Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Kampen för ett jämlikt samhälle måste få en renässans.

Dagens jämlikhetsdebatt haltar ordentligt då den nästa uteslutande handlar om jämlikheten mellan könen vad gäller löner och övriga villkor. Man har till och med gett jämlikheten ett modernt namn och hela debatten genomsyras nu av ordet feminism.

Jag har självfallet inget emot jämlikhet mellan könen – Dock är frågan om jämlikhet för mig mycket mer och betydligt större än en kamp mellan könen.

Jämlikhet och ett jämlikt samhälle handlar NU precis som historiskt om en jämnare inkomstfördelning och en jämnare förmögenhetsfördelning mellan ALLA människor i ett samhälle.

Att jämlikhet har denna betydelse beror på att det endast är i ett jämlikt samhälle likt det i meningen ovan som löftet om full valfrihet för alla på lika villkor kan infrias.

Därför gäller samma konstaterande och slutsats som vi Socialdemokrater kom fram till redan på 1960-talet fortfarande år 2015. Vad vi konstaterade då var:

”Bara för att landet blivit rikare och den allmänna standarden höjts försvinner inte inkomstklyftorna. Kanske är den regelrätta fattigdomen utrotad, men klyftorna, avståndet mellan människorna minskar inte för det. I själva verket är det så att nya klyftor uppstår i välståndets samhälle”.

I dag när vi skriver 2015 kan vi se att just detta är en realitet. Efter 8 år av Alliansstyre och ännu längre tid av nyliberala samhällsströmningar är resultatet lika klart som tydligt!

  • Inkomstklyftorna ökar och förmögenhetsfördelningen är mer snedvriden än på mycket länge.

Alltsedan den stora devalveringen 1982 fram till dags dato är den enda bestående effekten att klyftorna mellan rik och fattig ökat. Under denna tid har de rikaste 3 % av Sveriges kapitalägare gått från att 1982 kontrollera 1/5 del av det totala kapitalet till att idag kontrollera 1/3 del av det totala kapitalet.

Trots att devalveringen gjordes därför att de nyliberala samhällsströmningarna  påstod att detta skulle stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och därmed öka jämlikheten visar verkligheten en helt annan bild. Det får därför anses som bevisat att den ”fria marknadsekonomin” inte fungerar om vi vill skapa ett jämlikt samhälle.

Ett jämlikt samhälle kräver en bra balans mellan privat och offentlig sektor för att bli verklighet! Just därför hade Palme rätt när han sa att de sämre ställdas problem ter sig avsevärt viktigare än de höga inkomsttagarnas skattebekymmer.

NU, ännu mer än DÅ är därför klyftan mellan hög och lågavlönade vår tids största problem och utmaning! Ett problem och en utmaning vi måste möta, bekämpa och permanent lösa för att uppnå ett jämställt samhälle där full valfrihet för alla på lika villkor råder.

Ökad jämlikhet är grundförutsättningen för ett samhälle där alla känner sig delaktiga och ser framtiden an med nyfikenhet och hopp!

Bara genom att ersätta GIRIGHETEN med KÄRLEK och SAMFÖRSTÅND kan vi fortsätta vår strävan mot målet att uppnå ett jämlikt samhälle.

Därför finns inget annat att göra än att gå tillbaka till våra Socialdemokratiska rötter och oförtrutet jobba mot detta jämlika samhälle. Ett samhälle som lever upp till vår ideologiska doktrin om full valfrihet för alla på lika villkor.

När detta är avklarat har vi i sanning skapat ett samhälle som genomsyras av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. Vi har tillsammans med gemensamma krafter skapat ett jämlikt samhälle som säkerställer ”Flertalets makt över fåtalet”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.