Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Förslaget till ny förvaltningsorganisation för Umeå kommun bådar gott.

Det är med stor glädje jag läser den artikel i vk.se som handlar om att en mindre grupp politiker med Mikael Berglund (S) som ordförande jobbar för en ny effektivare och direktare politiskt styrd framtida förvaltningsorganisation för Umeå kommun – Därtill en organisationsmodell där förvaltningen har en direkt koppling till respektive nämnds verksamhet.

Vill du läsa artikeln i vk.se hittar du den på följande länk: https://www.vk.se/plus/2341590/politiker-styr-kommunal-omorganisation

I den intervju som hör till artikeln säger Mikael Berglund att Umeå är för stort för att arbeta efter modellen med en gemensam förvaltning för hela kommunen då beslutsvägarna blir alldeles för långa och den politiska styrningen allt för svag – En uppfattning jag delar fullt ut och därtill öppet anfört här på min blogg sedan 2015/2016 många gånger.

Förslaget att förvaltningen ska delas upp i sex separata förvaltningar utifrån de nämnder de hör samman med och ha ordföranden för nämnden som chef över förvaltningscheferna gillas inte av de fackliga som ser detta som en tillbakagång.

Fackets kritik gällde även förvaltningar som har nämndsöverskridande verksamhet och kostnaderna för den nya organisationen samt turordningsregler och oro för det – Något som gruppen redan beaktat genom att i förslaget föreslå att hela kommunen utgör gemensam turordningskrets.

Därtill innehåller förslaget förslag om en central administration som handhar alla funktioner som är kommungemensamma vilket bådar gott vad gäller både funktion och kostnadseffektivitet liksom styrning.

Facket framför även farhågor om att detta skulle leda till ökade kostnader vilket Mikael avfärdar direkt – Något jag tror är helt korrekt då det kommer från honom och den grupp som jobbar med saken.

Min uppfattning är att facket har fel i denna fråga och att vi på inget sätt går emot det facket ska värna och stå för med detta förslag.

Att den nya ordningen däremot begränsar tjänstemännens möjlighet att fatta egna beslut och beslut som inte alltid följer de som fattats politiskt är en helt annan sak – Dock nödvändigt för en tjänstemannaorganisation som har som första uppgift att implementera politiska beslut och se till att dessa efterlevs till punkt och pricka.

Med detta sagt som referens till artikeln i vk.se vill jag härmed addera min egen syn och varför jag sedan länge efterfrågat en tydligare politisk styrning av kommunens förvaltning och tjänstemän.

Anledningen till mina krav på detta står att finna i det som spelats upp gång på gång i media och annorstädes där förvaltningen och dess tjänstemän inte alltid följt de politiska besluten till punkt och pricka så som de är fattade.

Att detta beror på att delagationsordningen varit luddigt skriven eller på något annat spelar mindre roll – Ska vi kunna säkerställa att det politiken beslutar genomförs utan att förändras är det förslag som nu läggs ett måste – Facit till att så måste bli fallet har vi redan.

Med den organisationsmodell som nu föreslås får medborgarna större insyn i kommunens verksamhet samtidigt som politiken aldrig kan hävda att de saknat möjlighet att kunna följa upp sina beslut på ett klart och tydligt sätt.

En starkare politisk styrning av förvaltningsorganisationen direkt underställd varje nämndsordförande och dennes presidium är för mig garanten för att politiska beslut genomförs som beslutat – Därför hoppas jag att införandet av den nya organisationen kan ske i samband med att valet är avklarat.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>