Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Sjukvårdspolitiken!

Jag har tidigare skrivit här om hur jag tycker sjukvården borde bedrivas.

Nu är pajkastningen igång, och debatten går hög mellan Alliansen och Socialdemokraterna om vem som vid en eventuell valvinst kommer att leverera den bästa sjukvården.

Min gissning är att det inte blir någon skillnad alls!

I stället för att ta ett helhetsgrepp och förändra sjukvården från grunden så debatterar man hur miljarder hit och miljarder dit ska göra saker bättre.

Dock finns det en sak att ta fasta på i Socialdemokraternas förslag som jag tycker är bra, nämligen att man vill stoppa den gräddfil som finns för de som önskar köpa sig förbi köerna.

Men faktum kvarstår, oavsett hur mycket pengar som satsas med nuvarande struktur så kommer det ändock att blossa upp en hela massa nya bränder, allt medan man är fullt upptagna med att släcka branden på ett ställe.

Enligt mitt sätt att se på saken så måste en grundlig omorganisation till för att få vården att fungera effektivt, och med samma kvalitet i hela vårt avlånga land. Jag redovisar därför i punktform, dock utan inbördes ordning vad jag anser behövs för att detta ska fungera.

  1. Skrota Landstingen och dela in Sverige i 4 sjukvårdsdistrikt med staten som huvudman.
  2. Återreglera hela sjukvården, dvs återför alla privata vårdcentraler och sjukhus till huvudmannen.
  3. Stoppa systemet med stafettläkare. Regionerna ska självklart kunna låna personal mellan varandra, dock sköts faktureringen för sådana lån regionerna emellan och personalen får fortsatt sin lön från den region där de är anställda.
  4. Se till att det finns minst 1 helst 2 Universitetssjukhus i varje region, och att dessa sjukhus är fullt utrustade för att klara all typ av vård. Med en sådan struktur blir det lättare att rekrytera specialister som intressantare för de som önskar förkovra sig och bedriva forskning och arbete samtidigt.
  5. Regionerna har hand om all rekrytering och även rätten att från tid till annan beordra sina anställda till andra enheter inom regionen.
  6. Skärp kraven på hur lång tid det ska ta från det att en patient söker vård fram tills patienten är färdig behandlad.  Se dessutom till att denna tid är lika i hela landet.
  7. Återinför Apoteksmonopolet. Med 1 stor inköpare kan priserna på läkemedel pressas.
  8. Skapa ett medicin etiskt råd bestående av läkare och andra sakkunniga som bestämmer vilka läkemedel som bör föreskrivas i normal läget för alla sjukdomar. Dessa rekommendationer ska självklart bygga på relevant forskning. 

Detta är bara några av alla de saker som behöver göras för att ånyo bringa ordning på torpet och få sjukvården att fungera som avsett.

Vi måste göra något åt saken, och jag tror att alla medborgare med en sådan struktur på sjukvården med lätthet kommer att acceptera att alla sjukhus inte kan ha all utrustning då den är både kostsam, och framför allt behöver specialister för att kunna användas på rätt sätt. Centraliserar vi sådan utrustning till ett mindre antal Universitetssjukhus vinner vi många fördelar, en av fördelarna blir att dessa Universitetssjukhus kommer att bli attraktiva arbetsplatser för de läkare som önskar specialisera sig i högre grad och forska. Ser sedan situationen och specialitéerna lika ut på alla Universitetssjukhus är jag övertygad om att fler läkare önskar utnyttja sådana chanser och vidareutbilda sig till specialister. Blir så fallet vinner Sverige som land då vi får fler mycket kvalificerade specialister.

Sedan är det ett måste att stoppa lekstugan i vårdsektorn och återföra all sjukvård till de kommande huvudmännen. Då och endast då kan vi skapa en sjukvård som ser lika ut för alla svenskar. Jag har precis som jag uttryckt tidigare inget emot privata företag, dock tror jag inte att dessa ska finnas inom vårdsektorn.

Samma sak med Apoteken, jag tror inte det blivit vare sig bättre eller billigare sedan Apoteksmonopolet skrotades. Jag tror snarare att det blivit dyrare för oss skattebetalare. Det råder inga tvivel om att den som köper in stora volymer av en viss vara får ett bättre pris, och kombinerar vi sedan dessa inköp och baserar dem på de råd som det medicinskt etiska rådet föreslår skulle vi kunna pressa priserna ännu mer, allt till gagn för stadskassan.

Min uppmaning till alla politiker som i dag arbetar med sjukvårdsfrågor är enkel, TÄNK OM och TÄNK RÄTT!

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.