserar kärlek och människors lika värde, men i pride-sammanhang (och detta var under prideveckan) symboliar pride-flaggan även sexuella perversiteter och synd- som man inte ens behöver vara kristen eller heterosexuell för att ogilla. Med vilken rätt har Bonnier påtvingat alla homosexuella åsikter, som de inte har?

  Och hur som helst symboliserar pride-flaggan människors känslor och politiska uppfattningar och ska även av den orsaken inte placeras ovanför korset. När sådant sker, har Svenska kyrkan förvandlats från ett kristet till ett nyhedniskt trossamfund. Som dessutom försöker locka till sig muslimer genom att halvt erkänna Muhammed som Guds sändebud och tona ner Jesus som Guds son .Vilket är en förolämpning mot landets muslimer, när de uppfattas som så lättlurade.

  • Mique

   Ange gärna källhänvisnigar till dina besynnerliga påståenden! Dina långa monologer fyllda med sakfel och rena lögner är absolut inte trovärdiga. En fråga, är inte katolska kyrkan världens största pedofilklubb!

    • Mique

     Pride-flaggan var aldrig hissad ovanför korset på Sankt Jakobs-kyrkans torn, eller över korsen på kyrkans två toureller. Det finns ingen möjlighet att hissa en flagga ovanför något av kyrkans fyra kors. Under Pride-veckan i Stockholm 2010 hängde Pride-flaggan över Sankt Jakobs-kyrkans tornräcke. Förövrigt var Stockholms domkyrkoförsamling tillsammans med Oscars församling med och arrangerade Pride Stockholm 2010. Det är upp till varje församling och kyrkoherde att avgöra vad som hängs eller hissas på Svenska Kyrkans kyrkor, det finns inga regler för det. ”Petitesser” är viktiga om man vill framstå som trovärdig i sina påståenden! Källhänvisningar tycks inte tillhöra ditt gebit, snarare faktaresistens, narcissism och aggrevisitet.

     • Mique

      Hoppsan, jag tycks ha blivit påverkad av signaturen ”Brorson” och dennes sidekicks dåliga språkbruk! Jag måste se till att jag dricker mitt kaffe, innan jag skriver kommentarer på Petter Nilssons blogg. Å andra sidan, internettrollen behöver ett lillfinger, då och då, för att kunna överleva.

   • Arbetare

    Att Pride står för perversioner och pedofili behöver man inga källhänvisningar till , det räcker med att se på TV hur de beter sig …

    • kenth

     Det är faktiskt skillnad mellan att vara född i fel kön och att roa sig med att på ett överdrivet sätt klä ut sig och förlöjliga det andra könet.
     Dragshow har inget med att vilja byta kön och leva så.

    • Mique

     Jag föreslår att du slänger ut din TV, det är ju perverst att visa Pride-karnevalen i svensk television!

     • Kenth

      Pride är för dem som lever i fel kön…
      Dragrace är för dem som överdrivet
      klär ut sig…för att vinna ett pris i en tävling
      där det går ut på att vara så överdrivet stylad
      som möjligt i tv-serien.
      Förlöjliga oliktyckande kommer att fortgå så länge
      det finns människor på jorden.

 8. brorson

  Jag vill gärna göra rätt för Åke Bonnier, numera biskop i Skara. Mique-trollet må komma med sina vanliga oförskämdheter, men JAG har aldrig påstått att ÅB har bytt judendomen mot kristendomen för att göra karriär inom Svenska kyrkan.

  Han är visserligen medlem i den judiska kapitalistfamiljen Bonnier, som äger bl.a Dagens Nyheter och Expressen. Men med en judisk far och en kristen mor, har han- helt enligt judisk sed – ärvt moderns religion och alltså fått en kristen uppfostran. Mycket praktiskt. Det är ju lättare att bestämma moderskap än faderskap. ÅB har alltså aldrig varit troende jude. Innan han blev domprost i Stockholms stift, var han kyrkoherde i Lidingö församling i samma stift. Vilket naturligtvis var en klassresa nedåt jämfört med att gå i sina fäders fotspår som mediamogul-. Mig veterligt har han under sin tid som kyrkoherde och tidigare varken sagt eller gjort någonting, som kan förarga ”konservativa” kristna.

