Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Solidaritet nyckeln till ett kärleksfullt samhälle!

Jag fortsätter på inslagen väg och har nu kommit till det som är själva grundpelaren för ett välmående och kärleksfullt välfärdssamhälle. Grundpelaren stavas SOLIDARITET.

Just SOLIDARITETEN är vad som saknas mest i Sverige anno 2015. I stället råder det omvända, och som jag ser det präglas dagens Sverige av GIRIGHET och egoism. På snart sagt alla nivåer i samhället sätter människor sina egna behov och önskningar framför kollektivets behov och önskningar. Och det är just denna egocentrering som leder oss in i GIRIGA handlingar och GIRIGA tankebanor.

För oss Socialdemokrater är detta inte en framkomlig väg då det bara kan leda åt ett håll – Rakt ner i fördärvet!

Därför vill jag påminna alla om vad SOLIDARITET faktiskt är i ord och handling. Så här beskrevs SOLIDARITET i vårt partiprogram anno 1975:

 • Socialdemokratin vill låta solidariteten prägla samhällsförhållandena.
 • Solidariteten får inte stanna vid gränser utan omfattar alla folk.
 • Solidariteten utgör grunden för den trygghet på vilket varje människa har berättigat anspråk och för den gemenskap som måste prägla ett gott samhälle.
 • Solidariteten kräver därför insatser efter vars och ens förmåga och en försörjning som svarar mot vars och ens behov.
 • Solidariteten innebär en inlevelse i varandras villkor och en vilja till omsorg och omtanke om varandra.

Speciellt de 2 sista punkterna är något som helt och hållet saknas i dagens Sverige. Vi har inte längre ett samhälle där alla kan delta efter förmåga och samtidigt få en försörjning som svarar mot deras behov. På samma sätt har fokus i samhället flyttats från förstå och bejaka varandras villkor till att bara bry sig om sig själv och sin egen situation.

Min slutsats är att det är just därför att vi brutit mot näst sista punkten och kastat ut sjuka ur sjukförsäkringssystemen, arbetslösa ur a-kassan och skapat ett A och ett B-lag som fokuseringen på den egna personen tilltagit.

Detta måste brytas för att vi ska få ett välmående och kärleksfullt Sverige. Att starta med att implementera SOLIDARITET som ledstjärna i allt vi tänker och i allt vi gör är ett bra första steg.

Om vi ovanpå detta kan addera ytterligare några av våra Socialdemokratiska ideologiska övertygelser och applicera även dessa blir resultatet ännu bättre.

Vi bör dessutom addera följande:

 • Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människornas inbördes förhållanden för att därigenom ge varandra en möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv.
 • Den socialistiska samhällsuppfattningen är uttryck för viljan att förverkliga ideerna om frihet, jämlikhet, demokrati och solidaritet.
 • Sina djupaste rötter har Socialdemokratins ideer i övertygelsen om varje människas okränkbarhet och alla människors lika värde.
 • Socialdemokratin vill genom sin omdaning av samhället öka människornas frihet.
 • Socialdemokratin betraktar demokratin som grunden för sin åskådning och vill försvara den mot maktmissbruk och diktators-strävanden.
 • Socialdemokratin vill avlägsna de de sociala och ekonomiska hindren för människans frigörelse.

Det är därför vi Socialdemokratin är beredd att sätta in all vår kraft för att värna de medborgerliga friheterna som har förvärvats i kamp mot segt försvarade privilegier.

Låt oss därför genast påbörja kampen för att återbörda SOLIDARITETEN och göra den till NORM på alla nivåer i samhället.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

4 kommentarer

 1. Inger

  Ett ”fint” ord.. det där SOLIDARITET..men ett ord som kommit bort i takt med den så kallade välfärden.
  Människor som vet och känner till ordets innebörd och i handling uppvisat detsamma Har för länge sedan De flesta av dom Gått ur tiden Det finns så många ord som används och som ytligt går förbi..som förlorat sitt innehåll och värde Precis som i dagens tid …då det yttre är det som värderas .. Inte människors inre Därför tiden är sådan nu Att det är penningen och det materialistiska som får råda Tidigare drevs många politiker av en inre glöd…att solidariskt arbeta för samhällets..människors bästa ..väl och ve
  Idag verkar många inom maktelitens led … mer jobba i egen sak för att få sitta kvar på ”tronen” Så solidaritet..vet människor inte längre vad det är..lika lite som respekt Där alla människors lika värde OAVSETT ålder,kön,yttre tillgångar och ekonomiska resurser.Men som med allt annat måste vi börja med oss själv..med att återta och ge mening och innehåll åt orden och därmed åxå vara/bli värdiga förebilder för de uppväxande släktet Att ord INTE bara är ett tomt skal…utan innehåll.Vi måste börja fylla dom med ett VERKLIGT innehåll .M.V.H

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är precis det jag gjort Inger börjat med mig själv. Nästa steg är att återge ordet Solidaritet sin rätta innebörd.

   Och JA, jag håller med dig om att de allra flesta som brann för och hade en inre glöd för detta är döda eller mycket gamla. Jag håller även med om att dagens politiker ser mer till sig själva än till kollektivets bästa.

   Det är just det jag vill ändra på!

   För att ordet ska pånyttfödas måste det upp till debatt- Samma sak gäller för ämnet ideologi.

 2. Bertil

  Anders Forss har inget att skämmas för med det han skrivit på bloggen.
  Jag har kort sagt inget att tillägga.
  Ett imponerande inlägg.

  Om 100 sådana där skrevs i media varje dag. Skulle Sverige ha en helt annan hänsyn till varann.

  Idag dominerar högerlobbyfirmors s.k Forskningsrapporter
  Där man t.o.m får det till att fattigare grupper nyttjar RUT mest.
  Där skattesänkmningar och girihte är lösningen på allt.
  Vi ska inte längre sträva efter jämlikhet utan man säger helt öppet att klyftorna måste
  öka.
  Det är så groteskt dumt så man tror inte det är sant.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.