Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Kapitalism vs. Marknad!

Jag har under lång tid skrivit inlägg i syfte att beskriva varför jag är Socialdemokrat och varför nyliberalismen och dess effekter är skadliga för samhällsutvecklingen. Idag kommer nästa inlägg i ämnet och som en ”skänk från ovan” hittade jag en artikel i webbupplagan av ETC med ett utdrag ur Ekonomihandboken skriven av Johan Ehrenberg och Sten Ljungren.

I ekonomihandboken har man lycka sätta fingret på och förklara varför marknad och kapitalism är TVÅ helt skilda saker.

När jag skrivit i ämnet har jag i kommentarer ofta blivit beskylld för att vara kommunist och marknadsfientlig. Med dagens inlägg hoppas jag därför ge de som påstår så svar på tal genom att återge delar av det som skrivs om skillnaden mellan marknad och kapitalism i Ekonomihandboken.

Socialdemokratin och vår ideologi är på inget sätt kommunistisk eller marknadsfientlig. I själva verket är vår ideologi för marknaden men mot kapitalismen. Att vi är emot kapitalism har sin grund i att kapitalismen har ett enda mål nämligen:

 • Att säkerställa att fåtalet (ca3% av jordens befolkning) har en suverän bestämmanderätt över flertalet (övriga 97%  av jordens befolkning).

Det är just denna ordning där ett fåtal med alla till buds stående medel förtrycker och behandlar flertalet efter eget gottfinnande som jag vill ändra på, inte marknadsekonomin.

Det är därför Ekonomisk Demokrati är nödvändig för att skapa ett välmående och blomstrande samhälle!

Om marknad och kapitalism skrivs så här i Ekonomihandboken:

 • Kapitalism och marknad  är inte samma sak.
 • Marknaden handlar om samspel.
 • Kapitalismen handlar om makt.
 • Kapitalismen är någonting annat än marknaden och bekämpar och försöker kontrollera den så gott den kan.
 • Kapitalismen har minskat marknadens roll i förhållande till vad som skulle vara möjligt och lämpligt mot bakgrund av den tekniska utveckling och den nivå på arbetsfördelning som vi nått.

Effekten av ovanstående är att kapitalismen effektivt berövat en absolut övervägande del av mänskligheten möjligheten att bli företagare – endera som småföretagare eller som kollektiva företagare i större företag.

Man har gjort så genom att tillse att:

 • Det för att bli företagare inte räcker med idéer, vilja eller kunskap – Man måste ha kapital.
 • Kapitalismen har effektivt minskat marknadens roll genom att absurt stora företag tagit bort en stor del av produktionen och lagt över samordningen på byråkratiska apparater. (läs WTO, EU med flera)
 • De stora multinationella företagen genom karteller och monopol ersatt marknaden med något som ger kapitalägaren större säkerhet.

Andra skillnader vi kan se mellan marknad och kapitalism är följande:

 • Marknader handlar om horisontella relationer som skapar ett beroende som kan berika båda parterna. Marknaden handlar om samspel.
 • Kapitalismen handlar om vertikala relationer som skapar dominans och som är parasitära. Kapitalism handlar om makt.
 • Marknaden bygger på unikhet.
 • Kapitalismen bygger på utbytbarhet.
 • Kapitalägaren har ingen specifik kompetens annan än att handla med företag.
 • För kapitalägaren spelar det ingen roll vad som genererar hög lönsamhet.
 • Det finns i kapitalismen inga sociala bindningar som hindrar kapitalägarens jakt på att kontrollera de allra lönsammaste företagen.
 • Marknaden bygger på frivillighet.
 • Kapitalförhållandet bygger på att företag kan köpas och säljas alldeles oavsett vad de anställda anser.

Så långt citat ur Ekonomihandboken. Min förhoppning är att ni som läser detta ska få en förstärkt förståelse för det budskap jag försökt framföra från dag 1 i min politiska gärning.

Det är hör tid att vi ALLA ifrågasätter Nyliberalsimen och dess doktriner. Även om den lockar med frihet för människor och självbestämmande i alla lägen är den inget annat är Kapitalismens yttersta verktyg för att skaffa ännu större kontroll över världens samlade kapital.

Därför måste vi snarast möjligt skapa Ekonomisk Demokrati!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.