  Naturligtvis låter jag mig inte stressas av ett troll att springa till ett bibliotek för att leta fram källhänvisningar till något som jag har läst för flera år sedan. Och vad gäller brev från den svenska kungen Gustav Vasa till en flykting från Sverige till Rom, där påven gjorde honom till ”svensk” ärkebiskop, så torde originalet finnas i Vatikan-biblioteket i Rom. Jag följer debattreglerna för VK-bloggarna. Det får trollet finna sig i.

  • Mique

   Det är enbart inbitna narcissister som uppfattar tillrättalägganden som oförskämdheter. Kan man inte, eller inte vill lämna källhänvisningar, så får man räkna med att ens påståenden faller platt till marken. Lustigt att du föregår dig själv gällande tillrättalägganden, men de genomsyras fortfarande av ZOG-mentalitet och antisemitism. De flesta kommentatorerna på Petter Nilssons blogg, bryr sig inte om några som helst debattregler, även om Petter Nilsson då och då påpekar om dessa.

 9. brorson

  Förre kommunalrådet i Umeå tycker att det är för få krig i världen och vill ha minst ett krig till. Har han tänkt på att talibanerna har fria händer, när andra länder – inte minst USA och Nato, resp Ryssland och Kina. är fullt upptagna med krig och krigsförberedelser mot varandra? Annars hade de ju kunnat använda fredliga hjäpinsatser som påtryckningsmedel, som förhandlingsöppning.

  Inte ens Svenska kyrkan är idag en röst för freden. Det är förfärligt är religionen kidnappas av politiken. I Aftonbladet skriver profeten Anders Lindberg att böneutrop (redan) är en del av den svenska kulturen. I så fall är väl även koranbränningar en del av den svenska kulturen? Samma person kräver att de politiker, som har kritiserat Tegnells experiment med flockimmunitet – som vållat för tidig död för 13.000 svenskar – ska be Tegnell om ursäkt, sedan FHM har ljugit med statistik. De flesta av de 13.000 var ju gamla och sköra och skulle ändå dö inom samma, men senare inom samma tre-årsperiod.

  Medan Hiv / aids härjade som värst i Afrika, kunde man se där en begynnande flockimmunitet mot denna fasansfulla sjukdom. 500 afrikanska prostituerade hade konstaterats blivit immuna mot sjukdomen. Tänka sig, att om man inte fått stopp på epidemin på annat sätt, hade dessa 500 afrikanskor blivit urmödrar till samtliga framtida generationer människor på jorden. Har något liknande hänt tidigare i mänsklighetens historia? Har detta inspirerat Tegnell till hans experiment med flockimmunitet hos den svenska befolkningen?

  Medan Hiv / aids härjade som värst i Afrika med massor sjuka och döda, vilket inte var begränsat till riskgrupperna, var Uganda ett lysande undantag med nästan inga sjuka och döda i denna sjukdom. Förklaringen var att presidenten hade engagerat landets samtliga religiösa ledare – kristna präster och pastorer, muslimska imamer och hedniska shamaner i kampen för äktenskaplig trohet. Svårare än så var det alltså inte att rädda liv.

  Nu angrips samma land av svenska besserwissrar för hårda lagar inte bara mot genuint homosexuella utan mot hela hbtgi-kollektivet. En medelväg hade ju kunnat vara äktenskaplig trohet även inom samkönade par-förhållanden. Men det är ju inte vad pride står för. Tvärtom hånas homopar, som enligt sina förutsättningar vill leva enligt ”hetero-normen”. För många homosexuella är pride-veckan den värsta veckan under hela året, när de inte får vara de, som de vill vara – ”normala” i alla andra avseenden än just partner-valet.

