Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ekonomisk demokrati.

Rubriken är satt därför att jag är 100% övertygad om att ekonomisk demokrati är ett av fundamenten som behöver infrias om vi vill leva i ett tryggt land präglat av kärlek, solidaritet och väl fungerande välfärd. Tankarna jag kommer att utveckla nedan är just tankar – formulerade i frågor och funderingar som inte med nödvändighet är förankrade i dagens Socialdemokratiska partiprogram.

Inlägget ska därför ses ur det perspektiv jag beskrivit ovan. Vad jag hoppas uppnå med inlägget är att väcka reaktioner och debatt om vad ekonomisk demokrati är och vad den bör stå för.

Dagens Sverige är som jag ser det ljusår från den ekonomiska demokrati som rådde mellan 1950 och 1980. Detta därför att dagens Sverige präglas av en oligopol liknande situation vad gäller utbudet av varor och tjänster. Samma sak gäller jobben, och då framför allt de enklare manuella jobben som flyttat från dåtidens Sverige till låglöneländer. 

Produkterna som produceras i dessa låglöneländer säljs sedan i kedjebutiker som finns i hela landet. Jag pratar här om alla de butikskedjor som utgör majoriteten av de butiker vi hittar i shoppinggallerior och stadscentrum.

Vart har alla små fristående butiker tagit vägen?

Själv påstår jag att det är nyliberalismen och dess tankar som möjliggjort att dessa stora kedjor fått möjlighet att prisa ut alla små enskilda butiker och företag. När de mindre butikerna blivit nedlagda har jobben de skapade både direkt och indirekt flyttats till låglöneländer därför att detta ger de stora drakarna ännu större förtjänster.

Just storleken gör att de med stora inköpsvolymer och en oligopol liknande marknadssituation kunnat konkurrera ut och ta död på alla fristående företag och butiker. I dagens marknadssituation klarar de mindre företagen inte av att konkurrera med de stora drakarna.

De stora företagskedjorna har dessutom effektivt utnyttjat alla dubbelbeskattningsavtal och andra faciliteter som finns för att skatteplanera och undvika beskattning. Det är med hjälp av dessa pengar de sedan tar död på de mindre näringsidkarna som inte har samma möjligheter att skatteplanera.

Jag vill påstå att nyliberalismen är ett verktyg skapat av ”STORKAPITALET” för att gynna dess strävan att berika sig ännu mer. Verktyget är sedan utformat på ett sådant sätt att får gemene man att tro att det leder till frihet och valfrihet emedan det egentliga syftet, nämligen att hjälpa de rikaste 3% att uppnå sina mål om total ekonomisk makt är väl dolt i doktrinen om alla människors rätt till att fritt bestämma över sig själv och sin egen situation.

Frågan vi alla bör ställa oss är om nyliberalismen och den frihet den predikar givit oss ett bättre samhälle?

Vad är frihet kanske vi kan fråga oss?

  • Är frihet att: alla fritt får välja hur de vill leva?
  • Är frihet att man kan göra vad man vill så länge man tycker att det bejakar den egna friheten? 

Dessa frågeställningar är viktiga och jag tycker att var och en ska betänka vad ordet frihet faktiskt betyder. Jag är övertygad om att ni likt mig själv kommer fram till att det som en människa betraktar som en frihet för andra kan framstå för ett tvång.

Därför vill jag skapa ett Sverige och en värld som präglas av ekonomisk demokrati lika mycket som den präglas av politisk demokrati.

Med ekonomisk demokrati kan vi se till att de rikaste 3% tvingas dela med sig till alla på ett solidariskt sätt!

  • Det måste finnas regelverk som säkerställer att alla inklusive de 3% betalar den skatt de rätteligen borde betala.
  • Det måste finnas regelverk som ser till att sunda konkurrensregler inte kan åsidosättas och rundas genom oligopol.
  • Det måste finnas regelverk som inte gör det lönsamt att flytta produktion till låglöneländer.
  • Det måste finnas regelverk som säkerställer att små företag kan etableras, växa och skapa arbetstillfällen.

Jag drömmer om att kunna besöka städer och shoppinggallerior som ser olika ut i alla städer. Gallerior som istället för att domineras av stora kedjebutiker kan erbjuda ett rikt utbud av lokala butiker.

Under mina år i Malaysia var just detta verkligheten. Galleriorna i den delen av världen är många och stora, för att inte säga GIGANTISKA, men trots sin storlek präglas de av en bred variation av lokalt ägda butiker utan kedjetillhörighet även om de stora kedjornas butiker finns representerade i galleriorna.

Slutligen vill jag därför propagera för betydelsen av ekonomisk demokrati.

I min värld betyder inte demokratisk demokrati att alla har lika mycket pengar, eller att man inte ska kunna tjäna pengar på goda idéer och hårt arbete.

Ekonomisk demokrati betyder för mig att de rikaste 3% begränsas i sina strävanden att berika sig på övriga medborgares bekostnad. Den betyder att oligopol blockeras med lagstiftning för att säkerställa att även små företag kan överleva på en väl fungerande marknad. Den betyder att alla betalar sin rättmätiga del av de skatter och avgifter som behövs för att bygga välfärd åt alla.

Vad är din definition på ekonomisk demokrati?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.