Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Är det värt priset att genomföra kommunala upphandlingar för förbrukningsartiklar?

Detta inlägg har i sak inget att göra med den debatt och process som pågått runt upphandling av tjänsterna för glas mm. – Detta därför att embryot till mina synpunkter byggts upp under lång tid i min tankevärld runt politik.

Som jag ser saken finns det stora brister i hur vi som kommun agerar efter det att en upphandling är slutförd och efter det att vinnaren i upphandlingen är utsedd – En brist i form av att kommunen även efter avgjord upphandling många gånger fortsätter i gamla hjulspår och fortsätter att handla av samma leverantör som innan upphandlingen trots att resultatet av upphandlingen säger att man numera ska handla hos den vinnande entreprenören.

I och med det så väcks i vart fall hos mig frågan varför vi gör upphandlingen överhuvudtaget då avsikten att följa dess resultat inte är direkt tvingande för den som ska göra inköpen?

I grunden är upphandlingar av förbrukningsartiklar ett bra sätt att hålla priserna nere för kommunen och dess medborgare genom att säkerställa att förbrukningsartiklar, varor och externa tjänster köps av den entreprenör som totalt sett lämnat det lägsta anbudet på det som ska upphandlas.

Det är när tjänstemän och andra befattningshavare med inköpsrätt som sedan praktiskt ska sköta uppgiften att göra inköpen felen begås och nyttan av upphandlingen går förlorad.

Att göra inköpen hos andra leverantörer än hos den som vunnit upphandlingen är enligt mitt sätt att se på saken fel – Har kommunen gett rätten att t.ex. leverera alla däck till kommunens fordon till en specifik leverantör så ska detta avtal hållas till punkt och pricka annat än i de undantagsfall som kan motiveras med akuta åtgärder för att undvika ett stillestånd.

Det är när de som gör inköpen använder sig av andra leverantörer än de som vunnit upphandlingen är som saken går fel!

Den slutsatsen baserar jag på många faktorer men mest av allt på slutsatsen att kommunen i slutändan torde får betala mer än smakligt för sina inköp när kostnaderna för inköp och kostnaderna för upphandlingen sammanräknas än vad som varit fallet om upphandlingen aldrig genomförts.

Därtill skapas indirekt en grogrund för osämja mellan näringsidkarna och kommun i och med att inköp kan göras utan att beakta upphandlingens resultat vilket jag ser som förödande för den framtida utvecklingen och för samarbetet mellan kommun och leverantörer.

Att en vinnande entreprenör lägger upp ett större internlager samt att samma leverantör baserar sin prissättning på andra parametrar därför att man vet att ordervolymen kommer att öka under avtalsperioden torde vara ett korrekt antagande om upphandlingens resultat beaktas vid inköp – När så icke sker blir det fel och orättvist.

I min värld ska resultatet av kommunala upphandlingar följs till punkt och pricka – Kan så icke ske bör vi skyndsamt som kommun sluta upp med att göra kommunala upphandlingar på löpande basis avseende förbrukningsmaterial, varor och tilläggstjänster och för att bevara vår goda relation med våra leverantörer. samt för att hushålla med våra skattepengar.

Min avslutande frågeställning blir därför om vi överhuvudtaget ska göra denna form av upphandlingar i framtiden och i sådana fall med striktare efterlevnad för framtida inköp eller inte?

Vad tycker du?

P.S. Att upphandling alltid ska användas som instrument vi större inköp såsom byggande mm. är en självklarhet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

42 kommentarer

  1. Sven

    Med låg kompetens hos upphandlare och de praktiska begränsningarna med LOU kan jag förstå att man går ifrån idiotiska avtal.
    Men kommunens tjänstemän har den kompetens kommunen väljer att betala för.
    Politiker tror man får kompetent personal med låga löner, dåliga chefer och dåliga arbetsvillkor. Å andra sida är det ju bara skattepengar de handhar, så varför bry sig om att få så mycket som möjligt för pengen?

    • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag betvivlar påståendet om att kommunens upphandlare har låg kompetens Sven – Tvärt om tror jag att deras kompetens är god samtidigt som det brister i utbildning och utlärning om varför det är av yttersta vikt att upphandlingens resultat följs till punkt och pricka i alla lägen.