  FHM:s generaldirektör Johan Carksson, som stödde Tegnell, hade drygt tio år tidigare varit aktiv i kampen MOT de smittskyddsåtgärder, som då var avsedda för att bromsa spridningen av HIV. Vi får inte heller glömma hur FHM stoppade förslag från Arbetarskyddsstyrelsen för hindra spridningen av Covid genom anställda inom vård och omsorg. Kan man då kritisera de afrikanska politiker som tycker att de har mer att lära av Uganda än av Sverige?

 10. brorson

  Nää, det är ingen som har dött i skjutvapen våld i Sverige under de senaste månaderna. Det är lögner, som högernationalister har hittat på och planterat även hos ledande vänstermedia som SVT och Aftonbladet för att misskreditera den förra regeringen. Ny statistisk från Folkskojmyndigheten visar tvärtom på en stor underdödlighet under den angivna perioden. Samtidigt meddelas från det stora Partiet att samtliga av partiet utsedda nämndemän fått stränga order att frikänna chefsepidemiologen på Folkskojmyndigheten från brottet vållande till annans död, ifall någon åklagare mot förmodan skulle våga åtala denne. Höga statstjänstemän ska hålla varandra om ryggen.

 11. brorson

  Eftersom diskussionerna om snippa-domen på denna blogg ligger långt bak i tiden, skriver jag här ner några förslag om reformering av nämndemanna-systemet, Domstolsverket har länge krävt att de politiska partierna ska välja nämndemän, som inte är partimedlemmar och att personer, som vill bli nämndemän ska anmäla detta till något parti (vilket är rena dumheter) och att syftet med nyordningen ska vara att sänka nämndemännens ålder (vilket också är rena dumheter), Vitsen med partivalen är ju att de, som välj, ska vara kända som redliga personer av dem som väljer. Och dessutom ska de, som väljs, ha tillräcklig ålder och livserfarenhet, vilket talar mot sänkt ålder.

  1. En nämndeman ska inte själv få välja vilka mål vederbörande vill döma i, utan nämndmän ska utses genom turordningslista före varje mål. En nämndeman, som anser sig jävig ska,, som tidigare vars skyldig att själv anmäla detta och
  stå över till nästa mål.

  2. Dessa listor ska göras genom automatisk databehandling, som även förhindrar att nämndemän, som tillhör samma parti dömer tillsammans,

  3. Ett parti, som försökt påverka en nämndeman att dömas på visst sätt eller kritiserar denne för hur han har dömt, ska fråntas rätten att nominera nämndemän under kommande mandatperiod. Detta ska dock begränsas till enskilda nämndemän, inte till kritik mot domstolen som sådan hur den har dömt.

  4. Före första tjänstgöring ska en ny nämndeman genomgå en obligatorisk utbildning på fyra veckor i juridikens grunder, processrätt, särskilda rättsregler för aktuell domstolsyp, och bevisvärdering, samt en obligatorisk repetions- och fortbildningskurs på en vecka inför varje ny mandatperiod.

  5. Försök görs med att hälften av av nämndemännen vid varje domstol utses av Domstolsverket bland personer, som anmält intresse att bli nämndemän och efter utredning av vederbörandes vandel och lämplighet samt förståelse av språket i lagar och författningar visat lämplighet för uppdraget. Vid fler sökande än behovet ska urval ske genom lottning.

