Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Börja bygget av framtidens sjukvård NU!

Jag har skrivit i detta ämne tidigare och känner fortfarande att dessa frågor ligger nära mitt hjärta. Främsta skälet är att mycket av dagens sjukvård arbetar efter en förlegad modell med indelning i små landsting i stället för stora regioner, något som gör den både dyr och ineffektiv, speciellt efter införandet av det fria vårdvalet vilket tillåter privata aktörer att plocka russinen ur kakan.

Dessutom har befolkningsunderlaget ökat, urbaniseringen tilltagit, och viktigast av allt, en allt längre medellivslängd innebär fler äldre som har behov av MER sjukvård.

På samma sätt blir sjukvårdens instrument och maskinpark mer avancerad och effektiv samtidigt som kostnaderna för inköp av densamma ökar i rask takt.

Allt av det som jag beskrivit ovan gör att samhällets kostnader för sjukvård ökat dramatiskt, och att vi måste stanna upp, tänka igenom, planera och inrätta en organisation som är anpassad till de utmaningar sjukvården möter i dagens och morgondagens Sverige. 

Enligt mitt sätt att se på saken så måste en grundlig omorganisation till för att anpassa sjukvårdsapparaten till de förhållanden som råder i dagens Sverige. Vi måste skapa en organisation som klarar av att erbjuda världens bästa och mest effektiva sjukvård, samtidigt som den levererar sjukvård av samma kvalitet i hela vårt avlånga land.

Jag påstår på inget sätt att jag ensam sitter inne med hela lösningen, däremot är jag fylld av tillräckligt med politisk initiativkraft för att sätta bollen i rullning och starta en fruktsam debatt i ämnet.  Därför redovisar jag i punktform, utan inbördes ordning, vad jag anser är nödvändiga förändringar som behövs för att anpassa vårdapparaten till vårt tidevarv. 

  • Skrota Landstingen och dela in Sverige i 4 – 6 större sjukvårdsdistrikt/regioner med staten som huvudman.
  • Återreglera hela sjukvården, dvs. återför alla privata vårdcentraler och sjukhus till huvudmannen.
  • Stoppa systemet med stafettläkare. Regionerna ska självklart kunna låna personal mellan varandra, dock sköts faktureringen för sådana lån regionerna emellan, och personalen får fortsatt sin lön från den region där de är anställda.
  • Se till att det finns minst 1, helst 2 Universitetssjukhus i varje region, och att dessa sjukhus är fullt utrustade med den modernaste och mesta avancerade utrustning som finns tillgänglig. Detta för att klara alla typer av vård. Med en sådan struktur blir det lättare att rekrytera specialister som önskar förkovra sig och bedriva forskning och arbete parallellt.
  • Skapa regionala utbildningscentra som sitter ihop med respektive Universitetssjukhus, dock ska utbildningen vara lika i alla regioner.
  • Regionerna har hand om all rekrytering, och även rätten att från tid till annan beordra sina anställda att arbeta på andra enheter inom regionen än den där de har sin huvudanställning.
  • Skärp kraven på hur lång tid det ska ta från det att en patient söker vård fram tills patienten är färdig behandlad.  Se dessutom till att denna tid är lika i hela landet.
  • Återinför Apoteksmonopolet. Med 1 stor inköpare kan priserna på läkemedel pressas.
  • Skapa ett medicin etiskt råd bestående av läkare och andra sakkunniga som bestämmer vilka läkemedel som bör föreskrivas i normal läget för alla sjukdomar. Dessa rekommendationer ska självklart bygga på relevant forskning och alltid använda sig av de bästa preparaten som finns på marknaden. 
  • Det etiska rådet ska även vara rådgivande vid inköp av ny medicinsk utrustning.

Ovanpå detta måste vi sedan få medborgarna att förstå att den mest avancerade sjukvården endast kan bedrivas på Universitetssjukhusen, och att vi som medborgare måste räkna med lite längre resor om vi behöver avancerad behandling och sjukvård.

Det går inte längre att som idag ha en massa mindre sjukhus som kan utföra alla typer av sjukvård då detta blir både dyrt och ineffektivt för oss skattebetalare. Som jag ser det blir sjukvården både bättre och effektivare om vi kan förlägga all avancerad sjukvård till färre sjukhus.

Sedan ska vi skapa fler mindre enheter i form av vårdcentraler på de platser där så behövs i respektive region. Framtidens vårdcentraler bör vara mer avancerade än dagens, och vara ett dygnet runt öppet mellanting mellan dagens lasarett och vårdcentraler. Den nya typen av vårdcentraler bör klara enklare operationer och ha sådana funktioner som BB och geriatriska vårdavdelningar.

Dessutom måste vi bygga ut Ambulans och Akutbils verksamheten, och säkerställa att hela riket har tillgång till snabba och säkra transporter när så behövs. I denna fråga går det inte att fuska utan hela landet ska ha samma tillgång, oavsett avstånd.

Både Ambulans, Akutbils och Alarmverksamheten ska ha staten som huvudman, utan privat inblandning, då detta är enda sättet att säkerställa att alla medborgare får samma service.

Avslutningsvis vill jag tillägga att mina tankar och ideer ligger i linje med den omorganisation som Polisen gör för närvarande, och att skälen för en omorganisation av sjukvården är densamma som de som ligger till grund för Polisens omorganisation.

Låt oss därför tillsammans visa politisk dådkraft, och över block och parti gränser skapa en bred politisk samsyn för sjukvården, en samsyn som leder till en effektiv och behövlig sjukvårdsreform som anpassar sjukvården till dagens förutsättningar och förhållanden. 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.