      • Jonny Disenfeldt

        Definition : ”Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.”

        Om det alltså är som så att det finns (enligt dig) brister i utbildning/utlärning så är det ju följdaktligen som så att kompetensen är bristfällig….

        • andersforss (inläggsförfattare)

          Men inte nödvändigtvis hos de som utför själva upphandlingen eller hos de som definierar skallkraven som ska gälla för samma upphandling eller hur Jonny?

          Om felet ligger i linan fram till slutligt utförande så måste den länk som felar rättas till.

      • Sven

        Du får gärna tro vad du vill. Vi som ser resultat av arbetet och lagstiftning VET.
        Visst har du en poäng i att kompetensen på alla håll i organisationen inte är så bra, men upphandling och lagstiftning kostar oss skattebetalare enorma pengar.
        Du är insatt i ETT av upphandlingsområdena. Buss. Du ser ju själv kompetensen? Att du kan tro att det bara är det området man kan utveckla ENORMT är häpnadsväckande.

        • andersforss (inläggsförfattare)

          Jag har sett vad som händer på många områden som upphandlas Sven och därtill kommenterat saken många gånger så jag ser mig som rätt insatt i ämnet.

          • Sven

            Det anser du säkert…

            Krister påpekar på en av många markörer för kunskapsbrist. Vad du än anser.
            Men det är säkert kompetens och bra relationer som tex ligger till grund för upphandlingen i vk i veckan…

      • Bertil

        Upphandlarna är ju bara människor som enligt den sjuka modell makten skapat och de måste ingå i den arbetslinje som numera har ett annat syfte sedan -90 och 2006.

        Det är som att säga den som förlorar mot Federer i tennis saknar kompetens.
        Fast det handlade om kanske nån enstaka fläsk bollar som Federer vann i matchen.

        Företagande blir allt mer kriminellt men sen är uppdelning på vad som är en lyckad affärsidé och vad som är kriminellt beroende vem som styr vad som ska gälla.

        Att göra god vinst för ett företag kan handla om att ta 40 skotrar från ett annat företag
        Men det kan även handla om att manipulera och lura miljontals kunder

        Skillnaden mellan dessa är att set ena anses som olagligt kriminellt och förkastligt medan den andra varianten där anses du som framgångsrik och duktig.

        Då svammlet från Sign Sven om att det handlar om kompetensbrist his kommuner är bara ännu en bög att vårt gemensamma fritt ska få plundras.

        • andersforss (inläggsförfattare)

          Du missuppfattar saken Bertil då det jag säger är att vi måste anpassa oss så att hela upphandlingsledet jobbar i samma riktning och att det följs om vi ska fortsätta på inslagen väg – Om inte kan vi lika gärna lägga ner den.

          • Bertil

            jag svävar bara ut lite extra
            Företag och ägande har gått för långt fått för mycket makt frihet och som tar död på vårt gemensamma och splittrar oss som människor.

        • Sven

          Jag förstår ärligt talat inte vad du svamlar om Bertil. I synnerhet inte då du blandar in homosexuella.
          Jag vänder mig kraftigt mot inkompetensen, vilken kostar oss alla pengar. Jag vänder mig kraftigt mot LOV, privatisering till varje pris mm mm. Kort sagt en direkt eller indirekt slöseri med de allmänna medlen.
          Men fortsätt du hylla diktatorer som fängslar och förföljer oliktänkande och prata om utrensningar. Det blir samma låga nivå som då SD bakom sina stängda dörrar hyllar Hitler. En stark ledare som rensar ut oliktänkande. Verkligen något att sträva efter….

    • Bertil

      Så länge människan ska umgås fatta beslut med männskor och pengar vinster o.s.v. Så kommer allt utspelas i en kamp.
      Kan man lura sin motståndare så görs så precis som i detta fall.

      Fri marknad, fritt ägande förstör våra liv.
      Allt blir fel ju mer man flyttar in i olika
      System.
      Ex att bara komma med såna ideer som att pensionsålder måste höjas när maskiner gör jobben är galet fel.
      Att på det säga vi måste bli fler är lika fel när många delar av världen är överbefolkad.