  6, Nämndemännen är en viktig resurs i lagstiftningsarbetet, som är en politisk verksamhet. Nämndemän har ovärderlig insyn i hur domar kommer till, genom att de deltar i de sekretessbelagda överläggningarna bland juristdomare och nämndemän innan besluten fattas,

  • Mique

   Min åsikt är, att män äldre än femtio år, överhuvudtaget ej ska få förekomma som nämndemän i Sveriges tingsrätter. Högerextrema politiska partier såsom sverigedemokraterna, ska ej ha någon möjlighet att utse nämndemän eller nämndekvinnor, då högerextrema personer har en gammalmodig, fossiliserad trettiotalsflummig syn gällande kvinnor, barn och jämställdhet. Det går inte att bygga ett modernt jämställt och demokratiskt samhälle på vad trettiotalsvurmande äldre män tycker!

 12. Marko

  Socioekonomiska orsaker, grunden till tryggheten i vänsterns samhällsbygge är en ideologisk fantasi.
  Vi kan alla se resultatet i dagliga nyheter
  SVT som i åratal tagit upp detta och inkluderat experter vid varje inlägg om brottslighet är nu märkligt knäpptyst

  https://youtu.be/WXUOP7MY_ZE

  • brorson

   Mycket bra föreläsning och analys av Henrik Jönsson. Och det är just därför jag kallar denna elit inom övre medelklassen, exempelvis Aftonbladets Anders Lindberg, som sprider förtal mot fattiga och övriga inom underklassen, att de skulle vara predestinerade att begå brott., för falskvänstern. De är dessutom falsk-marxister. De har lärt sig använda klasskampbegrepp och marxistiska förklaringsmodeller – som de har ställt på huvudet – för att torgföra sina högborgerliga ideologier och den förnäma borgerlighetens klassförakt.

   Teorierna om ”socioekonomiska” orsaker till brottsligheten är uttryck för övre medelklassens klassförakt, elitens fördonar om de mindre lyckligt lottade, som hel- eller halvkrliminella allihopa…

   Numera nattstånden övre medelklassradikalism – inte minst inom sexualitetens område – uppfattas numera som ”vänster”, eftersom de personer, som sprider dessa idéer kallar sig själva vänster. F.d. arbetarbarn, som har gjort klassresor och numera tillhör en högavlönad elit har stulit inte bara vänsterretoriken. Hela arbetarrörelsen har de stulit och tagit med sig på klassresan. Och har därigenom gjort arbetarklassen partipolitiskt hemlös. Förklaringen till SD:s valframgångar är att många tidigare S-väljare hoppas att SD ska bli det nya arbetarpartiet. Tacka falskvänstern för det.

   Man blir inte kriminell för att man är fattig och maktlös. Man blir kriminell för att man vill bli rik och ha makt snabbt och enkelt, inte först efter lång tids hårt arbete – och kanske inte ens då.

  • Kim

   Som förtydligande kan man ju läsa rapporten. Om man börjar med det enkla – slutsatsen, så står det:

   Slutord
   Den samlade forskningen visar att det finns ett samband mellan socioekonomisk bakgrund och delaktighet i brott. Personer från de lägre samhällsskikten har en ökad risk för kriminalitet jämfört med personer från en mer välbärgad bakgrund. Sambandet är svagt, och det går inte att
   förutsäga vem som kommer begå brott utifrån kunskap om personers socioekonomiska bakgrund. Samtidigt visar bland annat svenska registerstudier att det finns en tydlig överrisk att bli lagförd för brott bland i synnerhet individer som kommer från de mest missgynnade socioekonomiska
   familjeförhållandena.
   Även om det saknas en samsyn kring vilka specifika faktorer som samspelar för att öka risken för brottslighet bland personer med en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund, menar flera forskare att indikatorer på bristande socioekonomiska resurser hos familjen under uppväxten, tillsammans med olika riskfaktorer för brott, bör beaktas vid utformande av preventiva strategier. För personer som återkommande begår brott tyder resultaten på att det är viktigt vid utformande av insatser att ta hänsyn till familjesituationen, bland annat familjens resurser, i kombination med risk- och skyddsfaktorer kopplade till andra miljöer samt till lagöverträdarens individuella förutsättningar och behov. På ett mer övergripande plan kan det också vara viktigt att motverka att det sker en koncentration av hushåll med svaga socioekonomiska resurser till vissa typer av bostadsområden.

