Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Globalisering – Hot eller Möjlighet?

Den allt mer accelererande globaliseringen av vårt jordklot är ett hot lika mycket som det är en möjlighet, både för individer och företag.

Jag har under förmiddagen suttit och tittat på ett antal intressanta program på olika tv-kanaler som på olika sätt behandlat ämnet.

Möjligheterna består främst i att företagen får större möjligheter att tillverka och sälja sina produkter globalt. Tillverkningen kan ske i låglöneländer emedan försäljningen till största delen ligger i OECD länderna. Fördelen för konsumenterna är lägre priser och fler varor att välja mellan, fördelen för företagen och dess ägare är lägre tillverkningskostnader och högre vinster.

Hoten mot globaliseringen är dock många. Miljön till att börja med mår dåligt av långa transporter likväl som tillverkning med en mindre grad av restriktioner runt utsläpp och rening.

Men det enskilt största hotet mot en framgångsrik globalisering består i att klasskillnaderna ökar i vår del av världen. Dessutom konsumerar vi i OECD värden på kredit, vilket snabbt och effektivt leder oss ner i depression och katastrof. Att likt oss i denna del av världen konsumera mer än vi tjänar är i längden ingen framkomlig väg.

Dessutom gör de ökade klasskillnaderna och segregeringen mellan samhällsklasserna att tillväxttakten i vår del av världen dalar sakta men säkert. I slutändan kommer denna utveckling att leda till ett läge där det inte finns tillräckligt många köpare för det som produceras.

Dessutom ska i ekvationen läggas till att vi har många nya tillväxtländer i världen med vilka vi ska dela vårt välstånd. I Asien och Afrika hittar vi ett flertal länder som har den snabbast växande välmående medelklasen i världen. Denna medelklass har precis som vår medelklass en strävan och ett behov av att allt eftersom förbättra sin position och skaffa sig den form liv vi lever hos oss. Således köper de vitvaror, elektronik och bilar i en utsträckning aldrig tidigare skådad på vår jord.

Detta är självfallet jättebra och helt i linje med min filosofi om att jordens rikedomar måste fördelas mer rättvist.

Dock är det så att vi i denna del av världen har en den snabbast minskande välmående medelklassen i världen. Detta i sin tur kommer att hämma konsumtionen och bromsa in västvärldens ekonomier ”BIG TIME”. Görs inget kommer vi inom loppet av 30-40 år att ha bytt plats med den världens växande ekonomier och själva befinna oss i botten av skalan vad gäller levnadsstandard.

Bland annat därför är det dags för oss att stanna av, analysera, dra slutsatser och sätta in åtgärder som angriper problemen vid roten och åtgärdar dem för all framtid.

Problemen vi måste ta itu med är många men nedan listar jag de 4 viktigaste orsakerna till att vi måste handla nu i stället för innan det är för sent.

Problemen med världen för närvarande enligt Anders:

  • Växande klasskillnader i OECD länderna samtidigt som våra företag globalt uppvisar stigande vinster och högre utdelning till sina ägare, något som får klasskillnaderna att växa ännu mer. 
  • Utflyttning av arbetstillfällen till låglöneländer vilket skapar arbetslöshet hos oss.
  • Växande handel på kredit vilket skapar framtida finansiella krascher.
  • Ökande miljöpåverkan från världens industrier vilket sakta men säkert gör jorden till en obeboelig plats.

Som jag sa tidigare måste vi därför tänka om på dessa punkter och sätta in åtgärder som tillser att det ovannämnda inte får fortgå.

Om vi vill bevara vårt sätt att leva går det inte att som nu vandra längst girighetens väg och överlämna allt beslutsfattande till företagen och dess ägare. Vad som behövs är djärva politiska beslut som ser till att flertalet får tillbaka makten över fåtalet. Vi måste skapa system som ser till att klasskillnaderna minskar i stället för att öka. System som ser till att arbetstillfällena flyttar tillbaka, att transporterna minimeras, och att all tillverkning sker så miljövänligt som möjligt.

Mitt program för att göra detta består av några få men viktiga komponenter:

  • Se till att Sverige och EU snarast inför importskatter för alla varor tillverkade utanför unionen men som konsumeras här. Görs detta på rätt sätt kommer arbetstillfällena tillbaka och vi får en värld där merparten av allt som konsumeras produceras mera lokalt, dvs. närmare konsumenten.
  • Skapa en global policy vad gäller vilka miljöhänsyn tillverkande företag måste ta, regler som ska gälla oavsett vart i världen produkterna tillverkas.
  • Se till att globala företag tillverkar lokalt på varje kontinent vad som konsumeras där. På detta sätt minskar transporterna och med dem miljöförstöringen som hör till transporten. 
  • Skapa regelverk som tillser att världens företag alltid betalar skatt i proportion vad de tjänar på alla världens marknader. Görs detta rätt kommer vi att få minskade klasskillnader och en jämnare fördelning av världens rikedom. Lättast åstadkommer vi detta genom enkla väl formulerade dubbelbeskattningsavtal som strikt reglerar vart och hur mycket skatt som ska betalas.
  • Skapa ett strikt regelverk för världens finansindustri som tillser att det inte går att spendera pengar vi inte har och handla på kredit i samma utsträckning som nu.

Med ovanstående kommer alla att må bättre, företagen och dess ägare likväl som alla jordens invånare. Måhända gör företagen lägre vinster per såld enhet, men detta kompenseras ”BIG TIME” av att försäljningen ökar mer än skatterna.

Vad företagen aldrig får glömma är att det är den välmående medelklassen som driver konsumtionen i vår värld, och att om den mår dåligt och minskar så kommer företagens vinster att göra likaledes.

Just därför uppmanar jag alla er som läser min blogg att besanna er själva och inför extravalet i mars och lägga er röst på Socialdemokraterna. Om vi ska få någon ordning på det jag beskrivit ovan behövs traditionell Socialdemokratisk politik och politiker som står upp för kärlek, solidaritet och alla människors lika värde.

Personligen kommer jag att driva dessa frågor och arbeta för en bättre och i alla avseenden hållbarare värld.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.