      Att påstå kompetensbrist är orsak hela tiden är lika fel. Detta när inte ens en Apa kan konkurera i intelligens med en sjuåring människa.

      Allt går ut på pengar pengar pengar och skapa en elitstyrka som tar allt.

      När man hör politik och hur det resoneras så blir man häpen över hur politiken mer använder sig av retoriska ordklyschor än att komma med sunt förnuft.

      Idag går allt ut på gnälla på kommuner , stat, plundra densamma, hela tiden retoriskt omtala att stat kommun landsting måste spara .
      Att sjuktalen måste ner flr det kostar ju 100 miljarder i utbetald sjukförsäkring.

      Samtidigt kan en stad i Kina stå närmast tom som kostat flera 100 miljarder.
      Eller en enskild person äga 100 miljarder och ingen bryr sig och kritiserar sånt bättre ta av den sjuke dennes ersättning.

      Allt har blivit helgalet och alkt beror på en helgalen privatiserad monetariserad värld där ägandet tar allt bestämmer allt och även om jorden går under så är målet för en enskild person bara Jaget får makt prngar och lan styra allt.
      Vad som händer om 50 år struntar alla i
      som har makt ich pengar därför kommer vår planet gå under precis som Påskön.

      Det är ägandet vi måste få stopp på
      Ägandet ska vara oss alla tillgodo jämt fördelat då skulle världen bli harmonisk.

      Ny styr ett fåtal allt bara för att de ögat allt.

  2. Krister

    Jag kan gärna svara på frågan då jag varit
    inköpschef på ett STORT företag med 10.000
    tals anställda.

    ”bevara vår goda relation med våra leverantörer”
    Det tycker jag inte är en prioritet alls.

  3. Bertil

    Vore bättre staten tillverkade många grejer själva.
    Det är även åt helsefyr att 94000 elcykelbidrag delats ut en miljard käpprätt åt helsefyr. Självklart hade denna miljard gjort bättre nytta inom områden där behoven finns.

    Håller med Johan Erhenberg att det är företagen som förstör våra liv.
    Allt blir bara mer och mer tydligt åter är en diktator som Castro bättre än den undergång som dagens nyliberala utrensning som sker utan att folk är medvetna om det.

    Rå kapitalism storföretagen dessa avregleringar där frihet har fått nya landningar och dör ofriheten blir allt värre måste tuktas.

      • andersforss (inläggsförfattare)

        Publicerar som Kristers svar till Bertil och det finns inget förbud utan avgörs från fall till fall beroende på vad det hänvisar till.

  4. Bertil

    Ägande är livsfarligt för våra liv.
    Så skriver Johan Erhenberg.
    Ägaren för Englands fotbollslag Lichester
    Landade igår före match på arenan, sen skulle den flyga iväg men störtade ägaren verkar enligt uppgifter ha suttit i helikoptern.
    Men varför ska en person äga ett fotbollslag sen landa med en helikopter vinka lite och sen ska folket publiken hylla honom. För vad hyllas han.

    Sörjer inte ett dugg att såna där försvinner. Tvärtom ännu en superegoist har lämnat in, se nu till ta hans rikedom och ge det till fattiga.
    Det är såna där som oftast tycker sjuka ska förlora sin sjukpeng.

    Ägandet är ett allt större problem
    Inte bara att man lurar kommuner vill ta vårt gemensamma där ex: Filippa Reinfeldt skänkte bort verksamheter som vi tillsammans ägde och gjorde fåtalet multirika.
    Allt håller på tas från oss. Ekonomiska köassklyftor ökar för var dag sen ska pensionsålder höjas som ökar klyftorna ännu mer för lågavlönade får jobba till de dör medan rika pensionerar sig precis när de vill och äf decsom hittar på att den utslite byggjobbaren ska jobba längre.

    Detta ägande som koncentreras till allt förre som äger allt mer tar död på oss alla ändå verkar ingen fatta sambandet.

