Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Välfärd och samhällsbyggnad Socialdemokratiska paradgrenar.

Om vi okritiskt, och utan att ta på oss partiglasögonen, historiskt betraktar framväxten och samhällsbygget av det land som vi kallar Sverige, torde det för betraktaren vara lika klart som tydligt att det enda politiska parti som lyckats med detta är Socialdemokraterna.

Under årtionden har vi inom socialdemokratin genom vår ideologi som bygger på solidaritet och alla människors lika värde, lyckats med att bygga världens ledande välfärdsstat. En välfärdsstat som inrymmer både sociala trygghetssystem som garanterar medborgarnas trygghet i livets alla skeden, likväl som ett land som värnar om god samhällsbyggnad och en samhällsutveckling som under statlig kontroll håller girigheten på armslängds avstånd.

Detta arv har vår generation till stor del förslösat genom att under 8 års tid låta Alliansen styra vårt land. Det känns nästan som ett hån att Moderaterna, trots att de bevisligen under dessa 8 år drivit traditionell högerpolitik, ändå har mage att kalla sig Sveriges Nya Arbetarparti.

Hur kan man kalla sig Arbetarparti när allt man uppnått under 8 år vid regeringsmakten är att bryta sönder de sociala trygghetssystemen och berika de redan rika på bekostnad av de som har det sämre ställt?

Eller är det så att Moderaterna med epitetet Arbetarparti, avser ett parti som till företagen kan erbjuda arbetskraft som i avsaknad av fungerande sociala trygghetssystem är tvungna att acceptera vilka villkor som helst för att kunna ställa mat på bordet och ha tak över huvudet?

Bara om svaret på dessa frågor är JA så kan jag förstå Moderaternas användande av epitetet Arbetarparti. Om svaret från Moderat håll är JA på min fråga blir även deras omstöpning till ”Nya Moderaterna” logiskt, då det nya i namnet står för att föra Sveriges arbetarklass bakom ljuset genom att kalla sig Arbetarparti.

Därför hoppas jag att JUST DU som nu läser detta mitt inlägg i debatten, liksom jag kan inse det bedrägliga i att kalla sig Arbetarparti när man i själva verket först och främst främjar girigheten och fullständigt ignorerar solidaritet och tanken om alla människors lika värde.

Låt oss därför tillsammans ytterligare stärka Socialdemokraterna i framtida val så att vi kan rätta till det Alliansen förstört och ånyo leda vårt älskade land till positionen som världens ledande välfärdsstat.

För att åter kunna kalla oss världens ledande välfärdsstat måste vi därför se till att Sverige:

  • Alltid står neutrala från militära pakter.
  • Att vi i Sverige alltid kan stå upp för de utsatta i världen och solidariskt hjälpa dem till ett bättre liv.
  • Att vi i Sverige alltid ställer oss på den lilla människans sida, och lyfter upp och kritiserar oförrätter som regeringar i andra länder utsätter sina medborgare för.
  • Att vi i Sverige, likt under Olof Palmes dagar, har både modet likväl som viljan att i FN kritisera länder och regeringar som begår oförätter och krigshandlingar mot andra länder eller folkgrupper.
  • Att vi i Sverige står oss starka i miljöfrågan, och att vi genom att vara ledande i den internationella mijödebatten solidariskt säkerställer att vi lämnar över ett hållbart jordklot till kommande generationer. 

Detta är det Sverige och den bild av Sverige som jag vill återuppbygga. Därför kommer jag aktivt att verka inom ramen för det Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Där kommer jag politiskt, genom ord och handling att hårt och oförtrutet jobba för att förverkliga min dröm och min vision av framtidens Sverige.

Varför frågar sig säkert många?

Helt enkelt därför att jag har både viljan, kunskapen och energin att nå detta mål ,och därför att jag fullt ut insett sanningen och verkligheten av den devis jag myntade för många år sedan, en devis som lyder:

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag”.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.