Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Andra länders bild av Sverige har förändrats till det sämre under Alliansens styre.

Bilden av och hur medborgare i andra länder betraktar och upplever Sverige och svenska företag har devalverats kraftigt under Alliansens 8 år vid makten.

Sverige har gått från att betraktas som världens ledande välfärdsnation, ett land där medborgarna är välutbildade och trovärdiga, ett land där företagen levererar spetskompetens i sina respektive nischer och alltid lever upp till ingångna avtal, ett land med en regering som undantagslöst alltid står upp för de svaga i världen, till en nation som inte utmärker sig på något sätt alls.

Den positiva bilden av Sverige är helt utplånad och detta gör att svenska företag förlorat de fördelar de tidigare hade när det kom till förhandlingar om nya affärer.

Jag vill påstå att det Sverige, och den bild av Sverige som en lång rad av Socialdemokratiska regeringar byggt under flera decennier helt förslösats och devalverats under Alliansens år vid makten.-

Sverige är inte längre det land i världen som har:

  • Världens högsta kunskapsnivå per capita efter slutförd skolgång.
  • Världens ledande sociala trygghetssystem.
  • Västvärldens lägsta arbetslöshet.
  • Världens högsta andel företag med spjutspets teknologi.
  • Världens polis som alltid rycker ut för att försvara de svaga.

Listan kan göras hur lång som helst, men en sak måste vi alla ha klart för oss, och det är att om svenska företag ska ha någon chans i det internationella perspektivet i framtiden så måste omvärldens bild av Sverige renoveras och återställas till den position den tidigare hade.

Görs inte detta kommer svenska företag att försvinna i det internationella perspektivet, helt enkelt därför att de aldrig kommer att släppas fram till förhandlingsbordet. Internationella affärer har alltid, och kommer sannolikt för lång tid framåt, alltid att föregås och drivas av lobbying och politiska intressen. (E.g. vem känner vem, och hur bidrar en affär till ländernas och politikernas välmående och intresse).

Genom att Sverige i världen har haft just den positionen som jag beskrev inledningsvis, har inneburit att Sverige och svenska företag kunnat hålla sig utanför detta spel och ändock framgångsrikt göra affärer runt om i världen.

Genom att vara neutrala och pålitliga, har svenska företag kunnat utnyttja Sveriges goda anseende och göra affärer just därför att det bland journalister och andra alltid funnits tvivel när det gäller motiven hos regeringar och företag från andra länder.

Sveriges särställning i världen har varit vår enda och dessutom vår största fördel i det internationella perspektivet.

Låt oss därför tillsammans skyndsamt se till att återupprätta omvärldens syn på Sverige innan det är för sent! 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.