Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ungdomsidrott en god investering för samhället.

Jag har i ett tidigare inlägg på denna plats berört frågan om att barns idrottande numera blivit en klassfråga. Som läget är nu är det bara de familjer som har det väl ställt som kan låta sina barn idrotta utan begränsningar. För de sämre lottade och ensamstående föräldrar handlar valet istället om de överhuvudtaget har råd att låta sina barn idrotta.

Det är därför glädjande att åtminstone 1 företrädare för Folkpartiet i vår kommun vill höja klubbarnas aktivitetsstöd. Hur mycket säger han dock inget om i sitt blogginlägg.

En höjning av aktivitetsstödet är en bra start, men långt ifrån tillräckligt!

Vill vi investera i våra barns hälsa och välbefinnande, och dessutom samtidigt skapa ett samhälle där befolkningen är friskare och således behöver mindre vård i framtiden är en investering i barns möjlighet till billig idrott den bästa vägen.

Genom att dels öka antalet idrottstimmar i skolan, och dessutom skapa möjligheter för ALLA barn att prova på och utöva den idrott de vill kommer framtidens samhällsmedborgare att bli både friskare, sundare och mindre vårdberoende.

Idrott och träning i det dagliga livet måste bli lika självklart som utbildning och arbete för att klara av en ökad livslängd och ett sunt och friskt liv.

För att kunna skapa möjlighet för så många som möjligt att idrotta redan i unga år behöver Umeå därför göra följande saker för att tillskapa den möjligheten. 

  • Hyresfrihet för all ungdomsidrott på alla kommunala idrottsanläggningar.
  • Högre nivåer på aktivitetsstödet för ungdomsidrott.
  • Ge idrottsklubbarna generösa bidrag till inköp av idrottsutrustning. Denna utrustning ska sedan kunna hyras ut av klubben för en symbolisk summa till de familjer som själva inte själva har råd att köpa utrustning till sina barn.
  • Ge klubbarna årliga bidrag för att täcka resor  till tävlingar.
  • Skapa en gemensam kommunal sponsorpol för all ungdomsidrott där pengarna sedan delas ut till föreningarna efter medlemsantal. Företagen som väljer att satsa pengar i sponsorpolen ska sedan för sitt bidrag  erbjudas möjligheten att synas i alla kommunala arrangemang oavsett det handlar om idrott eller kultur. Görs detta på rätt sätt kommer alla företag att satsa pengar på ungdomsidrott.

Det går säkert att göra mycket mer än detta, men vad vi alltid måste komma ihåg är att idrott är både karaktärsdanande och bra för det allmänna hälsotillståndet. Sålunda blir de pengar samhället investerar i barns idrottande just en investering för framtiden, snarare än en kostnad för stunden. 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.