Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Dax för nya grepp inom kollektivtrafiken – Låt oss införa enhetligt biljettsystem för hela landet.

Regering & Riksdag likväl som regionerna, landstingen och kommunerna och inte minst kollektivtrafikbranchens utförare har alla samma målsättning, nämligen ett ökat kollektivt resande.

Trots detta finns liten eller ingen samordning dessa emellan när det gäller att göra det lättare för medborgarna att välja kollektivt resande framför den egna bilen.

Ett utökat kollektivt resande gynnar alla. Vi får en bättre miljö dessutom gör ett ökat kollektivt resande att kollektivtrafikens kostnader kan fördelas på ett större antal resenärer. Något som över tid ger lägre biljettpriser. Dessutom skulle ett ökat kollektivt resande innebära större intäkter att investera i ännu mer kollektivtrafik och fler och miljövänligare fordon.

Att det ser ut som det gör vad gäller biljettsystem är i mångt och mycket en kvarleva från det tidevarv när kommuner och landsting själva bedrev kollektivtrafik. Dessutom var resandet över kommun och länsgränser betydligt mindre då än i dag.

Mitt förslag är att vi skapar ett enhetligt biljettsystem för hela Sveriges kollektivtrafik dvs. tåg, buss, tunnelbana, spårväg och busstrafik och i förekommande fall färjetrafik. 

Så här tänker jag mig att det ska fungera:

  • Ett reskort som gäller i hela landet och som laddas med valfritt belopp av kortinnehavaren.
  • Gemensam centraldator som sköter registrering, laddning och debitering för gjorda resor.
  • Mängdrabatt enligt principen – Ju fler resor ju lägre pris. Denna rabatt ska gälla oavsett vilket transportslag man väljer och oberoende av vart i landet man gjort sin resa.
  • Kontantlöst system som även stödjer internet och mobilbetalningar.
  • Samma utrustning i alla fordon som utför kollektivtrafik vad gäller biljettmaskiner, kortläsare mm.
  • Inbyggda funktioner som stödjer en incitamentsbaserad ersättningsmodell till utförande operatör. ( Dvs. räkneverk som ser till att de operatörer som ökar resandet utöver sitt normala åtagande får vara med och dela biljättintäkterna för detta)
  • Möjlighet för SJ och andra aktörer att ansluta sig till samma betalsystem, dock ska resor som inte är reguljär kollektivtrafik inte vara rabattgrundande.

Ett gemensamt biljettsystem betyder inte med självklarhet att regionerna, landstingen och kommunerna blir av med beslutanderätten över biljettpriserna. Min tanke är att de självklart ska behålla kontrollen över storleken på sina taxor. Dock måste det till ett gemensamt rabattsystem som ser lika ut i hela riket. Måhända kan man dessutom tänka sig att en viss procent av alla biljättintäkter sätts av till en fond. Denna fond ska sedan användas som utjämningsfond om någon region blir oproportionerligt drabbade av rabatterat resande.

Jag tror även att ett införande av ett gemensamt biljettsystem kan tjäna sitt syfta när det gäller regionala statliga subventioner för att öka på det kollektiva resandet. Detta för att möjliggöra för glesbygdskommuner med stora avstånd att fortsätta satsa på en utbyggnad av sin kollektivtrafik.

Jag tycker att staten ska stå som huvudman för systemet, gärna med driftstället utlokaliserat till en ort utanför huvudstaden.

För att komma i land med detta behövs sannolikt beslut på regerings och riksdagsnivå inte minst för att göra det obligatoriskt för alla kommuner, landsting och regioner att ansluta sig till systemet..

Därför föreslår jag att vi snarast tillsätter en utredning som skyndsamt utreder förutsättningarna för och implementeringen av ett gemensamt biljettsystem för hela landets kollektivtrafik.

Bara med ett sådant system på plats kan vi på allvar börja det fördubblingsarbete som sedan tidigare aviserats vad gäller kollektivt resande.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.