Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Arbetstidslagen bör skärpas innan vi börjar prata 6 timmars arbetsdag.

Många är de som pratar om att vi borde gå över till 6 timmars arbetsdag i Sverige. Alldeles speciellt så bland Vänsterpartiets företrädare men även FI med flera ser detta som en god ide.

Att vi i en framtid kan komma till ett sådant läge ser jag inte för otroligt, dock måste det till att flera länder genomför detta samtidigt för att inte företagen i länderna där det genomförs ska förlora i konkurrenskraft.

Men så till det som min rubriksättning antyder:

Vore det inte bättre att först se till att nuvarande lagstiftning om 8 timmars arbetsdag efterlevs innan vi börjar prata om 6 timmars arbetsdag? 

För mig är det naturligt att första steget i en sänkning av arbetstiden startar med att vi tillser att den regel om 8 timmars arbetsdag eller 40 timmar/vecka följs fullt ut.

I dagens Sverige arbetar de som har ett arbete i många fall betydligt med än dessa 40 timmar/vecka. Listan på sektorer inom näringslivet där delar av Arbetstidslagen förhandlats bort genom kollektivavtal kan göras mycket lång. Personliga assistenter, äldrevårds och sjukvårdspersonal etc. etc.

Under Alliansens tid vid makten har fackföreningarnas inflytande drastiskt minskat, detta till förmån för landets arbetsgivare som med färre och färre medarbetare kan kräma ut högre vinster genom att utnyttja detta. Med högre arbetsbelastning och längre arbetsdagar kan man utföra mer arbete på färre arbetstagare just därför att Arbetstidslagen i många stycken förlorat sin betydelse.

Därför tycker jag att vi som Socialdemokratiskt ledd regering ska driva igenom förändringar vad gäller Arbetstidslagens tillämpning samt se till att den tillämpas strikt inom alla sektorer av vårt samhälle.

Vi måste helt ta bort, eller i vart fall kraftigt begränsa möjligheterna för arbetsmarknadens parter att göra avsteg från arbetstidslagen.

Låt oss aldrig glömma att arbetstidslagen tillkom för att garantera landets arbetande befolkning drägliga arbetsförhållanden med tid över till vila, familjeliv och fritidsaktiviteter.

En uppsträckning och striktare tillämpning av arbetstidslagen borde därför rimligen även ge:

 • Fler arbetstillfällen i och med att arbetstiden per arbetstagare begränsas till lagstadgade 40 timmar/vecka.
 • Färre sjukskrivna i och med att tillräcklig tid ges för vila och tid med nära och kära.

Detta kommer jag att arbeta för – Håller du med?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

4 kommentarer

 1. Inger

  Hmm..det ligger något i det du säger..Även om jag går i tankar på dagens stressade föräldrar Som skulle behöva ..för sina barns skull ..såväl som för sin eget välmåendes..6 timmars arbetsdag
  För tiden idag är inte densamma som gårdagens

  • andersforss (inläggsförfattare)

   På sikt kanske det behöver bli så. Men anledningen till stressen är att de redan idag arbetar betydligt mer än de 8 timmar om dagen som stipuleras i dagens lagstiftning.

   Dessutom kan vi i dagens VK läsa ett uttalande från Unionen om ”Vobbing” dvs. hemarbete när man vårdar sjuka barn.

   Största anledningen till stressen är för få medarbetare och för hög arbetsbelastning.

   Slutsats = Låt oss börja med att skärpa lagstiftningen och i ett första steg återgå till 8 timmars arbetsdag. När detta landat vet vi om vidare förändringar är nödvändiga.

 2. Bertil

  Risken med 6 tim/dag är att det blir dubbla pass folk börjar jobba.
  Man kan jämföra det med gamla tider när mannen jobbade och kvinnan skulle
  sköta hemmet, d.v.s barnen, tvätten, matlagning, bära in ved m.m
  Men så ville kvinnan ut och få socialkontakt d.v.s jobba. Samtidigt som hemmet blev lätthanterligare.
  El-spis istället för öppen eld eller Järnspis. Damsugare när elen kom i husen.
  Vattenburen värme , tvättmaskin.-
  I början så krävde kvinnor ”ingen lön ”, Mannen var fortfarande familjeförsörjare.
  Men sedan har detta utvecklats Kvinnan måste idag jobba liksom mannen en inkomst räcker inte.
  Dessutom har Kvinnan börjat kräva lika lön för lika arbete oavsett kön.

  Så blir det 6 tim. Då blir det dubbla pass d.v.s 12 tim så småningom
  Girigheten hos folk gör att man kör 12 tim, blir sjuk och sedan utfattig.
  Och blir det då brist på arbete genom Robotisering ,o.s.v
  Då lär det bli enorma ekonomiska klyftor mellan människor.
  Den attracktive får köra 12 tim medan den andre blir utan jobb.
  Samtidigt som a-kassa och alla välfärdskydd är skrotade av nyliberalismens härjningar.

  Hur galen framtiden blir om det fortsätter i denna takt lär ingen veta.
  Dock finns en tröst . Samma senario som nu byggdes upp under 30-talet
  Inlandsbönder fick det svårt flyttade mot städer bostadsbrist uppstod och
  hyror bostäder blev dyra.
  Men så kom Ernst Wigfors. New deal i USA och sedan blev socialismen en famgångssaga.
  i 40 år ungefär,

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det du nämner är en av anledningarna till att jag inte är för 6 timmar arbetsdag, i vilket fall inte inom en nära (läs 10 år) framtid.

   Det är betydligt bättre att först se till att folk arbetar de 8 timmar som är lagstadgade idag och inte mer. Detta uppnås bäst genom att skärpa tillämpningen av arbetstidslagen.

   Sedan är det så att vi om, och läs noga OM vi inför 6 timmars arbetsdag även ser till att det inte blir möjligt att arbeta dubbla pass. Detta genom lagstiftning.

   Dock är jag långt ifrån övertygad om att en nedgång till 6 timmar är bra – 8 timmar som idag är helt ok enligt mitt sätt att se på saken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.