Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Anders 2-stegs raket till fler jobb och mer pengar till välfärd!

I detta inlägg ska jag försöka mig på att förklara hur vi med rätt åtgärder kan finansiera den åter och utbyggnad av välfärden som Sverige och Europa så väl behöver. I mitt recept ingår även hur vi ska få de arbetstillfällen som migrerat till låglöneländer att migrera tillbaka.

För er som inte läst mina tidigare inlägg i debatten är det därför på sin plats med en kort sammanfattning av varför jag tycker mig ha expertkunskap på området.

Under många år arbetade jag i den schweiziska och internationella bank och finansvärlden inom området Private banking. Private banking är ett annat uttryck för laglig (om än omoralisk) skatteplanering med enda syfte att helt erodera, eller i vilket fall kraftigt sänka skatterna för företag och dess ägare.

Hur fungerar då skatteplanering?

 • Genom att med hjälp av de dubbelbeskattningsavtal som finns länder emellan se till att bygga bolagskonstruktioner som minimerar skatten.
 • Genom att se till att flytta skattskyldigheten till ett land med låg eller ingen skatt. Oftast med hjälp av ett transitland.
 • Genom att blanda in flera dubbelbeskattningsavtal och flera länder i konstruktionen.
 • Genom användandet av länder med strikt bank sekretess och sekretess runt ägarförhållandena i ett bolag.

Min yrkeserfarenhet inom branschen gör därför att är slutsatsen enkel att dra. Dubbelbeskattningsavtalen är själva motorn i all skatteplanering. Genom att ändra lydelsen på dessa kan vi därför effektivt stoppa alla skatteplanering, och det PERMANENT.

Dessutom ska vi veta att det finns en hel finansindustri med tillhörande lobbyister som med dubbelbeskattningsavtalen som verktyg aktivt marknadsför, säljer och tjänar astronomiska belopp på denna företeelse.

Det kan vara bra för den oinvigde att känna till anledningarna till dubbelbeskattningsavtalens tillkomst:

De infördes för att förhindra beskattning av samma tillgångar sker flera gånger, något som självklart är både rimligt och helt rätt och riktigt. Dock tror jag aldrig att lagstiftaren från början hade avsett att dubbelbeskattningsavtalen skulle användas på det sätt som nu görs.

Avsikten var att förhindra att samma pengar beskattas flera gånger – Inte att beskattning undviks helt och hållet!

Hur ser då dessa dubbelbeskattningsavtal ut till sin konstruktion kort sammanfattat?

Det finns i huvudsak två typer av dubbelbeskattningsavtal idag även om skrivningen i dem kan vara lite olika:

 • Den ”gamla typen” av dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med de flesta gamla västvärldsekonomierna stipulerar att skatten istället för att betalas i intjänande landet, ska betalas i det land i vilket den skattskyldige har sin hemvist. Just denna skrivning gör att det via bolagsbildningar i sådana länder, och genom att kombinera flera dubbelbeskattningsavtal och flera länder blir möjligt att helt undkomma beskattning.
 • Den ”nya typen” av dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med de flesta ”nya ekonomier” (läs länder i Asien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika) stipulerar att nedsättning av skatten i intjänande landet bara medges med lika mycket som den skattskyldige bevisat att han/hon betalat i det land där hemvisten finns.

Sålunda är det ganska lätt att förstå att den nya typen av dubbelbeskattningsavtal är betydligt effektivare och leder till en rättvisare beskattning än den gamla typen.

Därför vill jag med enkla grepp göra den enda nödvändiga förändring som behövs!

Steg 1 i Anders 2-stegs raket för fler jobb och mer pengar till välfärd.

Utbyte av alla ”gamla” dubbelbeskattningsavtal för att i stället ersätta dem med den ”nya” typen av dubbelbeskattningsavtal. Dessutom innehållande följande avtalstext:

 • Att nedsättning av skatten i det land i vilken inkomsten genererats bara medges med lika mycket som man kan bevisa att man redan erlagt i skatt i annat land som omfattas av avtalet.
 • Att ränteavdrag bara kan göras i intjänande landet och mot uppvisande av erlagd räntebetalning till erkänt utlånings institut registrerat som bank.
 • Att införa ett totalt stopp för royalty och franchise avgifter om huvudägaren till det bolag som erhåller royalty- eller franchise-avgiften till mer än 20 % har samma ägare som det betalande bolaget.

Tiden är inne för detta och jag är fullt ut övertygad om att vi kan få resten av Europa med oss.

EU, dess medlemsländer och dess medborgare brottas alla med samma problem.

 • Stora underskott i de nationella stadsfinanserna.
 • Höga arbetslöshetstal.
 • Minskade skatteintäkter.
 • Ökad invandring.

För att krydda mitt förslag extra mycket ska vi även införa följande åtgärder, vilka i kombination med ovanstående förslag kommer att leda till ett blomstrande och välmående Sverige och Europa. Dessutom tror jag att alla övriga länder även de kommer att må bra av mitt förslag.

Steg 2 i Anders 2-stegs raket för fler jobb och mer pengar till välfärd.

