Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Utmärkt att Löfvens tal i Almedalen följer Socialdemokratisk tradition.

Dagens inlägg är både en historisk återblick till Palmes första tid som nyvald partiledare och en reflektion på Stefan Löfvens tal i Almedalen igår. Jag tyckte talet var bra i det stora hela även om jag på grundval av det som skrivs i pressen och i olika kommentarsfält kan se att många inte uppfattade budskapet fullt ut.

Palme sa redan på sin tid att nyliberalismens och borgerlighetens framtidsvision skulle bli följande i framtiden:

  • Ett ständigt varnande om att inkomstutjämningen och den ökande jämlikheten vi Socialdemokrater skapat skulle bli frihetens förtryckare.
  • Påståenden om att ”staten” är den enskildes fiende.
  • Påståenden om att socialismen spelat ut sin roll.
  • Påståenden om att det krävs väldiga skattesänkningar för att skapa ett livskraftigt Sverige.

Jag tror nog att var och en kan se att det är precis detta som Alliansen med Fredrik Reinfeldt som största förgrundsfigur ägnat sig åt under sina 8 år vid makten.

Alldeles speciellt så med den sista punkten som lett till stora skattesänkningar orkestrerade genom jobbskatteavdrag i 5 omgångar.

Resultatet av detta har blivit ett GIRIGARE och mer EGOISTISKT Sverige där allt handlar om att tänka på sig själv och strunta i alla andra. Samtidigt har jämlikheten förlorat därför att både inkomst och förmögenhetsklyftorna ökat under Alliansens år vid makten.

Resultatet?  En förvirrad och desperat väljarkår som utifrån en inneboende frustration över sin egen tillvaro gör precis det Palmes varnade för redan på sin tid – Nämligen att i ökat antal söka sig till de politiker som kan presentera de enkla lösningarna som vid en första anblick ser ut att lösa deras problem och stilla deras oro för framtiden.

I vår tid är den enkla lösningen att skylla allt på INVANDRARNA – Det är därför SD växer trots att svaret är helt FEL. Dock framstår det som om väljarna är så frustrerade över sin situation att de sedan länge slutat lyssna på argument från de partier de upplever har svikit dem genom att utsätta dem för oro, utanförskap och förlorat framtidshopp.

Palme sa även att borgerlighetens vision skulle falla samman och att de själva kommer att fly när marken börjar skaka under deras fötter.

Inget kunde vara mer rätt – Allt vi behöver göra är att se hur Reinfeldt, Borg, Hägglund, Schlingman m.fl. nu flytt fältet därför att sanningen uppdagats och de riskerar att avkrävas ansvar för de skattesänkningar som lamslår regeringens manöverutrymme, och för sitt misslyckande med att försvara sitt handlande. Bättre fly än illa fäkta ser ut att vara deras paroll!

Uppdraget från beställarna = kapitalägarna är uppfyllt i och med att de genom Alliansens försorg kunnat öka sina förmögenheter på samhällets och flertalets bekostnad. De flyendes belöning – Högavlönade jobb hos någon av beställarna!

Palme konstaterade att det till slut skulle bli så att Socialdemokratins vision om ett SOLIDARISKT och SAMVERKANDE samhälle skulle stå ensamt kvar för att ta kampen med de mörka krafterna när borgerligheten väl flytt fältet. Att det nu blivit så beror helt enkelt på att det bara är Socialdemokratin som i ord och handling kan verka för ett JÄMLIKT samhälle byggt på kärnvärden som KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. Kärnvärden värda att kämpa för, och kärnvärden som inte framkallar behov av att fly fältet.

