Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Framtidens kollektiv trafik är inte gratis – Snarare välplanerad och prioriterad!

Andreas Gustavsson skriver i en ledare publicerad i webbupplagan av ETC att vi i Sverige borde införa helt gratis kollektivtrafik som en av åtgärderna för att skapa mindre utsläpp och ett ökat kollektivt resande. Även om tanken är kittlande och sannolikt skriven i all välmening är jag emot en sådan utveckling – Undantaget att den är bra när det gäller barn och ungdomar – Vilket jag framfört i ett tidigare inlägg på min blogg.

Vad vi istället ska göra är att införa ett system som liknar det Zurich i Schweiz använder sig av – Ett system som prioriterar kollektivtrafiken och doserar biltrafiken.

Zurich system innebär att man satt ett tak på hur stor biltrafiken i staden får vara och att denna inte får öka i volym – Detta genom att sätta tak på hur många parkeringsplatser som får finnas i staden – Allmänna, arbetsplatsrelaterade och privata sammanräknat samt genom att i alla lägen prioritera både kollektivtrafikens, gångarnas och cyklisternas framkomlighet framför biltrafikens framkomlighet.

Att kollektivtrafiken ska vara sedan ska ske med eldrivna bussar, tåg, tunnelbanor och spårvagnar behöver jag knappast nämna då detta är en självklarhet – Detta kompletterat med andra fossilfritt drivna bussar och fordon.

De som liksom jag bott och verkat i staden vet att detta fungerar effektivt. De som bor utanför stan använder bilen fram till infartsparkeringarna för att därifrån endera åka kollektivt alternativt ta sig fram till fots eller per cykel. Detta därför att dessa transportmedel i alla lägen är snabbare än den egna bilen.

Zurich med bara ca 360.000 invånare har hela 325 miljoner kollektivtrafikresenärer per år vilket bevisar att det går bara man vill. Politisk dådkraft förändrar beteenden vilket Zurich är ett gott exempel på.

Vägen till en bättre miljö stavas därför inte som Alexander gärna vill framhäva gratis kollektivtrafik – Snarare åtgärder som gör biltrafik och individuell pendling svår och tidskrävande. Det är således denna väg vi ska ta när vi planerar trafikflödena i våra svenska städer – Vägen som försvårar för bilen och individuellt resande till förmån för kollektivtrafik, cykling och promenerande.

Enda undantaget från detta ska gälla barn och ungdomar som ska ha just det Alexander efterlyser – Gratis kollektivtrafik. Att jag vill göra kollektivtrafiken gratis för dessa handlar om att jag redan från början vill lära dem att kollektivt resande är det naturliga resandet – och att egen bil bara ska användas för resande där kollektiva färdmedel saknas eller är undermåliga sett ur ett resandeperspektiv.

För er som vill läsa Alexanders ledare är länken följande: http://www.etc.se/ledare/nu-kraver-vi-gratis-resor-i-hela-sverige

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>