   Att vissa osakligt gör långtgående tolkningar av rapporten är olyckligt. Om man inte har förmåga att ta till sig hela texten/rapporten kan man åtminstone läsa första meningen i slutsatsen.

   Vi har en alldeles orimligt stor brottslighet i Sverige. Tyvärr är en stor anledning de slapphet vi haft länge och hur vi smutskastat de som velat ta upp problematiken med överrepresentationen från vissa samt problemen du konsekvenser saknas. Att nu förenklat låta pendeln slå helt åt andra hållet (”allt är invandrarnas fel och socioekonomi saknar betydelse”) utan nyansering kommer inte att lösa problemet. Snarare tvärt om.

   • brorson

    Du har rätt, men det motsäger inte det jag skrivit i ämnet. I den politiska debatten sätts alltför ofta likhetstecken mellan statistiskt ”samband” och orsaks-samband. Om gängen rekryterar nya medlemmar i ”utanförskapsområden”, så är orsaken att de kriminella befinner sig just där, och exempelvis inte i fängelse Och alltså inte primärt på föräldrarnas ”socioekonomiska” situation.. Om sociala insatser ska göra någon skillnad måste, måste de som redan har utvecklat ett kriminellt beteende flyttas därifrån. Tack för en genomarbetad och bra analys.

    • Kim

     brorson – kommentaren var inte till dig utan Marko.

     Inte för att han är intresserad av bred fakta som kanske motsäger de egna fantasierna, men ändå….

     • Marko

      Vilken bred fakta?
      Den breda lögnaktiga fakta som spridits i åratal av godkänd media att socioekonomi förklarar allt?
      Den har marginell påverkan, vilket även stycke du citerar säger.
      Sen verkar du försöka hitta på att jag skyller allt på invandrare.
      Det gör jag ej.
      Däremot är detta något som vänsten har ägnat sig åt i åratal, att allt som tar upp annat än socioekonomi är en rasistisk attack på alla invandrare.
      Som om dom skulle vara en homogen grupp där alla tycker och gör likadant.
      Morgan och S har medvetet förhindrat forskning om andra förklaringar, självklart har dom hela tiden vetat att dom ljuger

     • Kim

      Marko – att du inte förstår begreppet säger det mesta. Att inte kunna ta in flera synvinklar ligger precis i linje med vissa politiska partier. Försök polarisera. Hävda att saker är svart eller vitt. Släng ur floskler som enkla svar på svåra frågor. Skrik ”vänster” till alla som försöka nyansera debatten eller som inte exakt håller med blåbruna åsikter.
      En person som har åtminstone medelmåttig förmåga att ta in fakta kan läsa mitt inlägg och rapporten och inse att det du skriver precis bekräftar min poäng. Socioekonomisk bakgrund är inte enda svaret MEN det är en del av orsakerna.

      Din harang om att icke socioekonomisk del skulle vara rasistisk mm är så förvirrad så den inte går att förstå eller kommentera.

      Jag har i många år hävdat och försökt diskutera problematiken med bl.a. invandring och de ökande klyftorna med företrädare ”till vänster”. De har inte varit särskilt mottagliga eller velat/vågat diskutera (snarast kallat mig ”högervriden”), men ändå betydligt mer nyanserade än de blåbrunas ensidiga resonemang just nu. Polarisering var ordet. Enkla svar på komplicerade frågor…

 13. brorson

  Nu vill förre Ume-kommunalrådet starta krig mot Iran också. För att störta regimen och införa demokrati. Han har tydligen glömt Olof Palme och dennes kritik mot försöket att demokratisera Vietnam med napalm. Hur lyckades det? Ska Nato-Sverige skicka soldater till Iran och Afghanistan och hur ska de bidra till dessa länders demokratisering? Vad säger Svenska kyrkan, som gärna (innan frågan blev så känslig som nu) uppträder som militära och politiska orakel? Har fossilfritt stål från Hybrit bättre motståndskraft mot fiendens kulor än konventionellt tillverkat pansar?

