Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Så blir socialdemokraterna ett parti som attraherar 40-45% av väljarna.

Det är helt klarlagt att vi socialdemokrater behöver göra en ordentlig vänstersväng med vår politik för att på nytt återvinna förtroendet från LO-kollektivets väljare och för att få förtroende från våra gamla kärnväljare och från de yngre väljarna som röstar för första eller andra gången.

Jeremy Corbyns förändring av brittiska labour som inneburit en återgång till det som historiskt varit traditionell socialdemokratisk politik gillas skarpt av Storbritanniens väljare och är ett bevis på att den vägen är rätt väg att gå framgent för att återskapa läget där S på nyttt är ett parti som attraherar 40-45% av Sveriges väljare.

Att ungdomarna är den grupp som stödjer labour mer än andra är mycket upplyftande och visar att en vänstersväng politiskt är rätt väg att gå då dessa förstagångsväljare röstar efter övertygelse snare än efter slentrian och tradition.

Att unga väljer labour och Jeremyn Corbyn har en enda förklaring - Jeremyn Corbyn är trogen Labours ideal samtidigt som han genom att vara otrogen vad gäller metoderna som används hittat vägar att förklara labours politik på ett sätt som väljarna kan förstå och relatera till i sin egen vardag.

Framgången för Corbyn och brittiska labour visar att traditionell socialdemokratisk politik aldrig blir omodern.

Att unga röstar för socialdemokratisk politik som syftar till ökad jämlikhet och mindre klyftor inger hopp om en betydligt ljusare framtid än många vågar drömma om – Därtill om hopp att dagens unga är villiga att lyssna och lära av de politiker som likt Jeremyn Corbyn var med när socialdemokratisk politik firade triumfer över hela Europa.

Min tro är att brittiska labour i samband med nästa val kommer att utgöra ett reellt hot mot tories – Så stort att labour under Jeremyn Corbyn vinner valet och näste brittiske premiärminister heter Jeremyn Corbyn.

Vad kan vi lära av brittiska labours framgångar?

Den första och viktigaste läxan är att människor är trötta på nyliberal politik och ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor där den rike blir rikare på den vanlige medborgarens bekostnad och att det är därför de i desperation och för att demonstrera sitt missnöje gentemot de politiker de anser svikit dem röstar på partier som SD vars politik är dålig för folkflertalet.

Därtill är människor trötta på att företag ska diktera människors levnadsvillkor och att företag och dess ägare likt idag själva ska kunna avgöra hur mycket skatt de vill betala och vart den ska betalas.

Slutligen så är människorna trötta på att de sociala trygghetssystemen rustas ner i syfte att sänka skatterna för de redan välbeställda.

Vändningen och tilltron till traditionell socialdemokratisk politik ökar starkt i Storbritannien och för mig är det en självklarhet att samma utveckling kommer att bli fallet i Sverige om vi socialdemokrater tar bladet från munnen och återvänder till den sorts socialdemokratiska politik som utgör våra rötter.

Av den anledningen bör vi göra höger/vänster frågan till vår viktigaste fråga och aldrig tveka att lyfta upp skillnaden mellan höger och vänsterpolitik varje gång tillfälle ges.

Genom att slå in på samma väg som labour och Jeremyn Corbyn kommer svensk socialdemokrati att stärkas av den enkla anledningen att traditionell socialdemokratisk politik som strävar efter att bygga ett jämlikare samhälle med bra välfärd och trygga sociala trygghetssystem gynnar flest.

För att lyckas med de föresatserna måste vi koncentrera oss på att lansera de reformer som gör att människor på nytt känner att socialdemokraterna finns där för dem och deras bästa.

För mig innebär det att vi socialdemokrater framgent ska jobba för att stärka fackföreningarnas inflytande över arbetslivet så att anställningstryggheten stärks och så att arbetsvillkor och löneutveckling leder till ett jämlikare samhälle.

Därutöver ska vi jobba med de stora och banbrytande reformer som gör människors liv bättre – För mig är de två viktigaste av dessa reformer att ersätta arbetsgivaravgifterna med en produktionsavgift som utgår även vid maskinell tillverkning för att säkra de sociala trygghetssystemen.

