Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

95.000 miljarder kronor!!!!!

Siffran är så stor att den blir svår att greppa – 95.000 miljarder kronor! Så stor är siffran på hur mycket pengar EU länderna samfällt årligen går miste om på grund av avancerad skatteplanering och i förekommande fall ren skatteflykt. Siffran är hämtad från en undersökning publicerad på ledarplats i dagens pappersupplaga av Aftonbladet.

Jag har skrivit ett antal inlägg i detta ämne tidigare och äntligen tycks det som om regeringarna i ett antal länder har vaknat och insett hur fel detta fenomen är. Bland de som vaknat märks stora länder som Tyskland och England, dock är de inte ensamma i sitt uppvaknande då ett flertal regeringar inom EU insett samma ska och fört upp frågan på EU agendan.

Äntligen börjar man tala om att det är högst OSUNT att EU länderna konkurrerar inbördes genom att erbjuda låga bolagsskatter och generösa skatteregler. Man har efter läckan i PWC insett hur mycket pengar som årligen försvunnit ut till skatteparadis via transitländer såsom Luxemburg och Holland.

Ställ er själva frågan hur mycket välfärd vi skulle kunna skapa med 95.000 miljarder kronor?

Betänk sedan att dessa pengar på inget sätt försvunnit. I stället för att betalas in som skatt hamnar i fickan hos företagens ägare.

Även om denna skatteplanering är laglig har jag svårt att benämna den som något annat än ren stöld från dess rättmätiga ägare som är alla EU’s medborgare.

Anledningen till att jag ser det som stöld är därför att det aldrig någonsin varit lagstiftarnas intention att skattesatser och dubbelbeskattningsavtal skulle utnyttjas på detta sätt. Att det blivit så kan endast och allena tillskrivas den så kallade ”marknaden” och de krafter som styrda av GIRIGHET verkar på densamma.

Sverige visade sig i en jämförelse vad gäller skattesatsen för bolagsskatt placera sig i mitten på skalan vad gäller hur hög den är. Högst upp hamnade länder som Tyskland medan Irland och Luxemburg hamnade längst ner och erbjöd de lägsta bolagsskatterna.

Dock stannar problemen vid låga skatter. Befintliga dubbelbeskattningsavtal spär ytterligare på en redan ohållbar situation. Det är just med hjälp av dessa som erfarna skatteplanerare kan skicka pengar rakt ut till skatteparadis utan att betala skatt överhuvudtaget i intjänandelandet.

Vad EU’s ledare därför börjat prata om är en harmonisering av bolagsskatterna i hela unionen för att undvika att EU’s länder konkurrerar sinsemellan med låga skattesatser. Jag stödjer detta initiativ fullt ut och dryftar mig ånyo till att utbrista:

  • Vad var det jag sa!

Jag har även tjatat om att vi förutom Politisk Demokrati måste se till att skapa Ekonomisk Demokrati. Anledningen till att jag hela tiden tjatar om detta är just det scenario som jag beskrivit ovan. När vi politiker viker oss för lobbyisterna och går den så kallade ”marknaden” till mötes och låter marknadskrafterna styra fritt blir resultatet just detta.

Därför måste marknaden regleras så att varje land kan få sin rättmätiga skatteintäkt från de företag som verkar i landet.

Det är både enkelt och effektivt att åtgärda detta. Med en enkel åtgärd kan EU ländernas regeringar effektivt stoppa all skatteplanering.

Åtgärden jag åsyftar är därför att byta ut alla ”gamla” dubbelbeskattningsavtal till den ”nya” typen av dubbelbeskattningsavtal, dessutom med följande tillägg i avtalstexten:

  • Att nedsättning av skatten i det land i vilken inkomsten genererats bara medges med lika mycket som man kan bevisa att man redan erlagt i skatt i annat land som omfattas av avtalet.
  • Att Ränteavdrag bara kan göras mot uppvisande av erlagd räntebetalning till erkänt utlånings institut registrerat som bank. Och då bara i utlånings institut som finns i samma land som det i vilket inkomsten intjänats. Således stoppas möjligheten att låna i ett land och dra av räntan i ett annat land.
  • Att införa ett totalt stopp för royalty och franchise avgifter om huvudägaren till det bolag som erhåller royalty- eller franchise-avgiften till mer än 20 % har samma ägare som det betalande bolaget.

Om vi förutom att genomföra ovanstående åtgärder dessutom ser till att harmonierna bolagsskattesatserna så att de är lika i alla EU länder har vi effektivt sett till att EU’s länder får ett årligt tillskott på 95.000 miljarder eller mer att bygga välfärd och sociala trygghetssystem för.

Min enkla fråga är: Vad väntar vi på?

Låt oss enas över partigränserna och täppa till de kryphål som marknadskrafterna skapat åt sig själva genom att predika nyliberlalismens lov. Med ett genomförande av dessa åtgärder är vi på god väg att skapa ett Europa med Politisk likväl som Ekonomisk Demokrati.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.