  Nu försöker S-ledningen avleda kritiken mot påverkan på S-utsedda nämndemän att tänka på partiets anseende, när de dömer. Tegnell, som måste anses skyldig till annans död, och Löfvén, som – om Tegnell kan anses skyldig till det brottet – måste anses skyldig till brottet skyddande av brottsling, såvida han inte skyddas av något slags politisk immunitet, höjs nu till skyarna som de, som hade rätt. När jag uppgav siffran 13.000 döda i covid p.g.a experimentet med flockimmunitet, så var det i jämförelse med Norge.

  Siffran inkluderar alltså inte dem, som hade dött ändå, om Sverige hade valt samma strategi som Norge. Och ej heller antalet indirekta dödsfall, p.g.a överansträngd sjukvård och uteblivana eller uppskkutna behandlingar av andra sjukdomar. Utan att någon åklagare ens har tittat på skuldfrågan (höga statsjänstemän skyddar varandra), går FHM ut med vilseledande statistik avseende hela treårsperioden, alltså även tiden med vaccin. Ej heller nämns treårsperioden före covid, då många dog i influensa. Därför borde det ha varit färre döda i covid i Sverige före vaccinet än i andra länder under samma period.

  Jag vill här tillfoga ytterligare en punkt till mitt förslag till reformering av nämndemanna-systemet, nämligen att alla försök att påverka nämnde Och män att döma på visst sätt, måste bli straffbara med fängelse i straffskalan. Om påverkan görs av medlemmar i det egna parftiet ska det vara dubbelt straff. S har redan skämt ut Sverige inför hela världen genom att anklaga andra länder för att inte ha politiskt oberoende domstolar. Och nu har det största partiet i Sverige agerat ännu värre än de länderna. Vartill skuldfrågan till 13.000 onödiga dödsfall inte ens utreds av rättsväsendet.

  När jag har föreslagit att hälften av nämndemännen ska utses av Domstolsverket efter egen intresse-anmälan, menar jag att den andra hälften även i fortsättningen ska utses av de politiska partierna. Varför? Nämndemän kan tillföra rättsväsendet värdefulla erfarenheter från andra delar av samhället än rättsväsendet,. Politiskt aktiva nämndemän kan dessutom tillföra lagstiftningen erfarenheter av domstolarnas arbete med lagtillämpningen i praktiken. Det är ju politiker, som stiftar lagarna. Men nämndemännen måste ha en juridisk grundutbildning för att våga hävda egna åsikter gentemot juristdomarna. Alltför många nämndemän vågar inte säga ett knyst av rädsla att göra bort sig. Vilken nytta gör dem då?

  Av ovanstående skäl vore det bättre om blivande justitieminstrar rekryteras bland nämndmän än bland yrkesjurister. Slutligen vidhåller jag min kritik mot sexualbrottslagen efter de ändringar som gjorts efter metoo, att lagen är ett morganskt bländverk för att skenbart tillfresställas den feministiska opionionens krav på fler fällande domar. Enligt min mening borde det målet uppnås genom att ge polisen fler befogenheter och resurser att utreda anmälningar om sexualbrott, inte sänkt beviskrav.

  Hur har då risken för att oskyldiga ska dömas, motverkats? På två ställen i den nuvarande lagtexten, finns följande tillägg gjorda 1918: ”Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till ansvar.” Jaha, vad är ”mindre allvarligt”? Vad säger den socialdemokratiska partilinjen? Ska de S-utsedda nämndemännen fråga sin partiombudsman, innan de dömer?