Här är Anders lösning på hur vi kan få jobben att migrera tillbaka till Sverige och EU:

 • Ett omedelbart införande av höga importtullar för varor och produkter som tillverkas utanför EU men säljs inom EU. 
 • Att dessa importtullar vad gäller storlek anpassas på sådant sätt att de äter upp den vinst företagen gör på att flytta tillverkningen till ett låglöneland. 
 • Att dessa skatter och importavgifter tillfaller stadskassan i de länder i vilka produkterna säljs.
 • Ett omedelbart införande av krav som säkerställer att allt varor och produkter som säljs inom EU är tillverkade enligt samma standard vad gäller miljö och rening som vore de tillverkade inom unionen.
 • Krav på tillverkarna som vill sälja sina produkter inom EU att de lever upp till det regelverk om anställningstrygghet med mera som råder inom EU.
 • Att företagen solidariskt beskattas i alla länder där deras produkter tillverkas och säljs.

Om vi gör på detta sätt blir det i ett slag olönsamt att flytta produktion till låglöneländer. Jag tror och vet att sådana åtgärder i stället skulle starta en våg som leder till att jobben flyttar tillbaka till Sverige och EU.

En sådan utveckling tjänar alla på:

 • Människor sätts i arbete.
 • Företagen får högre försäljning och större vinster i och med att fler kan köpa deras produkter.
 • Staterna får större skatteintäkter, något som sedan kan investeras i infrastruktur och välfärd.
 • Mindre utsläpp och mindre växthuseffekter till gagn för vår miljö och i förlängningen oss själva.

Som ni alla kan se och förstå vill jag ha en lagstiftning som inte gör det möjligt för företag och företagare att öka på sina vinster bara genom att flytta produktionen till låglöneländer.

Utöver detta omöjliggör mina förslag kombinerade med varandra ett läge där man kan vara bosatt i Sverige och och använda sig av det svenska välfärdssystemet vad gäller skolor och sjukvård och samtidigt undvika att betala skatt i Sverige.

Sammantaget borde dessa förslag inte vara allt för svåra att förankra i EU och hos dess medlemsstater då det innebär att alla länder får en utökad skattebas.

Självklart kommer finans och industri lobbyisterna att göra allt för att stoppa en sådan utveckling. Dock har jag en aldrig sinande tro på att den breda massan alltid förstår sitt eget bästa och röstar fram de förslag som är bäst för alla och garanterar flertalets makt över fåtalet.

Därför vill jag att vi Socialdemokrater tillsammans ser till att Sverige driver dessa frågor hårt i EU, och att vi i Sverige snarast möjligt påbörjar arbetet med att ersätta den gamla typen av dubbelbeskattningsavtal med nya moderna och mer tidsanpassade dubbelbeskattningsavtal som ser till att varje medlemsland får sin beskärda del av sina medborgares skatteintäkter.

Dessutom vill jag att vi blir drivande vad gäller ett gemensamt införande av skyddstullar till EU.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

7 kommentarer

 1. Leif Andersson

  Helt obegripligt hur Löfven kunde välja Magdalena Andersson till Finansminister istället för dig.

 2. Jonny Disenfeldt

  Du är alltså en självutnämnd expert på världsekonomi. Nobelpriset nästa ?

  Kraftigt höjda tullar medför kraftigt ökade konsumentpriser.
  Skulle dessa varor då istället produceras i t.ex Sverige med svenska lönekostnader skulle de likaså bli dyra för konsumenten, det fanns anledningar till att fabrikerna flyttade .

  Detta leder alltså till arbetslöshet i de länder vi bygger tullmurar mot samt till kraftigt minskad konsumtion i Sverige.

  Du uppnår precis motsatsen till det du vill uppnå när du försöjer bekämpa den globala ekonomin.

  Istället borde vi ta bort importtullar t.ex mot Afrika och uppmuntra import av spannmål, livsmedel etc så att afrikanska stater kan bygga upp en exportindustri med livsmedel. Det ger arbete och välfärd till dem.Svenska bönder är extremt subventionerade och hålls vid liv med konstgjord andning.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Där har vi helt olika uppfattning. Hela EU ska göra samma sak vilket i slutändan innebär att andra världsdelar följer efter.

   Konsumentpriserna kommer inte att stiga med min politik. I stället kommer företagens vinster att minska.

   Med lagstiftning och offensiv politik kommer vi långt. Dessutom är konsumenternas makt stor.

   Skulle detta till äventyrs inte fungera initialt får vi kanske göra som I Malaysia och införa priskontroll på strategiska varor och produkter.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Alldeles rätt!

   Dock kan jag upplysa om att tändstickorna finns och är redo att tända på.

 3. Leif Andersson

  Får dock medge att det är trevligt med någon inom S som vågar ha egna åsikter förutom de som sanktioneras av partiledningen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tror mig veta att vi i vårt parti hyllar demokratin. Därför är det upp till var och en att uttrycka sina egna tankar så länge man inte påstår att det är partiets tankar.

   Väl är det så att jag självfallet tror och hoppas att jag ska kunna övertyga tillräckligt många partikamrater och därmed göra det till partiets officiella plan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.