Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Den arbetsrelaterade stressen ska åtgärdas här och nu.

Såhär i semestertider kanske det är lite malplacerat att skriva om arbetsrelaterad stress – Trots det så är det precis vad jag ska göra då sommar och semester ger många ordentligt med ledig tid att både läsa och fundera över det jag vill anföra om hur problemen runt den arbetsrelaterade stressen ska lösas.

I min värld finns bara en lösning – En personalförtätning för att tillse att arbetet delas på fler händer och fötter än i dagsläget.

Att personalförtätning är enda botemedlet mot arbetsrelaterad stress – I vart fall om vi ska bota problemet på lång sikt hoppas jag att de flesta instämmer i.

För egen del har jag dragit den slutsatsen efter att under lång tid studera de studier, rapporter och artiklar som publicerats i ämnet – Artiklar och rapporter i vilka alla experter med en mun anger samma orsak – Att huvudorsaken till arbetsrelaterad stress är den höga arbetsbelastning som beror på underbemanning.

Att Sveriges arbetstagare i dagens tidevarv när vi skriver 2017 som år när vi anger datum ska tvingas riskera sin egen hälsa på jobbet på ett sätt som var helt otänkbart på 1960-, 1970- och 1980-talet kan inte ses som något annat än ett misslyckande från Arbetarrörelsen och från Socialdemokratin.

Misstag är till för att korrigeras och det är precis det jag vill att vi som Socialdemokrater och Arbetarrörelse ska göra – Dessutom göra tillsammans och i samförstånd precis som under vår storhetstid.

I min och förhoppningsvis även i mina socialdemokratiska partikamraters värld ska ingen någonsin behöva riskera sin hälsa på arbete utifrån redan kända faror. Detta innebär för mig att stort fokus måste läggas på att säkerställa personalförtätning inom många yrkeskategorier – Inte minst inom offentlig sektor.

Vetenskapens svar på vad som skapar arbetsrelaterad stress är klart och tydligt presenterad i undersökning efter undersökning och att underbemanning toppar listan är ingen hemlighet.

Därutöver vet vi som ett resultat av omfattande forskning att högt ställda förväntningar, litet inflytande och brist på ledarskap är faktorer som framkallar stress och sjukskrivning med psykosociala skäl som sjukskrivningsgrund.

Fackförbundet Vision har gjort en undersökningar som påvisar att socialsekreterare, kuratorer och psykologer toppar listorna för denna typ av sjukskrivningar tätt följda av präster, förskolelärare och fritidspedagoger.

Undersökningen visar att kvinnor i kvinnodominerade yrken är värst utsatta även om män i kvinnodominerade yrken drabbas av samma sak i högre utsträckning än män i mansdominerade yrken – Att arbetsrelaterad stress drabbar kvinnor i högre grad än män gör därför frågan till en jämlikhetsfråga utöver den hälsofråga den redan är.

Att även privat sektor är utsatt och att kvinnor även där sticker ut mer än män i statistiken gör inte saken bättre.

Svetsare, gjutare och plåtslagare vilket många gånger är mansdominerade accordsyrken ligger i topp i privat sektor. Därutöver påvisas tydligt att kontaktyrken dvs. sådana yrken där man på olika sätt arbetar med att hjälpa eller serva människor är överrepresenterade när det gäller utvecklingen av arbetsrelaterade stressymptom.

Idag när vi skriver 2017 tycker jag att vi som samhälle ska skämmas över att arbetsrelaterad stress förekommer över huvud taget.

Att vi som lever och arbetar idag inte förstår det våra föräldrar som arbetade under den tid jag angivit ovan förstod är häpnadsväckande och för mig ett tecken på att jakten på pengar och ekonomisk framgång gått alldeles för långt.

Som kunniga, välutbildade och bejakande människor måste vi lära av forskningen och sluta se enbart på ekonomi och pengar i det korta perspektivet.

