Petter Nilsson(SD)

Etikett: etniska föreningar

Bidragen som leder till att samhället delas upp efter ras/ursprung

Av , , 7 kommentarer 26

Sverige(MUCF) ger bidrag till en rad etniska föreningar. Alltså föreningar som startat baserat på sin ras/hudfärg/etnicitet/nationalitet. Man visar genom bidrag idag att man vill att samhället delas upp i föreningar baserade på etnicitet.

Föreningar som lägger fokus på en del av befolkningen, utifrån människors etnicitet. Organisationer som bidrar till att splittra Sverige.
Istället för att förenas som medborgare av Sverige, så leder bidragen till föreningarna att människor istället känner att de tillhör en annan nationalitet – fastän man bor i Sverige.
Nationaliteter som ibland är i konflikt med andra, eller har intressen som går mot varandras. Svårligen finns det människor som på riktigt lever i en bubbla och tror att rasism endast är en företeelse hos den onde vite mannen idag.

En av de föreningarna återfinns i en nyhet skriven i bulletin. En artikel jag läste på morgonen. Den föreningen vill att invandrare kvoteras in till riksdagsdagen i proportion till den invandrade gruppen i befolkningen.

Innan du nu – i panik – slänger dig på statistik, miniräknare och komplicerade matematiska formler för att undersöka hur många danskar detta skulle innebära eventuellt skulle komma att infiltrera vår högsta beslutande församling vill jag ändå lyfta mina seriösa, allvarliga betänkligheter i ämnet.

Är man förtroendevald till en församling så ser man efter intressena för de man invalts för. I riksdagens fall är det hela svenska folkets väl.

Länder diskriminerar människor som är inom länder. Ett klart exempel på detta är medborgarskap. Det är inget unikt för Sverige. Medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan dig som medborgare – och staten.
Sverige har emellertid lågt ställda krav för att bli medborgare, och de få punkterna där man i reell mening diskrimineras är rätten att bo och arbeta i landet, rösträtt i riksdagsvalen (ej kommun och region, där till och med statslösa kan rösta),  för att bli polis eller yrkesmilitär och några andra yrkesgrupper.
För att kunna bli vald till riksdagen behöver man vara svensk medborgare.

De som representerar folket i riksdagen ska se efter landet och dess befolknings väl och ve.

Att dela upp människor från ursprungsland och fortsätta med den märkliga mångkulturen kan i värsta fall leda till att människor prioriterar andra etniciteters frågor och intressen istället för att hålla fokus på alla svenska medborgarnas väl.

Att kvotera över huvud är vanvett. Kompetens ska förstås gå först. Men att kvotera utifrån en variabel som utgår från att man är mer främmande från Sverige och vår befolkning är direkt vanvett. Nej. Innan vänsterfolket går igång. Jag angriper inte etniska föreningar tillhörandes nationella minoriteter. Och nej, jag säger inte att varenda invandrare vill Sverige illa.