    • andersforss (inläggsförfattare)

      Publicerar som ett inlägg i debatten så att läsarna kan läsa dina tankar Bertil – Detta med viss tvekan då kommentaren i sig gör skillnad på människa och människa.

    • Jonny Disenfeldt

      Vidrig kommentar om en tragisk olycka men helt i linje med hur Bertil brukar resonera.
      Han har tidigare utbrustit i glädje när t.ex en moderat riksdagsledamot avled…

      • Bertil

        Svart till Jonny. Jag garanterar det är många offer bakom denne Thailändske kapitalist. Varför ska multirika köpa fotbollslag arenor och styra sånt efter en enda persons pannben.
        Jag ogillar helt sådant och det visar att rå kapitalism kan göra precis vad man vill.
        Kan man köpa kärnvapen förgöra vår planet om man får den sjuka tanken. Ja då gör man det.

        Kan inte fatta hur människor är funtade som accepterar såna för men tycker sjuka arbetslösa eller svaga grupper ska sänkas trösklar på och sättas hårdare press på.

        Visar hur lengräddade vissa knäppgökar är.

      • Bertil

        Kort svar till Disenfeldt.
        När har en moderat värnat svaga grupper.
        Moderater släcker liv på det finare sättet.

        Sen är det så att det finns moderater som är vänligt sinnade trevliga och har goda visioner. Sen har vi de som är precis motsatsen.

        Höger och vänster i dess extrema form
        Är tyvärr oerhört groteska.

        Castro som jag brukar provocera om
        Värnade de fattiga ordna sjukvård skola.
        Därför är jag ytterst tveksam till USA-s beskrivning av honom.
        Tyvärr var han dock en diktator men han värnade precis motsatt grupp som USA värnar.
        Däri ligger en oerhörd skillnad.

        debattämnen kan snabbt spåra ur och
        Många som svarar Anders angriper Anders personligen och väldigt ofta om det som är upprepningar.

  5. Per Kjellén

    Jag fäster mig vid Svens kommentar att ‘det bara är skattepengar det handlar om’.

    Det handlar om mer än det. Det handlar om att det finns en uppfattning att alla människor är ohederliga. Den uppfattningen finns mest hos dem som också tycker att alla människor är lika värda.

    Det fanns en tid då litteraturen skildrade människor med en moral av kristall, ämbetsmän med en medfödd hederskänsla (som kom till uttryck i den gamla domareden). Kanske fanns verkligen Axel Oxenstiernas mentalitet.

    Avskaffa LOU. Avskaffa ansvarsfriheten för tjänstemän, åtminstone för dem som har ett ansvar. Avskaffa den partipolitiska anställningsrätten. Tala om för folk som anställs, att i offentlig tjänst gäller samma regler som i privat tjänst – alltså lagen.

    • Bertil

      Svar till Per. Lagen om LOU och LOV är skapade av de som vill privatisera det som vi alla äger. Upphandling kommer korrumperas när man genomfört allt fullt ut .
      Valfriheten är redan idag enbart för de som har tjock plånbok.
      De som då drivs till ekonomisk misär ska nyttjas av fängelse privata då klart för att utföra vissa offentliga tjänster.
      Andra ska hyras ut till företag så man får maximalt billig arbetskraft.
      Det sistnämda kan dock bli en flopp mär robotar gör de enkla jobben ännu billigare.
      Förkortningar som LOV och LOU
      Vet folk i allmänhet lite och ingenting om.

      Det är bara knäppgökar som jag som
      raljerar om dårarnas och den råa kapitalismens bravader som har lite koll.

      När jag avslöjar det på ett grovt sätt
      Så får många hicka.

      • Sven

        Bertil
        Kul att se att du är medveten om en lämplig benämning på dig.
        Har du ens läst och förstått Pers inlägg?

        Per
        Trodde ironin var uppenbar. Å andra sidan – då politikerna agerar som om min ironi var sanningen kan jag förstå att den missförstås. Ber om ursäkt för otydligheten.

    • Kim

      Jag håller långt ifrån alltid med dig Per, men här är jag med dig (även om jag ser Svens kommentar som tydlig ironi).
      I Sverige har politikerna gjort det till en konstform att man ska slippa ta ansvar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>