Alla människors väl och ve i det långa perspektivet måste alltid vara överordnat ekonomisk framgång i det korta perspektivet då allt annat är en samhällsutveckling i helt fel riktning,

Att sjukskrivningar kostar pengar och personligt lidande för hela samhället både på lång och kort sikt borde alla inse vilket jag faktiskt tror att de allra flesta gör om de som nu i semestertider tar sig tid att sitta ner och tänka över sin egen och andras arbetssituation.

När vi Socialdemokrater lanserade den svenska samhällsmodellen som mall för samhällsbygget glömde vi i hastigheten bort att prata om den arbetsrelaterade stressen och hur den ska behandlas och lösas i samhällsbygget – Därför ska vi korrigera det misstaget här och nu.

Det misstaget tycker jag därför att vi ska korrigera genom att trakt ut säga att ett samhälle byggt på den svenska samhällsmodellens principer ska vara fritt från arbetsrelaterad stress.

Just därför bör vi göra vikten av personalförtätning och tillräcklig personaltäthet till ett av de stora numren i vårt framtida samhällsbygge enligt den svenska samhällsmodellen och mot ett mer jämlikt samhälle.

Tilläggas ska att undersökning efter undersökning påvisar att vi Socialdemokrater varit rätt ute hela tiden när vi påstår att det är inom den offentliga sektorn den största delen av framtidens arbetstillfällen kommer att skapas.

Det är därför vi säger att merparten av jobben kommer att tillskapas inom offentlig sektor – Detta även om vi i hastigheten glömde bort att säga att de ska tillskapas för att råda bot på underbemanning och för att skapa en personaltäthet som eliminerar problemet med arbetsrelaterad stress.

I min värld finns det därför ingen möjlighet att ducka för att ta till alla tillbuds stående medel för att åstadkomma den personalförtätning som behövs för att få bukt med de ökade sjuktalen med stress och psykosociala orsaker som sjukskrivningsorsak.

Innebär de åtgärderna höjd skatt för de bäst betalda och för de med de största förmögenheterna bör vi aldrig ducka för att höja skatterna om så anses nödvändigt för att lösa problemen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

6 kommentarer

 1. Bergis

  Enkelt! Bara att ändra från ”bör” till ”skall” i Arbetsmiljöverkets regler om psykosocial hälsa på arbetsplatsen.

   • Bergis

    ”Arbetsgivaren bör ta hänsyn till tecken och signaler på
    ohälsosam arbetsbelastning vid tilldelningen.” ”Arbetsgivaren bör redan vid planeringen av arbetet ta
    hänsyn till hur arbetstidens förläggning kan inverka på arbetstagarnas
    hälsa.” AFS 2015:4

    Du liksom jag vet att det är snack och ingen verkstad när föreskriften ser ut som den gör. Det visste också Arbetsmiljöverket när dom konstruerade föreskriften. Dom hoppades ändå på underverk men det bidde en tummetott.

  • Bertil

   Minns hur det var med beredskapsjobb.
   På arbetsförmedling fanns foldrar där det stod skrivet du hade RÄTT till betedskapsjobb.
   Detta var i början på -91
   Sen tog man bordet ordet RÄTT
   Vilket den borgerliga regimen gjorde 91-94 . Därmed försvann betedskspsjobben.

   Beredskapsjobben var bra de hade avtalsenliga löner marginellt mindre än på öppna marknaden.

   Idag gnäller högern på bidragen man kallar t.o.m. Försäkringar som folk inbetalt till för bidrag. D.v.s A- kassa, sjukförsäkring detta är inte alla bidrag som högern vill påskina.

   Det skrämmande är dock att vad man inte vill nämna är alla bidrag man skyfflar över till arbetsgivare och sen även vill sätta arbetslösa i enkla jobb där lönen inte är förhandlingsbar utan det utges i form av bidrag. Sen på det sänkta trösklar.

   Samma sker inom pensionerna istället för höjda pensioner så är det fler bidrag man vill ge,
   Kort sagt högern och Moderater och Centerpartister det är bidragspartier.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>