Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Individuell lönesättning är Demokratins DÖD – Kollektivavtal dess LIVRÄDDARE!

Till skillnad mot företrädarna för de nyliberala samhällsströmningar som hyllar den ”fria marknadsekonomin” med individuell lönesättning som varande allena saliggörande för ett jämlikt samhälle hävdar jag att de har HELT FEL.

Den fria marknadsekonomin och individuell lönesättning är i själva verket ett STORT hot mot demokratin!

Vad ett jämlikt samhälle behöver är starka fackföreningar som via kollektivavtal och kollektiv lönesättning kan garantera att ett jämlikt samhälle växer fram. Dessutom måste kollektivavtalen klart och tydligt ange vilka löneklasser och vilken löneutveckling som ska gälla, samt klart och tydligt stipulera vad som krävs av arbetstagaren för att nå nästa nivå i löneskalan.

Kollektivavtal och kollektiv lönesättning är i själva verket det enda fungerande verktyget för att kväsa den individuella GIRIGHET som en individuell lönesättning innebär.

Med individuell lönesättning uppmuntras till personlig GIRIGHET – GIRIGHET som hotar jämlikheten – Ett ojämlikt samhälle i sin tur hotar hela demokratin.

De nyliberala förespråkarna har mycket skickligt lyckats i sitt uppsåt – Nämligen att vända väljarnas blickar från det som händer i samhället som helhet för att i stället få dem att helt koncentrera sig på och bejaka GIRIGHETEN på en personlig nivå. Som verktyg för att framkalla personlig GIRIGHET fungerar den individuella lönesättningen således alldeles utmärkt.

Dock tar den individuella lönesättningen allt fokus från det som borde vara arbetarklasens största kamp – Kampen för jämlikhet och full valfrihet för alla på lika villkor.

 • Med nyliberalismens viktigaste verktyg individuell lönesättning ställs anställd mot anställd trots att de jobbar på samma arbetsplats.
 • Med individuell lönesättning uppmuntras arbetstagaren att bli EGOISTISK och GIRIG för att vinna chefernas gunst och erhålla en större löneökning än övriga kollegor.
 • Med individuell lönesättning blir arbetstagarna föremål för chefernas godtycke. Den som protesterar mot brister i arbetsmiljön eller påtalar brister i övrigt på arbetsplatsen upplevs som ett problem och löper större risk att straffas med lägre löneökning än de kollegor som knyter näven i fickan och håller tyst.
 • Med individuell lönesättning är det upp till chefer och företagsledning att efter eget godtycke avgöra vem som ”passar in” och därför enligt dem ”förtjänar” en större löneökning än övriga arbetstagare.

Min slutsats är därför att individuell lönesättning är en styggelse som blott och allena framkallar GIRIGHET och EGOISM – Därför måste den stoppas medan tid är så att den inte tillåts hota demokratin fullt ut.

 • Det går aldrig att bygga ett jämlikt samhälle i en miljö där modellen gör att anställda på samma arbetsplats tävlar mot varandra för att erhålla den största löneökningen. Däremot fungerar det med en bra grundlön som ger ett värdigt liv kryddat med en provision som är valfri och beroende av prestationer utöver det vanliga.
 • Det går heller aldrig att skapa den harmoni som är nödvändig på en arbetsplats för att ALLA anställda ska må bra och känna sig behövda och uppskattade så länge som individuell lönesättning tillämpas.

I själva verket tror jag att det är just fenomenet individuell lönesättning som tillsammans med underbemanning är de största orsakerna till att vi ser fler och fler som som drabbas av utbrändhet, utanförskap och social misär.

Detta vansinne måste STOPPAS NU! Väntar vi med att ersätta individuell lönesättning med kollektiv lönesättning kommer det pris vi tvingas att betala att bli att demokratin går förlorad.

SD’s kraftiga tillväxt i Sverige och framväxten av partier runt om i Europa som är starkt främlingsfientliga och skyller allt på ”invandrarna” ska tas som ett allvarligt tecken på att inkomstklyftorna ökar, på att jämlikhet saknas, och på att demokratin håller på att gå förlorad.

Den verklighet Olof Palme varnade för redan 1968 är den verklighet vi bevittnar här och nu!

Hans oro var att demokratin är i kris därför att välfärdsstaternas utbredning utgör ett hot mot den konservativa kapitalismen och mot nyliberalismen som är kapitalismens verktyg.

Sanningshalten i hans uttalande om att vi fått bevittna en kris för demokratin i de rika västerländska industriländerna. Och att dessa samhällen förefaller sprängas sönder inifrån av sina inneboende motsättningar förkroppsligas och ser dagens ljus genom Sören Gyll med fleras uttalande om att det är dags för Allianspartierna att sammarbeta med SD för att fälla den röd/gröna regeringen och återta regeringsmakten.

Uttalandet är ett klart och tydligt bevis på att kapitalismens företrädare, som genom att använda nyliberalismen som verktyg och predika den ”fria marknadsekonomins” lov för att berika sig själva nu tycker att det är dags att ta det sista steget i planen och en gång för alla förgöra demokratin så att det blir möjligt att permanenta ”fåtalets makt över flertalet”.

De farhågor Palme gav uttryck för i följande budskap är just det som händer i Sverige – Här och nu!

Palme sa:

”I samma ögonblick som människorna börjar svikta i sin tro på att demokratin skall lösa deras centrala problem börjar de vända sig till politiker som har enkla svar. Därför är det av yttersta vikt att demokratin kan lösa de konkreta problem som människor upplever som centrala, och för att lyckas med det måste de politiska partierna och institutionerna ha en förankring i verkligheten”

Det är just detta som inträffat i dagens Sverige – Nämligen att folket precis som Palme varnade för inte känner sig delaktiga i utformandet av politiken och därför upplever de politiska partierna som propagandamaskiner, och att människorna därigenom förlorat förtroendet för politiken.

 • Det är därför väljarna söker sig till de politiker som har de enkla svaren!
 • De konkreta problemen? Ökade inkomstklyftor – ett ojämlikt samhälle – arbetslöshet – social misär -frustration.
 • Det enkla svaret i vår tid enligt SD = Skyll allt på invandrarna!
 • Det korrekta svaret = Individuell lönesättning i enlighet med nyliberalismens doktriner.

Det är därför vi för närvarande kan se en stark tillväxt i SD’s väljarsympatier – Dock finns det inga enkla lösningar även om de enkla svaren låter lockande och för vissa har ett uns av trovärdighet. Lösningen är betydligt mer komplex än att skylla allt på invandringen.

Än är det inte för sent att vända skutan åt rätt håll! 

DEMOKRATIN LEVER FORTFARANDE OCH VI SOCIALDEMOKRATER KOMMER ALDRIG ATT TILLÅTA ATT DEMOKRATIN DÖR OCH GÅR FÖRLORAD!

Därför kamrater Socialdemokrater och alla övriga:

 • Låt oss sluta leden och återupprätta demokratin.
 • Låt oss sluta leden – återuppta klasskampen och återupprätta arbetarklassens förlorade stolthet.
 • Låt oss stärka fackföreningarna och arbetsrätten.
 • Låt oss avskaffa den individuella lönesättningen för att på nytt ersätta den med kollektivavtal och kollektiv lönesättning.
 • Låt oss avskaffa den inbördes konkurrens som är resultatet av individuell lönesättning för att istället ersätta den med SOLIDARITET och samförstånd.
 • Låt oss återskapa harmonin på landets arbetsplatser och ge arbetstagarna anställningstryggheten åter.
 • Låt oss ersätta GIRIGHET och EGOISM med KÄRLEK och SOLIDARITET.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.