Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Frihandelsavtalet mellan EU & USA ett stort hot mot Demokratin.

Man får aldrig upphöra att förvånas över hur lätt vissa nationer (läs USA) och människor tar på demokrati och suveräna staters fria beslutanderätt. En beslutanderätt som ytterst grundar sig på den viljeyttring dess medborgare uttryckt i fria demokratiska val.

Införs det tänkta frihandelsavtalet mellan EU och USA som förslaget nu ligger innebär det att företag i både Europa och USA får vetorätt över politiska beslut fattade av demokratiskt valda regeringar.

Hur då kanske du frågar dig?

I det tänkta frihandelsavtalet finns det klausuler som ger ett företag rätt att stämma motparten om det i framtiden genom politiska och/eller andra beslut lider ekonomisk skada.

Just denna skrivning gör att avtalet blir som en tickande bomb som bara väntar på att explodera.

Låt mig därför genom nedanstående exempel försöka tydliggöra och förklara vad effekten kan bli: 

  • Ett Amerikanskt företag tillverkar och marknadsför i Sverige och Europa en produkt som innehåller kemikalien X.
  • 2 år efter det att produkten börjat säljas i Sverige så kommer forskarna unisont fram till att beståndsdelen X är farlig för hälsan.
  • Sverige som varande ett föregångsland på områdena miljö och säkerhet förbjuder därför genom ett politiskt beslut användande av kemikalien X. Beslutet gäller produktion likväl som försäljning av alla produkter som innehåller kemikalien X.

Konsekvensen av den Svenska Regeringens beslut kan då bli på följande sätt:

  • Sverige som land får en stämning på halsen från det Amerikanska bolaget som tillverkar och marknadsför produkten i Sverige.
  • Stämningen har sin grund i att Sverige genom ett politiskt beslut skadat det amerikanska företaget, och förhindrat det från att i framtiden tjäna pengar på sin produkt.
  • Således har det Amerikanska företaget såsom klausulen är tänkt att fungera lidit ekonomisk skada, och har därför enligt klausulen rätt till ekonomisk kompensation för detta.
  • Vad värre är, beslutet om det Amerikanska företaget har rätt till skadestånd eller inte ligger inte hos jurister i en allmän domstol. Beslutet ska istället fattas av ett antal delegater som sitter i en sluten församling helt utan insyn. Dessutom behöver det beslutande organet inte motivera sitt beslut för att göra det gällande.

En sådan konstruktion kan inte leda till något annat scenario än att demokratin helt sätts ur spel, och att suveräna staters regeringar, och i förlängningen även deras medborgare, genom ett införande av handelsavtalet blivit av med sin rätt att fatta politiska beslut som påverkar de områden som omfattas av frihandelsavtalet.

Detta gäller både tillverkning, handel och försäljning av varor och tjänster. Beslutsrätten är i stället genom klausulerna flyttad till företagen. Klausulerna ger företagen en suverän rätt att välja om de vill följa eller gå emot demokratiska beslut. Som ”lök på laxen” kan företagen dessutom inte  straffas för sitt handlande om de väljer att stämma ett land.

Därför säger jag följande:

Frihandelsavtal i sig är bra, och kan med rätt skrivna avtal förenkla handeln mellan avtalsparterna. Dock får det ALDRIG vara så att vi genom avtal flyttar beslutande rätten från länders regeringar till företag och näringsliv.

Låt oss därför dra detta ett par varv till genom Riksdagen. Detta för att noga tänka igenom och debattera konsekvenserna av avtalet, och vad vi som nation hoppas vinna genom att ingå avtalet.

Jag tror att det finns ytterst få, om ens någon medborgare i ett demokratiskt land som frivilligt vill lägga sin nations framtida öde i händerna på de multinationella företagen och det privata näringslivet genom att ge dem vetorätt över politiskt fattade beslut.

Ha en eftertänksam dag allihop och låt oss stoppa detta vansinne medan tid är!

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.