Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Klara raka besked!

Vad Sverige bäst behöver just nu för att fortsätta utvecklas är en stark Socialdemokratisk regering. En S regering beredda att rätta till alla de misstag som Alliansen ställt till med under de gångna 8 åren.

  • Vad vi behöver är en S regering som kan återuppbygga välfärdssystemen till sin forna glans.
  • En regering som inte backar för att rulla tillbaka alla misslyckade avregleringsreformer och se till att allt som har att göra med välfärd, skola och offentlig finansiering ånyo ägs och drivs av det allmänna.
  • En regering som inte tvekar i sin övertygelse, och inser att vägen framåt lättas nås genom att åter igen anamma Palmes doktrin om demokratisk socialism, och se till att flertalet får makten över fåtalet.

Vi måste verka för ett Sverige där hela landet lever och utvecklas. Ett Sverige där staten och det allmänna ser till att utbilda morgondagens arbetskraft så att företagen har tillgång till tillräckligt många arbetstagare med rätt kompetens i framtiden.

Det är hög tid att sluta experimentera med privata aktörer på skolan och välfärdens område.

På samma sätt måste Sverige bli tongivande och ledande inom EU när det gäller att flytta tillbaka industrijobben till Sverige och EU. Detta görs enklast genom att införa importskatter och avgifter som gör tillverkning inom EU attraktivare, och varorna mer säljbara inom unionen än varor som producerats utanför och sedan importerats hit.

Dagens industri och handelspolitik som gör att EU’s företag kan tillverka billigt i låglöneländer för att sedan importera det man tillverkat tillbaka till EU måste få ett slut. Det är hög tid att vi alla inser att den sortens industri och handelspolitik bara gynnar företagen och dessa ägare i form av högre vinster. För EU’s medborgare i stort är den sortens politik katastrofal, och ett klart och tydligt bevis på hur fåtalet numera har makt över flertalet.

Vi måste driva en politik som ser till helheten, en politik som gör att hela världen kan leva och utvecklas med minsta möjliga miljöpåverkan. Sättet att göra det på är att se till att minimera transporter så mycket det bara går, vilket även det talar för att lokal tillverkning är bäst i det långa loppet.

På område efter område är det därför bäst att vi Socialdemokrater stannar upp, tittar tillbaka och implementerar en politik som bygger på 1975-års partiprogram.

Detta därför att den politik som definierades där både var, och fortfarande är, den enda politik som värnar om alla i samhället. Dessutom beskriver 1975-års partiprogram den enda politik som i långa loppet kan se till att Sverige utvecklas i rätt riktning på alla områden.

Det är inte politiken som behöver förnyas, det enda som behöver förnyas är sättet på vilket vi argumenterar och skapar förståelse för vår politik. Likt Jesus, som för att skapa förståelse för sitt budskap använde sig av liknelser så är det av yttersta vikt att vi gör detsamma och använder oss av liknelser och exempel som åhörarna förstår och kan relatera till när vi debatterar och talar politik.

När det gäller immigrationspolitiken och hur den bör bedrivas är det ingen fråga vi borde ducka ifrån och undvika. Det är ingen skam och erkänna att immigrationspolitiken kantrat rejält och att vi för närvarande gör fel saker.

Jag tycker på inget sätt att vi ska begränsa invandringen, tvärt om.  Sverige är ett rikt land och vi kan säkert göra ännu mer för de som har det svårt runt om i vår värld, dock måste vi göra det på rätt sätt.

Vad som behövs är en handfast plan där alla som kommer till vårt land redan från dag 1 inrättas i åtgärder där utbildning och arbete löper parallellt.

Exakt hur kommer jag att skriva om i ett annat inlägg. Låt mig dock en gång för alla säga att med rätt åtgärder är invandringen till Sverige en tillgång för landet. Dessutom är det något som berikar oss på alla nivåer, både privat och i samhället.

Historiskt, likväl som idag, finns det bara ett politiskt parti som rakryggade kan säga att de står för kärlek, solidaritet och alla människors lika värde.

Precis som tidigare heter vi Socialdemokraterna, och en röst på oss är en röst för ett bättre och starkare Sverige. Ett Sverige som med dynamik och beslutsamhet driver utvecklingen framåt utan att tappa bort någon grupp av människor. 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.