Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Landets cyklister har blivit STORA miljöbovar!

Måhända har jag valt en kontroversiell rubriksättning till dagens inlägg, dock kände jag att den var precis rätt då det ligger en stor sanningshalt i mitt påstående.

Bloggaren sitter själv och kör buss mer eller mindre dagligen, och jag tror inte att den som cyklar eller går inser hur mycket högre avgasutsläppen med medföljande utsläpp av koldioxid och andra miljögifter kommer att bli när cyklisterna nu ska få företräde framför bilar och övrig motorfordonstrafik vid cykelöverfarter.

Denna lagändring gör att cyklisterna i själva verket kommer att bli mycket större miljöbovar än de som sitter på bussen, detta om ser på effekterna av att tunga fordon ska tvingas stanna för att ge cyklisterna företräde.

Att stanna en buss eller lastbil till stillastående och sedan göra en omstart kostar en merförbrukning av drivmedel på mellan 1-3 liter. Anledningen till detta är självklart att tunga fordon är just TUNGA och behöver mycket energi för att starta från stillastående.

Det är just energibehovet som är boven. Förbrukning av drivmedel leder ju som bekant till ökade utsläpp av koldioxid och andra ämnen som är skadliga för vår miljö.

Jag tycker därför att både lagstiftare och medborgare bör tänka igenom detta beslut en vända till och väga in även miljöaspekterna i beslutet.

För mig personligen väger miljöaspekterna betydligt tyngre än den komfort och tidsvinst det innebär för alla som väljer cykeln som transportmedel.

Jag är på inget sätt emot att vi cyklar istället för att använda bil eller andra transportmedel, jag har för övrigt varit aktiv tävlingscyklist själv. Dessutom är cykeln som transportmedel bra för det fysiska välbefinnandet, så fram för fler som cyklar mer.

Det jag hoppas uppnå med mitt inlägg är att alla cyklister tänker sig för nästa gång de ska korsa en väg, speciellt om det är bussar eller lastbilar som behöver stanna för att lämna företräde för er cyklister.

Jag är säker på att många cyklar därför att de vill göra en insats för vår miljö, detta är självklart bra och värt allt beröm, men cykla med omdöme, och ställ er frågan om miljön vinner eller förlorar på ert cyklande i samband med korsande av vägar.  

 

2 kommentarer

  1. Moffajinko

    Och samma miljöpåverkan får man av de/dom som skall till varje pris hålla på den sk. ”högerregeln”!

    • andersforss (inläggsförfattare)

      Håller jag med om, samspel är det som gäller i trafiken och att försöka införa lite miljötänk i vårt dagliga beteende i trafiken

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.