Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Låt oss genomföra århundradets företagsreform snarast möjligt.

I valtider är det värt att upprepa de politiska förslag man lagt mellan valen – För egen del tar jag därför chansen att här och nu upprepa mitt förslag om en progressiv och sedan länge behövd reform på företagandets område som jag döpt till århundradets företagsreform.

Anledningen till att jag vill genomföra en företagsreform är att dagens ordning där vi har andra företagsformer än renodlade aktiebolag spelat ut sin roll nationellt likväl som internationellt.

Dessutom är det ett rättvisekrav att pengar som används för privat konsumtion alltid ska betraktas som lön och beskattas på samma sätt oavsett av om man är egenföretagare eller anställd.

Enskilda firmor är en dålig lösning både för staten och innehavaren då man inte har tillräcklig åtskillnad mellan den privata ekonomin och företagets ekonomi.

Det är oerhört lätt för innehavarna av enskilda firmor att råka ut för en obehaglig överraskning när man i slutet av året upptäcker att storleken på den slutliga skatten för för verksamheten blir betydligt större än man trott.

Jag påstår på inget sätt att de som driver enskilda firmor skulle vara vårdslösa eller okunniga - Tvärt om så är de minst lika kunniga som de som driver aktiebolag och problemet är inte bolagsformen i sig utan det faktum att regelverket för beskattning av enskilda firmor och handelsbolag är krångligt och otydligt jämfört med det regelverk som tillämpas på aktiebolag.

Företag som inte drivs i aktiebolagsform har ett annat redovisnings- och betalningssystem för hur skatter ska betalas än aktiebolag vilket gör det svårare att säkerställa att de verkligen betalar rätt skatt.

Att detta blir svårare är avhängigt av att det inte är klart och tydligt hur stor del av intäkterna som i slutändan kommer att betraktas som lön och att företagaren därför kan lockas att använda de pengar som ska betala i skatt till andra ändamål än skattebetalning.

En annan skillnad och orättvisa mellan aktiebolag och enskilda firmor är att bankerna nästan undantagslöst alltid tar en extra säkerhet i villor, bostadsrätter och andra tillgångar när de lånar ut pengar vilket gör att man förutom att man förlorar sina pengar vid en eventuell konkurs även förlorar hus och hem.

En annan baksida med dagens system är att det är svårare för lagstiftaren att hålla koll på vem som i slutändan äger ett företag.

Trots att det finns lagstiftning som säger att ett företag (juridisk person) i slutändan alltid ska ägas av en fysisk person finns det många fall där aktiebolag ägs av kedjor av handelsbolag, kommanditbolag och andra aktiebolag utan att en fysisk person kommer in som ägare i kedjan.

Detta gör att det fuskas med både skatter och med kontroll av de likviditetskrav som styr när ett företag blir likvidationspliktigt. En klar åtskillnad mellan privat ekonomi och företagets ekonomi är därför att föredra – Med en sådan åtskillnad blir det lättare att bygga ett jämlikt samhälle.

En värld där vi bara har aktiebolag och ekonomiska föreningar som företagsform att förhålla oss till medför dessutom det goda med sig att vi när vi debatterar skatter och avgifter klart kan skilja på fysiska och juridiska personer.

Med en sådan åtskillnad behöver vi inte ta hänsyn till om en människa är företagsägare eller inte vilket gör det enklare att ändra skattelagstiftningen vid behov.

Dessutom blir vi av med den gråzon som innebär att man istället för att vara anställd i ett bolag arbetar som konsult åt densamma för att undgå skatt och arbetsgivareavgifter.

Om alla bolag är aktiebolag spelar det ingen roll om man är anställd eller konsult då alla yrkesarbetande för sin förvärvsinkomst avsedd för privat konsumtion nu är att se som löntagare. På detta sätt får staten in arbetsgivareavgifterna för all ersättning som utgör lön för privat konsumtion.

När möjligheten att betala ut förtäckt lön på annat sätt än som lön stoppas blir samhället mer rättvist – Därför ska reformen genomföras och alla bolagsformer förutom aktiebolag skrotas.

Ett genomförande av århundradets företagsreform innebär att Sverige blir likställt med större delen av världen då de flesta länder bara har aktiebolag som företagsform i form av privata aktiebolag med ett aktiekapital från 2 kronor och uppåt samt publika aktiebolag vilka är de som är listade på aktiebörsen.

Samma sak ska vi därför införa i Sverige – Genom att tillåta ett aktiekapital med start på 2 kronor och uppåt i aktiekapital kan vi ersätta alla andra företagsformer med aktiebolag utan att göra det dyrare och krångligare att starta företag.

Några av vinsterna med detta blir:

 • Att det blir en klar åtskillnad med fysisk och juridisk person.
 • Att alla skattepliktiga personer alltid betalar inkomstskatt på sin lön oavsett av om man är anställd eller egen företagare vilket gör att begreppet FA-skatt försvinner.
 • Att det blir rättvisare och enklare att förstå företagandets villkor då lönen man tar ut för eget bruk alltid ska beskattas på samma sätt som om man vore anställd i ett bolag man inte äger.
 • Att alla aktiva aktiebolag är samlade i ett och samma register gör det lättare att kontrollera att de har en giltig skatte- och momsregistrering samt att kontrollera vem som äger företaget.

Dessutom ska lagstiftningen som gäller efter genomförandet av reformen innehålla regler som förbjuder banker och finansinstitut att ta säkerhet i personliga tillgångar för ett företags räkning.