Den viktigaste och mest banbrytande reformen är dock införandet av en livslång basinkomst lika för alla från 18-års ålder på 10.000 kronor netto i dagens penningvärde som en ersättning för de flesta av dagens bidrag för att ge människor frihet att själva styra över sina liv.

Med en basinkomst på plats kan vi dessutom sänka arbetstiden från 8 timmar/dag till 6 timmar/dag även om sänkningen av arbetstiden sker med en sänkning av inkomsten i samma grad.

Det är så vi bygger ett jämlikare Sverige för alla och det är så vi återgår till den sorts politik som var ett socialdemokratiskt signum fram tills dess nyliberalismen fick genomslag även i den socialdemokratiska politiken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

29 kommentarer

 1. Nils Lindholm

  Det vi vet från årets val o även tidigare val är att S vinner stort i no-go-zoner 50 – tror rent av uppåt 80% så kravlöst bidrag är nog grejen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi ska inte ha några kravlösa bidrag Nils utan i stället ställa krav vilket jag skrivit om i många inlägg och som numera är S officiella inställning i frågan.

 2. Bertil

  Utan symbiosen med arbetstagarnas fackförenigar är sossarnas fall utan botten.
  Man måste stå upp för arbetstagarnas rättigheter, en politik där bara skyldigheter på arbetsmarknaden gäller är rå högerpolitik.

  Åtgärd: symbiosen fack a-kassa måste skapas igen.
  Låglöner måste stärkas vilket påverkar alla utom höglöner. Nu sänks låglöner som därmed ger utrymme för högre höglöner vilket därmed ökar klassklyftor.

  Sjukförsäkring, offentliga löner måste man kämpa för. Skatt på avkastning måste tas ut i större omfattning över 40 miljarder har förlorats på nuvarande reform gällande ISK, KF.

  Bostäder måste byggas efter behovet inte efter byggherrars sug efter vinster.

  Joo! Det finns mycket att göra sen måste Sverige och Svenskar värnas och invandring minska plus att invandrarna ska tala Svenska fort som attan bära vettiga nordiska kläder och inte se ut som om de går i pyjamas eller är klädda som bovar.

  Skulle vi Svenskar gå ut på stan i pyjamas då skulle vi buras in för förargelseväckande beteende.

  De som kommer hit ska respektera vår kultur ich sed. Allt det sistnämda är för slappt och det gör att SD får luft.

 3. Bergis

  Fem saker ni behöver göra för att ta tillbaka väljare.
  1. Ta inte emot fler migranter än Sverige förmår att integrera. Höj istället pensionerna för fattigpensionärerna ordentligt.
  2. Ta bort överindexeringen av bensinskatten tills folk har hunnit ställa om.
  3. Låt inte LO tillsammans med Socialdemokratiska politiker bestämma
  hur fackföreningarna ska styra avtalsförhandlingarna.
  4. Sälj inte ut allmännyttan.
  5. Rör inte arbetsrätten och rätten att strejka.

 4. Erik

  Mindre av budgettak och mer klasskampspolitik.Fingerpekande mot eliten och vips har vi en socialdemokrati med egen majoritet. Allt åt alla och våra 180 miljardärer betalar notan.

 5. erot

  Basinkomst? 6-timmars arbetsdag? Tror du att dom som byggde upp sverige jobbade korta pass?
  tvärtom dom jobbade nog 10-12 timmar. men det är klart att 6 timmar passar lata kommunister väl

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Världen har förändrats mycket sedan dess och i- en verklighet där fler och fler arbetstillfällen ersätts av maskiner och robotar är vägen med en basinkomst och en arbetstidsförkortning med tillhörande lönesänkning vägen att gå i bygget av ett jämlikare samhälle där alla människor har lika värde erot.

  • Bertil

   Svar till sign: erot.
   Tidigare så fanns inte mängden maskiner datorer robotar utan allt skulle göras med fysisk handkraft.

   Så är det inte idag vi har gått från den fysiska arbetskraften till den Mentala arbetskraften.

   Kapitalet avkastning beskattas knappt och frukterna av det används till att införskaffa maskiner till företag så människan kan avskedas eller undvika anställas.

   Produktionen av materiella ting har gått från slitsamma jobb till att maskiner spottar ut mängder av prylar.

