Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Hög tid för Sverige att driva kampanj för mindre EU inflytande över nationella beslut.

Bloggaren är definitivt för ett EU och fri rörlighet för varor, tjänster och människor. Däremot är jag en stark motståndare till EU parlamentets vilja att gå in och reglera medlemsländernas interna beslut i frågor rörande region och landsbygds stöd mm.

Jag tycker snarare att alla EU länder ska ha rätten att själva bestämma i frågor som regionala stöd och subventioner, transportstöd mm. Det finns helt enkelt ingen logik i att Bryssel ska bestämma spelreglerna för hur Sveriges regering ska skapa arbetstillfällen i Norrlands inland, och i andra regioner beroende av stödåtgärder, för att säkerställa jämställda konkurrensvillkor med resten av Sverige och övriga EU länder.

Därför förordar jag att alla våra EU parlamentariker, oberoende av politisk hemvist, snarast bildar gemensam pakt i frågan och verkar för att medlemsländerna ska ha ”MONOPOL” i större omfattning än nu på hur det egna landet ska styras när det gäller bidrag och andra stödåtgärder.

Det är sannolikt lika svårt för delegater från andra medlemsstater att förstå hur demografin och avstånden spelar roll i Sverige, som det är för svenska delegater att förstå varför en specifik region i Frankrike eller Italien behöver en viss form av stöd för att kunna konkurrera på jämställda villkor med resten av EU. Den överstatlighet EU strävar efter att införa riskerar därför att skapa stora problem, och en avfolkning av Sveriges landsbygd.

Vad jag vill se i ett framtida EU är därför ett läge där EU, och EU parlamentet koncentrerar sig på att säkerställa den fria rörligheten av kapital och arbetskraft, och överlåter till medlemsländerna att själva bestämma vilka politiska styrmedel de vill använda för att utveckla sitt land som helhet.

I min värld blir besluten alltid bäst ju närmre medborgarna de kommer. Därför bör EU förutom den fria rörligheten ägna sin kraft åt att säkerställa att beskattningen vad gäller bolagsskatter ser lika ut i alla medlemsländer, och att medlemsländerna inte konkurrerar inbördes vad gäller bolagsskatternas storlek.

Ett väl fungerande EU är enligt mitt förmenande ett EU som strävar efter att skydda EU från osund konkurrens från låglöneländer, och då främst från företag med huvudsäte inom EU men med produktionen utanför unionen. Skyddet bygger vi tillsammans i EU genom att bygga skyddsmurar runt unionen, snarare än inom unionen.

Mot bakgrund av ovan angivna skäl vill jag därför att Sveriges regering skapar en policy för att säkerställa nationell suveränitet vad gäller nationella beslut.

Som vanligt avslutar jag mitt inlägg med det självklara konstaterandet att:                             ” Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.