Banker ska även fortsättningsvis tillåtas ta personlig borgen för lån som investeras i företag i form av aktiekapital – Bankens rätt att därutöver ta extra säkerhet hos företagets ägare för lån till företaget från ska stoppas.

I nästa steg ska bankerna om ett företag vill låna pengar ta säkerhet i företaget och inget annat.

Det är hög tid att bankerna återgår till att fungera som banker och ger lån utan att ha flera lager av hängslen och livremmar för sina lån. Dessutom är det hög tid att de börjar göra sitt jobb genom att lägga mer tid på att göra korrekta riskbedömningar för sin utlåning.

I den bankreglering som jag tidigare föreslagit vill jag ha en återgång till full kapitaltäckning för alla bankens lån genom eget kapital, obligationer och räntepapper. På detta sätt vinner vi att bankerna slutar med sin spekulation och återinvesterar vinsterna i verksamheten istället för att dela ut dem till ägarna i de proportioner som görs för närvarande.

Kontentan av förslaget är glasklar – Alla människor ska för den del av inkomsterna som används till privat konsumtion vara löntagare oavsett av om man äger företaget man jobbar i eller inte. Privatinkomsten ska vara helt neutralt skattemässigt oavsett av om man driver eget eller jobbar som anställd.

Jag vill dock att mindre aktiebolag med omsättningar under X kronor precis som idag ska få behålla de lättnader de har vad gäller kravet på revisor mm.

Dessutom vill jag för privata fåmansägda aktiebolag införa en mekanism som gör det förmånligare att dela ut pengar till ägarna ju fler människor jag anställer i mitt företag.

För detta ska det finnas en koppling mellan antalet anställda, lönesumma och omsättning med en formel som gör det lönsamt att utöka verksamheten och anställa så många som möjligt i sin verksamhet – Precis som idag ska det finnas begränsningsregler som hindrar missbruk av denna möjlighet

Att detta inte redan genomförts är förvånande – Därför är det dags att Sverige gör som resten av världen och renodlar företagsformerna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

13 kommentarer

 1. Leif Andersson

  Det vet du väl hur det är med svenska politiker. De anser sig alltid veta bäst och att ta intryck från hur saker hanteras i övriga västvärlden ignoreras totalt.

 2. Bertil Lund

  Må säga Anders du skriver mycket.
  Men! Du är noggrann.
  Det du skriver är fanken i mig välformulerat uppdelat i stycken
  Sällan stavfel och du har åsikter och egna lösningar.

  Det är tragiskt bara du ägnar tid ät attsvara lengräddade typer som Alexander. Vad ger det?
  Inser du inte han är ute för att sabotera så verkliga debatter och sakliga åsikter och lösningar sätts dimridåer för.

  Du måste rensa mera och ta in de som vill nåt har åsikter, gärna lösningar o.s.v.
  Inte de som enbart vill förstöra.
  Du förlorar på det.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag gör mitt bästa Bertil och att leva upp till de löften jag givit när det handlar om huruvida jag ska svara eller inte är för mig en hederssak och något jag kommer att fortsätta att göra.

   Vad gäller Alexander så kastar jag rätt många av hans kommentarer direkt i papperskorgen och varnar honom skarpt när han frångår ämnet och försöker avleda uppmärksamheten.

 3. Fredrik

  Ett problem. Detta finns inte som förslag hos socialdemokraterna inför valet 2018, det är inte diskuterat i ledning eller i kongress – så, som vanligt är detta något du får fortsätta drömma om. Håll fingrarna för 2022 Anders.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du har helt rätt i att mitt förslag inte finns med som förslag innan valet Fredrik men det innebär inte att det behöver fortsätta att vara så när valet är över.

   Reformer behöver inga val för att genomföras och ett förslag som detta behöver inte heller ett kongressbeslut för att bli verklighet och realpolitik.

   Partiledningen är medveten om förslaget och min övertygelse är att det kommer att övervägas av den anledningen att förslaget är bra och därför att förslaget löser många problem runt företagande och den beskattning som därtill hör.

 4. Björn

  Hmm..
  Jag startar ett aktiebolag med 100 kr i aktiekapital. Behöver investera 200 000 kr i maskiner och ett mindre lager förbrukningsmtrl.
  Hur ser den bank ut som är villig att låna ut dom pengarna till mitt företag? Min säkerhet är endast 100 kr i aktiekapital, och personliga tillgångar skulle inte vara möjliga att använda som säkerhet för ett lån enligt ditt förslag.
  För du kan ju inte mena att jag ska låna 200 000 kr för att öka aktiekapitalet, och sedan förbruka densamma och köpa maskiner och mtrl?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns många sätt att lösa det problemet på Björn – I andra länder skiljer man på aktiekapital och det som på engelska kallas ”paid-up capital” vilket är ägarens pengar satsade som rörelsekapital i bolaget.

   Man kan endera gå den vägen alternativt låna pengarna Björn eller så gör man som du föreslår och höjer aktiekapitalet och plöjer ner det i maskiner vilket inte är ovanligt även idag.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har inte ändrat något alls i min text Björn – Det gör jag aldrig annat än om jag eller någon annan skulle upptäck ett rent stavfel.

     • Björn

      Då ber jag tusen gånger om ursäkt Anders, mitt fel som läste men inte förstod.
      Ska bättra mig innan jag kommenterar nästa gång :)

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Alla kan vi fela och/eller missförstå Björn då det är mänskligt. Därtill är det stort att erkänna det och be om ursäkt för saken – En ursäkt jag självfallet accepterar rakt av.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>