   Det som nu behövs är de som via skarpa hjärnor utvecklar maskiner servar dessa och jobben göra allt mer av maskiner ich en elitarbetskraft.

   Att stappla virke på ett sågverk behövs inte sånt gör maskiner. Att åka med en sopbil och tömma soptunnor göra av en maskin.

   Kort sagt vi måste fundera i nya banor
   Ska vi ständigt avskedas skapa nya jobb fler företag och plundra jordens tillgångar än snabbare.
   Eller ska vi ta tillvara teknikens robotarnas förmåga låta dessa jobba kräva lön till robotar som vi sedan använder för att fördela de samlade resurserna så ekonomiskt jämlikhet närmar sig.

   Det är ohållbart att människan ska jobba som vi nu glr när vi utkonkurreras av robotar och avancerad teknik. Istället bör vi ägna oss åt att ta hand om varann via gemenskap och hänsyn inte minst med vård stöd.

 6. Fredrik

  En vänstersväng betyder att ni tar röster från V. Det finns fler röster i LO-kollektivet till höger faktiskt, i alla fall enligt den senaste valundersökningen. Är inte SD näststörsta parti inom LO-kollektivet? Så åter igen, hur ska du vinna dem genom en vänstersväng?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   En vänstersväng betyder att vi tar tillbaka de röster som försvunnit till SD och andra partier Fredrik och att LO-kollektivet på nytt sluter upp bakom S för att säkra politiskt inflytande.

   • Jonny Disenfeldt

    ”En vänstersväng betyder att vi tar tillbaka de röster som försvunnit till SD”

    En nyligen publicerad undersökning visar ju att det blir svårt, de väljare som bytt parti och gått över till SD är minst benägna att byta tillbaka.

    SD har de trognaste väljarna av alla partier…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Till att börja med har jag aldrig påstått att det skulle bli lätt Jonny utan bara att det är fullt möjligt med rätt sorts politik som involverar människor på det sätt jag beskriver i inlägget.

   • Fredrik

    Jag frågade HUR? Lär dig läsa Anders.

    Ditt svar på min HUR-fråga är inte svar på min HUR-fråga.

    Att enbart konstatera att en vänstersväng i politiken ger den effekt du säger att den ger är inget svar. Det är inte heller en sanning bara för att du påstår det. Så åter igen HUR?

    Fler i valet 2018 sätter etiketten ”högerväljare” på sig än något val förut. Över en fjärdedel av väljarna i SD säger sig vara ”höger”, men majoriteten ”mitten” hur ska då en vänstersväng hos S ge rösterna tillbaka från SD?

    Det är förvånansvärt att du inte kan konkretisera det. Faktiskt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Hur beskriver jag i detta inlägg och i många andra inlägg jag skrivit tidigare och därtill tillsammans med varför Fredrik.

  • Jonny Disenfeldt

   Och nu börjar labour att tala om löntagarfonder för företag med mer än 200 anställda … tror inte det blir en säljande ide bland engelska väljare …

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Det återstår att se vad Labour gör och inte gör i UK Jonny men min tro är att de kommer att vinna regeringsmakten i UK vid nästa val.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   S har allt att vinna på en vänstersväng Krister även om jag förstår att du fruktar en sådan därför att det på nytt skulle göra S till ett parti som samlar 40-45% av väljarna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Antar att du med det menar att du har slut på argument vilket accepteras fullt ut från min sida Krister.

   • Krister

    Nej, det var en lång text innan SLUT som försvann.
    Men det stod bl.a att S kan aldrig växa tilll samma
    storlek som förr pga massor av orsaker. Bl.a att
    människor ser sig inte som arbetare utan som
    medelklass eller tjm i större grad nu. Arbetarrörelsen
    blir inaktuell och SD har dessutom kommit fram och
    tagit röster. 25-30 % möjligen. Man ser också invandringen
    som ett problem, ett konstant problem.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Till arbetarrörelsen hör de traditionella arbetarna organiserade i LO samt de flesta tjänstemän under chefsnivå samt merparten av Sveriges småföretagare Krister och att S på nytt kan bli ett parti som attraherar 40-45% av väljarna med rätt sorts politik råder det inga tvivel om.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>