Så över till min egen tolkning av Löfvens tal i Almedalen med återkoppling till det jag skrivit ovan:

  • När Löfven talar om att alla, och då speciellt unga måste komma i arbete, och att vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet är det just därför att han är fullt medveten om att detta är den viktigaste byggstenen för att skapa ett JÄMLIKT samhälle.
  • När han pratar om vikten av att som samhälle ställa krav på att de som är arbetslösa ska ta de jobb som erbjuds, och att alla i ett samhälle har en skyldighet att bidra på alla sätt de kan för att bygga vårt land gjorde han så därför att det är att vara SOLIDARISK. Han lanserar till och med ett nytt ord för detta ”Utvecklingsmoralism”, kanske inte världens enklaste ord att förstå vid en första anblick – Dock är budskapet att alla måste vara beredda att bidra till samhällets utveckling även om detta innebär att man måste vidareutbilda eller omskola sig och till och med vara beredda att flytta för att komma i arbete, ett i alla stycken KÄRLEKSFULLT budskap.
  • Han talar även om vikten av att ställa krav på både kommuner och flyktingar så att de som kommer som flyktingar kan komma in i samhället på ett effektivt sätt. Han påvisar samma åtgärder som jag tidigare skrivit om nämligen snabb validering av flyktingarnas utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet så att de snabbt kan sättas in på en utbildning som gör dem anställningsbara i Sverige.
  • Han påtalar vikten av att  alla kommuner solidariskt tar emot sin andel av flyktingarna, och det viktiga i att de som kommer kan studera och göra arbetspraktik jämsides redan från dag 1 i Sverige. Han gör det därför att detta är ett uttryck för att vi menar allvar när vi hävdar principen om MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.
  • Han pratar om tiggarnas situation och om vikten av att Sverige jobbar för att deras situation ska stärkas i deras hemländer så att de kan leva et värdigt liv där. Invävt i detta pratar han även om varför det är viktigt att Sverige i EU driver frågan om stärkt makt för fackföreningarna så att arbetskraftsinvandringen från andra EU länder inte fungerar som ett sätt att genomföra lönedumpningar på den svenska arbetsmarknaden.  Ett uttalande som andas både KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.
  • Slutligen pratade han om vikten av att tillsammans med övriga EU länder bekämpa IS och dess utbredning därför att den utgör ett hot mot stabiliteten i världen. Ett uttalande som belyser vikten av SAMFÖRSTÅND i världen.

Allt detta är Socialdemokratiska kärnvärden även om jag skulle ha använt andra liknelser för att få ALLA och envar att förstå att ”Arbete åt alla” är ett rättvisekrav, och att en effektiv integration av alla som kommer till Sverige är nödvändiga ingredienser för varje parti som har som yttersta mål att minska inkomst och förmögenhetsklyftor och bygga ett JÄMLIKARE Sverige präglat av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Ett Sverige där det inte finns VI och DEM utan bara VI!

Självklart kan det upplevas som både tråkigt och gammaldags att inte komma med nya populistiska utspel som gör både väljarkåren och journalisterna eld och lågor. Att stå fast vid linjen att de åtgärder som behövs för att komma tillrätta med de problem som de flyende Alliansföreträdarna lämnat efter sig inte innehåller någon ”Quick fix”, och att det tar tid att komma till rätta med problemen visar på styrka och insikt och på att vi Socialdemokrater tar vår uppgift på fullaste allvar.

Vi Socialdemokrater har gjort det förr – Reparerat borgerlighetens tillkortakommanden! Därför är det självklart för oss att göra det igen därför att Sverige och svenska folket förtjänar ett Sverige fullt av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE – Ett Sverige som erbjuder Full valfrihet för alla på lika villkor.

Avslutningsvis vill jag bara hylla Löfven därför att han till feministernas stora fasa inte gav sig in på något utspel om jämlikhet och feminism trots att vi säger oss vara en feministisk regering. Jag hoppas och tror att han gjorde så därför att uttrycket jämlikhet i vårt tidevarv kidnappats av vissa kvinnorörelser och helt felaktigt översatts till att betyda könskampen mellan kvinna och man.

Handling talar som bekant högre än ord – Därför kommer väljarna att genom handling se att vi lägger lika stor vikt vid feminism som vi gör vid jämlikhet sett ur ett Socialdemokratiskt perspektiv. Jämlikhet som innebär ett mer jämställt samhälle på alla nivåer både för kvinnor och män.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.