  • brorson

   Rättelse av felskrivning. Tilläggen gjordes 2018, alltså efter metoo, inte hundra år tidigare. Morgansk lagstiftning: Först bombastiska löften, att nu ska alla män dömas, oavsett skyldiga eller oskyldiga, och därefter ska de frikännas, oavsett skyldiga eller oskyldiga. Men så långt slulle metoo-kampanjmakarna inte orka läsa i de röriga lagtexten? Men om någon metoo-aktivist till äventyrs råkar läsa Petters blogg, vet hon eller han vad som faktiskt står i lagen.

 14. brorson

  Offentliga arbetsgivaren Andreas Lundgren, S, och förbundstopparna inom akademikerorganisationen Saco, som organiserar bl.a. offentliga arbetsgivare, har en märklig inställning till arbete och arbetsmiljö. Man ska uppbära lön, men inte göra jobbet. Men man ska tåla trakassier, hot och utpressning och hålla käft om vad man har utsatts för. För en tid sedan ljög Lundgren om Tidö-avtalet, nämligen att personer, som har permanenta uppehållstillstånd och jobb, ska utvisas. Men så står det inte alls, Tvärtom står det att PUT i flera fall ska omvandlas till svenskt medborgarskap.

  Nu ljuger Lundgren igen om Tidö-avtalet, denna gång genom att citera är Saco-topparnas lögnaktiga debatt-artikel . Lundgren borde ha kontrollerat med Tidö-avtalet för att inte avslöjas med lögner en gång till .Det står i Tidö-avtalet att myndigheterna, inte de enskilda tjänstemän, som kommer i kontakt med ”papperslösa” ska ha anmälningsplikt till polisen och Migratinsverket och ska ha en särskild ordning för detta, Jag har själv svarat på Lundgrens blogg, men det har han ännu inte publicerat: ”Berörda myndigheter bör ha rutiner för detta, bl.a. för att skydda den personal, som kommer i direkt kontakt med brottslingar eller brottsoffer från repressalier för anmälningarna.”

  Det kommer att bli Lundgrens skyldighet som nämndordförande och arbetsgivare att se till att en sådan ordning finns. Men han är tydligen beredd att bryta mot lagen och skylla på underställd personal. Och detta kommer mindre än ett år efter det brutala överfallet på 9-åriga Luna i Skellefteå. Som inte hade skett, om de rutiner, som föreslås i Tidö-avtalet, hade trätt i kraft redan då,

 15. brorson

  Det juridiska språket och fackuttrycken avviker på många sätt både i form och betydelse från vanligt svenskt skriftspråk, för att inte tala om talspråket. Dessutom används fortfarande många latinska uttryck, exempelvis dolus och culpa. Därför pågår sedan en tid ett arbete med att anpassa språket i lagar och författningar till vanlig vårdad svenska. Men detta förutsätter att det finns passande ord i det vanliga skriftspråket. Detta kommer att bli omöjligt, om skriftspråket försämras genom anpassning till ett alltmer ovårdat talspråk.

  Författaren Björn Ranelid har protesterat, med all rätt. Jurister och poliser borde också protestera. Polisrapporter kan bli otjänliga. ”Dom kom och slog dom. Det var dom, som började. Dom slags bara i självförsvar”. Det handlar nu om de (subjekt) och dem (objekt).Ett lika förfärligt exempel är ”vart” (riktning), som kommit att ersätta ”var” (läge). Någon ringer polisen och anmäler en bilstöld. Polisen frågar ”vart såg du bilen senast?” Bilägaren. som är bosatt i Robertsfors, svarar ”Umeå”. Polisen missuppfattar och tror att bilen stals i Robertsfors och är på väg till Umeå. När den i själva verket stals i Umeå och är på väg till Övik.

  Låt det även i fortsättningen vara skillnad mellan skriftspråk och talspråk (speciellt det talspråk som används när talare och hörare vistas i samma rum och höraren kan fråga Vad menar du, de eller dem? Det är alltså BÅDE en fråga om att bevara det svenska kulturarvet och att bevara språkets praktiska funktion.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.