Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Demokrati!

Det är rätt fantastiskt att läsa alla kommentarer jag får på min blogg. Alldeles speciellt så de kommentarer som kommer från högerkanten av väljarkåren. Det finns även olika syn på hur vi ser på demokrati och meningen med demokrati. Därför är det på sin plats att jag redovisar hur jag ser på demokrati och vad själva ordet demokrati betyder för mig.

Innan jag går in på vår Socialdemokratiska definition på demokrati vill jag medge att demokrati kan sägas vara trubbigt då den betyder olika saker för olika människor. Dock är demokrati trots allt det bästa styrelsesätt vi känner till fram till nu. I grund och botten blir demokrati att majoriteten bestämmer. Dock kan de bara sägas göra så i demokratisk ordning om de samtidigt tillser att minoriteten inte blir förtryckta eller illa behandlade.

Låt oss då gå till vår Socialdemokratiska definition:

Till att börja med är målet med vår syn på demokrati att göra alla människor till likvärdiga medarbetare i uppgiften att förvalta och förkovra de produktiva tillgångarna i samhället.

På grundval av detta blir då demokrati en effekt av följande ställningstaganden:

  • Socialdemokratin betraktar demokratin som grunden för sin ideologiska åskådning.
  • Socialdemokratin vill försvara demokratin mot maktmissbruk och diktator-strävanden, utvidga den på det ekonomiska fältet och låta dess ideal sätta prägel på samhällslivets alla områden.
  • I sin strävan att ge demokratin ett påtagligt innehåll verkar Socialdemokratin för allas deltagande i samhällsomdaningen och för att allt fler får fatta beslut och ta ansvar.
  • Socialdemokratin ser i folkrörelserna ett uttryck för människornas vilja till delaktighet och för demokratins förmåga att förena dem i gemensamma ansträngningar.

För Socialdemokratin är därför kravet på ekonomisk demokrati lika självklart som kravet på politisk demokrati. Just därför motsätter sig Socialdemokratin en ordning vilken ger ägandet rätt att utöva makt över människor.

Vidare ser vi demokrati på följande sätt:

  • Socialdemokratin vill därför begränsa varje koncentration av den ekonomiska makten i ett fåtals händer.
  • Socialdemokratin vill därför ställa produktionsresultatets fördelning under demokratisk kontroll.

Allt detta för att uppnå vår målsättning att göra alla människor till likvärdiga medarbetare i uppgiften att förvalta och förkovra de produktiva tillgångarna i samhället.

Beskrivningen jag givit ovan får därför sägas utgöra min syn på demokrati. Som jag ser det är detta den enda vägen att skapa riktig demokrati, en demokrati på alla nivåer i samhället.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.