Petter Nilsson(SD)

Etikett: Bosättningslagen

Utmana bosättningslagen!

Av , , 3 kommentarer 26

Har motionerat i kommunfullmäktige, och skrivit en hel del kring att utmana bosättningslagen sedan tidigare.
Endast Sverigedemokraterna vill utmana bosättningslagen. Vilket säger en hel del.

Rimligen vet kommunerna själv vilka förutsättningar man har att ta emot nyanlända. Att staten ska tvinga på kommuner blir inte bra.
När motionen min kom upp så ville övriga partier prioritera nyanlända över de som flyr krigets Ukraina.

SD:s vägledande princip, att hjälpa i närområdet i första hand är väldigt rimlig. Problemet blir när man ser andra partier försöka rättfärdiga sitt agerande.

Ska väl passa på att nämna att moderaterna – i vart fall på sina håll i Skåne – också valt att utmana bosättningslagen.

Välkomnar förstås en principiell ändring från M:s sida kring detta.

Utmanandet av bosättningslagen – och Staffanstorp!

Av , , 4 kommentarer 30

Först: I Umeå ville Sverigedemokraterna utmana bosättningslagen, som enda parti.

Vi sa uttryckligen att Umeå i stället behöver se till att hjälpa de som flytt krigets Ukraina i första hand. Bosättningslagen gäller då inte de som flyr Ukraina.

En av de mer omskrivna lokala i Sverige de senaste veckorna, Christian Sonesson(M) från Staffanstorp. Sonesson som kommunstyrelsens ordförande, valde att (precis som SD föreslog i Umeå) utmana bosättningslagen, vilket resulterade i att migrationsverket beslutade att avbryta anvisningen till Staffanstorp.

När jag föreslog detta i Umeå kommun var samtliga övriga partier för att ge plats åt andraföre de som flyr krigets Ukraina.
Asylsökande från andra delar av världen tyckte man hade större skyddsbehov. Att det var rimligare att hjälpa andra först.
Istället för att hjälpa de som flyr krigets Ukraina.

Folkbladets skribent var ute och cyklade rätt friskt kring frågan efter den behandlades i fullmäktige.
Hon försökte i vanlig ordning koppla debatten till någon slags okunnighet från vår sida – vilket istället väl skyltade hennes egna.

Efter migrationsverkets beslut att avbryta anvisningen till Staffanstorp har vänstermedia reagerat annorlunda.
Nu menar man att de svagaste inte är de som flyr krigets Ukraina. De svagaste är de andra.

Och på den nivån ligger debatten just nu.

Hoppas på en tillnyktring från övriga partier kring detta, även i Umeå kommun.