Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Den ideologiska debatten lever!

Dagens inlägg är ett inlägg som sker helt i Olof Palmes anda. Det gör så därför att jag precis som Palme insett att den enda vägen framåt är genom att ge medborgarna kunskap om de övergripande tankar och idéer som präglar vår Socialdemokratiska ideologi.

För att förändra verkligheten finns inget annat sätt än att hålla den ideologiska debatten levande på alla nivåer i vårt samhälle. Som Socialdemokrater får vi aldrig rädas att för alla öppet redovisa hur våra övergripande mål för Sverige ser ut – Vi får aldrig heller rädas att berätta hur vägen mot målen ser ut, och om vad som måste till för att målsättningarna ska uppfyllas.

Vi måste öppet berätta för alla och envar vad den avgörande skillnaden är mellan vår politik och övriga partiers politik. Dock är det ingen hemlighet att vi när det gäller genomförandet måste vara pragmatiska så att flertalet alltid gynnas av de beslut vi fattar.

I själva verket är det så att man måste förstå vilken ideologi ett politiskt förslag vilar på för att som väljare kunna ta ställning till förslaget. Jag säger så därför att det är viktigt att veta om ett visst beslut leder mig närmare eller längre ifrån målet om ett fullt ut jämlikt samhälle.

Socialdemokratins övergripande mål har alltid varit att bygga ett samhälle som präglas av KÄRLEK – SOLIDARITET – JÄMLIKHET och MÄNNISKORNAS LIKA VÄRDE. Att bygga ett samhälle som i alla stycken lever upp till idéen om ”EN MAN EN RÖST”.

Att detta är vårt övergripande mål grundar sig på insikten om att vår målsättning om ”Valfrihet för alla” förutsätter jämlikhet på alla nivåer i samhället.  Dock kommer det inte att bli lätt att genomföra de förändringar som är nödvändiga just därför att människan i alla tider ägnat sig åt att klassificera och dela in befolkningen i grupper och klasser som har sitt ursprung i etnicitet, rikedom eller status.

Vi kommer även att finna motstånd i de nyliberala krafter som tillsammans med kapitalägarna kommer att göra allt som står i deras makt för att med olika typer av budskap försöka köpa väljarkårens gunst med löften om snabb rikedom och sänkta skatter.

Därför måste vi Socialdemokrater vara beredda att ställa oss på barrikaderna och slå ner varje sådant försök genom att genomgående leda våra förslag och motståndarnas förslag tillbaka till vår ideologi och dess grundteser. Bara med en debatteknik byggd på ideologi är segern vår.

Det är därför mina vänner som jag oförtrutet kämpar vidare för att via min blogg och andra kanaler skapa den ideologiska debatt som är själva grundförutsättningen för att nå målet och på riktigt kunna säga att vi uppnått en situation där det i Sverige är så att principen ”EN MAN EN RÖST” gäller i alla skikt av samhället.

Jag kommer inte att ge mig innan vi har ett samhälle som är helt jämlikt – Jag kommer inte att ge mig därför att jag brinner av iver om att skapa ett Sverige där valfrihet på alla områden och omfattar ALLA inte bara FÅTALET.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.