Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Demokratisk Socialism!

Likt vad Olof Palme gjorde i 1975 års partiprogram när han pratade om demokratisk socialism, vill jag nu göra 2014 genom att driva på för ett snabbt införande av den demokratiska socialismen.

Grundbulten med solidaritet och alla människors lika värde måste gälla idag, liksom den gjorde i i 1975 års tankar och handlingsprogram. Det är fundamentalt viktigt är att se till att flertalet får makten över fåtalet.

Precis som Palme sa är det viktiga att organisera samhällsförhållandena under folkflertalets aktiva deltagande. Genom att göra så kan vi tillse att vi får en produktionsordning som inte styrs av ensidiga och begränsade vinstintressen.

Precis som Palme delar jag uppfattningen att den fredliga samhällsomdaning som sker på den demokratiska socialismens grund erbjuder den enda framkomliga vägen till människornas frigörelse.

Genom att ge medborgarna inflytande över sina arbetsplatser, genom att tillse att vi har en stark offentlig sektor, offentligt finansierad, driven av behov inte av vinstintresse kan vi säkerställa den demokratiska socialismens stabila framväxt.

En stark offentlig sektor är själva motorn i den demokratiska socialismen, en motor som genom sin blotta närvaro ser till att världsomspännande företag inte får ensidig tillgång till världens naturtillgångar, eller ensamrätt till världsomspännande handel.

Den offentliga sektorn måste stå som motvikt mot det privata näringslivet, och i lägen när detsamma blir för giriga skapa jämnvikt genom att verka inom samma områden och framkalla konkurrens. Detta för att hålla kontroll på prisutveckling, inflation och vinsternas storlek.

Palme sa att den demokratiska socialismen bygger på en tilltro på människors vilja och förmåga att skapa ett samhälle präglat av gemenskap och värdighet, något jag kan skriva under på fullt ut.

Just tilltron till människans vilja och förmåga är det fundamentala i ett väl fungerande samhälle. Därför måste vi lägga om kursen, bort från det egoistiska och giriga samhälls klimat som gäller idag, till en samhällsordning som ger medborgarna tilltron tillbaka till solidaritet och gemenskap.

Om vi alla ska kunna leva sida vid sida i Sverige måste en annorlunda samhällsordning än den som präglar landet för närvarande se dagens ljus.

Därför KAMRATER, låt oss re-lansera tanken om den demokratiska socialismen, implementera den, förankra den och bygga det långsiktigt hållbara Sverige. Ett Sverige som kan tjäna som mönster och modell för resten av världen för hur ett land ska byggas för att bli långsiktigt hållbart i alla avseenden.

I den kampen kommer jag att ta täten. Allt mitt krut kommer att läggas på att förklara, lansera och driva den lika enkla som självklara teori som Palme var upphovsman till. Teorin om den Demokratiska Socialismen.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.