Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Förbifart Stockholm är bra för miljön, något som MP missat helt och hållet!

Det är jättesvårt för undertecknad att förstå MP’s ställningstagande i fråga om Förbifart Stockholm, och deras försök att försöka stoppa densamma? Som jag ser det blir Förbifart Stockholm snarare ett lyft för miljön, alldeles speciellt så om den kompletteras med det förslag om Stockholmsbågen som Scania, KTH och Skanska lämnat.

Till att börja med måste vi ju förstå varför Förbifarten byggs, och vilka trafikproblem man hoppas lösa med densamma. I min värld är det så att en massa trafik som ska till destinationer utanför Stockholm idag tvingas åka genom stan i stället för att åka utanför. Denna trafik bidrar i dagsläget till en massa luftföroreningar helt i onödan, bland annat därför att det är trångt på vägarna runt Stockholm, och att trafikrytmen är ryckig med många stopp. Den dåliga trafikrytmen skapar alldeles i onödan utsläpp, utsläpp som ett byggande av Förbifart Stockholm radikalt kommer att minska.

Min ide är snarare att försöka bygga bort så mycket som möjligt av den trafik som inte behöver åka genom stan, det vinner både miljön och Stockholmarna på.

Att som MP tro att biltrafiken minskar för att vi försvårar dess framfart genom att bygga färre vägar är nog lika utopiskt som att tro på Tomten som vuxen människa.

Friheten att köra bil är något som i undersökning efter undersökning visar sig ha stor betydelse för gemene man. Dessutom visar samma undersökningar att bilen är en av de sista sakerna man offrar även om ekonomin blir sämre och bilåkandets kostnader ökar. Innan man offrar bilen så drar man först ner på allt annat som man kan dra ner på.

Vi ska självklart bygga vägar så att infrastrukturren hänger med befolkningsutvecklingen och den ständigt pågående urbaniseringen, och även framledes kan svälja den oundvikliga ökningen av antalet bilar på våra vägar.

Sedan ska vi självklart med politiska styrmedel se till att morgondagens biltrafik ställs om till miljövänligare drivmedel än de som vi använder idag. Vi får aldrig blunda för det faktum att biltrafiken kommer att öka år från år, och att det behövs infrastruktur i form av vägar för att möta dessa ökningar. Även el-bilar kommer ju att behöva vägar för att ta sig fram, en sak jag tror att MP helt missat.

Därför är byggandet av Förbifart Stockholm både logisk och vettig ur ett miljö perspektiv.

Självklart ska vi sedan se till att bygga ut kollektivtrafiken så mycket det går för att på detta sätt få så många som möjligt att använda sig av densamma. Men att likt MP ställa dessa två trafikslag mot varandra är helt fel. Vi tvingar inte fler att åka kollektivt genom att försvåra framförandet av den egna bilen.

I en modern kollektivtrafik är BRT (Bus Rapid Transit) och en utbyggnad med miljövänliga bussar som går på EL och andra förnyelsebara energikällor utan utsläpp, den både snabbast och mest kostnadseffektiva lösningen. Även för dessa behövs vägar, förslagsvis med dedikerade filer för kollektivtrafiken som gör att den kommer fram på ett effektivt sätt.

För regional- och stadstrafik är bussen det klart bästa alternativet, och kan med en effektiv BRT utbyggnad snarast liknas med en trafik som är spårväg på gummihjul. 

Bygger vi med förslaget om Stockholmsbågen, och integrerar detta fullt ut med Förbifart Stockholm, får Stockholmarna en betydligt effektivare och bättre kollektivtrafik, något MP säger sig förorda.

När det sedan kommer till tåg och järnväg är även detta trafikslag bra, även om järnväg är dyr att bygga. Därför tycker jag att järnväg ska byggas där det finns ekonomisk bärighet, och att vi stegvis i samband med stads och regionplanering bygger ny järnväg där så är möjligt och där järnväg behövs.

Däremot ska vi redan idag med hjälp av politiska styrmedel se till att så mycket som möjligt av det som idag transporteras på lastbilsflak snarast flyttas över på järnväg. Järnvägens fördelar ligger inte i att ombesörja persontransporter, snarare i att på ett effektivt sätt transportera stora mängder gods.

I den perfekta av världar har vi därför ett järnvägsnät som snabbt och effektivt når hela vårt land, från Norr till Söder, från Öst till Väst. Längst dessa järnvägssträckor ska sedan finnas strategiska knutpunkter, likväl som strategiskt utplacerade omlastningsstationer. Omlastningsstationer där godset kan flyttas från järnvägen för att sedan transporteras den sista biten till sin slutdestination på lastbil.

OM vi bygger järnvägen på ett smart sätt, och koncentrerar oss på gods i stället för på passagerare när järnväg byggs kan vi skapa ännu större vinster för miljön än de som MP förespråkar idag.

Politiken ska därför jobba mot en framtid där lastbilstransporterna minimeras så mycket det bara går. Då, och först då blir vi alla vinnare, och den största vinnaren av alla blir vår miljö.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.