Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Inställt extraval – Bra eller dåligt?

Idag nås vi av beskedet att det extraval som var avsett att hållas den 22 mars är inställt. I samma besked kan vi även lära oss att de Röd/gröna och Alliansen kommit överens om spelreglerna för att göra det möjligt att regera i minoritet och samtidigt undvika att SD får något avgörande inflytande på politiken.

Sedan finns det självklart några kritiska frågor vi bör ställa oss oavsett partitillhörighet:

  • Har vi i och med överenskommelsen satt demokratin ur spel?
  • Cementerar detta blockpolitiken för all framtid?
  • Vad händer om SD enskilt skulle bli större än något annat block?
  • Har vi i och med överenskommelsen avskaffat det mindre av blocken som varande i opposition?

Frågorna är många, och kanske är det så att framtiden kommer att ge oss svaret på dessa frågor? Trots att jag är Socialdemokrat måste jag ändock ställa dem även om de kan upplevas som obekväma.

Att nyvalet ställs in är i mångt och mycket bra, inte minst ur ekonomisk synpunkt. I och med detta besked får vi en politisk inriktning som kommer att gälla fram till nästa ordinarie val, vilket även det kan sättas på plussidan av överenskommelsen.

I sak kan jag sedan tycka att det är bra med breda överenskommelser, och att demokratin kommer att bestå även med gjorda överenskommelse i full verkan.

Demokrati är ju som bekant att det förslag som samlar majoritet alltid vinner vid en omröstning. Så även nu i och med att en majoritet av ledamöterna i Sveriges Riksdag valt att ställa sig bakom överenskommelsen.

Det kan för övrigt ses som rätt odemokratiskt att någon som samlat 13 % av rösterna ska kunna bestämma och påverka majoritetens 87 % i ena eller andra riktningen genom att taktik – rösta. Just detta fenomen stoppar den gjorda överenskommelsen på ett mycket effektivt sätt.

I min värld är det alltid så att majoriteten ska vinna över minoriteten, och att vågmästare inte ska beredas något större politiskt inflytande.

Låt oss från och med nu försöka se till att vi träffar breda politiska överenskommelser med bred majoritet för alla viktiga politiska beslut då detta är bäst för Sverige.

Detta gäller på alla områden inom politiken.

I stället för att motarbeta och vägra samarbete med SD på alla områden, borde vi i stället från och med nu ändra taktik och se till att SD förlorar så mycket som möjligt av sitt inflytande och sin mediala genomslagskraft.

Bästa sättet att minimera SD och deras inflytande är att göra upp med dem på alla områden där de har en likartad syn på frågorna som oss. Låt oss driva politik på ett sådant sätt att den enda frågan de inte får gehör för är frågan om invandrings och asylpolitiken.

Sedan är det självfallet så att immigrations och asylpolitiken i mångt och mycket har havererat, och att nya grepp behövs.

Dock ska vi på inget sätt begränsa invandringen genom ett restriktivare regelverk. Vad som behövs är politiska beslut som gör att vi kan ta emot de som kommer på ett effektivare och bättre sätt.

  • Vi måste sätta system på plats som ser till att de som kommer, genom statens försorg, och utan kommunal inblandning, fördelas över landets kommuner i proportion till befolkningen i övrigt. Således ska varje kommun procentuellt ta emot lika många immigranter som den procentuella del av rikets befolkning de utgör. På detta sätt blir bördan lika för alla landets kommuner.
  • Immigranterna måste sättas in i åtgärder som från dag 1 innebär att utbildning och arbete går hand i hand. Strävan ska vara att på kortast möjliga tid lära dem språket och sätta dem i arbete.
  • Lagstiftning måste till som gör att arbetsgivare alltid måste anställa den med högsta kvalifikationerna utan att diskriminera utifrån etnicitet, kön, religion, sexuell läggning etc.
  • En översyn av bolagsskatterna som innebär att de företag som inte har en procentuell fördelning av arbetskraften mellan svenskar och invandrare som motsvarar rikets fördelning drabbas av en högre bolagsskatt.

Sverige likt resten av OECD är rika länder som utan problem kan ta emot ett stort antal immigranter. Och i vart fall inom EU ska varje land tvingas ta emot lika många immigranter som det utgör procentuell andel av Europas totala folkmängd.

Sedan ska Sverige vara drivande i EU för att få till SKYDDSTULLAR på varor som importeras till EU. Detta behövs för att säkerställa att de industrijobb som tidigare flyttat ut till låglöneländer snarast flyttar tillbaka till EU och dess medlemsländer. Detta är en av nycklarna för att kunna sätta alla nyanlända immigranter i arbete.

Därför är slutsatsen att det inställda nyvalet är ett lika positivt som bra besked. Dock tarvar det en ny strategi och ett nytt sätt att tänka och handla politiskt, både i Sveriges Riksdag och i EU parlamentet.

Underskatta därför aldrig andemeningen i min devis som lyder:

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag.”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.