Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

De ökande sjuktalen är resultatet av det dåliga samhället.

I dagens Eko’s upplaga kvart i fem kom en rapport om hur sjukskrivningstalen och kostnaden för sjukpenning och rehabilitering spränger alla gränser och kommer att landa på ca 36,9 miljarder kronor totalt för året för att landa på ofattbara 49 miljarder 2019.

Det konstaterades även att sjukskrivningar med psykiska diagnoser är kraftigt stigande och snart den mest vanliga orsaken till sjukskrivning. Dessutom redovisades i inslaget något som redan är vida känt – Nämligen att sjukskrivningarna blir betydligt längre när de sker på grund av psykologiska orsaker.

Jag har sagt sedan länge att detta är resultatet av Alliansens arbetslinje och därmed resultatet av ett dåligt samhälle.

I vanlig ordning kom kritik från Moderaterna angående regeringens planer på att slopa tidsgränsen i sjukförsäkringen. Denna gång med motiveringen att den fungerat bra och att ett slopande av tidsgränsen skulle öka sjukförsäkringens kostnader ännu mer.

Socialministern konstaterade med all rätt att de 100.000 som varje år knuffas ut ur sjukförsäkringssystemet på grund av tidsgränsen vida understiger antalet som tillkommer i andra ändan.

Tidsgränsen är således inget sätt att göra människor friskare – Bara ett sätt att flytta kostnaderna från staten till kommunen.

Att arbetslinjen ligger bakom de ökade sjukskrivningstalen råder inga tvivel om. När färre människor ska utföra mer arbete under mer stress leder det bara en väg – Mot högre arbetsbelastning och en kraftigt ökad risk att bli utbränd och sjukskriven.

Allt därför att företagen önskar minimera antalet anställda för att öka sina vinster. Detta är bara ännu ett i raden av bevis för att nyliberalismen och dess doktriner misslyckas med att lösa de problem dess förespråkare sagt sig kunna lösa genom att tillämpa nyliberal politik.

Det finns bara en lösning – Fler anställda och lägre arbetsbelastning och en politik som strävar mot ett JÄMLIKT samhälle med full sysselsättning!

Det är därför vi behöver en Socialdemokratisk politik byggd på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE för att rätta till problemen och korrigera nyliberalismens misstag och fullständiga kollaps.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.